Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Pionu Badań SKNPE Moderator 2005/2006 Autorzy: Piotr Juszczyk, Katarzyna Knecht, Anna Mackiewicz, Iwona Nastula, Alicja Włodarczyk, Karolina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Pionu Badań SKNPE Moderator 2005/2006 Autorzy: Piotr Juszczyk, Katarzyna Knecht, Anna Mackiewicz, Iwona Nastula, Alicja Włodarczyk, Karolina."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Pionu Badań SKNPE Moderator 2005/2006 Autorzy: Piotr Juszczyk, Katarzyna Knecht, Anna Mackiewicz, Iwona Nastula, Alicja Włodarczyk, Karolina Woźniak.

2 Spis treści ZAJĘCIA TEORETYCZNE TESTY ŚLEPE ZOOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE (FGI) BADANIE NA KONFERENCJI DNI REKLAMY BADANIE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII FINANSOWEJ NA TEMAT STYLÓW WYDAWANIA PIENIĘDZY WARSZTATY DLA UCZNIÓW LICEUM SPOTKANIE Z BADACZEM Z INSTYTUTU BADAŃ RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

3 Zajęcia teoretyczne Celem zajęć teoretycznych było zaznajomienie członków pionu badań z podstawowymi pojęciami i teoriami mającymi związek z ekonomią, badaniami rynku (ilościowymi i jakościowymi), zachowaniami konsumenckimi i psychologią finansową. W czasie spotkań uczestnicy brali również udział w zadaniach praktycznych. Miało to ułatwić przyswojenie wiedzy teoretycznej. Zadania dotyczyły m.in. elastyczności cenowej dóbr, teorii perspektywy Tverskiego i Kahnemana, metod projekcyjnych w badaniach marketingowych. W ramach spotkań z cyklu Moderatornia zorganizowaliśmy spotkanie z Wojciechem Hołdakowskim – badaczem z instytutu SMG/KRC. Gość opowiedział o specyfice badań prasowych i problemów z nimi związanych na przykładzie case study.

4 Testy ślepe Na jednym ze spotkań pionu uczestnicy wzięli udział w tzw. testach ślepych. Jest to metoda badań marketingowych, w której ocenia się produkty, nie znając ich marek. Członkowie koła, w roli badanych, oceniali jakość chipsów. Metoda testów ślepych została także zaprezentowana przez pion badań marketingowych podczas Psychonaliów w formie quizu.

5 Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) Aby zbadać wizerunek SKNPE Moderator wśród jego członków, pion badań zastosował zogniskowane wywiady grupowe; jakościową metodę zbierania danych w trakcie dyskusji, prowadzonej przez moderatora. Dyskusje odbywały się w kilkuosobowych grupach składających się z członków pionów reklamy i public relations. W charakterze moderatorów wystąpili członkowie pionu badań, którzy nadzorowali przebieg dyskusji, ukierunkowywali rozmowę zgodnie z zaplanowanym scenariuszem oraz pomagali w dochodzeniu do konkluzji. Podczas wywiadów skoncentrowano się na zbadaniu postaw respondentów w stosunku do koła oraz proponowanych przez nich zmian w kole. Na zakończenie moderatorzy dokonali analizy przeprowadzonych wywiadów.

6 Badanie na konferencji Dni Reklamy Pion badań przygotował i opracował ankietę dotyczącą ewaluacji wykładów odbywających się w ramach Dni Reklamy 2006. Opracowanie ankiety polegało na następujących działaniach: stworzenie pytań i opracowanie formy graficznej ankiety zliczenie wyników przy pomocy programu SPSS W efekcie powstał raport przedstawiający szczegółowo rezultaty badania oraz rekomendacje na przyszłość. Raport został zaprezentowany pionowi reklamy (w formie ustnej prezentacji), zostanie także wydrukowany i dołączony do materiałów podsumowujących konferencję przekazanych władzom wydziału.

7 Badanie na temat styl ó w wydawania pieniędzy We współpracy z dr Grażyną Wąsowicz- Kiryło przeprowadziliśmy badanie z zakresu psychologii finansowej. Kwestionariuszem autorstwa dr Wąsowicz- Kiryło Ja i pieniądze, który bada style wydawania pieniędzy oraz dołączoną do niego, stworzoną przez nas historyjką, przebadaliśmy 240 studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego Naszą historyjkę stworzyliśmy na podstawie znanych badań Kahnemana i Tverskyego Sprawdzaliśmy jak jakość produktu i informacja o obniżce jego ceny, wpływa na decyzje zakupowe studentów. Wyniki już wkrótce !!!

8 Warsztaty dla uczniów liceum W tym roku nasz pion przeprowadził jedną lekcję w liceum. Przeprowadzone warsztaty odbyły się 22 maja 2006 i dotyczyły dwóch rzeczy: po pierwsze: zapoznania uczniów z mechanizmami wywierania wpływu społecznego opisanymi przez Cialdiniego (było to dokończenie tematu, który rozpoczął Łukasz Pawłowski z Pionu Reklamy) a po drugie: techniki personalizacji w poznawaniu osobowości marki W drugiej części spotkania uczniowie zostali podzieleni na małe grupki. W każdej grupce został mianowany moderator, który miał za zadania pokierować rozmową. Efektem pracy grupek były opisy osobowości marek takich jak: Coca Cola, Sprite oraz Fanta. W przyszłości planowane są dalsze spotkania.


Pobierz ppt "Działalność Pionu Badań SKNPE Moderator 2005/2006 Autorzy: Piotr Juszczyk, Katarzyna Knecht, Anna Mackiewicz, Iwona Nastula, Alicja Włodarczyk, Karolina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google