Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKATY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKATY."— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKATY

2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2010/2011
w szkołach podstawowych konkursów w gimnazjach – 14 konkursów W roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego zostaną zorganizowane Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe: - w szkołach podstawowych konkursów - w gimnazjach – 14 konkursów

3 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
do 10 września 2010 r. Podlaski Kurator Oświaty prosi o zgłaszanie się szkół podstawowych i gimnazjów, w których odbędzie się etap rejonowy i wojewódzki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. W zakresie organizacji i przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2010/2011 do 10 września 2010 r. Podlaski Kurator Oświaty prosi o zgłaszanie się szkół podstawowych i gimnazjów, które będą siedzibami etapów rejonowych i wojewódzkich tych konkursów

4 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
do 15 września br. zapraszamy szkoły, aby zgłaszały swój udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, oczekujemy na nauczycieli chętnych do pracy w rejonowych i wojewódzkich komisjach konkursowych. Do 15 września szkoły zgłaszają: swój udział w konkursach oraz nauczycieli do pracy w rejonowych i wojewódzkich komisjach konkursowych. PROSIMY O: skierowanie do pracy w komisjach nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, dla których ich zawód jest nie tylko obowiązkiem służbowym lecz przede wszystkim misją i powołaniem, świadomych, że obdarzono ich zaufaniem wysokiej rangi Prosimy także uwrażliwienie nauczycieli, że uczestniczą w zadaniu, któremu w wielu fragmentach nadano klauzule tajności

5 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
do 30 września na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku zamieszczone zostaną: Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Procedura Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, zakres treści i umiejętności w poszczególnych konkursach, siedziby Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Do 30 września bieżącego roku na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku zamieszczone zostaną: Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Procedura Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Zakres treści i umiejętności w poszczególnych konkursach Szkoły, które będą siedzibami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

6 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego
Prosimy o podanie informacji dotyczących liczby dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej (publicznej, niepublicznej). termin: do 3 września 2010r. osoba do kontaktu: Iwona Trusiuk tel , Kuratorium Oświaty w Białymstoku gromadzi informacje na temat dzieci 6-letnich, które rozpoczną od 1 września 2010 r naukę w klasach I szkół podstawowych ( publicznych, niepublicznych) ogólnodostępnych i specjalnych na terenie województwa podlaskiego. Przy listach obecności znajdują się karty,w których należy wpisać informację o 6-latkach. Serdecznie dziękujemy tym z Państwa dyrektorów, którzy już to uczynili. Pozostałych prosimy o zgłoszenie się do stolików z listami obecności i podanie danych. Dyrektorów, którzy na chwilę obecną nie dysponują wiedzą na powyższy temat, prosimy o przekazanie informacji ( telefonicznie lub pocztą elektroniczną) do dnia 3 września 2010r.do Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty. Kontakt do osoby gromadzącej dane widoczne na slajdzie.

7 X Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
Białystok 9-10 września 2010 roku. Informujemy Państwa, iż w dniach 9-10 września 2010 r. organizowany jest w Białymstoku jubileuszowy X Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Naszą wspólną powinnością jest wskazywanie młodzieży właściwych postaw wobec historii i Ojczyzny. Szansę na świadczenie o patriotyzmie stwarza udział w Marszu 10 września o godz zbiórka przed pomnikiem Katyńskim Podlaski Kurator Oświaty apeluje o jak najliczniejszy udział uczniów i nauczycieli podlaskich szkół we wszystkich uroczystościach związanych z Marszem. Szczegółowe informacje i harmonogram zawierają otrzymane przez Państwa materiały.

8 „Owoce w szkole” – zmiany w programie
Szkoła do dnia 10 września 2010 r. składa: we właściwym ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego: zgłoszenie uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”, lub wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”, gdy chce samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III. Szczegóły: Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie „Owoce w szkole” w I semestrze nowego roku szkolnego do dnia r. powinna złożyć we właściwym ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego: Zgłoszenie uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” lub Wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”, gdy chce samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III uczęszczającym do tej szkoły oraz wnioskować do ARR o pomoc. Szczegóły na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego

9 Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2010
Politechnika Białostocka 14 września 2010 roku. Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2010 przeprowadzony zostanie w obiektach Politechniki Białostockiej dnia 14 września 2010 roku. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.

10 Ewaluacja – ważne! I. Konferencje Regionalne w Olsztynie - 23 września 2010 roku: 1. dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły: „Znaczenie ewaluacji zewnętrznej dla sprawowania lokalnej polityki oświatowej”, 2. dla dyrektorów szkół i placówek oraz dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli: „Rola dyrektora i ośrodków doskonalenia w nadzorze pedagogicznym”. 23 września 2010 roku w Olsztynie odbędą się regionalne konferencje nt. ewaluacji: 1. dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły „Znaczenie ewaluacji zewnętrznej dla sprawowania lokalnej polityki oświatowej”, 2. dla dyrektorów szkół i placówek oraz dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli „Rola dyrektora i ośrodków doskonalenia w nadzorze pedagogicznym”.

11 Ewaluacja – ważne! II. Konferencje informacyjne dla nauczycieli woj. podlaskiego: „Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym” Białystok – 20 i 21 września, Łomża - 27 września, Suwałki – 28 września. W województwie podlaskim we wrześniu odbędą się cztery konferencje dla nauczycieli zainteresowanych lub uczestniczących w ewluacji wewnętrznej dla wszystkich typów szkół i placówek. Terminy i miejsca podajemy na slajdzie. Rekrutacja rozpocznie się 1 września. Na stronie inernetowej kuratorium w zakładce nadzór pedagogiczny/ewaluacja znajdziecie Państwo formularz elektroniczny dzięki któremu można się będzie zarejestrować.

12 Ewaluacja – ważne ! III. Publikacja „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym”. Szczegóły stronie internetowej kuratorium w zakładce: nadzór pedagogiczny/ewaluacja. Trzecia ważna informacja dotycząca ewaluacji: Kuratorium Oświaty otrzymało do dystrybucji pierwszy z trzech tomów publikacji „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym”. Publikacja trafi do bibliotek publicznych i pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, a także do dyrektorów szkół (chcemy, aby w każdej gminie znalazł się przynajmniej jeden egzemplarz). Wszystkie szczegóły na j stronie internetowej kuratorium w zakładce nadzór pedagogiczny/ewaluacja.

13 ,,Szkoła dobrego wyboru”
Program działań profilaktycznych koordynowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Projekt dotyczy profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń), a jego celem jest kompleksowe przygotowanie kadry pedagogicznej szkół do prowadzenia działań profilaktycznych. Po ubiegłorocznym pilotażu, już we wrześniu zaprosimy kolejne szkoły do wzięcia udziału w programie, którego głównym koordynatorem jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 23 września odbędzie się w Białymstoku konferencja z dyrektorami wybranych szkół z powiatów:białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, zambrowskiego oraz Miasta Białegostoku. Z każdego z nich udział weźmie około 20 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

14 V Kongres Zarządzania Oświatą
22-24 września 2010 r. w Warszawie Szczegóły na stronie: Informujemy, iż w dniach września 2010 r. w Warszawie odbędzie się V Kongres Zarządzania Oświatą organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie KadryKierowniczej Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie

15 „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Ministerstwo Edukacji Narodowej niebawem ogłosi nową edycję konkursu na liderów zmiany szczegóły: W ramach realizacji powyższego projektu w województwie podlaskim zostały przeszkolone 22 osoby. Ministerstwo Edukacji Narodowej niebawem ogłosi nową edycję konkursu na liderów zmiany Zachęcamy do udziału w konkursie na liderów zmian. Szczegóły na stronie internetowej podanej na ekranie.

16 Tematy szkoleń dla nauczycieli:
 „Jak skutecznie rozwiązywać problemy wychowawcze w szkole – analiza efektów i ocena działań szkoły.” - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. „Planowanie procesu kształcenia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. „Mediacje rówieśnicze jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w szkole.” - Podlaski Ośrodek Doskonalenia w Mońkach. „Metoda projektu jako jedna z form motywacji i oceny ucznia w gimnazjum.” - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. „Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczyciela jako element służący budowaniu współpracy nauczycieli i rodziców.” - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. „Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w kontekście reformy programowej.” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Podlaski Kurator Oświaty w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli wyłonił organizatorów szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011. Tematy szkoleń prezentujemy na slajdzie. We wrześniu br. Ich organizatorzy dokonają rekrutacji. Państwo Dyrektorzy proszeni są o wytypowanie nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w poszczególnych szkoleniach zgodnie z zasadami przedstawianymi przez organizatorów. Szkolenia odbędą się w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego.

17 „Równać Szanse 2010” Szczegóły na stronie: www.rownacszanse.pl
  Termin nadsyłania wniosków: 12 października 2010 r. Szczegóły na stronie:    Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2010”.  Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Na stronie internetowej podanej na slajdzie znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o konkursie.   Termin nadsyłania wniosków mija 12 października 2010 roku!

18 Forum wychowawcze Zachęcamy Państwa do podejmowania inicjatyw i przedsięwzięć wychowawczych, zwłaszcza w następujących obszarach: Wychowanie patriotyczne. Wolontariat w szkole. Ocenianie a wychowanie. Dziecko nadpobudliwe w szkole. Rola szkolnej świetlicy w realizacji zadań wychowawczych. Mediacje w szkole. Sport a wychowanie. Forum wychowawcze Zachęcamy Państwa do podejmowania inicjatyw i przedsięwzięć wychowawczych, zwłaszcza w następujących obszarach: Wychowanie patriotyczne. Wolontariat w szkole. Ocenianie a wychowanie. Dziecko nadpobudliwe w szkole. Rola szkolnej świetlicy w realizacji zadań wychowawczych. Mediacje w szkole. Sport a wychowanie.

19 Forum wychowawcze Działania planowane przez Kuratorium Oświaty:
Konferencja „Sport a wychowanie młodzieży – przykłady dobrych praktyk” - w ramach Międzynarodowego sejmiku klubów olimpijskich ( ). Sejmik Aksjologiczny Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej – 29 września 2010 r., Zespół Szkół w Korycinie. Olimpiada Myśli Jana Pawła II. Realizacja projektu „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. Forum wychowawcze Działania planowane przez Kuratorium Oświaty: Konferencja „ Sport a wychowanie młodzieży – przykłady dobrych praktyk” - w ramach Międzynarodowego sejmiku klubów olimpijskich ( ). Sejmik Aksjologiczny Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej – 29 września 2010 r., ZS w Korycinie. Olimpiada Myśli Jana Pawła II. Realizacja projektu „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.

20 Zgłoszenia do 15 października 2010 r.
„Szkoła Obywateli” konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej o nagrodę im. Anny Radziwiłł za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. „Szkoła Obywateli” to konkurs dla dyrektorów szkół ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o nagrodę im. Anny Radziwiłł za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych postaw służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Na etapie wojewódzkim konkurs przeprowadzany jest przez kuratoria oświaty we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz władzami samorządowymi. Udział w konkursie można zgłaszać do 15 października br. Szczegółowe informacje o konkursie oraz zasady uczestnictwa dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej a także naszego kuratorium. Zachęcamy Państwa Dyrektorów do udziału w konkursie. Zgłoszenia do 15 października 2010 r.

21 Narodowa Agencja Programu: „Uczenie się przez całe życie” Wyjazdy indywidualne w ramach programu „Wizyty Studyjne”. Termin składania wniosków: 15 października 2010 r. szczegóły na stronach : Narodowa Agencja Programu: „Uczenie się przez całe życie” zaprasza na wyjazdy indywidualne w ramach programu Wizyty Studyjne Wnioski składać mogą: między innymi: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, osoby prowadzące szkolenia dla nauczycieli, pracownicy administracji oświatowej, członkowie komisji egzaminacyjnych. termin składania wniosków: 15 października 2010 r. szczegóły na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji : oraz na stronie programu Wizyt Studyjnych

22 w województwie podlaskim na lata 2007-2013.”
,,Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata ” Badanie ewaluacyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie: sierpień – listopad 2010 r. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w okresie między sierpniem a listopadem przeprowadzone zostanie badanie ewaluacyjne pn.: ,,Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną,”. W ramach badania nastąpi ocena działań podejmowanych w zakresie zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz ocena funkcjonowania ośrodków przedszkolnych (w tym innych form wychowania przedszkolnego) wspartych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do współpracy z zespołem badawczym oraz prosimy o udostępnienie wszelkich potrzebnych materiałów i informacji związanych z przedmiotem badania.

23 Programy rozwojowe ,,ZAWODOWY NAWIGATOR”
Technikum – 4 programy Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 programy powstałych w ramach realizowanego PROJEKTU „ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES projekty rozwojowe dla szkół zawodowych” Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zawodowy nawigator W ramach realizacji tego projektu powstały programy służące doradcom zawodowym lub nauczycielom realizującym zadania z zakresu doradztwa w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Zachęcamy do wykorzystywania opracowanych programów w codziennej pracy doradców zawodowych.

24 „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
Projekt współfinansowany z EFS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie zostanie zrealizowane we wszystkich szkołach publicznych dla młodzieży kształcących w zawodach. Informujemy, że w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” zrealizowane będzie badanie we wszystkich szkołach publicznych dla młodzieży kształcących w zawodach.

25 „Wielowymiarowa edukacja – podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli z obszarów wiejskich województwa podlaskiego” Projekt współfinansowany ze środków unijnych Szczegóły: (w zakładce Projekty unijne). W bieżącym roku szkolnym Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku organizuje szkolenia w ramach realizacji widocznego na slajdzie projektu. Jego celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i kompetencji 245 nauczycieli z terenów wiejskich województwa podlaskiego do kierunków rozwoju regionu z uwzględnieniem wymogów obecnej edukacji i zmieniającej się sytuacji demograficznej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa kursy kwalifikacyjne oraz krótkie formy doskonalące. Szczegółowe informacje, kryteria i regulamin rekrutacji, opis poszczególnych form szkoleniowych znajdziecie państwo na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

26 Spełnianie obowiązku nauki
Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki to zadanie gmin uregulowane art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.). Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych mają obowiązek informowania organów prowadzących o przyjęciu absolwenta gimnazjum do szkoły oraz o wszystkich zmianach w tym względzie. W związku z zadaniem gmin dotyczącym kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie przypominamy Państwu dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych o obowiązku wynikającym z art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Przepis ten nakłada na dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych obowiązek powiadomienia – w terminie 14 dni-wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły,od dnia przyjęcia absolwenta, a także obowiązek informowania tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

27 Analiza zapisów w statutach przedszkoli
Prosimy Państwa Dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli o dokonanie analizy zapisów statutowych w tym zakresie oraz uregulowanie ich w razie potrzeby (wypracowanie procedur). W związku z pismem otrzymanym od Rzecznika Praw Dziecka, dotyczącym problemu przyprowadzania przez rodziców dzieci z infekcjami przeziębieniowymi, prosimy Państwa Dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli o dokonanie analizy zapisów statutowych w tym zakresie oraz uregulowanie ich w razie potrzeby (wypracowanie procedur) Szczegółowe informacje oraz list Rzecznika Praw Dziecka znajduje sięna naszej stronie internetowej.

28 Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
bezpłatny posiłek dla dzieci i młodzieży do końca 2013 r. Analiza danych z 2009 r. wskazuje, że grupą wobec której należy wzmóc działania dotyczące upowszechniania informacji o możliwościach otrzymania pomocy z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” są: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ich rodzice oraz pedagodzy tych szkół. Zwiększenie efektywności programu wiąże się z koniecznością nawiązania bezpośredniej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz wypracowaniem metod skutecznej komunikacji z rodzicami. Podjęte działania spowodują skrócenie czasu zakwalifikowania ucznia do programu.

29 VI Turniej Wiedzy o Spółdzielczości Bankowej i II Konkurs Historyczny:
„Odkrywcy spółdzielczej historii w regionie” Więcej informacji : W bieżącym roku szkolnym odbędzie się VI Turniej Wiedzy o Spółdzielczości i połączony z nim II Konkurs Historyczny „Odkrywcy historii spółdzielczości w regionie”. Organizatorzy: Komitet Organizacyjny VI Turnieju Wiedzy o Spółdzielczości i Bank Spółdzielczy w Brańsku Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku lub pisząc na adresy zaprezentowane na slajdzie

30 ARBORES VITAE Ostatnia taka puszcza Interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne
Wystawa plenerowa wielkoformatowych zdjęć z opisami naukowymi. Kino letnie – w pawilonie multimedialnym prezentacje filmów przyrodniczych. Zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Edukacyjny wortal internetowy. Ogólnopolski konkurs internetowy. Promocja wydarzeń. Wielkoformatowa mapa Polski – Natura 2000. Mini wystawa o innych podlaskich obszarach. Fundacja Europejskie Centrum Ziemi 2010 zaprasza od września 2010 roku na Rynek Kościuszki w Białymstoku na podróż w czasie i przestrzeni do Puszczy Białowieskiej. Interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne składa się z prezentowanych na slajdzie wydarzeń.

31 ,,Ja i moje otoczenie - ciekawe zajęcia w terenie”
dla klas I-VI szkoły podstawowej z Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prosimy o odbiór materiałów dydaktycznych przeznaczonych:dla klas I-VI szkoły podstawowej ,,Ja i moje otoczenie - ciekawe zajęcia w terenie”, które nieodpłatnie przekazała nam Pracownia Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

32 Szkoły promujące zdrowie
2 000 szkół promujących zdrowie na terenie Polski. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o aktywizację ruchu szkół promujących zdrowie i ich sprawniejszą działalność. Od września 2010 roku będą nadawane krajowe certyfikaty szkół promujących zdrowie. W czerwcu 2010 roku zostało podpisane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministrstwo Sportu porozumienie dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki. Powołano Radę Programową do spraw promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Rada opracowała kierunki działań promocji zdrowia w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2010 – 2014 oraz poszukuje partnerów do współpracy na rzecz wsparcia szkół należących do krajowej sieci szkól promujących zdrowie. W bieżącym roku szkolnym od września 2010 roku będą nadawane krajowe certyfikaty szkół promujących zdrowie. W chwili obecnej na terenie Polski jest ok. 2 tys. szkół tego typu. Nasz resort zwraca się z prośbą o aktywizację ruchu szkół promujących zdrowie i ich aktywniejszą działalność. Szczegółowe informacje na stronie KO.

33 Klub Bezpiecznego Puchatka
Nowa edycja programu rusza we wrześniu 2010 roku. Szczegóły na stronie: Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pierwszoklasistom za udział w programie oraz przystąpienie do Klubu Bezpiecznego Puchatka. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji. Każda szkoła podstawowa może zgłosić się do programu i otrzymać materiały edukacyjne dla klas I. Program rusza we wrześniu Zapisy rozpoczną się pod koniec sierpnia.

34 Projekt „TeoDoradzi” W ramach projektu:
konkurs plastyczny: „Dobre rady żółwia TEO”, książeczki do kolorowania, tabliczka mnożenia. szczegóły: Ciekawa oferta profilaktyczna Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, skierowana do dzieci młodszych, które w formie zabawowej uczą się bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Szczegóły na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w zakładce Programy profilaktyczne

35 Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Związkiem Harcerstwa Polskiego
Podpisane 23 maja 2010 roku przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall i Naczelniczkę Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzatę Sinicę a dotyczące współpracy. 23 maja 2010 roku Minister Katarzyna Hall i Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica podpisały porozumienie w sprawie współpracy. Porozumienie nawiązuje do 100-letniej tradycji współpracy polskiej szkoły i Związku Harcerstwa Polskiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży. W dokumencie Minister Edukacji Narodowej uznała ZHP za ważnego partnera szkół i placówek wychowawczych, zaś Związek Harcerstwa Polskiego uznał szkoły i placówki oświatowe za głównego partnera, a środowiska uczniowskie za najważniejszy obszar realizacji swoich celów statutowych. Porozumienie ma wspomóc działalność ZHP na terenie szkół w całym kraju. W dokumencie Ministerstwo Edukacji Narodowej zadeklarowało m.in. współpracę przy promowaniu dobrych praktyk harcerskich, dotyczących działalności wychowawczej oraz zachęcanie do tworzenia środowisk harcerskich w szkołach i placówkach oświatowych.

36 „Od dzwonka- do dzwonka”
Zaprasza do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Od dzwonka- do dzwonka” Cele: Popularyzowanie wśród uczniów idei, że warto i trzeba się uczyć,że jest to proces przyjemny, ciekawy a jego efekty są nie do przecenienia. 2. Zachęcenie uczniów do angażowania się w sprawy szkoły i swojego otoczenia, uczeń może i powinien kreować otaczającą go rzeczywistość, powinien być aktywny. Gazeta Współczesna Zaprasza do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Od dzwonka- do dzwonka” Projekt przygotowany został z myślą o Nauczycielach i Uczniach podlaskich szkół. Jego głównym celem jest: Popularyzowanie wśród uczniów idei, że warto i trzeba się uczyć, że jest to proces przyjemny, ciekawy a jego efekty są nie do przecenienia. oraz: 2. Zachęcenie uczniów do angażowania się w sprawy szkoły i swojego otoczenia, uczeń może i powinien kreować otaczającą go rzeczywistość, powinien być aktywny. Pełny opis projektu do odebrania u przedstawicieli „Gazety Współczesnej”.

37 Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej.
Centralna Komisja Egzaminacyjna po uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, planuje przeprowadzenie w maju 2011 roku ogólnopolskiego, dobrowolnego badania wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Deklaracja dostępna jest: Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. to część projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III"Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych". Należy podkreślić, że do badania może przystąpić każda szkoła podstawowa, której dyrektor w terminie od 1 września do 31 października 2010 roku za pośrednictwem internetu wypełni deklarację dostępną na stronie podanej na ekranie Ważne: w przypadku przystąpienia do badania należy zgłosić wszystkie klasy trzecie prowadzone w szkole. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

38 Problemy dzieci i młodzieży w kontekście wykluczenia społecznego w województwie podlaskim Badanie prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej rozpoczął prace nad badaniem „Problemy dzieci i młodzieży w kontekście wykluczenia społecznego w województwie podlaskim”. Badanie przeprowadzone zostanie za pomocą: ankiety skierowanej do uczniów klas VI SP, II Gimnazjum i I szkół ponadgimnazjalnych woj. podlaskiego oraz wywiadu skierowanego do pedagogów. Do badania zostało losowo wytypowanych 80 szkół, w tym 40 SP, 20 gimnazjów i 20 ponadgimnazjalnych. Celem badania jest diagnoza skali i przyczyn problemów dzieci i młodzieży w powiatach i gminach województwa podlaskiego w kontekście wykluczenia społecznego. Rozpoczęcie badania jest planowane w pierwszej dekadzie września. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

39 Pomoc powodzianom Zrealizowane formy:
przekazanie zebranej odzieży, artykułów przemysłowych, środków czystości, produktów żywnościowych; przekazanie zebranych środków finansowych; z wypoczynku z terenów objętych powodzią skorzystało około 300 dzieci. W planach: zbiórka materiałów szkolnych (podręczniki, pomoce i przybory szkolne); zbiórka artykułów przemysłowych, środków czystości, odzieży; zbiórka środków finansowych. Pomoc powodzianom - slajd przedstawia zakres pomocy udzielonej i planowanej dla osób z terenów dotkniętych tegorocznymi podwoziami ewalizowanych przez szkoły i placówki naszego województwa.

40 Konferencje, narady, spotkania planowane w roku szkolnym 2010/2011
Spotkania konsultacyjno-informacyjne dla kadry pedagogicznej w zakresie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do Spotkania z dyrektorami szkół nt ewaluacji. Zaplanowane na rozpoczynający się rok szkolny konferencje narady i spotkania prezentuje poniższy slajd.

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "KOMUNIKATY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google