Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Enzymologia-14 Medyczne aspekty enzymologii. 1. Zastosowania diagnostyczne: - oznaczanie aktywności enzymów jako element diagnozy - enzymy jako bioodczynniki.

Коpie: 1
Enzymologia-13 Medyczne aspekty enzymologii. 1. Zastosowania diagnostyczne: - oznaczanie aktywności enzymów jako element diagnozy - enzymy jako bioodczynniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Enzymologia-14 Medyczne aspekty enzymologii. 1. Zastosowania diagnostyczne: - oznaczanie aktywności enzymów jako element diagnozy - enzymy jako bioodczynniki."— Zapis prezentacji:

1 Enzymologia-14 Medyczne aspekty enzymologii

2 1. Zastosowania diagnostyczne: - oznaczanie aktywności enzymów jako element diagnozy - enzymy jako bioodczynniki dla oznaczania stężenia metabolitów 2. Choroby, których przyczyną jest deficyt enzymatyczny 3. Enzymy jako leki - usuwanie substancji toksycznych - leczenie objawów chorób deficytu enzymatycznego - terapia przeciwnowotworowa

3 Przykłady enzymów stosowanych w diagnostyce Enzym Źródło (oryginalne)Stosowany do oznaczania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oksydaza cholesterolowa Nocardia erythropolisCholesterol lub Brevibacterium spp. Kreatynaza Pseudomonas spp.kreatyna Kreatyninaza j.w.kreatynina -galaktozydaza E. colijony Na +, ELISA Oksydaza glukozowa Aspergillus nigerglukoza Dehydrogenaza Glc-6-P Leuconostoc mesenteroidesglukoza -glukozydaza S. cerevisiaeaktywność -amylazy Oksydaza glicerolo-3-P Aerococcus viridianstriacyloglicerole Heksokinaza S. cerevisiaeglukoza Peroksydaza Chrzanenzym wskaźnikowy, testy ELISA Oksydaza pirogronianowa Pediococcus spp.pirogronian, transaminazy Oksydaza kwasu moczowego Arthrobacter protopharmiaekwas moczowy Ureaza Klebsiella aerogenesmocznik

4 Pomiary aktywności enzymów przydatne w diagnostyce klinicznej Nekroza komórek – następuje uwolnienie wszystkich enzymów Stan zapalny – następuje zmiana przepuszczalności błony cytoplazmatycznej i uwolnienie enzymów cytoplazmy Warunki jakie powinien spełniać enzym przydatny dla celów diagnostyki klinicznej - enzym powinien być obecny we krwi, moczu lub innych łatwo osiągalnych płynach ustrojowych; - względna łatwość oznaczania; - znaczące różnice poziomów aktywności w stanie patologicznym i normalnym; - stabilność enzymu w płynie ustrojowym - pożądana cecha – specyficzność tkankowa

5 Enzym zawarty gł. w komórkach wątroby i mięśnia sercowego. Zwiększenie jego aktywności w krwi powyżej dopuszczalnej granicy przemawia za uszkodzeniem rozlanym lub martwicą jednego z tych narządów. Ma zastosowanie w diagnostyce zapaleń wątroby oraz zawału mięśnia sercowego.wątrobymięśnia sercowegozapaleń wątroby zawału mięśnia sercowego Aminotransferaza alaninowa, ALAT

6 Enzym zawarty gł. we włóknach mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, a także w komórkach wątroby i in. narządów.mięśnia sercowegowątroby Zawał serca - wypłukiwanie enzymu z rozpadających się włókien mięśnia sercowego - wzrost aktywności enzymu w surowicy krwisurowicy Zjawisko to jest czułym wskaźnikiem martwicy mięśnia sercowego, występującej w 100% przypadków rozległego zawału, ale tylko w ciągu pierwszych kilku dni choroby (później aktywność spada do normy). W uszkodzeniach innych narządów, np. wątroby, aktywność AspAT wzrasta mniej znacznie. Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT

7 Enzym, którego aktywność we krwi wzrasta we wczesnym okresie zawału mięśnia sercowego (norma 1333-4000 nkat/l = 80-240 U/l), a także w stanach nadmiernego rozpadu krwinek czerwonych, czyli ich hemolizy. zawału mięśnia sercowego Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) Kinaza fosfokreatyninowa, CPK Enzym, którego wzrost aktywności w surowicy krwi, powyżej 50 jednostek, jest czułym wskaźnikiem martwicy zawałowej mięśnia sercowego w kilku pierwszych dniach choroby.surowicyzawałowej mięśnia sercowego

8 Diagnostyka chorób wątroby aminotransferaza asparaginianowa aminotransferaza alaninowa fosfataza alkaliczna -glutamylotranspeptydaza S-transferaza glutationowa Znaczenie diagnostyczne: wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby, żółtaczka mechaniczna

9 Oznaczanie aminotransferaz: reakcje sprzężone z reakcjami katalizowanymi przez dehydrogenazy NADH-zależne. Pomiar absorpcji przy 340 nm Oznaczanie fosfatazy: sztuczny substrat – p-nitrofenylofosforan. Hydroliza uwalnia p-nitrofenol, który w środowisku alkalicznym absorbuje przy 410 nm

10 Oznaczanie -glutamylotranspeptydazy Gly

11 Inne tkanki: mięsień sercowy kinaza kreatynowa, aminotransferaza asparaginianowa, dehydrogenaza mleczanowa (zawał mięśnia sercowego) trzustka -amylaza (ostre zapalenie trzustki) prostata fosfataza kwaśna (rak prostaty). Rozróżnienie fosfatazy pochodzącej z prostaty od enzymu z innych tkanek: winian jest inhibitorem enzymu z prostaty, a formaldehyd enzymu z erytrocytów

12 Oznaczanie metabolitów Glukoza 1. Reakcja sprzężona 2. Reakcja barwna 3. Reakcja wykorzystująca dehydrogenazę glukozową z B. cereus

13 Kwas moczowy Pomiar: 1.Bezpośrednio, spektrofotometrycznie – 293 nm (UV) 2.Sprzężenie z reakcją katalizowaną przez peroksydazę (reakcja barwna) Mocznik Pomiar: 1.Sprzężenie z reakcją katalizowaną przez dehydrogenazę kwasu glutaminowego, w której substratem jest jon amonowy. oznaczenie tworzącego się NAD + przy 340 nm (UV) 2.Immobilizowana ureaza. Tworzący się amoniak dyfunduje przez półprzepuszczalna błonę, gdzie reaguje z barwnikiem indykatorowym

14 Cholesterol

15 Typowe zmiany aktywności we krwi enzymów uwolnionych w wyniku zawału mięśnia sercowego

16 ELISA – wersja kompetytywna

17 ELISA – wersja sandwich

18 DEFEKTY GENETYCZNE OBJAWIAJĄCE SIĘ BRAKIEM ENZYMÓW

19 Albinizm

20 DEFEKTY GENETYCZNE OBJAWIAJĄCE SIĘ BRAKIEM ENZYMÓW Zwłóknienie torbielowate (cystic fibrosis) – brak białka transbłonowego regulującego przepływ anionów. Efekt – gromadzenie się śluzu w płucach, blokada kanałów trzustkowych

21 Enzymy jako leki 1.Usuwanie tkanki nekrotycznej z wykorzystaniem enzymów proteolitycznych 2.Usuwanie skrzepów w naczyniach krwionośnych (streptokinaza, urokinaza) 3.Stany niewydolności trzustki – podawanie kapsułkowanych enzymów trawiennych

22 Pepsyna rozkłada białka do polipeptydów. Stosowana jest w leczeniu niedokwaśności soku żołądkowego, najczęściej razem z kwasem solnym. niedokwaśności soku żołądkowegokwasem solnym Streptokinaza, fibrynolizyna, proteina wytwarzana przez paciorkowce, enzym aktywujący plazminogen, który w stanie czynnym rozpuszcza skrzepy włóknika, a także inne proteiny. Streptokinaza wyosobniona w czynnej postaci stanowi lek stosowany w celu przyspieszenia wchłaniania krwiaków.plazminogen

23 Enzymy w terapii przeciwnowotworowej 1.Zastosowanie asparaginazy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i ostrej białaczki granulocytarnej Działanie asparaginazy bazuje na fakcie, że zmutowane komórki białaczkowe nie są zdolne do syntezy Asn, podczas gdy zdrowe komórki wytwarzają własną asparaginę. Tak więc zmutowane komórki zależą od wolnej asparaginy cyrkulującej w organizmie. Asparaginaza katalizuje rozkład L- asparaginy do kwasu asparaginowego i amoniaku, co likwiduje wolną asparaginę w organizmie.

24 2. Aktywacja pro-leków

25 Przykłady proleków i aktywujących enzymów Fosforan etopozydu fosfataza alkaliczna 5-fluorocytozyna deaminaza cytozynowa 2-(L- -aminoacylo)metotreksat aminopeptydaza

26 Przykładami wykorzystania proleków w terapii jest: prontosil, króry przekształcany jest w organizmie w aktywny związek przeciwbakteryjny sulfanilamid.prontosilsulfanilamid enalapryl podawany jako prolek, a właściwe działanie biologiczne wykazuje enalaprylat (powstały w wyniku działania esteraz)enalapryl esteraz lewodopa, która zostaje poddana dekarboksylacji w organizmie do dopaminy.lewodopadopaminy heroina, która zostaje deacetylowana do morfinyheroinamorfiny


Pobierz ppt "Enzymologia-14 Medyczne aspekty enzymologii. 1. Zastosowania diagnostyczne: - oznaczanie aktywności enzymów jako element diagnozy - enzymy jako bioodczynniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google