Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia Ekonomii Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna. Na podstawie: M.Blaug, Metodologia ekonomii, rozdz.5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia Ekonomii Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna. Na podstawie: M.Blaug, Metodologia ekonomii, rozdz.5."— Zapis prezentacji:

1 Metodologia Ekonomii Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna. Na podstawie: M.Blaug, Metodologia ekonomii, rozdz.5

2 Różnice między ekonomią normatywną a pozytywną Różnice między ekonomią normatywną a pozytywną Gilotyna Humea Gilotyna Humea Sądy metodologiczne vs sądy wartościujące Sądy metodologiczne vs sądy wartościujące Bazowe i niebazowe sądy wartościujące Bazowe i niebazowe sądy wartościujące Sądy wartościujące a nauki społeczne Sądy wartościujące a nauki społeczne Atak na zasadę Wertfreiheit Atak na zasadę Wertfreiheit Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu

3 Różnice między ekonomią normatywną a pozytywną Rozróznienie wywodzi się już z pism N.Senniora i J.S.Milla Rozróznienie wywodzi się już z pism N.Senniora i J.S.Milla Ekonomia pozytywna zajmuje się faktami, a ekonomia normatywna wartościami. Ekonomia pozytywna zajmuje się faktami, a ekonomia normatywna wartościami. Nowa ekonomia dobrobytu – cel – stworzenie wolnej od ocen wartościujących ekonomii normatywnej Nowa ekonomia dobrobytu – cel – stworzenie wolnej od ocen wartościujących ekonomii normatywnej

4 Gilotyna Humea Twierdzenie rozróżniające królestwo faktów od królestwa wartości. Twierdzenie rozróżniające królestwo faktów od królestwa wartości. Pary równoważnych antonimów: Pary równoważnych antonimów: pozytywne - normatywne pozytywne - normatywne jest - powinno jest - powinno fakty - wartości fakty - wartości obiektywne - subiektywne obiektywne - subiektywne opisowe - zalecające opisowe - zalecające nauka - sztuka nauka - sztuka prawdziwe/fałszywe - dobre/złe prawdziwe/fałszywe - dobre/złe

5 Gilotyna Humea Hume twierdził, że nie da się wyprowadzić logicznie opini należy z jest Hume twierdził, że nie da się wyprowadzić logicznie opini należy z jest Pytanie: Kiedy wypowiedź jest opinią typu jest a kiedy należy? Pytanie: Kiedy wypowiedź jest opinią typu jest a kiedy należy? Np. morderstwo jest grzechem – zamaskowana opinia typu powinno Np. morderstwo jest grzechem – zamaskowana opinia typu powinno Np. nie powinno się jeść dzieci i ziemia powstała w wyniku wielkiego wybuchu Np. nie powinno się jeść dzieci i ziemia powstała w wyniku wielkiego wybuchu

6 Sądy metodologiczne vs sądy wartościujące Nagel (The Structure of Science 1961) – broni gilotyny Humea Nagel (The Structure of Science 1961) – broni gilotyny Humea Dwa typy sądów wartościujących: Dwa typy sądów wartościujących: - charakteryzujące – wybór przedmiotu badania, metody badawczej (metodologiczne) - charakteryzujące – wybór przedmiotu badania, metody badawczej (metodologiczne) - oceniające – twierdzenia o stanach świata (normatywne) - oceniające – twierdzenia o stanach świata (normatywne) Nuauka nie może funkcjonować bez ocen metodologicznych; bez normatywnych sądów wartośąciujących może Nuauka nie może funkcjonować bez ocen metodologicznych; bez normatywnych sądów wartośąciujących może

7 Bazowe i niebazowe sądy wartościujące A.Sen – wprowadził podział sądów wartościujących na: A.Sen – wprowadził podział sądów wartościujących na: -Bazowe (czyste) – obowiązują we wszystkich możliwych do wyobrażenia warunkach -Niebazowe (nieczyste) – nie obowiązują we wszystkich warunkach Ustalenie treści czystych sądów wartościujących wyczerpuje możliwośc racjonalnej analizy i dyskusji Ustalenie treści czystych sądów wartościujących wyczerpuje możliwośc racjonalnej analizy i dyskusji

8 Sądy wartościujące a nauki społeczne Max Weber – twierdził, że istnieje możliwość wolnych od wartości nauk społecznych Max Weber – twierdził, że istnieje możliwość wolnych od wartości nauk społecznych Doktryna Wertfreitheit – czyli wolność od wartości. Doktryna Wertfreitheit – czyli wolność od wartości. Twierdził, że akty wartościowania mogą być analizowane w sposób racjonalny Twierdził, że akty wartościowania mogą być analizowane w sposób racjonalny Dyskusje o wartościach są bardzo pożyteczne Dyskusje o wartościach są bardzo pożyteczne

9 Atak na zasadę Wertfreiheit R.Heilbroner – odrzuca zasadę Wertfreiheit – sądy wartościujące,(...) przesyciły ekonomię od jej pierwszego do ostatniego (...) fragmentu. R.Heilbroner – odrzuca zasadę Wertfreiheit – sądy wartościujące,(...) przesyciły ekonomię od jej pierwszego do ostatniego (...) fragmentu. G.Myrdal: G.Myrdal: - uznaje niemal wszystko co nie jest danymi statystycznymi za sądy wartościujące - uznaje niemal wszystko co nie jest danymi statystycznymi za sądy wartościujące - Niemożliwe jest rozróżnienie ekonomiii pozytywnej od normatywnej - Niemożliwe jest rozróżnienie ekonomiii pozytywnej od normatywnej

10 Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu G.C.Archibald – Twierdzenia ekonomii dobrobytu są twierdzeniami ekonomii pozytywnej... G.C.Archibald – Twierdzenia ekonomii dobrobytu są twierdzeniami ekonomii pozytywnej... Twierdził, że: Twierdził, że: - W ekonomii mamy (...) podział: z jednej strony, badania pozytywne, (...) z drugiej zaś, normatywne zalecenia... - W ekonomii mamy (...) podział: z jednej strony, badania pozytywne, (...) z drugiej zaś, normatywne zalecenia...

11 Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu P.Henipman – założenia Pareta mają charakter normatywny, jednak załozenie o suwerenności można traktować pozytywnie P.Henipman – założenia Pareta mają charakter normatywny, jednak załozenie o suwerenności można traktować pozytywnie Optimum Pareta Optimum Pareta - suwerenność konsumenta – indywidualne preferencje - suwerenność konsumenta – indywidualne preferencje - dobrobyt społeczny obejmuje dobrobyt wszystkich członków społeczenstwa - dobrobyt społeczny obejmuje dobrobyt wszystkich członków społeczenstwa - jednomyślność w realokacji stwarza dobrobyt społeczny - jednomyślność w realokacji stwarza dobrobyt społeczny

12 Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu Blaug twierdził: Blaug twierdził: - ekonomia dobrobytu zajmuje się kryteriami etycznymi czyli ma charakter normatywny - ekonomia dobrobytu zajmuje się kryteriami etycznymi czyli ma charakter normatywny - twierdzenia o niewidzialnej ręce nie można sprawdzić, czyli należy ono do ekonomii normatywnej - twierdzenia o niewidzialnej ręce nie można sprawdzić, czyli należy ono do ekonomii normatywnej -efektywność i nieefektywność są terminami normatywnymi


Pobierz ppt "Metodologia Ekonomii Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna. Na podstawie: M.Blaug, Metodologia ekonomii, rozdz.5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google