Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz."— Zapis prezentacji:

1 XII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa Unia Europejska

2 Zakontraktowanie środków w podziale na powiaty (stan na 31.XII.2006 r.) – Priorytet I i III: L.pPowiat Ilość projektów Łączna wartość 1 Miasto Białystok 4 53.897.088,49 PLN 3Wysokomazowiecki11 25.928.583,34 PLN 2 Miasto Suwałki 3 21.771.459,64 PLN 4 Miasto Łomża 6 19.376.157,91 PLN 5Bielski18 19.330.121,93 PLN 8Białostocki17 16.845.580,20 PLN 6Augustowski8 15.467.465,74 PLN 7Hajnowski13 15.331.290,05 PLN 9Siemiatycki13 14.682.087,71 PLN 10Moniecki7 9.677.414,29 PLN 11Grajewski4 6.708.704,69 PLN 12Łomżyński4 6.192.851,06 PLN 14Suwalski9 6.092.087,25 PLN 13Sejneński3 4.366.075,35 PLN 15Kolneński2 1.895.800,13 PLN 16Sokólski2 536.602,22 PLN 17Zambrowski0 0,00 PLN

3 Zakontraktowanie środków (stan na 31.XII.2006 r.) – Priorytet I i III: Ogółem samorządy realizują 124 umowy na łączną kwotę dofinansowania 238.099.370,00 PLN. Podpisane są też 40 umowy na dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania 97.832.180,64 PLN. Razem podpisane są 164 umowy (Priorytet I i III bez Dz. 3.4) na łączną kwotę dofinansowania 335.931.550,64 PLN. Stanowi to 96,32 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety dla województwa podlaskiego. Ponadto podpisano 7 umów finansowania Działania w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 na łączną kwotę dofinansowania 19.424.107,00. Unia Europejska

4 Zakontraktowanie środków w stosunku do alokacji (stan na 31.XII.2006 r.): Unia Europejska Wartość podpisanych umów% alokacji Priorytet I238.972.769,73 PLN94,85 Priorytet II*65.548.156,05 PLN103,48 Priorytet III (z 3.4*)105.822.767,88 PLN97,71 RAZEM410.343.693,66 PLN96,87 * dane pochodzące ze sprawozdań Instytucji Wdrażających

5 Projekty oczekujące na podpisanie Unia Europejska W dniu 26 stycznia 2007 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o podjęciu decyzji o nadkontraktacji w ramach ZPORR na poziomie kraju do 102 %. Instytucja Zarządzająca przekazała do PUW również listę projektów dla których wyraża zgodę na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. L.p.DziałanieBeneficjentWartość dofinansowania 11.1Miasto Zambrów2.807.907,16 PLN 21.1Powiat Siemiatycki3.660.450,00 PLN 31.2Gmina Choroszcz6.402.876,00 PLN 41.3Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku316.506,00 PLN 51.3Uniwersytet w Białymstoku94.582,20 PLN 61.3Uniwersytet w Białymstoku1.053.395,73 PLN 71.3Uniwersytet w Białymstoku1.362.706,39 PLN 81.3Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku325.482,96 PLN 91.3Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku503.100,00 PLN 101.3Akademia Medyczna w Białymstoku1.304.475,00 PLN 111.3Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach1.361.700,25 PLN 121.5Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku362.846,25 PLN 133.1Gmina Śniadowo1.868.940,66 PLN 143.1Gmina Trzcianne509.385,31 PLN

6 Zawarte umowy wliczając zgody IZ ZPORR wydane po wstrzymaniu kontraktacji (stan na 16.I.2007 r.) Unia Europejska Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Średnia ZPORR = 100,3 %

7 Zakończone projekty w stosunku do alokacji (stan na 31.XII.2006) Unia Europejska Ilość zakończonych projektów Wartość zakończonych projektów % alokacji Priorytet I2346.787.508,23 PLN18,57 Priorytet II*645.381.537,99 PLN8,50 Priorytet III (z 3.4*)12647.145.103,25 PLN43,53 RAZEM21399.314.149,47 PLN23,45 * dane pochodzące ze sprawozdań Instytucji Wdrażających

8 Osiągnięcie wskaźników w zakończonych projektach Unia Europejska Od początku realizacji ZPORR: wybudowano lub zmodernizowano 91,38 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 45,4% zakładanej wartości wskaźnika; wybudowano lub zmodernizowano 235,22 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 54,92 % zakładanej wartości wskaźnika; wybudowano 15 szt. oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody – 68,18 % zakładanej wartości wskaźnika; zakupiono 80 szt. sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładów Opieki Zdrowotnej – 32,52 % zakładanej wartości wskaźnika; wyremontowano ok. 15 tys. m2 powierzchni obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe – 57,97 % zakładanej wartości wskaźnika; 7079 osób objęto wsparciem w ramach szkoleń, doradztwa, programów stypendialnych, pośrednictwa pracy, kursów przekwalifikowujących, itp.

9 Zrealizowane płatności w Priorytecie I (stan na 31.XII.2006) Unia Europejska Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.4Działanie 1.5 do 30.VI.200638 181 695,0312 124 998,4911 819 777,643 178 858,49 0,00 II półrocze 2006 18 004 276,2011 700 690,328 097 393,965 303 336,242 127 442,64 RAZEM 56 185 971,2323 825 688,8119 917 171,608 482 194,732 127 442,64 % alokacji 45,94 %57,31 %53,60 %27,78 %10,44 % % wartości podpisanych umów 45,64 %72,50 %63,34 %27,42 %10,30 % RAZEM PRIORYTET110 538 469,01 % alokacji43,87 % % wartości podpisanych umów 46,26 %

10 Zrealizowane płatności w Priorytecie II (stan na 31.XII.2006) Unia Europejska Działanie 2.1Działanie 2.2Działanie 2.3Działanie 2.4Działanie 2.5Działanie 2.6 do 30.VI.2006655 254,271 219 505,18231 595,73302 617,2955 040,09 48 055,58 II półrocze 2006 3 084 500,044 677 011,661 225 904,351 535 173,771 536 070,31301 340,58 RAZEM 3 739 754,315 896 516,841 457 500,081 837 791,061 591 110,40349 396,16 % alokacji 19,64 %54,04 %16,39 % 22,86 %5,52 % % wartości podpisanych umów 19,14 %49,21 %16,03 %15,99 %22,49 %5,49 % RAZEM PRIORYTET14 872 068,85 % alokacji23,48 % % wartości podpisanych umów 22,69 %

11 Zrealizowane płatności w Priorytecie III (stan na 31.XII.2006) Unia Europejska Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.3Działanie 3.4Działanie 3.5 do 30.VI.200633 781 084,987 235 586,32703 263,412 426 415,48 4 367 646,56 II półrocze 2006 4 055 887,545 581 623,234 228 744,532 498 070,063 978 996,33 RAZEM 37 836 972,5212 817 209,554 932 007,944 924 485,548 346 642,89 % alokacji 66,57 %81,03 %58,64 %42,89 %52,96 % % wartości podpisanych umów 67,15 %79,55 %58,99 %55,56 %51,72 % RAZEM PRIORYTET68 857 318,44 % alokacji63,58 % % wartości podpisanych umów 65,07 %

12 Zrealizowane płatności – porównanie stanu na koniec roku oraz stanu bieżącego Unia Europejska Wartość zrealizowanych płatności (do 31.XII.2006) % alokacji Wartość zrealizowanych płatności (do 9.II.2007) % alokacji Priorytet I110 538 469,0143,87 %116 923 442,2346,41 % Priorytet II14 872 068,8523,48 %15 022 330,4923,71 % Priorytet III68 857 318,4463,58 %73 518 578,5467,88 % RAZEM194 267 856,3045,86 %205 464 351,2648,50 %

13 Trend zaawansowania płatności i kontraktacji w stosunku do alokacji Unia Europejska

14 Wartość płatności ogółem (stan na 31.XII.2006 r.) Unia Europejska Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Średnia ZPORR = 38,3 %

15 Wartość płatności EFRR (stan na 31.XII.2006 r.) Unia Europejska Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Średnia ZPORR = 40,7 %

16 Wartość płatności EFS (stan na 31.XII.2006 r.) Unia Europejska Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Średnia ZPORR = 18,5 %


Pobierz ppt "XII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google