Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje oparte na VS/Office. Rozszerzanie VS Cel: nowe narzedzia integracja środowisk pracy (analog do VS team system) platforma aplikacyjna (MSOffice)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje oparte na VS/Office. Rozszerzanie VS Cel: nowe narzedzia integracja środowisk pracy (analog do VS team system) platforma aplikacyjna (MSOffice)"— Zapis prezentacji:

1 Aplikacje oparte na VS/Office

2 Rozszerzanie VS Cel: nowe narzedzia integracja środowisk pracy (analog do VS team system) platforma aplikacyjna (MSOffice) Środki: Snippety Makra Dodatki i aplikacje oparte na VS Własna strona startowa np.: TFS stats/ostatnie błędy/zadania

3 Rozszerzanie VS - jak Wtyczki i kreatorzy natywny model obiektowy obiekty ActiveX projekt integracji VS (VSIP) (VS2008) VSIX (VS2010) MEF VS SDK (w. z/bez SP1) + VS SDK Samples MS VS Shell – tryb zintegrowany lub wydzielony Visualization and Modeling Feature Pack

4 VS - wtyczki Model COM : Wtyczka VS Dostęp obejmuje: makra narzędzi ustawień praktycznie wszystkich okien (m.in.Toolboxy, Code Editor, Solution Explorer itd.) kontrolę np.: edycji kodu, debugingu, konfiguracji itd

5 VS model automatyzacji

6 Realizacja wtyczek

7 OnConnection – wywoływana jest w momencie ładowania dodatku OnDisconnection – wywoływana w momencie wyłączenia dodatku OnStartupComplete – wywoływana po załadowaniu się środowiska (Visual Studio, Word itd.) OnAddInsUpdate – powiadomienie o zmianach w kolekcji dodatków OnBeginShutdown – powiadomienie o zamykaniu środowiska; przydatne aby na przykład zapisać konfigurację

8 OnConnection if ( connectMode = = Extensibility.ext_ConnectMode.ext_cm_UISetup || connectMode = = Extensibility.ext_ConnectMode.ext_cm_Startup || connectMode = = Extensibility.ext_ConnectMode.ext_cm_AfterStart up) sprawdzenie trybu uruchamiania zapamietanie obiektow globalnych tworzenie elementow interfejsu

9 QueryStatus public void QueryStatus(string commandName, vsCommandStatusTextWanted neededText, ref vsCommandStatus status, ref object commandText) { if(neededText == vsCommandStatusTextWanted.vsCommandStatusTextWantedNone) { if (commandName == "MyAddin1.Connect.MakeProperty") { status = vsCommandStatus)vsCommandStatus. vsCommandStatusSupported | vsCommandStatus.vsCommandStatusEnabled; }... aktualizacja stanu komend

10 Exec public void Exec(string commandName, EnvDTE.vsCommandExecOption executeOption, ref object varIn, ref object varOut, ref bool handled) punkt wejścia dla wszystkich komend

11 Rejestracja plik MyAddin.AddIn powinien zostać umieszczony w katalogu przeglądanym przez VS w poszukiwaniu wtyczek lista przeszukiwanych katalogów dostępna przez: Tools | Options | Environment | Add-In/Macros Security

12 Materiały MS o VS automation http://msdn.microsoft.com/en- us/vsx/default.aspx http://msdn.microsoft.com/pl- pl/library/xc52cke4(en-us).aspx http://msdn.microsoft.com/en- us/library/tz746te4.aspx http://msdn.microsoft.com/en- us/library/tz746te4.aspx

13 Makra Pisane w VBA (podobnie jak MSOffice) Nagrywanie makr – podglądanie możliwości VS

14 Start Page Można personalizowac jej zawartość (projekty/podzakładki/źródło newsów) Można ją wyłączyć Można napisać nową np.: TFS stats/ostatnie błędy/zadania (XAML) -> VS Gallery -> Custom Start Page Project Template

15 Szablon Wbudowane: Program files (x86)/Microsoft/visual Studio 10.0/Common7/IDE/ Własne: MyDocuments.../Visual Studio 2010\Templates\ ItemTemplates ProjectTemplates 1 plik (zip) -> File/ExportTemplate Pliki wewnatrz przetwarzanie z użyciem symboli: $parameter$ Np.: $projectname$, $safeprojectname$ Wiecej tutaj: http://msdn.microsoft.com/en- us/library/eehb4faa%28v=vs.100%29.aspx

16 Szablon - wdrożenie Należy szablon umieścić w odpowiednim katalogu Nazwy podkatalogów mozna wykorzystać do kategoryzacji VS – galery->export VSIX Export Template Wizard – rozszerzenie pozwalające exportować szablony w formacie VSIX

17 VSIX 1 plik (zip) zawiera kod, metadane, help, obrazki, manifest itd Instalowalny / deinstalowany1 kliknięciem Możliwe blokowanie bez deinstalacji Projekt – dostepny po instalacji VS SDK %VSDirectory%\Common7\IDE\Extensions\ %VSDirectory%\Common7\IDE\CommonExtensions\ %LocalAppData%\Microsoft\VisualStudio\10.0\Extension s\

18 VS vs. MEF Typy contentu Klasyfikacja typów i formatów Marginesy i paski przewijania Tagi (np. dla linii/lub fragmentów – kolorowanie,sprawdzanie składni) Dekoracje (elementy rysowane na obszarze edytora) Obsługa myszy (np gesty) Obsługa upuszczania Opcje IntelliSense i debugger

19 Przykład Do projektu typu Editor Margin textViewHost.TextView.VisualElement.LayoutTransform = new RotateTransform(245);

20 VSIX - uruchamianie Druga instancja działa z wydzielona konfiguracja %LocalAppData%\Microsoft\VisualStudio\10.0Exp\Ext ensions\ Dodatkowe logowanie: -i logfile Można użyc deinstalatora, ale ważne w której instancji VS. Prywatne galerie: http://msdn.microsoft.com/en- us/library/hh266746.aspx

21

22 Tagi ? przyklad

23 VSShell Integrated mode Narzedzia i języki Isolated mode: Pusty" shell z funkcjonalnościa IDE (pliki/drukowanie itd) bez jezyków Nie wymaga instalacji VS http://msdn.microsoft.com/en- us/library/bb685612.aspx

24 Platforma aplikacyjna MS Office VBA (W/E/PP/P/O/I/V/A) VS Wtyczki dla aplikacji (W/E/PP/P/O/I/V) Udostępnianie dodatkowej funkcjonalności na poziomie dokumentu (Menu, Actions Pane, SmartTags) VS Personalizacje Dokumentów (Word/Excel) Kompleksowe sterowanie aplikacją kod VS może być wołany z poziomu VBA (i odwrotnie) Open XML (E/W/PP)

25 Rozszanie MSOffice Visual Basic for Aplication Obiekty COM (rejestrowane przez MS Office) Zarządzane wrapery (PIO) instalowane z VSTO Witryna o MS Office based applications http://msdn2.microsoft.com/en- us/office/aa905528.aspx

26 Office Application Solutions (Add-In) Document-Centric Solutions VSTO OM MyCode OM MyCode MyMenu MyTaskPane

27 MSOffice extensions Visual Studio Tools for Office 1. Microsoft.Office.Interop.Excel. Application 2. Microsoft.Office.Interop.InfoPath.Application 3. Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application 4. Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.Application 5. Microsoft.Office.Interop.MSProject.Application 6. Microsoft.Office.Interop.Visio.Application 7. Microsoft.Office.Interop.Word.Application

28 Modele Office Object Model Excel Object Model Reference http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb149081.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb149081.aspx Outlook Object Model Reference http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb176619.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb176619.aspx PowerPoint Object Model Reference http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb251394.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb251394.aspx Visio Automation Object Model Reference http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa730930.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa730930.aspx Word Object Model Reference http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb244515.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb244515.aspx

29 Product Team Blogs Eric Carter:.NET4Office http://blogs.msdn.com/eric_carter/ http://blogs.msdn.com/eric_carter/ Peter Torr: Office Development, Security, Randomness… http://blogs.msdn.com/ptorr/ http://blogs.msdn.com/ptorr/ Eric Lippert: Fabulous Adventures in Coding http://blogs.msdn.com/EricLippert http://blogs.msdn.com/EricLippert Paul Stubbs: Office Development with.NET http://blogs.msdn.com/pstubbs/ http://blogs.msdn.com/pstubbs/ VSTO Team Blog http://blogs.msdn.com/vsto/http://blogs.msdn.com/vsto/

30 Integracja na poziomie dokumentow Rozwiazania firm 3 np. Aspose Wykorzystanie automatyzacji aplikacji Ms Office np.: via PIO (problem na serwerze) Dla dokumentów XML: reczne lub przez Open XML Format SDK -> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd440953.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd440953.aspx

31 Dokumenty MS Office Tworzenie/czytanie dokumentów MS Office: XML vs MS Office: Open Document - czesciowo zaimplementowany w MS Office 2007 standard Office Open XML. WordXML, ExcelXML(SpreadSheetML) (MSOffice 2003) Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office (2007+) OpenDocument XML Paper Specification (XPS) – zbliżony do Open XML ale opracowany dla reprezentacji przenośnego, trwałego dokumentu (np.: w XAML)

32 Open XML SDK Zbudowany w oparciu o System.IO.Packaging API Wykorzystuje LINQ dla zapewniwnia silnie typowanego dostępu do zawartości XML-a Upraszcza manipulacje pakietami oraz schema-mi w pakietach Automatyzuje typowe zadania Productivity Tool for Office – np.:generowanie kodu w oparciu o dokument, porównywanie żródłowego i wynikowego XML-a, walidacja dokumentów

33 Tworzenie Dokumentu MS Office (via Open XML) using (WordprocessingDocument myDoc = WordprocessingDocument.Create( documentFileName, WordprocessingDocumentType.Document)) { // Add a new main document part. MainDocumentPart mainPart = myDoc.AddMainDocumentPart(); //Create Document tree for simple document. mainPart.Document = new Document(); //Create Body (this element contains other elements that we want to include Body body = new Body(); //Create paragraph Paragraph paragraph = new Paragraph(); Run run_paragraph = new Run(); // we want to put that text into the output document Text text_paragraph = new Text("Hello World!"); //Append elements appropriately. run_paragraph.Append(text_paragraph); paragraph.Append(run_paragraph); body.Append(paragraph); mainPart.Document.Append(body); // Save changes to the main document part. mainPart.Document.Save(); }

34 Rozwiazania w oparciu o SharePoint t.b.c


Pobierz ppt "Aplikacje oparte na VS/Office. Rozszerzanie VS Cel: nowe narzedzia integracja środowisk pracy (analog do VS team system) platforma aplikacyjna (MSOffice)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google