Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki prognozujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów Łódź 10-10.2009 (9.00-9.20) Piotr Wiland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki prognozujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów Łódź 10-10.2009 (9.00-9.20) Piotr Wiland."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki prognozujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów Łódź 10-10.2009 (9.00-9.20) Piotr Wiland

2 Różna populacja chorych na RZS – heterogenność Są chorzy od początku leczeni tylko u lekarza POZ, nie szukają pomocy u specjalisty czy w szpitalu Są chorzy od początku leczeni tylko u lekarza POZ, nie szukają pomocy u specjalisty czy w szpitalu Do 50% chorych na RZS w Szwecji nie jest leczonych przez specjalistę reumatologa (1984, 1989) Do 50% chorych na RZS w Szwecji nie jest leczonych przez specjalistę reumatologa (1984, 1989) Doświadczenie z ośrodkami zajmującymi się wczesnym zapaleniem stawów – odsetek chorych z trwale utrzymującymi się zmianami typowymi dla RZS dotyczą tylko części chorych Doświadczenie z ośrodkami zajmującymi się wczesnym zapaleniem stawów – odsetek chorych z trwale utrzymującymi się zmianami typowymi dla RZS dotyczą tylko części chorych

3 Doświadczenia Leiden Early Arthritis Clinic (LEAC) Arthritis and Rheumatism 2007; 2: 433-440, van der Helm- van Mil AHM i wsp. Arthritis and Rheumatism 2007; 2: 433-440, van der Helm- van Mil AHM i wsp. Chorzy z undifferentiated arthritis (UA, n=570) obserwowani przez rok pod kątem ewolucji do RZS lub innych chorób Chorzy z undifferentiated arthritis (UA, n=570) obserwowani przez rok pod kątem ewolucji do RZS lub innych chorób Po roku RZS wystąpiło u 177 z 570 z UA Po roku RZS wystąpiło u 177 z 570 z UA Inne choroby reumatyczne u 94 chorych (nie-RZS) Inne choroby reumatyczne u 94 chorych (nie-RZS) 150 chorych osiągnęło kliniczną remisję bez podawania LMPC (nie-RZS) 150 chorych osiągnęło kliniczną remisję bez podawania LMPC (nie-RZS)

4 4 sprawność aktywność choroby uszkodzenie

5 Prognoza w RZS Czy jesteśmy w stanie przewidzieć progresję radiologiczną w RZS? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć progresję radiologiczną w RZS? Jak szybko przebiega niesprawność i utrata zdolności do pracy u chorych na RZS ? Jak szybko przebiega niesprawność i utrata zdolności do pracy u chorych na RZS ? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć zwiększoną śmiertelność w RZS ? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć zwiększoną śmiertelność w RZS ? Czy jesteśmy w stanie zmodyfikować przebieg i śmiertelność w RZS ? Czy jesteśmy w stanie zmodyfikować przebieg i śmiertelność w RZS ?

6 Czy jesteśmy w stanie przewidzieć progresję radiologiczną w RZS? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć progresję radiologiczną w RZS?

7 Progresja radiologiczna Większość badań odnosi się do wpływu leków na progresję radiologiczną Większość badań odnosi się do wpływu leków na progresję radiologiczną Czy nastąpiły zmiany w różnych dziesięcioleciach w narastaniu ciężkości RZS Czy nastąpiły zmiany w różnych dziesięcioleciach w narastaniu ciężkości RZS Heikkila Isomaki (Scand J Rheum, 1989;23:13-15) Heikkila Isomaki (Scand J Rheum, 1989;23:13-15) Porównywano radiogramy rąk i stóp chorych przyjętych do szpitala w odstępach 10-letnich od 1962 roku Porównywano radiogramy rąk i stóp chorych przyjętych do szpitala w odstępach 10-letnich od 1962 roku

8 Progresja radiologiczna Heikkila Isomaki (Scand J Rheum, 1989;23:13-15) Heikkila Isomaki (Scand J Rheum, 1989;23:13-15) Oceniano tylko kobiety 45-64 lat, seropozytywni i czas trwania choroby 10-15 lat przez 3 dekady Oceniano tylko kobiety 45-64 lat, seropozytywni i czas trwania choroby 10-15 lat przez 3 dekady Analizowano liczbę niezajętych stawów : Analizowano liczbę niezajętych stawów : Stawy MCP, PIP – zwiększyła się od 53,5% do 70,4% Stawy MCP, PIP – zwiększyła się od 53,5% do 70,4% Stawy nadgarstkowe – zwiększyła się od 14 do 29% Stawy nadgarstkowe – zwiększyła się od 14 do 29% Stawy stóp – zwiększyła się od 29,8% do 40,0% Stawy stóp – zwiększyła się od 29,8% do 40,0% RZS może przybierać łagodniejszą formę, jest częściej rozpoznawany w łagodniejszych przypadkach, leczenie modyfikujące jest włączane szybciej RZS może przybierać łagodniejszą formę, jest częściej rozpoznawany w łagodniejszych przypadkach, leczenie modyfikujące jest włączane szybciej

9 Potencjalne czynniki prognozujące postęp radiologiczny Zmiany w metabolizmie chrząstki – odpowiada zwężeniu stawu – kolagen typu II, (pyridinoline, CTX-II, NTX-II), białka niekolagenowe (COMP) Zmiany w metabolizmie chrząstki – odpowiada zwężeniu stawu – kolagen typu II, (pyridinoline, CTX-II, NTX-II), białka niekolagenowe (COMP) Zmiany w metabolizmie kości – nadżerki – kolagen typu I (pyridinoline, CTX-I, NTX-I) i białka niekolagenowe (BSP, bone sialoprotein, TRAP – kwaśna fosfataza) Zmiany w metabolizmie kości – nadżerki – kolagen typu I (pyridinoline, CTX-I, NTX-I) i białka niekolagenowe (BSP, bone sialoprotein, TRAP – kwaśna fosfataza) RANKL-osteoklast, OPG – hamuje, wzór OPG/RANKL – znamionuje progresję radiologiczną – duża wartość RANKL RANKL-osteoklast, OPG – hamuje, wzór OPG/RANKL – znamionuje progresję radiologiczną – duża wartość RANKL

10 Użyteczność markerów dla oceny progresji radiologicznej (1) CTX-I nie okazał się być prognostyczny dla uszkodzenia stawów CTX-I nie okazał się być prognostyczny dla uszkodzenia stawów CTX-II (chrząstkowy) – wprawdzie stężenie znalazło odniesienie do progresji radiologicznej, ale nie wobec wartości indywidualnych, ale dla całej grupy badanej CTX-II (chrząstkowy) – wprawdzie stężenie znalazło odniesienie do progresji radiologicznej, ale nie wobec wartości indywidualnych, ale dla całej grupy badanej Subanaliza wobec zmian o typie zwężenia czy nadżerek nie wykazała zależności wobec tych biomarkerów Subanaliza wobec zmian o typie zwężenia czy nadżerek nie wykazała zależności wobec tych biomarkerów

11 Użyteczność markerów dla oceny progresji radiologicznej (2) CTX-II (chrząstkowy) – częściowo odzwierciedla odpowiedź zapalną (co prowadzi do degradacji kolagenu poprzez aktywację metaloproteinaz macierzowych CTX-II (chrząstkowy) – częściowo odzwierciedla odpowiedź zapalną (co prowadzi do degradacji kolagenu poprzez aktywację metaloproteinaz macierzowych MMP3 stężenie znacząco jest związane z progresją uszkodzenia stawów MMP3 stężenie znacząco jest związane z progresją uszkodzenia stawów COMP – miał znaczenie prognostyczne dla uszkodzenia stawów biodrowych, ale nie małych stawów (rąk i stóp) COMP – miał znaczenie prognostyczne dla uszkodzenia stawów biodrowych, ale nie małych stawów (rąk i stóp)

12 Użyteczność biomarkerów dla prognozy radiologicznej Bardzo ograniczona – współistniejące choroby (OA, OP), dzienne wahania, aktywność fizyczna, choroby nerek i wątroby, różna zawartość białek uwarunkowana genetycznie Bardzo ograniczona – współistniejące choroby (OA, OP), dzienne wahania, aktywność fizyczna, choroby nerek i wątroby, różna zawartość białek uwarunkowana genetycznie Lepiej odzwierciedla progresję czynnik reumatoidalny, przeciwciała antycytrulinowe, czynniki ostrej fazy (CRP) – wystąpienie postaci nadżerkowej Lepiej odzwierciedla progresję czynnik reumatoidalny, przeciwciała antycytrulinowe, czynniki ostrej fazy (CRP) – wystąpienie postaci nadżerkowej

13 Badanie artroskopowe Biopsja – największa zgodność pomiędzy aktywnym RZS i zmianami histol. – dotyczy dużej liczby makrofagów w maziówce Biopsja – największa zgodność pomiędzy aktywnym RZS i zmianami histol. – dotyczy dużej liczby makrofagów w maziówce Podawanie GKS prowadzi do zahamowania liczby makrofagów, bez wyraźnego wpływu na inne komórki Podawanie GKS prowadzi do zahamowania liczby makrofagów, bez wyraźnego wpływu na inne komórki Hamowanie limfocytów B w błonie maziowej w trakcie podawania RTX nie miało odniesienia do odpowiedzi klinicznej Hamowanie limfocytów B w błonie maziowej w trakcie podawania RTX nie miało odniesienia do odpowiedzi klinicznej Limfocyty B mogą być obecne w błonie maziowej nawet gdy są prawie nieobecne w krwi obwodowej Limfocyty B mogą być obecne w błonie maziowej nawet gdy są prawie nieobecne w krwi obwodowej

14 Oznaczanie cytokin – czy istotne dla przebiegu RZS (1) Stężenie cytokin prozapalnych, w tym Il-6 nie wykazują zbyt dużej korelacji z aktywnością choroby czy progresją Stężenie cytokin prozapalnych, w tym Il-6 nie wykazują zbyt dużej korelacji z aktywnością choroby czy progresją Wartości Il-6 mogą się różnić nawet 100- krotnie pomiędzy osobnikami i zwiększa się pod wpływem wysiłku Wartości Il-6 mogą się różnić nawet 100- krotnie pomiędzy osobnikami i zwiększa się pod wpływem wysiłku

15 Oznaczanie cytokin – czy istotne dla przebiegu RZS (2) Istnieją różnice w profilu cytokin pomiędzy różnymi chorobami zapalnymi (RZS, ZZSK i ŁZS) ale są to zmiany ilościowe, a nie jakościowe Istnieją różnice w profilu cytokin pomiędzy różnymi chorobami zapalnymi (RZS, ZZSK i ŁZS) ale są to zmiany ilościowe, a nie jakościowe ZZSK i ŁZS - mniejsze stężenie TNF i Il-6 w błonie maziowej niż u chorych na RZS ZZSK i ŁZS - mniejsze stężenie TNF i Il-6 w błonie maziowej niż u chorych na RZS Istnieją różnice w stężeniu cytokin u chorych z wczesnym i późnym RZS niezależnie od aktywności czy zapalenia Istnieją różnice w stężeniu cytokin u chorych z wczesnym i późnym RZS niezależnie od aktywności czy zapalenia

16 Najnowsze prace obejmujące prospektywną obserwację uszkodzenia w RZS Courvoisier N i wsp. Prognostic factors of 10-year radiographic outcome in early rheumatoid arthritis: a prospective study. Arthritis Research & Therapy 2008, 10:R 106 Courvoisier N i wsp. Prognostic factors of 10-year radiographic outcome in early rheumatoid arthritis: a prospective study. Arthritis Research & Therapy 2008, 10:R 106 Courvoisier – 191 chorych – do analizy 112 chorych – RZS < 1 rok, nieleczeni LMPC, wykonywano RTG rąk i stóp na początku, po 3, 5 i 10 latach - obserwacja 10 lat Courvoisier – 191 chorych – do analizy 112 chorych – RZS < 1 rok, nieleczeni LMPC, wykonywano RTG rąk i stóp na początku, po 3, 5 i 10 latach - obserwacja 10 lat

17 Progresja radiologiczna i czynnościowa w ciągu 10 lat Baseline3 lata5 lat10 lat Indeks nadżerek 3,0 ± 5,74,8 ± 7,76,7 ± 9,918,4 ± 26,5 Indeks zwężenia stawów 2,7 ± 4,94,7 ± 8,610,5 ±14,917,0 ± 21,2 Całkowity indeks Sharpa 5,8 ± 9,09,5 ± 14,917,3 ± 22,435,4 ± 46,1 HAQ1,29 ± 0,710,53±0,620,57±0,620,75±0,71

18 Progresja radiologiczna Na początku 54,4% nie miało nadżerek Na początku 54,4% nie miało nadżerek Po 10 latach nie było nadżerek – 16,9% Po 10 latach nie było nadżerek – 16,9% Inne prace: (Lindquist –ARD 2003 po 10 latach 4%) Inne prace: (Lindquist –ARD 2003 po 10 latach 4%) Indeks nadżerek – mediana-18,4 Indeks nadżerek – mediana-18,4 Inne prace: Welsing i wsp Arthritis Rheum 2001 Inne prace: Welsing i wsp Arthritis Rheum 2001 po 9 latach 83 po 9 latach 83 Drossaers-Bakker – Arthritis Rheum 1999 Drossaers-Bakker – Arthritis Rheum 1999 po 12 latach145 po 12 latach145

19 Czynniki prognozujące na początku choroby o uszkodzeniu Nie było związku pomiędzy HAQ a wskaźnikiem uszkodzenia radiologicznego w czasie całej obserwacji Nie było związku pomiędzy HAQ a wskaźnikiem uszkodzenia radiologicznego w czasie całej obserwacji Na stopień uszkodzenia po 10 latach największy wpływ miał indeks nadżerek na początku choroby (OR 5,64) Na stopień uszkodzenia po 10 latach największy wpływ miał indeks nadżerek na początku choroby (OR 5,64) Na stopień uszkodzenia po 10 latach miały też wpływ obecność i miano pp antycytrulinowych i OB. na początku choroby Na stopień uszkodzenia po 10 latach miały też wpływ obecność i miano pp antycytrulinowych i OB. na początku choroby HAQ miał związek z aktywnością choroby (DAS i składniki) HAQ miał związek z aktywnością choroby (DAS i składniki)

20 Jak szybko przebiega niesprawność i utrata zdolności do pracy u chorych na RZS ? Jak szybko przebiega niesprawność i utrata zdolności do pracy u chorych na RZS ?

21 Zmiany wartości HAQ w badaniach prospektywnych Średnia zmiana HAQ podczas pierwszych 5 lat nieznacząco z 0,8 do 0,9, ale po kolejnych 3 latach zwiększyła się do 1,3 (Szwecja, Eberhardt J Rheumatol 1995, Fex JR 1998) Średnia zmiana HAQ podczas pierwszych 5 lat nieznacząco z 0,8 do 0,9, ale po kolejnych 3 latach zwiększyła się do 1,3 (Szwecja, Eberhardt J Rheumatol 1995, Fex JR 1998) Obserwacja z Finlandii (Mottonen T, Arthritis Rheum 1996) – leczeni wg strategii zębów piły - zmiana z 0,28 do 0,64 w ciągu pierwszych 6 lat Obserwacja z Finlandii (Mottonen T, Arthritis Rheum 1996) – leczeni wg strategii zębów piły - zmiana z 0,28 do 0,64 w ciągu pierwszych 6 lat Corbett 1993 Br J Rheumat – obserwacja po 15 latach od rozpoczęcia RZS – HAQ = 0,95 Corbett 1993 Br J Rheumat – obserwacja po 15 latach od rozpoczęcia RZS – HAQ = 0,95

22 Niezdolność do pracy Obserwacje (Finlandia, Heinola, lata 70-te): Obserwacje (Finlandia, Heinola, lata 70-te): RZS < 5 lat 40% niezdolni do pracy RZS < 5 lat 40% niezdolni do pracy RZS < 10 lat 50% niezdolni do pracy RZS < 10 lat 50% niezdolni do pracy RZS < 15 lat 67% niezdolni do pracy RZS < 15 lat 67% niezdolni do pracy 1995, Holandia, ARD Doeglas D 1995, Holandia, ARD Doeglas D RZS < 5 lat – 42% niezdolni do pracy RZS < 5 lat – 42% niezdolni do pracy 1995, USA, AR, Reisine 1995, USA, AR, Reisine RZS < 5 lat – 34% niezdolni do pracy RZS < 5 lat – 34% niezdolni do pracy Najczęściej chorzy są niezdolni do pracy w pierwszym roku choroby z tych 5 lat – 70% Najczęściej chorzy są niezdolni do pracy w pierwszym roku choroby z tych 5 lat – 70%

23 Czy jesteśmy w stanie przewidzieć zwiększoną śmiertelność w RZS ? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć zwiększoną śmiertelność w RZS ?

24 Zwiększona śmiertelność w RZS Mediana spodziewanej długości życia dla mężczyzn o 4-7 lat, a kobiet o 3-10 lat krótsza (dane z 1984-1995) Mediana spodziewanej długości życia dla mężczyzn o 4-7 lat, a kobiet o 3-10 lat krótsza (dane z 1984-1995) Dane dotyczące przyczyny śmierci z 13 ośrodków Europy i USA wśród 2262 chorych na RZS, które zmarły do 1986 roku w porównaniu do ogólnej populacji Dane dotyczące przyczyny śmierci z 13 ośrodków Europy i USA wśród 2262 chorych na RZS, które zmarły do 1986 roku w porównaniu do ogólnej populacji

25 Przyczyny śmierci u 2262 chorych na RZS Przyczyna śmierciOdsetek chorych na RZS Odsetek osób zmarłych w 1977 roku w całej populacji USA Choroby sercowo- naczyniowe 42,1%41,0% Nowotwór14,1%20,4% Zakażenia9,4%1,0% Choroby nerek7,8%1,1% Choroby płuc7,2%3,9% RZS5,3% Choroby przewodu pokarmowego 4,2%2,4% Choroby CUN4,2%9,6% Wypadki1,0%5,4% Różne6,4%15,2% Nieznane0,6%

26 Obserwacje chorych na RZS w aspekcie śmiertelności (1) 210 chorych na RZS, po 5 latach 37 zmarło, 169 powtórnie oceniono dla oceny czynników prognostycznych 210 chorych na RZS, po 5 latach 37 zmarło, 169 powtórnie oceniono dla oceny czynników prognostycznych W analizie wielowariantowej najbardziej prognostycznymi czynnikami okazały się : W analizie wielowariantowej najbardziej prognostycznymi czynnikami okazały się : Wiek Wiek Współistniejące choroby Współistniejące choroby Wskaźnik MHAQ Wskaźnik MHAQ Callahan LF Arthritis Care Research 1997;381-94 Callahan LF Arthritis Care Research 1997;381-94

27 Względne ryzyko śmierci u chorych na RZS (12-15 lat trwania) i chorób układu krążenia RZS (75 chorych, 15 lat) RZS (75 chorych, 15 lat) Aspekt funkcjonalny >: :<91,5% z łatwością = 2,9:1 Liczba zajętych stawów >: : < 18 = 3:1 Choroby sercowo-naczyniowe (312 000, 12 lat) Choroby sercowo-naczyniowe (312 000, 12 lat) Cholesterol 245>: :<182 2,9:1 Ciśnienie skurczowe142>: :< 1183,0:1 Ciśnienie rozkurczowe92> : : < 76 2,9:1 Palenie papierosów > 25 pap: 25 pap: < 0/dzień2,9:1 Sóderlin et al.. J Rheumatol 1998;25:1895-9, Neaton et al. Arch Int Med. 152:56:1992 Sóderlin et al.. J Rheumatol 1998;25:1895-9, Neaton et al. Arch Int Med. 152:56:1992

28 Dane z badań kwestionariuszowych są najbardziej znaczącymi czynnikami długotrwałej prognozy chorych na RZS Dane z badań kwestionariuszowych są najbardziej znaczącymi czynnikami długotrwałej prognozy chorych na RZS Mniej znaczące są w tym względzie wyniki badań laboratoryjnych, radiologicznych i liczby zajętych stawów Mniej znaczące są w tym względzie wyniki badań laboratoryjnych, radiologicznych i liczby zajętych stawów Istotny jest poziom edukacji na przewidywanie śmiertelności Istotny jest poziom edukacji na przewidywanie śmiertelności

29 Dobry stan zdrowia oraz prognoza przewlekłej choroby są równie zależne od decyzji, działań i decyzji chorego jak i pracowników służby zdrowia Dobry stan zdrowia oraz prognoza przewlekłej choroby są równie zależne od decyzji, działań i decyzji chorego jak i pracowników służby zdrowia Prognozę przewlekłej choroby najlepiej oprzeć na danych uzyskanych od chorego niż wyników badań laboratoryjnych czy obrazowych Prognozę przewlekłej choroby najlepiej oprzeć na danych uzyskanych od chorego niż wyników badań laboratoryjnych czy obrazowych Pincus T. Bulletin NYU Hospital for Joint Diseases 2007;65 Pincus T. Bulletin NYU Hospital for Joint Diseases 2007;65

30 Reumatolodzy powinni u wszystkich chorych na RZS zbierać dane oparte na kwestionariuszu opartym na HAQ Reumatolodzy powinni u wszystkich chorych na RZS zbierać dane oparte na kwestionariuszu opartym na HAQ Wyniki badań z kwestionariusza powinny mieć większą wagę w podejmowaniu decyzji terapeutycznych odnośnie włączenia leczenia modyfikującego, w tym i biologicznego niż tylko liczba zajętych stawów czy parametry ostrej fazy Wyniki badań z kwestionariusza powinny mieć większą wagę w podejmowaniu decyzji terapeutycznych odnośnie włączenia leczenia modyfikującego, w tym i biologicznego niż tylko liczba zajętych stawów czy parametry ostrej fazy Pincus T. Bulletin NYU Hospital for Joint Diseases 2007;65 Pincus T. Bulletin NYU Hospital for Joint Diseases 2007;65

31 Czy jesteśmy w stanie zmodyfikować przebieg i śmiertelność w RZS ? Czy jesteśmy w stanie zmodyfikować przebieg i śmiertelność w RZS ?

32 Długotrwały wpływ leczenia na przeżywalność Większość kontrolowanych badań z LMPC czy lekami biologicznymi ma krótką perspektywę – zmniejszają zapalenie stawu i progresję radiologiczną Większość kontrolowanych badań z LMPC czy lekami biologicznymi ma krótką perspektywę – zmniejszają zapalenie stawu i progresję radiologiczną Ważny jest efekt w długotrwałej perspektywie Ważny jest efekt w długotrwałej perspektywie Przeżycie chorych obserwowanych w Heinola (1961-66) było najlepsze w grupie chorych leczonych przez 10 lat solami złota, a najgorsze u tych, którzy nie otrzymywali w ogóle Przeżycie chorych obserwowanych w Heinola (1961-66) było najlepsze w grupie chorych leczonych przez 10 lat solami złota, a najgorsze u tych, którzy nie otrzymywali w ogóle

33 Podawanie LMPC a wpływ na śmiertelność w RZS Prospektywne badanie dowodzą, że leczenie LMPC zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci Prospektywne badanie dowodzą, że leczenie LMPC zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci U 1842 chorych leczonych MTX (obserw. 25-letnia) stwierdzono zmniejszoną śmiertelność o 39-50% U 1842 chorych leczonych MTX (obserw. 25-letnia) stwierdzono zmniejszoną śmiertelność o 39-50% Wyniki po roku leczenia MTX stanowiły podstawę dla oceny zwiększonej śmiert. (SMR) po 8-16 latach Wyniki po roku leczenia MTX stanowiły podstawę dla oceny zwiększonej śmiert. (SMR) po 8-16 latach Pacjenci z poprawą > 50% SMR – 1,47 Pacjenci z poprawą > 50% SMR – 1,47 Pacjenci z poprawą > 20-50% SMR – 1,85 Pacjenci z poprawą > 20-50% SMR – 1,85 Pacjenci bez poprawy, ale kont. MTX – SMR 4,11 Pacjenci bez poprawy, ale kont. MTX – SMR 4,11 Pacjenci, którzy odstawili MTX SMR – 5,56 Pacjenci, którzy odstawili MTX SMR – 5,56

34 Podawanie LMPC w RZS a incydenty naczyniowe 15-letnia obserwacja 606 chorych (80% brało przynajmniej 1 LMPC) grupa leczona - zmniejszona śmiertelność 15-letnia obserwacja 606 chorych (80% brało przynajmniej 1 LMPC) grupa leczona - zmniejszona śmiertelność Intensywność leczenia we wczesnej fazie RZS ma duże znaczenie (dane z Holandii i W. Brytanii) Intensywność leczenia we wczesnej fazie RZS ma duże znaczenie (dane z Holandii i W. Brytanii) Coraz więcej danych przemawia za tym, że szczególnie u chorych z seropozytywną postacią choroby podawanie LMPC poprzez maksymalne stłumienie procesu zapalnego może najbardziej przyczynić się do zmniejszenia się śmiertelności, prawdopodobnie na tle zmniejszenia incydentów sercowo-naczyniowych u chorych na RZS Coraz więcej danych przemawia za tym, że szczególnie u chorych z seropozytywną postacią choroby podawanie LMPC poprzez maksymalne stłumienie procesu zapalnego może najbardziej przyczynić się do zmniejszenia się śmiertelności, prawdopodobnie na tle zmniejszenia incydentów sercowo-naczyniowych u chorych na RZS

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czynniki prognozujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów Łódź 10-10.2009 (9.00-9.20) Piotr Wiland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google