Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli
Nowa Sól – wczoraj i dziś Gmina Nowa Sól, powiat nowosolski

2 Nowa Sól – nasze miasto Nowa Sól jest położona w południowej części województwa lubuskiego, na lewym brzegu Odry, na obszarze zachodniej części Wzgórz Dalkowskich (Pradoliny Barycko-Głogowskiej). Miasto ma status gminy miejskiej i jest stolicą powiatu nowosolskiego. Liczy mieszkańców i jest trzecim pod tym względem miastem w województwie lubuskim. Wraz z Zieloną Górą i Sulechowem tworzy Lubuskie Trójmiasto. Nowa Sól jest członkiem Związku Miast Polskich i należy do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa Sól

3 Wywiad z Prezydentem miasta Nowa Sól – Wadimem Tyszkiewiczem
By dowiedzieć się, jak wygląda zarządzanie miastem, wybraliśmy się do Urzędu Miasta na spotkanie z Prezydentem Wadimem Tyszkiewiczem. Oto fragment naszej rozmowy. UCZNIOWIE: Czy władze miasta mają teraz większy wpływ na rozwój Nowej Soli niż przed 1990r.? WADIM TYSZKIEWICZ: Przed reformą władze nie były wybierane bezpośrednio tylko z klucza partyjnego. Nie można było mówić o samorządności. Dzisiaj zarządzanie miastem wygląda całkiem inaczej. Decyzje mogą być podejmowane samodzielnie przez samorząd lokalny. Radni głosują w sprawie przygotowanych wcześniej projektów. W ważnych sprawach organizowane są spotkania z mieszkańcami, by mogli dzielić się swoimi refleksjami i pomysłami.

4 Wywiad z Prezydentem miasta Nowa Sól – Wadimem Tyszkiewiczem
Po reformie miasto jest jak przedsiębiorstwo. Część pieniędzy niezbędnych do jego funkcjonowania to dotacje, na szkoły jest np. subwencja. Większość funduszy miasto musi uzyskać samo, np. dzięki podatkom oraz sprzedaży nieruchomości. Korzystamy także ze środków unijnych. U: Reforma doprowadziła do upadku dwóch największych zakładów pracy w naszym mieście – „Odry” i „Dozametu”. Jak zaradzono problemowi bezrobocia? WT: Pojawili się nowi przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nowosolan i okoliczną ludność. Miasto samo nie poradziłoby sobie z bezrobociem. Dzięki powstałej strefie ekonomicznej Nowa Sól jest liderem, jeśli chodzi liczbę inwestycji. Zadaniem władz miasta jest przekonywanie inwestorów, by budowali fabryki i tworzyli nowe miejsca pracy właśnie na naszym terenie. U: Dziękujemy za poświęcony nam czas.

5 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997r. Na terenie nowosolskiej podstrefy ulokowały się takie firmy jak: - FUNAI ELECTRIC - NORD ZAKŁADY PRODUKCYJNE - BCC POLSKA - JADIK - AB FOODS - VOIT POLSKA - JOST POLSKA - ALUMETAL NOWA SÓL - UTESCHENY POLSKA - GEDIA POLAND ASSEMBLY Obecnie Nowa Sól jest jednym z większych ośrodków przemysłowych na zachodzie Polski.

6 Sonda uliczna Przeszliśmy się miejskim deptakiem, aby przeprowadzić sondę wśród mieszkańców naszego miasta i poznać ich opinię w sprawie interesującego nas tematu. Uczniowie: Czy zauważa Pan zmiany, które zaszły w mieście po wprowadzeniu reformy samorządowej w 1990 roku? Pan Stanisław: Dużo zmieniło się na lepsze, kiedyś było szaro i ponuro, ale było więcej pracy. Teraz miasto jest rozbudowane, ale wzrosło bezrobocie. Pani Krystyna: Kiedyś nie było takich atrakcji turystycznych! Ale była praca. Jednak dla mnie, emerytki, miasto z dużą ilością parków jest atrakcyjniejsze. Pani Ludwika: Zmiany są, oczywiście, na lepsze. Miasto radzi sobie z problemem bezrobocia. Myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Pan Mieczysław: Zmiany są tylko pozytywne. Miasto się rozwija, ludzie są milsi, teraz można mieć nadzieję na przyszłość.

7 Port Turystyczny w Nowej Soli
Projekt „Odra dla turystów 2014” Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem kilku gmin polskich: Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Sulechowa, Krosna Odrzańskiego, Słubic, Kostrzyna, gminy Górzyca oraz niemieckich miast i stowarzyszeń: Eisenhüttenstadt, Frankfurt nad Odrą, Stowarzyszenie Marina Winterhafen Sporboot Frankfurt (Oder) e.V. W ramach przedsięwzięcia przewidziano rozbudowę trzech lubuskich portów (Nowa Sól, Bytom Odrzański Cigacice) oraz portu we Frankfurcie nad Odrą, a także zakup dwóch statków: „Laguny” i „Nimfy”. Nowa Sól od samego początku była liderem projektu. To właśnie dlatego na władzach miasta spoczywał obowiązek formalny merytorycznego przygotowania wniosku o dotację, zdobycie dofinansowania Unii Europejskiej.

8 Port Turystyczny w Nowej Soli

9 Nowa Sól w obiektywie

10 Nowa Sól dziś

11 Wywiady z mieszkańcami
Nasz szkolny kolega, Krzysztof, przeprowadził wywiad ze swoim ojcem, rdzennym nowosolaninem. Oto fragment rozmowy. Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzegasz w naszym mieście? W ostatnim dwudziestoleciu bardzo poprawiła się estetyka miasta. Przeprowadzono rewitalizację znacznej części kamienic w centrum. Na osiedlach mieszkaniowych nowe kolorowe elewacje są wykonywane w połączeniu z ociepleniem budynków, co oprócz polepszenia wyglądu, daje duże oszczędności energii. Ogromnym zmianom uległa sieć ulic w Nowej Soli. Powstały nowoczesne nawierzchnie ulic i obwodnice. Bezpieczeństwo na drogach bardzo poprawiają ronda wybudowane na najtrudniejszych skrzyżowaniach w mieście. Jak zmieniła się szkoła? Chodziłeś do tej samej szkoły co ja. Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? W mojej ocenie wygląd tej, jak i innych szkół w mieście, niewiele się zmienił. Szkoły były niedoinwestowane i dopiero w ostatnich latach coś w nich zaczęło się dziać, np. trwający remont w Gimnazjum nr 2, czy rozpoczęty remont w twojej szkole.

12 Wywiady z mieszkańcami
Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się? Na pewno tak. Zwłaszcza jakość powietrza. Dwadzieścia lat temu zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami było jednym z najwyższych w województwie. Upadły największe fabryki, które były też największymi trucicielami (Dozamet, Odra, Fabryka Kleju). Nowo powstałe zakłady stosują nowoczesne technologie znacznie mniej zanieczyszczające środowisko. Powszechne stało się używanie gazu, zamiast węgla, do ogrzewania mieszkań. W mieście wprowadza się segregację odpadów. Największym problemem jest zaśmiecanie miasta przez mieszkańców. Jak ogólnie oceniasz rozwój miasta na przestrzeni lat? Miasto bardzo się rozwinęło, zmiana ustroju temu sprzyjała. Jakość życia mieszkańców znacznie się polepszyła, lecz jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia. Dziękuję za rozmowę.

13 Wywiady z mieszkańcami
Naszym kolejnym rozmówcą jest Pan Zygmunt. Przytaczamy fragment rozmowy. Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat, z których jest Pan dumny? Jestem dumny z Parku Krasnala, Harcerskiej Górki, Przystani Kajakowej i uporządkowania terenu przy kanale portowym. Czy nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Czy widzi Pan w tym zasługę samorządu, czy tylko samych mieszkańców? Jako ciekawostkę turystyczną można wymienić Park Krasnala, teren wokół portu, wycieczki statkiem po Odrze – jest to zasługa miejscowego samorządu. W ostatnich latach powstały też nowe drogi i ścieżki rowerowe.

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Klaudia Tyszkiewicz 1994, III B Michał Ogonowski 1994, III B Artur Kisza 1994, IIIB Agata Brykalska 1994, IIIB Joanna Kisza Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli Opiekunowie: Violetta Matych i Robert Nowaliński Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

15 Dziękujemy!


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google