Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz."— Zapis prezentacji:

1 XII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa Unia Europejska

2 Zakontraktowanie środków w podziale na powiaty (stan na 31.XII.2006 r.) – Priorytet I i III: L.pPowiat Ilość projektów Łączna wartość 1 Miasto Białystok ,49 PLN 3Wysokomazowiecki ,34 PLN 2 Miasto Suwałki ,64 PLN 4 Miasto Łomża ,91 PLN 5Bielski ,93 PLN 8Białostocki ,20 PLN 6Augustowski ,74 PLN 7Hajnowski ,05 PLN 9Siemiatycki ,71 PLN 10Moniecki ,29 PLN 11Grajewski ,69 PLN 12Łomżyński ,06 PLN 14Suwalski ,25 PLN 13Sejneński ,35 PLN 15Kolneński ,13 PLN 16Sokólski ,22 PLN 17Zambrowski0 0,00 PLN

3 Zakontraktowanie środków (stan na 31.XII.2006 r.) – Priorytet I i III: Ogółem samorządy realizują 124 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,00 PLN. Podpisane są też 40 umowy na dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania ,64 PLN. Razem podpisane są 164 umowy (Priorytet I i III bez Dz. 3.4) na łączną kwotę dofinansowania ,64 PLN. Stanowi to 96,32 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety dla województwa podlaskiego. Ponadto podpisano 7 umów finansowania Działania w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 na łączną kwotę dofinansowania ,00. Unia Europejska

4 Zakontraktowanie środków w stosunku do alokacji (stan na 31.XII.2006 r.): Unia Europejska Wartość podpisanych umów% alokacji Priorytet I ,73 PLN94,85 Priorytet II* ,05 PLN103,48 Priorytet III (z 3.4*) ,88 PLN97,71 RAZEM ,66 PLN96,87 * dane pochodzące ze sprawozdań Instytucji Wdrażających

5 Projekty oczekujące na podpisanie Unia Europejska W dniu 26 stycznia 2007 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o podjęciu decyzji o nadkontraktacji w ramach ZPORR na poziomie kraju do 102 %. Instytucja Zarządzająca przekazała do PUW również listę projektów dla których wyraża zgodę na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. L.p.DziałanieBeneficjentWartość dofinansowania 11.1Miasto Zambrów ,16 PLN 21.1Powiat Siemiatycki ,00 PLN 31.2Gmina Choroszcz ,00 PLN 41.3Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ,00 PLN 51.3Uniwersytet w Białymstoku94.582,20 PLN 61.3Uniwersytet w Białymstoku ,73 PLN 71.3Uniwersytet w Białymstoku ,39 PLN 81.3Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ,96 PLN 91.3Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku ,00 PLN 101.3Akademia Medyczna w Białymstoku ,00 PLN 111.3Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach ,25 PLN 121.5Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ,25 PLN 133.1Gmina Śniadowo ,66 PLN 143.1Gmina Trzcianne ,31 PLN

6 Zawarte umowy wliczając zgody IZ ZPORR wydane po wstrzymaniu kontraktacji (stan na 16.I.2007 r.) Unia Europejska Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Średnia ZPORR = 100,3 %

7 Zakończone projekty w stosunku do alokacji (stan na 31.XII.2006) Unia Europejska Ilość zakończonych projektów Wartość zakończonych projektów % alokacji Priorytet I ,23 PLN18,57 Priorytet II* ,99 PLN8,50 Priorytet III (z 3.4*) ,25 PLN43,53 RAZEM ,47 PLN23,45 * dane pochodzące ze sprawozdań Instytucji Wdrażających

8 Osiągnięcie wskaźników w zakończonych projektach Unia Europejska Od początku realizacji ZPORR: wybudowano lub zmodernizowano 91,38 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 45,4% zakładanej wartości wskaźnika; wybudowano lub zmodernizowano 235,22 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 54,92 % zakładanej wartości wskaźnika; wybudowano 15 szt. oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody – 68,18 % zakładanej wartości wskaźnika; zakupiono 80 szt. sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładów Opieki Zdrowotnej – 32,52 % zakładanej wartości wskaźnika; wyremontowano ok. 15 tys. m2 powierzchni obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe – 57,97 % zakładanej wartości wskaźnika; 7079 osób objęto wsparciem w ramach szkoleń, doradztwa, programów stypendialnych, pośrednictwa pracy, kursów przekwalifikowujących, itp.

9 Zrealizowane płatności w Priorytecie I (stan na 31.XII.2006) Unia Europejska Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.4Działanie 1.5 do 30.VI , , , ,49 0,00 II półrocze , , , , ,64 RAZEM , , , , ,64 % alokacji 45,94 %57,31 %53,60 %27,78 %10,44 % % wartości podpisanych umów 45,64 %72,50 %63,34 %27,42 %10,30 % RAZEM PRIORYTET ,01 % alokacji43,87 % % wartości podpisanych umów 46,26 %

10 Zrealizowane płatności w Priorytecie II (stan na 31.XII.2006) Unia Europejska Działanie 2.1Działanie 2.2Działanie 2.3Działanie 2.4Działanie 2.5Działanie 2.6 do 30.VI , , , , , ,58 II półrocze , , , , , ,58 RAZEM , , , , , ,16 % alokacji 19,64 %54,04 %16,39 % 22,86 %5,52 % % wartości podpisanych umów 19,14 %49,21 %16,03 %15,99 %22,49 %5,49 % RAZEM PRIORYTET ,85 % alokacji23,48 % % wartości podpisanych umów 22,69 %

11 Zrealizowane płatności w Priorytecie III (stan na 31.XII.2006) Unia Europejska Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.3Działanie 3.4Działanie 3.5 do 30.VI , , , , ,56 II półrocze , , , , ,33 RAZEM , , , , ,89 % alokacji 66,57 %81,03 %58,64 %42,89 %52,96 % % wartości podpisanych umów 67,15 %79,55 %58,99 %55,56 %51,72 % RAZEM PRIORYTET ,44 % alokacji63,58 % % wartości podpisanych umów 65,07 %

12 Zrealizowane płatności – porównanie stanu na koniec roku oraz stanu bieżącego Unia Europejska Wartość zrealizowanych płatności (do 31.XII.2006) % alokacji Wartość zrealizowanych płatności (do 9.II.2007) % alokacji Priorytet I ,0143,87 % ,2346,41 % Priorytet II ,8523,48 % ,4923,71 % Priorytet III ,4463,58 % ,5467,88 % RAZEM ,3045,86 % ,2648,50 %

13 Trend zaawansowania płatności i kontraktacji w stosunku do alokacji Unia Europejska

14 Wartość płatności ogółem (stan na 31.XII.2006 r.) Unia Europejska Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Średnia ZPORR = 38,3 %

15 Wartość płatności EFRR (stan na 31.XII.2006 r.) Unia Europejska Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Średnia ZPORR = 40,7 %

16 Wartość płatności EFS (stan na 31.XII.2006 r.) Unia Europejska Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Średnia ZPORR = 18,5 %


Pobierz ppt "XII Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google