Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna.
Metodologia Ekonomii Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna. Na podstawie: M.Blaug, „Metodologia ekonomii”, rozdz.5

2 Różnice między ekonomią normatywną a pozytywną
Gilotyna Hume’a Sądy metodologiczne vs sądy wartościujące Bazowe i niebazowe sądy wartościujące Sądy wartościujące a nauki społeczne Atak na zasadę Wertfreiheit Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu

3 Różnice między ekonomią normatywną a pozytywną
Rozróznienie wywodzi się już z pism N.Senniora i J.S.Milla Ekonomia pozytywna zajmuje się faktami, a ekonomia normatywna wartościami. Nowa ekonomia dobrobytu – cel – stworzenie wolnej od ocen wartościujących ekonomii normatywnej

4 Gilotyna Hume’a Twierdzenie rozróżniające „królestwo” faktów od „królestwa” wartości. Pary równoważnych antonimów: pozytywne - normatywne jest - powinno fakty - wartości obiektywne - subiektywne opisowe - zalecające nauka - sztuka prawdziwe/fałszywe - dobre/złe

5 Gilotyna Hume’a Hume twierdził, że nie da się wyprowadzić logicznie opini „należy” z „jest” Pytanie: Kiedy wypowiedź jest opinią typu „jest” a kiedy „należy”? Np. „morderstwo jest grzechem” – zamaskowana opinia typu „powinno” Np. „nie powinno się jeść dzieci” i „ziemia powstała w wyniku wielkiego wybuchu”

6 Sądy metodologiczne vs sądy wartościujące
Nagel (The Structure of Science 1961) – broni gilotyny Hume’a Dwa typy sądów wartościujących: - charakteryzujące – wybór przedmiotu badania, metody badawczej (metodologiczne) - oceniające – twierdzenia o stanach świata (normatywne) Nuauka nie może funkcjonować bez ocen metodologicznych; bez normatywnych sądów wartośąciujących może

7 Bazowe i niebazowe sądy wartościujące
A.Sen – wprowadził podział sądów wartościujących na: Bazowe (czyste) – obowiązują we wszystkich możliwych do wyobrażenia warunkach Niebazowe (nieczyste) – nie obowiązują we wszystkich warunkach Ustalenie treści czystych sądów wartościujących wyczerpuje możliwośc racjonalnej analizy i dyskusji

8 Sądy wartościujące a nauki społeczne
Max Weber – twierdził , że istnieje możliwość wolnych od wartości nauk społecznych Doktryna „Wertfreitheit” – czyli „wolność od wartości”. Twierdził, że akty wartościowania mogą być analizowane w sposób racjonalny Dyskusje o wartościach są bardzo pożyteczne

9 Atak na zasadę Wertfreiheit
R.Heilbroner – odrzuca zasadę „Wertfreiheit” – „sądy wartościujące,(...) przesyciły ekonomię od jej pierwszego do ostatniego (...) fragmentu. G.Myrdal: - uznaje niemal wszystko co nie jest danymi statystycznymi za „sądy wartościujące” - Niemożliwe jest rozróżnienie ekonomiii pozytywnej od normatywnej

10 Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu
G.C.Archibald – „Twierdzenia ekonomii dobrobytu są twierdzeniami ekonomii pozytywnej...” Twierdził, że: - „ W ekonomii mamy (...) podział: z jednej strony, badania pozytywne, (...) z drugiej zaś, normatywne zalecenia...”

11 Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu
P.Henipman – założenia Pareta mają charakter normatywny, jednak załozenie o suwerenności można traktować pozytywnie Optimum Pareta - suwerenność konsumenta – indywidualne preferencje - dobrobyt społeczny obejmuje dobrobyt wszystkich członków społeczenstwa - jednomyślność w realokacji stwarza dobrobyt społeczny

12 Pozytywna paretowska ekonomia dobrobytu
Blaug twierdził: - ekonomia dobrobytu zajmuje się kryteriami etycznymi czyli ma charakter normatywny - twierdzenia o „niewidzialnej ręce” nie można sprawdzić, czyli należy ono do ekonomii normatywnej „efektywność” i „nieefektywność” są terminami normatywnymi


Pobierz ppt "Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google