Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii mgr Anna Konopka Klinika Psychiatrii PAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii mgr Anna Konopka Klinika Psychiatrii PAM."— Zapis prezentacji:

1 Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii mgr Anna Konopka Klinika Psychiatrii PAM

2 Historia Początki leczenia uzależnionych kobiet w Stanach Zjednoczonych sięgają XIX wieku. Powstałe wówczas pierwsze instytucje, takie jak Martha Washington Home w Chicago (1869), Temple Home w Binghampton w Nowym Yorku (1876) czy New England Home for Intemperate Women w Bostonie (1879). Celem było uczenie życia we w wstrzemięźliwości. Początki leczenia uzależnionych kobiet w Stanach Zjednoczonych sięgają XIX wieku. Powstałe wówczas pierwsze instytucje, takie jak Martha Washington Home w Chicago (1869), Temple Home w Binghampton w Nowym Yorku (1876) czy New England Home for Intemperate Women w Bostonie (1879). Celem było uczenie życia we w wstrzemięźliwości.

3 lata 30-ste ubiegłego wieku – narodziny pierwszych grup AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: William Griffith Wilson i dr Robert Holbrook Smith) lata 30-ste ubiegłego wieku – narodziny pierwszych grup AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: William Griffith Wilson i dr Robert Holbrook Smith) doświadczenia grup AA z czasem zaczęto wykorzystywać tworząc profesjonalne programy terapii uzależnienia oparte na oddziaływaniach grupowych. doświadczenia grup AA z czasem zaczęto wykorzystywać tworząc profesjonalne programy terapii uzależnienia oparte na oddziaływaniach grupowych. pierwsze programy lecznicze i badawcze skupiały się głównie na uzależnieniu mężczyzn. pierwsze programy lecznicze i badawcze skupiały się głównie na uzależnieniu mężczyzn. dostęp kobiet do rozwijających się profesjonalnych programów leczenia był ograniczony - stygmatyzacja kobiecego picia powodowała, iż przez długie lata jedyną opcją dla alkoholiczek było leczenie na oddziałach psychiatrycznych. dostęp kobiet do rozwijających się profesjonalnych programów leczenia był ograniczony - stygmatyzacja kobiecego picia powodowała, iż przez długie lata jedyną opcją dla alkoholiczek było leczenie na oddziałach psychiatrycznych. William Griffith Wilson z żoną Lois Wilson

4 Utworzenie tego osobnego oddziału w dużej mierze wynikało z obawy, w jaki sposób obecność kobiet wpłynęłaby na mężczyzn uczestniczących w programie terapeutycznym. W tych czasach bowiem bycie alkoholiczką oznaczało bycie kobietą upadłą Utworzenie tego osobnego oddziału w dużej mierze wynikało z obawy, w jaki sposób obecność kobiet wpłynęłaby na mężczyzn uczestniczących w programie terapeutycznym. W tych czasach bowiem bycie alkoholiczką oznaczało bycie kobietą upadłą W 1956 roku ośrodek terapeutyczny Hazelden w Minnesocie stworzył specjalny oddział terapeutyczny dla kobiet, który jednak obejmował głównie terapię zajęciową, prace domowe, wykłady i konwersatoria oraz udział w kobiecych grupach AA. W 1956 roku ośrodek terapeutyczny Hazelden w Minnesocie stworzył specjalny oddział terapeutyczny dla kobiet, który jednak obejmował głównie terapię zajęciową, prace domowe, wykłady i konwersatoria oraz udział w kobiecych grupach AA.

5 Co wyróżnia alkoholizm kobiecy? odmienne metabolizowanie alkoholu odmienne metabolizowanie alkoholu tolerancja tolerancja charakterystyka psychospołeczna charakterystyka psychospołeczna modele picia modele picia stygmatyzacja stygmatyzacja

6 odmienne metabolizowanie alkoholu Istnieją podstawowe różnice w szybkości absorpcji alkoholu w zależności od płci. Niższa masa ciała oraz większa zawartość tłuszczu w organizmie kobiety i odpowiednio mniejsza ilość wody powoduje, iż alkohole są słabiej rozpuszczane. Szybsze wchłanianie alkoholu przez kobiety następuje również wskutek niższej aktywności dehydrogenazy alkoholowej w soku żołądkowym Niższa masa ciała oraz większa zawartość tłuszczu w organizmie kobiety i odpowiednio mniejsza ilość wody powoduje, iż alkohole są słabiej rozpuszczane. Szybsze wchłanianie alkoholu przez kobiety następuje również wskutek niższej aktywności dehydrogenazy alkoholowej w soku żołądkowym W związku z czym obserwujemy wyższe stężenie alkoholu we krwi kobiety w porównaniu z mężczyzną po wypiciu tej samej ilości alkoholu (nawet o 40 %). W związku z czym obserwujemy wyższe stężenie alkoholu we krwi kobiety w porównaniu z mężczyzną po wypiciu tej samej ilości alkoholu (nawet o 40 %).

7 odmienne metabolizowanie alkoholu na spowolnienie metabolizmu alkoholu wpływa przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych: alkohol wówczas dłużej krąży we krwi na spowolnienie metabolizmu alkoholu wpływa przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych: alkohol wówczas dłużej krąży we krwi kobiety, które wypijają 3 lub więcej standardowych drinków dziennie, doświadczają takich samych szkód zdrowotnych jak mężczyźni pijący trzykrotnie więcej kobiety, które wypijają 3 lub więcej standardowych drinków dziennie, doświadczają takich samych szkód zdrowotnych jak mężczyźni pijący trzykrotnie więcej

8 tolerancja Cykl menstruacyjny istotnie wpływa na tempo wchłaniania i metabolizm alkoholu. Wiąże się to z wahaniami poziomu hormonów płciowych w organizmie. W fazie poprzedzającej miesiączkę kobiety dużo szybciej absorbują alkohol a zatem mogą mieć wyższy jego poziom we krwi niż w innym czasie po wypiciu tej samej ilości trunku. Cykl menstruacyjny istotnie wpływa na tempo wchłaniania i metabolizm alkoholu. Wiąże się to z wahaniami poziomu hormonów płciowych w organizmie. W fazie poprzedzającej miesiączkę kobiety dużo szybciej absorbują alkohol a zatem mogą mieć wyższy jego poziom we krwi niż w innym czasie po wypiciu tej samej ilości trunku. Jednocześnie dolegliwości związane z napięciem przed miesiączkowym skłaniają często kobiety do łagodzenia ich za pomocą alkoholu. Jednocześnie dolegliwości związane z napięciem przed miesiączkowym skłaniają często kobiety do łagodzenia ich za pomocą alkoholu. Stąd też wypijając przeciętnie mniejsze ilości alkoholu kobiety są zarazem bardziej podatne na efekty jego działania a tym samym na związane z jego działaniem uszkodzenia wątroby, mózgu czy serca Stąd też wypijając przeciętnie mniejsze ilości alkoholu kobiety są zarazem bardziej podatne na efekty jego działania a tym samym na związane z jego działaniem uszkodzenia wątroby, mózgu czy serca

9 charakterystyka psychospołeczna symptomy uzależnienia u kobiet manifestują się w inny sposób niż u mężczyzn: zanim przybiorą charakter chroniczny często pozostają nie widoczne dla otoczenia, wiązane są raczej z lękiem, społeczną izolacją czy depresją. symptomy uzależnienia u kobiet manifestują się w inny sposób niż u mężczyzn: zanim przybiorą charakter chroniczny często pozostają nie widoczne dla otoczenia, wiązane są raczej z lękiem, społeczną izolacją czy depresją.

10 Społeczne uwarunkowania towarzyszenie pijącemu partnerowi jako dominująca wspólna aktywność w związku towarzyszenie pijącemu partnerowi jako dominująca wspólna aktywność w związku przemoc i nadużycia w związkach przemoc i nadużycia w związkach zaniżona samoocena zaniżona samoocena występowanie problemów psychicznych, szczególnie depresji, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń jedzenia czy zaburzeń lękowych. występowanie problemów psychicznych, szczególnie depresji, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń jedzenia czy zaburzeń lękowych. Podczas gdy u mężczyzn picie stanowi częściej pierwotne zaburzenie, na które nakładają się późniejsze powikłania psychiatryczne, picie kobiet znacznie częściej bywa następstwem innych problemów emocjonalnych i psychicznych. Podczas gdy u mężczyzn picie stanowi częściej pierwotne zaburzenie, na które nakładają się późniejsze powikłania psychiatryczne, picie kobiet znacznie częściej bywa następstwem innych problemów emocjonalnych i psychicznych.

11 Pięć typ ó w alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake 1. Młode kobiety o dużym, uwarunkowanym raczej środowiskowo spożyciu alkoholu, któremu towarzyszą poważne problemy zdrowotne

12 Pięć typ ó w alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake 2. Kobiety pijące w celu zapobieżenia stresowi, u których nie stwierdza się poważniejszych skutków zdrowotnych

13 Pięć typ ó w alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake 3. Kobiety pijące przewlekle alkohol, głównie z powodu osamotnienia, przeżywające nasilone objawy zespołu abstynencyjnego i mające za sobą wiele nieudanych prób leczenia

14 Pięć typ ó w alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake 4. Kobiety pijące w ilościach średnio wysokich, z somatycznymi powikłaniami uzależnienia

15 Pięć typ ó w alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake 5. Kobiety pijące głównie z przyczyn środowiskowych, bez poważniejszych powikłań zdrowotnych

16 Typologia wg Gąsiora typ 1: (z cechami neurotyczno-depresyjnymi) bez obciążeń rodzinnych alkoholizmem, o podwyższonym poziomie niepokoju i znacznie nasilonych przedchorobowych cechach lękowo-depresyjnych

17 Typologia wg Gąsiora typ 2A: (z cechami osobowości emocjonalnie chwiejnej) obciążenie rodzinne alkoholizmem, wysoki poziom niepokoju, nieprzystosowania, emocjonalnej chwiejności oraz znacznie nasilone przedchorobowe cechy asocjalne typ 2A: (z cechami osobowości emocjonalnie chwiejnej) obciążenie rodzinne alkoholizmem, wysoki poziom niepokoju, nieprzystosowania, emocjonalnej chwiejności oraz znacznie nasilone przedchorobowe cechy asocjalne

18 Typologia wg Gąsiora typ 2B: (z cechami asocjalnymi) obciążenie rodzinne alkoholizmem, niski poziom niepokoju i nieprzystosowania i umiarkowane nasilenie przedchorobowych cech asocjalnych typ 2B: (z cechami asocjalnymi) obciążenie rodzinne alkoholizmem, niski poziom niepokoju i nieprzystosowania i umiarkowane nasilenie przedchorobowych cech asocjalnych

19 Kobiety o różnych typach alkoholizmu w odmienny sposób reagują na psychoterapię

20 stygmatyzacja picie kobiece tematem tabu ( w USA do lat 50-tych pokazanie pijącej kobiety w filmie czy reklamie było zakazane prawnie) picie kobiece tematem tabu ( w USA do lat 50-tych pokazanie pijącej kobiety w filmie czy reklamie było zakazane prawnie) dziś picie kobiet jest coraz powszechniej akceptowane, jednak fakt nadużywania czy uzależnienia w ich przypadku wciąż obciążony jest dużo większą społeczną dezaprobatą niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn dziś picie kobiet jest coraz powszechniej akceptowane, jednak fakt nadużywania czy uzależnienia w ich przypadku wciąż obciążony jest dużo większą społeczną dezaprobatą niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn

21 stygmatyzacja zgodnie z powszechnymi przekonaniami na temat kobiecości i męskości zachowania związane z piciem wpisują się w wizerunek walecznego, agresywnego macho natomiast zdecydowanie kłócą się ze stereotypem kobiety – matki i opiekunki zgodnie z powszechnymi przekonaniami na temat kobiecości i męskości zachowania związane z piciem wpisują się w wizerunek walecznego, agresywnego macho natomiast zdecydowanie kłócą się ze stereotypem kobiety – matki i opiekunki

22 Znaczenie stygmatyzacji Stygmatyzacja utrudnia leczenie, nasilając w kobietach z problemem alkoholowym poczucie winy i wstydu. Stygmatyzacja utrudnia leczenie, nasilając w kobietach z problemem alkoholowym poczucie winy i wstydu. na etapie poszukiwania leczenia uczucia te często powstrzymują kobiety przed korzystaniem z form profesjonalnej pomocy, szczególnie z psychoterapii grupowej. na etapie poszukiwania leczenia uczucia te często powstrzymują kobiety przed korzystaniem z form profesjonalnej pomocy, szczególnie z psychoterapii grupowej. w trakcie trwania psychoterapii lęk przed napiętnowaniem sprawia, iż kobiety unikają podejmowania tematów dla siebie najbardziej bolesnych czy wstydliwych, (np..destrukcyjny wpływ picia na pełnienie roli matki czy związane z piciem niekontrolowane zachowania seksualne). w trakcie trwania psychoterapii lęk przed napiętnowaniem sprawia, iż kobiety unikają podejmowania tematów dla siebie najbardziej bolesnych czy wstydliwych, (np..destrukcyjny wpływ picia na pełnienie roli matki czy związane z piciem niekontrolowane zachowania seksualne). Tym samym nie są w stanie w pełni przepracować problemu swojego uzależnienia.

23 Różnice w postawach

24 Implikacje dla terapii efektywne leczenie kobiet uzależnionych powinno być holistyczne, od początku skierowane nie tylko na problemy związane z nadużywaniem substancji, ale również ukierunkowane na rozumienie problemów leżących u jego podłoża. efektywne leczenie kobiet uzależnionych powinno być holistyczne, od początku skierowane nie tylko na problemy związane z nadużywaniem substancji, ale również ukierunkowane na rozumienie problemów leżących u jego podłoża. Konieczne jest właściwe rozpoznanie zaburzeń depresyjnych czy lękowych leżących u podłoża uzależnienia, częściej konieczność leczenia farmakologicznego Konieczne jest właściwe rozpoznanie zaburzeń depresyjnych czy lękowych leżących u podłoża uzależnienia, częściej konieczność leczenia farmakologicznego Interwencje kryzysowe Interwencje kryzysowe

25 Implikacje dla terapii wzmacnianie kobiet, uczenie konstruktywnych mechanizmów radzenia sobie zarówno z zewnętrznymi sytuacjami trudnymi jak i z uczuciami. wzmacnianie kobiet, uczenie konstruktywnych mechanizmów radzenia sobie zarówno z zewnętrznymi sytuacjami trudnymi jak i z uczuciami. alkohol jako leku na złość: alkohol jako leku na złość: A. Utrwalony uległy, konformistyczny styl społecznego funkcjonowania – alkohol ułatwia otwarte wyrażanie gniewu czy sprzeciwu. B. Impulsywność, niski próg wyzwalania agresji – alkohol umożliwia odprężenie i powstrzymanie impulsywnych reakcji agresywnych. alkohol umożliwia odprężenie i powstrzymanie impulsywnych reakcji agresywnych. ? KM

26 Implikacje dla terapii praca w kierunku uczenia zarządzania złością, konstruktywnego jej wyrażania, praca w kierunku uczenia zarządzania złością, konstruktywnego jej wyrażania, uczenie kontrolowania zachowań agresywnych i kontenerowania złości uczenie kontrolowania zachowań agresywnych i kontenerowania złości częściej większy nacisk należy położyć na rozpoznanie poznawczych schematów, które blokują otwarte wyrażanie złości i uczenie jej przeżywania i akceptowania. częściej większy nacisk należy położyć na rozpoznanie poznawczych schematów, które blokują otwarte wyrażanie złości i uczenie jej przeżywania i akceptowania. M K

27 Implikacje dla terapii Trauma, psychopatologia oraz często niskie umiejętności interpersonalne negatywnie wpływają na relacje kobiet z innymi. Programy terapeutyczne dla kobiet powinny uwzględniać: Trauma, psychopatologia oraz często niskie umiejętności interpersonalne negatywnie wpływają na relacje kobiet z innymi. Programy terapeutyczne dla kobiet powinny uwzględniać: treningi umiejętności społecznych, treningi umiejętności społecznych, elementy analizy procesu grupowego w celu uchwycenia i nazwania trudności komunikacyjnych i destrukcyjnych schematów interpersonalnych charakterystycznych dla danej pacjentki. Pozwalają wzmocnić świadomość jej mocnych stron i zasobów, które ujawniają się w kontaktach z innymi. elementy analizy procesu grupowego w celu uchwycenia i nazwania trudności komunikacyjnych i destrukcyjnych schematów interpersonalnych charakterystycznych dla danej pacjentki. Pozwalają wzmocnić świadomość jej mocnych stron i zasobów, które ujawniają się w kontaktach z innymi.

28 początkowy etap terapii: większa koncentracja na deficytach większa koncentracja na deficytach wzmacnianie siły i kompetencji wzmacnianie siły i kompetencji Większa społeczna akceptacja męskiego picia – silniejsze mechanizmy zaprzeczania- konieczność skonfrontowania z własnym poczuciem winy i wstydu Większa społeczna akceptacja męskiego picia – silniejsze mechanizmy zaprzeczania- konieczność skonfrontowania z własnym poczuciem winy i wstydu U kobiet poczucie winy i wstydu utrudnia nawiązanie kontaktu i motywowanie do zmiany U kobiet poczucie winy i wstydu utrudnia nawiązanie kontaktu i motywowanie do zmiany MK

29 Implikacje dla terapii Pomoc w budowaniu środowiska wsparcia i większej stabilności życiowej. Pomoc w budowaniu środowiska wsparcia i większej stabilności życiowej. Interwencja wobec przemocy domowej, która uniemożliwia korzystanie z terapii Interwencja wobec przemocy domowej, która uniemożliwia korzystanie z terapii sesje rodzinne sesje rodzinne

30 Grupy kobiece czy grupy mieszane? Grupy heterogeniczne pod względem płci dają więcej korzyści Grupy heterogeniczne pod względem płci dają więcej korzyści korzystniejsza dla leczenia jest możliwość udziału w grupach pod względem płci homogenicznych. korzystniejsza dla leczenia jest możliwość udziału w grupach pod względem płci homogenicznych. MK

31 Grupy kobiece czy grupy mieszane? W grupach męskich mężczyźni mówią znacznie mniej o sobie, swoich relacjach z innymi i uczuciach niż w grupach mieszanych. Kobiety natomiast mówią znacznie więcej o sobie, swoich bliskich związkach, przyjaciołach i rodzinach w grupach kobiecych niż mieszanych. W grupach męskich mężczyźni mówią znacznie mniej o sobie, swoich relacjach z innymi i uczuciach niż w grupach mieszanych. Kobiety natomiast mówią znacznie więcej o sobie, swoich bliskich związkach, przyjaciołach i rodzinach w grupach kobiecych niż mieszanych. Kobiety są bardziej wspierające dla siebie wzajemnie w grupach kobiecych niż w mieszanych [?] Kobiety są bardziej wspierające dla siebie wzajemnie w grupach kobiecych niż w mieszanych [?] Kobiety są bardziej skłonne konfrontować siebie wzajemnie w grupach złożonych z samych kobiet [?] Kobiety są bardziej skłonne konfrontować siebie wzajemnie w grupach złożonych z samych kobiet [?]

32 Grupy kobiece czy grupy mieszane? Kobiety z historią nadużyć ze strony mężczyzn będą szczególnie niechętnie mówić o tematach tabu, takich jak uzależnienie czy nadużycia seksualne w ich obecności Kobiety z historią nadużyć ze strony mężczyzn będą szczególnie niechętnie mówić o tematach tabu, takich jak uzależnienie czy nadużycia seksualne w ich obecności Kobiety, które wolą grupy mieszane gdyż lepiej dogadują się z mężczyznami bardziej skorzystają z udziału w grupie kobiecej [?] Kobiety, które wolą grupy mieszane gdyż lepiej dogadują się z mężczyznami bardziej skorzystają z udziału w grupie kobiecej [?]

33 Dla jakich grup klinicznych korzystniejsze są grupy jednorodne ofiary przemocy seksualnej ofiary przemocy seksualnej maltretowane żony maltretowane żony kobiety na etapie chronicznego alkoholizmu. kobiety na etapie chronicznego alkoholizmu.

34 Co umożliwiają grupy jednorodne: pełniejsze zintegrowanie własnego doświadczenia, przekonań i uczuć, pełniejsze zintegrowanie własnego doświadczenia, przekonań i uczuć, redefinicję i lepsze rozumienie kobiecych zachowań, redefinicję i lepsze rozumienie kobiecych zachowań, pozytywną identyfikację z innymi kobietami pozytywną identyfikację z innymi kobietami odważniejsze eksperymentowanie z uzyskiwaniem równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb cudzych i własnych. odważniejsze eksperymentowanie z uzyskiwaniem równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb cudzych i własnych. rozwinięcie asertywności rozwinięcie asertywności

35 Grupy mieszane – późniejszy etap terapii Korzystanie z grup mieszanych często przynosi dobre efekty dopiero wówczas, gdy osobiste doświadczenie pacjentki zostało wcześniej uznane w grupie kobiecej, gdy ma ona więcej empatii dla siebie i czuje się silniejsza. Korzystanie z grup mieszanych często przynosi dobre efekty dopiero wówczas, gdy osobiste doświadczenie pacjentki zostało wcześniej uznane w grupie kobiecej, gdy ma ona więcej empatii dla siebie i czuje się silniejsza. Po wstępnym przerobieniu trudnych tematów, emocji z nimi związanych i wzmocnieniu poczucia własnej wartości poprzez identyfikację z innymi kobietami pacjentki te mogą efektywnie korzystać z udziału w grupach mieszanych, które umożliwiają im dalszy rozwój. Po wstępnym przerobieniu trudnych tematów, emocji z nimi związanych i wzmocnieniu poczucia własnej wartości poprzez identyfikację z innymi kobietami pacjentki te mogą efektywnie korzystać z udziału w grupach mieszanych, które umożliwiają im dalszy rozwój. grupy mieszane oferują więcej alternatyw szczególnie dla hyperkobiecych rysów osobowości i bardziej prawdziwie reprezentują zewnętrzny świat grupy mieszane oferują więcej alternatyw szczególnie dla hyperkobiecych rysów osobowości i bardziej prawdziwie reprezentują zewnętrzny świat

36 Ile jednostek alkoholu można spożywać tygodniowo, aby nie odczuć negatywnych skutków jego działania? Szacuje się, że: dla kobiet bezpieczna ilość to maksymalnie 14 jednostek, mężczyźni mogą pozwolić sobie na 21

37 Jednostka alkoholu ma sw ó j odpowiednik w danej ilości i rodzaju trunku Według nowego przelicznika lampka wina to aż dwie jednostki alkoholu

38 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii mgr Anna Konopka Klinika Psychiatrii PAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google