Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podstawowe zasady korzystania z technologii informacyjnej i oprogramowania systemowego Lokalna sieć komputerowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podstawowe zasady korzystania z technologii informacyjnej i oprogramowania systemowego Lokalna sieć komputerowa."— Zapis prezentacji:

1 1 Podstawowe zasady korzystania z technologii informacyjnej i oprogramowania systemowego Lokalna sieć komputerowa

2 2 zLAN (Local Area Network)- jest to sieć komputerowa obejmująca swoim zasięgiem niewielkie terytorium, tworzona przez szereg mikrokomputerów, czasem otaczająca komputer macierzysty, mająca na celu wykorzystanie wspólnych zasobów.

3 3 Lokalna sieć komputerowa zLAN- komputery i urządzenia zewnętrzne, które są połączone ze sobą i mogą przekazywać między sobą informacje, nazywamy lokalną siecią komputerową. Określenie lokalna oznacza, że wszystkie urządzenia są w odległości co najwyżej ok. 1000 m., np. znajdują się w jednym budynku. Komputery dołączone do sieci nazywane są stacjami.

4 4 Funkcje lokalnej sieci komputerowej zprzekazywanie danych i programów między komputerami dołączonymi do sieci zprzesyłanie poczty komputerowej, tj. wiadomosci i komunikatów między użytkownikami zwykorzystanie drogich urządzeń zewnętrznych przez wszystkie komputery w sieci (drukarki, skanery) zdostęp do wspólnych baz danych

5 5 Podstawowe topologie

6 6 Podstawowe konfiguracje

7 7

8 8 Komunikacja bezprzewodowa zBezprzewodowe połączenie z przenośnymi komputerami: laptop, palmtop.

9 9 Komunikacja bezprzewodowa zSiec lokalna ytymczasowe sieci komputerowe ybrak możliwości położenia kabla

10 10 Komunikacja bezprzewodowa zBezprzewodowe łączenie sieci lokalnych

11 11 Podstawowe standardy transmisji zRozproszone spektrum radiowe (Spread Spectrum Radio Frequency) ykilka pasm częstotliwości (przeskakiwanie) zPodczerwień (Infrared Light) yurządzenia muszą się widzieć (25 m) zMikrofale (18 GHz Technology) yczułe na zakłócenia (informacja kodowana)

12 12 Komunikacja bezprzewodowa zŁączenie za pośrednictwem satelity

13 13 Bezprzewodowe połączenie urządzeń zewnętrznych zKlawiatury zKalkulatory zNotesy elektroniczne zDrukarki zModemy zSkanery

14 14 Komunikacja w lokalnej sieci komputerowej zIPX/SPX (Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange) zTCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) zNetBIOS Sieci IBM zNetBeui Sieci Windows

15 15 Sieci firmy Novell zNovell jest wiodącą firmą w dziedzinie technologii i produkcji sieci lokalnych - pierwszy firma, która wprowadziła: yoprogramowanie umożliwiające przetwarzanie danych na wielu platformach sprzętowych i programowych, yobsługę wielu różnych topologii sieci oraz metod komunkacji między nimi, yobsługę systemu OS/2, ywielozadaniową wersję systemu DOS w pełni wykonywalną z pamięci DOS, zProdukty firmy Novell mogą współistnieć oraz łączyć się ze środowiskami komputerów Apple, DEC, HP, IBM, a także ze środowiskiem sytemu UNIX

16 16 Sieci firmy Novell zMałe grupy robocze, jak i również wielkie sieci ogarniające całe przedsiębiorstwa; zSieciowy system operacyjny NetWare nie wymaga zainstalowania na serwerze żadnego innego systemu operacyjnego; zAplikacje mogą pracować na stacji roboczej lub na serwerze; zArchitektura Novell Environment ma otwartą strukturę;

17 17 Sieci firmy Novell) zSystem operacyjny NetWare obsługuje od 2 do 50 użytkowników w sieci zMożliwość obsługi systemów operacyjnych DOS, Windows, Macintosh, OS/2, Unix zMożliwość połączenia sieci z dużymi komputerami np. typu IBM zMożliwość łączenia sieci lokalnych zUsługi wydruku zPołączenie z linią telefoniczną (Dial-up)

18 18 Rozwiązania sieciowe firmy Microsoft zLAN Manager zWindows NT zWindows for Workgroups zWindows 95/98/2000

19 19 LAN Manager zLAN Manager był pierwszą platwormą typu klient-serwer opracowaną w fiemie Microsoft zLAN Manager może obecnie funkcjonować z wieloma systemami, np.: MS-DOS, OS/2 UNIX, VMS, Macintosh zLAN Manager jest bardzo łatwy w instalacji zLAN Manager zawiera kompletny zastaw narzędzi służących do administrowania, zarządzania siecią oraz jej diagnostyki

20 20 Systemy Windows zSystem Windows NT wiele cech odziedziczył po sieci LAN Manager, jednak jest to od nowa zaprojektowany system operacyjny zSystem Windows for Workgroups to sieć komputerów równorzędnych, przeznaczony dla niedużych grup roboczych, których członkowie chcą współdzoelic zasoby takie jak drukarki faxy. zWszystkie systemy Windows mogą działać w jednej sieci w konfiguracji klient-serwer lub peer to peer.

21 21 Systemy sieciowe firmy IBM zSiec lokalna jako system - użytkownik sieci lokalnej powinien mieć spójny widok zasobów systemowych. zElastyczność połączeń - dowolny protokół sieciowy. zW pełni funkcjonalny system zdalnego dostępu za pomocą linii telefonicznej. zMożliwość dostępu do sieci różnego typu. zLAN server jest głównym sieciowym systemem operacyjnym oparty na systemie OS/2 Warp

22 22 Sieci UNIX-owe zSystem Unix jest sam w sobie wielozadaniowym, wielodostępnym systemem operacyjnym. zSystemy NetWare i LAN Manager mogą działać jako zadania w systemie UNIX. zSystem Unix może fukcjonować jako komputer główny i wtedy wszystkie operacje są na nim wykonywane. zUnix charakteryzuje się dużą elastycznością, a wiele jego funkcji jest jakby stworzonych dla projektantów sieci komunikacyjnych, ale mit tajemniczości i zawiłości czasem odstrasza potencjalnych autorów programów użytkowych

23 23 LANtastic zJest to sieć komputerów równorzędnych, bazująca na systemach operacyjnych DOS i Windows. zObsługuje do 300 komputerów PC połączonych w sieć lokalną łączem Ethernet. zKomunikacja obsługiwana jest za pomocą protokołu NetBIOS zDostępne są pakiety yLANtastic for Windows yLANtastic for NetWare yLANtastic for Macintosh yLANtastic Z (dwa komputera, połączone za pomocą portów szeregowych lub równoległych)

24 24 Przegląd protokołów firmy Microsoft zProtokół TCP/IP zProtokół zgodny z IPX/SPX zProtokół NetBEUI zProtokół 32bitowy DLC

25 25 Protokół TCP/IP firmy Microsoft zObsługa połączeń PPP (Point to Point Protocol) zPołączenia między sieciami o różnych systemach operacyjnych i platformach sprzętowych zObsługa interfejsu NetBIOS zPodczas podłączania się do serwera systemu NetWare nie można używać protokołu TCP/IP

26 26 Protokół zgodny z IPX/SPX firmy Mikrosoft zZgodny z protokołem IPX/SPX w sytemie Novell Netware zPracuje z oprogramowaniem Klient sieci NetWare firmy Microsoft i Novell Client for Windows 95/98 zObsługuje interfejs NetBIOS

27 27 Protokół NetBEUI firmy Microsoft zProtokół zgodny z istniejącymi sieciami, korzystającymi z rozszerzonego interfejsu NetBIOS (NetBEUI), w tym z sieciami równoprawnymi Windows for Workgroups, Sieciami Windows NT Server, LAN Manager, Windows 95/98 i innymi zInstalowany z innym protokołem np. TCP/IP w celu komunikacji zewnętrznej (na zewnątrz LAN)

28 28 Protokół Microsoft DLC zPołączenia i komunikacja z dużymi komputerami, korzystającymi ze sterownika DLC ykomputery IBM ykomputery AS/400


Pobierz ppt "1 Podstawowe zasady korzystania z technologii informacyjnej i oprogramowania systemowego Lokalna sieć komputerowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google