Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje. Szczepionki przeciwko krztuścowi Gram– pałeczka; 0,2 – 0,3 μm Gram– pałeczka; 0,2 – 0,3 μm bezwzględny tlenowiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje. Szczepionki przeciwko krztuścowi Gram– pałeczka; 0,2 – 0,3 μm Gram– pałeczka; 0,2 – 0,3 μm bezwzględny tlenowiec."— Zapis prezentacji:

1 Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje

2 Szczepionki przeciwko krztuścowi Gram– pałeczka; 0,2 – 0,3 μm Gram– pałeczka; 0,2 – 0,3 μm bezwzględny tlenowiec bezwzględny tlenowiec bardzo wrażliwa na wysychanie bardzo wrażliwa na wysychanie optymalna temp. wzrostu 35 - 36°C optymalna temp. wzrostu 35 - 36°C wzrost na podłożach wzbogaconych z dodatkiem krwi wzrost na podłożach wzbogaconych z dodatkiem krwi podłoże Bordet-Gengou podłoże Bordet-Gengou wyciąg glicerynowo-ziemniaczanywyciąg glicerynowo-ziemniaczany odwłókniona krew baraniaodwłókniona krew barania agaragar wodawoda Czynnik etologiczny – Bordetella pertussis

3 Szczepionki przeciwko krztuścowi kolonizuje nabłonek rzęskowy dróg oddechowych kolonizuje nabłonek rzęskowy dróg oddechowych rezerwuar: człowiek rezerwuar: człowiek droga przenoszenia: kropelkowa droga przenoszenia: kropelkowa Czynnik etiologiczny – Bordetella pertussis

4 Szczepionki przeciwko krztuścowi Czynniki wirulencji Bordetella pertussis adhezyny adhezyny hemaglutynina włókienkowahemaglutynina włókienkowa pertaktynapertaktyna fimbriefimbrie toksyny toksyny toksyna krztuścowatoksyna krztuścowa cyklaza adenylanowacyklaza adenylanowa toksyna dermonekrotycznatoksyna dermonekrotyczna cytotoksyna tchawiczacytotoksyna tchawicza

5 Szczepionki przeciwko krztuścowi Hemaglutynina włókienkowa białko o strukturze filamentarnej 2 x 10 nm białko o strukturze filamentarnej 2 x 10 nm obecne na powierzchni komórek B. pertussis obecne na powierzchni komórek B. pertussis masa cząsteczkowa 220 kDa masa cząsteczkowa 220 kDa N-końcowy fragment prekursora białkowego – produktu genu fhaB N-końcowy fragment prekursora białkowego – produktu genu fhaB sekrecja poprzez białko kanałowe fhaC w błonie zewnętrznej sekrecja poprzez białko kanałowe fhaC w błonie zewnętrznej zawiera motyw RGD (Arg-Gly-Asp) – wiązanie do integryny RC3 zawiera motyw RGD (Arg-Gly-Asp) – wiązanie do integryny RC3 funkcja funkcja adhezja do nabłonka rzęskowego dróg oddechowychadhezja do nabłonka rzęskowego dróg oddechowych adhezja do powierzchni makrofagówadhezja do powierzchni makrofagów

6 Szczepionki przeciwko krztuścowi Pertaktyna białko obecne na powierzchni komórek B. pertussis białko obecne na powierzchni komórek B. pertussis masa cząsteczkowa 69 kDa masa cząsteczkowa 69 kDa funkcja nie jest dokładnie poznana funkcja nie jest dokładnie poznana zawiera dwa motywy RGD (Arg-Gly-Asp) biorące udział w wiązaniu białek z rodziny integryn obecnych na powierzchni komórek ssaków zawiera dwa motywy RGD (Arg-Gly-Asp) biorące udział w wiązaniu białek z rodziny integryn obecnych na powierzchni komórek ssaków

7 Szczepionki przeciwko krztuścowi Fimbrie 2 serotypy (serotyp 2 i serotyp 3) 2 serotypy (serotyp 2 i serotyp 3) zbudowane z 2 podjednostek zbudowane z 2 podjednostek Fim 2 lub Fim 3 (22,5 lub 22 kDa)Fim 2 lub Fim 3 (22,5 lub 22 kDa) Fim D (40 kDa)Fim D (40 kDa) do polimeryzacji wymagają białka opiekuńczego Fim B do polimeryzacji wymagają białka opiekuńczego Fim B sekrecja poprzez białko kanałowe Fim C sekrecja poprzez białko kanałowe Fim C Fim D – wiązanie do integryny Vla-5 na powierzchni makrofagów wiązanie indukuje ekspresję integryny RC-3 silniejsze wiązanie komórek B. pertussis poprzez hemaglutyninę włókienkową Fim D – wiązanie do integryny Vla-5 na powierzchni makrofagów wiązanie indukuje ekspresję integryny RC-3 silniejsze wiązanie komórek B. pertussis poprzez hemaglutyninę włókienkową

8 Szczepionki przeciwko krztuścowi Toksyna krztuścowa wydzielana jako egzotoksyna lub związana ze ścianą komórkową B. pertussis wydzielana jako egzotoksyna lub związana ze ścianą komórkową B. pertussis heksamer AB5 o MW = 105 kDa heksamer AB5 o MW = 105 kDa A – podjednostka S1A – podjednostka S1 B – podjednostki S2, S3, 2xS4, S5B – podjednostki S2, S3, 2xS4, S5 oligomer B – wiązanie do receptorów komórkowych oligomer B – wiązanie do receptorów komórkowych podjednostka A – aktywność ADP-rybozylotransferazy zaburzenie regulacji szlaków metabolicznych poprzez zaburzenie wytwarzania cAMP podjednostka A – aktywność ADP-rybozylotransferazy zaburzenie regulacji szlaków metabolicznych poprzez zaburzenie wytwarzania cAMP

9 Szczepionki przeciwko krztuścowi Schemat wiązania toksyny krztuścowej do błony komórkowej

10 Szczepionki przeciwko krztuścowi Cyklaza adenylanowa białko dwufunkcyjne o MW = 200 kDa białko dwufunkcyjne o MW = 200 kDa domena hemolityczna umożliwia wniknięcie białka do komórki gospodarza domena hemolityczna umożliwia wniknięcie białka do komórki gospodarza domena katalityczna – cyklaza adenylanowa powoduje gwałtowny wzrost stężenia cAMP w komórce domena katalityczna – cyklaza adenylanowa powoduje gwałtowny wzrost stężenia cAMP w komórce funkcja – hamowanie aktywności makrofagów funkcja – hamowanie aktywności makrofagów

11 Szczepionki przeciwko krztuścowi Cytotoksyna tchawicza Disacharydopeptyd o MW = 921 Da Disacharydopeptyd o MW = 921 Da GlcNAc-1,6-anhydro-Mur-NAc-L-Ala-γ-D-Glu-mezo-A2pm-D-Ala GlcNAc-1,6-anhydro-Mur-NAc-L-Ala-γ-D-Glu-mezo-A2pm-D-Ala funkcja funkcja unieruchomienie aparatu rzęskowego nabłonka oddechowegounieruchomienie aparatu rzęskowego nabłonka oddechowego uszkadzanie nabłonka oddechowegouszkadzanie nabłonka oddechowego stymulacja wydzielania IL-1 powodującej podwyższenie temperatury ciałastymulacja wydzielania IL-1 powodującej podwyższenie temperatury ciała Toksyna dermonekrotyczna białko o masie cząsteczkowej 102 kDa białko o masie cząsteczkowej 102 kDa funkcja - uszkadzanie nabłonka oddechowego funkcja - uszkadzanie nabłonka oddechowego

12 Szczepionki przeciwko krztuścowi Krztusiec – choroba dzieci i dorosłych do 30 – 40 r. ż. okres wylęgania: 1 – 2 tygodnie okres wylęgania: 1 – 2 tygodnie objawy: długotrwały nasilający się kaszel występujący napadowo, u dzieci może wystąpić sinica i napady bezdechu, gorączka, podwyższony poziom leukocytów we krwi objawy: długotrwały nasilający się kaszel występujący napadowo, u dzieci może wystąpić sinica i napady bezdechu, gorączka, podwyższony poziom leukocytów we krwi powikłania: zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu powikłania: zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu choroba wysoce zakaźna – ryzyko zakażenia 90% choroba wysoce zakaźna – ryzyko zakażenia 90% Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 20 – 40 mln osób choruje rocznie na krztusiec 200 – 400 tys. zachorowań kończy się śmiercią

13 Szczepionki przeciwko krztuścowi Szczepionki pełnokomórkowe substancja czynna – inaktywowane pałeczki Bordetella pertussis substancja czynna – inaktywowane pałeczki Bordetella pertussis sposób inaktywacji sposób inaktywacji chemiczna – formaldehyd (szczepionka DTP)chemiczna – formaldehyd (szczepionka DTP) termiczna (szczepionka Tritanrix)termiczna (szczepionka Tritanrix) termiczna w obecności tiomersalu (szczepionka DTCoq,)termiczna w obecności tiomersalu (szczepionka DTCoq,) termiczna w obecności formaldehydu i fenoksyetanolu (szczepionka PentactHib, Tetracoq)termiczna w obecności formaldehydu i fenoksyetanolu (szczepionka PentactHib, Tetracoq) adiuwanty adiuwanty wodorotlenek glinu (szczepionki DTP, DTCoq, Tetracoq, PentactHib)wodorotlenek glinu (szczepionki DTP, DTCoq, Tetracoq, PentactHib) fosforan glinu (szczepionka Tritanrix)fosforan glinu (szczepionka Tritanrix) środki konserwujące środki konserwujące mertiolat (szczepionka DTP)mertiolat (szczepionka DTP) fenoksyetanol i tiomersal (szczepionka Tritanrix)fenoksyetanol i tiomersal (szczepionka Tritanrix)

14 Szczepionki przeciwko krztuścowi Szczepionki pełnokomórkowe postać szczepionki – płynna postać szczepionki – płynna sposób przechowywania i trwałość sposób przechowywania i trwałość 2 - 8°C, 18 miesięcy2 - 8°C, 18 miesięcy sposób podawania sposób podawania domięśniowodomięśniowo podskórnie (szczepionka DTP)podskórnie (szczepionka DTP) dawkowanie dawkowanie szczepienie podstawowe – 3 dawki w 2, 3/4 i 5 m.ż.szczepienie podstawowe – 3 dawki w 2, 3/4 i 5 m.ż. szczepienie przypominające – 2 dawki w 16 – 18 m.ż. i 6 r.ż.szczepienie przypominające – 2 dawki w 16 – 18 m.ż. i 6 r.ż.

15 Szczepionki przeciwko krztuścowi Skuteczność szczepionek indukuje powstanie odporności humoralnej indukuje powstanie odporności humoralnej po podaniu pełnego cyklu szczepienia podstawowego przeciwciała wytwarza 80 – 90% szczepionych po podaniu pełnego cyklu szczepienia podstawowego przeciwciała wytwarza 80 – 90% szczepionych ok. 85% skuteczność potwierdzona w badaniach epidemiologicznych ok. 85% skuteczność potwierdzona w badaniach epidemiologicznych najwyższa skuteczność w pierwszym półroczu po zaszczepieniu, później szybko spada najwyższa skuteczność w pierwszym półroczu po zaszczepieniu, później szybko spada skuteczne w zapobieganiu krztuścowi o ciężkim przebiegu i powikłaniom skuteczne w zapobieganiu krztuścowi o ciężkim przebiegu i powikłaniom przeciwciała utrzymują się przez kilka lat po zaszczepieniu przeciwciała utrzymują się przez kilka lat po zaszczepieniu

16 Szczepionki przeciwko krztuścowi Bezpieczeństwo szczepionek niepożądane odczyny poszczepienne niepożądane odczyny poszczepienne u ok. 50% szczepionych odczyny miejscoweu ok. 50% szczepionych odczyny miejscowe u 1 – 3% szczepionych wysoka gorączkau 1 – 3% szczepionych wysoka gorączka u 0,06% szczepionych drgawkiu 0,06% szczepionych drgawki u 60% szczepionych zwiększona sennośću 60% szczepionych zwiększona senność u 1% szczepionych długotrwały płaczu 1% szczepionych długotrwały płacz 1/1 mln dawek trwałe uszkodzenie mózgu1/1 mln dawek trwałe uszkodzenie mózgu reakcje alergicznereakcje alergiczne NOP spowodowane są obecnością w szczepionce toksyny krztuścowej, endotoksyny - LPS i toksyny dermonekrotycznej NOP spowodowane są obecnością w szczepionce toksyny krztuścowej, endotoksyny - LPS i toksyny dermonekrotycznej przeciwwskazania do szczepień przeciwwskazania do szczepień wystąpienie NOP za wyjątkiem odczynów miejscowychwystąpienie NOP za wyjątkiem odczynów miejscowych

17 Szczepionki przeciwko krztuścowi Szczepionki skojarzone szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi – DTP, DTCoq szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi – DTP, DTCoq inaktywowane pałeczki Bordetella pertussisinaktywowane pałeczki Bordetella pertussis toksoid tężcowytoksoid tężcowy toksoid błoniczytoksoid błoniczy pełnokomórkowy składnik krztuścowy wzmacnia odpowiedź immunologiczną na toksoid błoniczy i tężcowy pełnokomórkowy składnik krztuścowy wzmacnia odpowiedź immunologiczną na toksoid błoniczy i tężcowy szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy, tężcowi i poliomyelitis - Tetracoq szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy, tężcowi i poliomyelitis - Tetracoq inaktywowane pałeczki Bordetella pertussisinaktywowane pałeczki Bordetella pertussis toksoid tężcowytoksoid tężcowy toksoid błoniczytoksoid błoniczy inaktywowane szczepy poliowirusainaktywowane szczepy poliowirusa

18 Szczepionki przeciwko krztuścowi Szczepionki skojarzone szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy, tężcowi, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typu b (Hib) – PentactHib szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy, tężcowi, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typu b (Hib) – PentactHib inaktywowane pałeczki Bordetella pertussisinaktywowane pałeczki Bordetella pertussis toksoid tężcowytoksoid tężcowy toksoid błoniczytoksoid błoniczy inaktywowane szczepy poliowirusainaktywowane szczepy poliowirusa polisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typu bpolisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typu b

19 Szczepionki acelularne

20 Szczepionki zawierające bakteryjne ekstrakty bezkomórkowe lub rozszczepione wiriony Szczepionki zawierające bakteryjne ekstrakty bezkomórkowe lub rozszczepione wiriony Szczepionki zawierające produkty metabolizmu komórek bakteryjnych Szczepionki zawierające produkty metabolizmu komórek bakteryjnych Szczepionki podjednostkowe Szczepionki podjednostkowe Szcepionki zawierające wyizolowane polisacharydy otoczek bakteryjnychSzcepionki zawierające wyizolowane polisacharydy otoczek bakteryjnych Szczepionki zawierające wyizolowane antygeny białkoweSzczepionki zawierające wyizolowane antygeny białkowe Szczepionki zawierające rekombinantowe antygeny białkoweSzczepionki zawierające rekombinantowe antygeny białkowe

21 Szczepionki acelularne Choroba Antygen szczepionkowy Błonica toksoid błoniczy Tężec toksoid tężcowy Dur brzuszny polisacharyd otoczkowy Choroby wywoływane przez Haemophilus influenzae typu B polisacharyd otoczkowy Choroby wywoływane przez Neisseria meningitidis polisacharyd otoczkowy Choroby wywoływane przez Streptococcus pneumoniae polisacharyd otoczkowy Krztusiec 1 – 5 białek Bordetella pertussis Borelioza białko OspC Wirusowe zapalenie wątroby typu B rekombinantowe białko HBsAg Grypa rozszczepiony wirion lub białka – hemaglutynina i neuraminidaza

22 Szczepionki przeciwko krztuścowi szczepionki acelularne I generacji Szczepionki zawierające ekstrakty bezkomórkowe Bordetella pertussis Szczepionki zawierające ekstrakty bezkomórkowe Bordetella pertussis Szczepionka Pillemara – ekstrakt rozbitych ultradźwiękami komórek B. pertussis adsorbowany na ludzkich erytrocytach (nie uzyskała licencji)Szczepionka Pillemara – ekstrakt rozbitych ultradźwiękami komórek B. pertussis adsorbowany na ludzkich erytrocytach (nie uzyskała licencji) Szczepionka firmy Eli Lilly – ekstrakt komórek B. pertussis w roztworze fosforanu sodowego (składnik szczepionki DTP w niektórych krajach w latach 1962 – 1977)Szczepionka firmy Eli Lilly – ekstrakt komórek B. pertussis w roztworze fosforanu sodowego (składnik szczepionki DTP w niektórych krajach w latach 1962 – 1977) Szczepionka Millmanna i Skeggsa – detergentowy ekstrakt ze ściany komórkowej B. pertussis adsorbowany na wodorotlenku glinu (nie przeszła badań klinicznych)Szczepionka Millmanna i Skeggsa – detergentowy ekstrakt ze ściany komórkowej B. pertussis adsorbowany na wodorotlenku glinu (nie przeszła badań klinicznych) Szczepionka firmy Behring – wytrącony mocznikiem ekstrakt komórek B. pertussis adsorbowany na wodorotlenku glinuSzczepionka firmy Behring – wytrącony mocznikiem ekstrakt komórek B. pertussis adsorbowany na wodorotlenku glinu

23 Szczepionki przeciwko krztuścowi szczepionki acelularne II generacji Rodzaj szczepionki podjednostkowej Antygeny szczepionkowe jednoskładnikowa inaktywowana toksyna krztuścowa* dwuskładnikowa inaktywowana toksyna krztuścowa*, hemaglutynina włókienkowa trójskładnikowa inaktywowana toksyna krztuścowa*, hemaglutynina włókienkowa, pertaktyna trójskładnikowa fimbrie serotypu 2 lub 3 pięcioskładnikowa inaktywowana toksyna krztuścowa*, hemaglutynina włókienkowa, pertaktyna, fimbrie serotypu 2 i 3 * inaktywacja chemiczna – nadtlenek wodoru, formaldehyd, aldehyd glutarowy

24 Szczepionki przeciwko krztuścowi szczepionki skojarzone zarejestrowane w Polsce zawierające acelularną komponentę krztuścową Infanrix* Infanrix* antygeny krztuścowe – toksoid krztuścowy, hemaglutynina wółkienkowa, pertaktynaantygeny krztuścowe – toksoid krztuścowy, hemaglutynina wółkienkowa, pertaktyna adiuwant – wodorotlenek glinuadiuwant – wodorotlenek glinu środek konserwujący – 2-fenoksyetanolśrodek konserwujący – 2-fenoksyetanol Tripacel** Tripacel** antygeny krztuścowe – toksoid krztuścowy, hemaglutynina wółkienkowa, pertaktyna, fimbrie typu 2 i 3antygeny krztuścowe – toksoid krztuścowy, hemaglutynina wółkienkowa, pertaktyna, fimbrie typu 2 i 3 adiuwant – wodorotlenek glinuadiuwant – wodorotlenek glinu środek konserwujący – 2-fenoksyetanolśrodek konserwujący – 2-fenoksyetanol *Infanrix HepB – D, T, aP, wzwB; Infanrix IPV+Hib – D, T, aP, IPV, Hib; *Infanrix HepB – D, T, aP, wzwB; Infanrix IPV+Hib – D, T, aP, IPV, Hib; Infanrix penta – D, T, aP, IPV, wzwB; Infanrix penta – D, T, aP, IPV, wzwB; Infanrix hexa – D, T, aP, IPV, wzwB, Hib Infanrix hexa – D, T, aP, IPV, wzwB, Hib **Tripacel – D, T, aP **Tripacel – D, T, aP

25 Szczepionki przeciwko krztuścowi szczepionki skojarzone zarejestrowane w Polsce zawierające acelularną komponentę krztuścową Hexavac*** Hexavac*** antygeny krztuścowe – toksoid krztuścowy, hemaglutynina wółkienkowaantygeny krztuścowe – toksoid krztuścowy, hemaglutynina wółkienkowa adiuwant – wodorotlenek glinuadiuwant – wodorotlenek glinu środek konserwujący – 2-fenoksyetanolśrodek konserwujący – 2-fenoksyetanol DTaP**** DTaP**** antygen krztuścowy – toksoid krztuścowyantygen krztuścowy – toksoid krztuścowy adiuwant – wodorotlenek glinuadiuwant – wodorotlenek glinu środek konserwujący – formaldehydśrodek konserwujący – formaldehyd ***Hexavac - D, T, aP, IPV, wzwB, Hib ***Hexavac - D, T, aP, IPV, wzwB, Hib ****DTaP IPV – D, T, aP, IPV

26 Szczepionki przeciwko krztuścowi szczepionki zawierające acelularną komponentę krztuścową Charakterystyka szczepionek Postać szczepionki – płynna Postać szczepionki – płynna Sposób podawania – domięśniowo Sposób podawania – domięśniowo Sposób przechowywania – 2 - 8°C Sposób przechowywania – 2 - 8°C Immunogenność – wysoka (zbliżona do immunogenności szczepionek pełnokomórkowych) Immunogenność – wysoka (zbliżona do immunogenności szczepionek pełnokomórkowych) Skuteczność – 60 – 90% (zbliżona do skuteczności szczepionek pełnokomórkowych); odporność utrzymuje się dłużej Skuteczność – 60 – 90% (zbliżona do skuteczności szczepionek pełnokomórkowych); odporność utrzymuje się dłużej Bezpieczeństwo – niepożądane odczyny poszczepienne występują rzadziej niż po podaniu szczepionek pełnokomórkowych Bezpieczeństwo – niepożądane odczyny poszczepienne występują rzadziej niż po podaniu szczepionek pełnokomórkowych

27 Szczepionki przeciwko krztuścowi szczepionka acelularna III generacji Acelluvax (BIOCINE SpA, Włochy) Skład szczepionki Skład szczepionki toksyna krztuścowa PT-9K/129Gtoksyna krztuścowa PT-9K/129G (wytwarzana przez zmutowany szczep B. pertussis; nietoksyczna – 2 substytucje aminokwasowe w podjednostce S1 – Arg 9/Lys i Glu 129/Gly; zachowana immunogenność) (wytwarzana przez zmutowany szczep B. pertussis; nietoksyczna – 2 substytucje aminokwasowe w podjednostce S1 – Arg 9/Lys i Glu 129/Gly; zachowana immunogenność) hemaglutynina włókienkowahemaglutynina włókienkowa pertaktynapertaktyna adiuwant – wodorotlenek glinuadiuwant – wodorotlenek glinu środek konserwujący – mertiolatśrodek konserwujący – mertiolat Brak możliwości rewersji do toksyczności !!!

28 Szczepionki zawierające produkty metabolizmu komórek bakteryjnych

29 Szczepionka przeciwko tężcowi laseczka, Gram + laseczka, Gram + wytwarza przetrwalniki wytwarza przetrwalniki beztlenowiec beztlenowiec wytwarza silną neurotoksynę – tetanospazminę wytwarza silną neurotoksynę – tetanospazminę rezerwuar – układ pokarmowy zwierząt domowych, głównie koni rezerwuar – układ pokarmowy zwierząt domowych, głównie koni przetrwalniki przez długi czas mogą przetrwać w glebie przetrwalniki przez długi czas mogą przetrwać w glebie droga zakażenia – zanieczyszczone rany droga zakażenia – zanieczyszczone rany Czynnik etiologiczny – Clostridium tetani

30 Szczepionka przeciwko tężcowi Tężec ostra choroba układu nerwowego wywoływana przez tetanospazminę ostra choroba układu nerwowego wywoływana przez tetanospazminę Objawy Objawy napadowe skurcze mięśni (głównie oddechowych i przebiegających wzdłuż kregosłupa)napadowe skurcze mięśni (głównie oddechowych i przebiegających wzdłuż kregosłupa) wysoka gorączkawysoka gorączka śmiertelność – 40% zakażonych

31 Szczepionka przeciwko tężcowi Charakterystyka szczepionki substancja czynna – inaktywowana toksyna tężcowa (toksoid, anatoksyna) substancja czynna – inaktywowana toksyna tężcowa (toksoid, anatoksyna) sposób inaktywacji – termiczna w obecności formaldehydu sposób inaktywacji – termiczna w obecności formaldehydu adiuwant – wodorotlenek glinu adiuwant – wodorotlenek glinu środek konserwujący – mertiolat środek konserwujący – mertiolat postać szczepionki – płynna postać szczepionki – płynna sposób podania – domięśniowo sposób podania – domięśniowo dawkowanie – 3 dawki w odstępach 1-miesięcznych i dawki przypominające co 10 lat dawkowanie – 3 dawki w odstępach 1-miesięcznych i dawki przypominające co 10 lat może być składnikiem szczepionek skojarzonych może być składnikiem szczepionek skojarzonych szczepionka przeciwko błonicy i tężcowiszczepionka przeciwko błonicy i tężcowi szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowiszczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitisszczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i wzwBszczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i wzwB szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, wzwB i Hibszczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, wzwB i Hib

32 Szczepionka przeciwko tężcowi Charakterystyka szczepionki skuteczność szczepionki – 100% skuteczność szczepionki – 100% bezpieczeństwo – niepożądane odczyny poszczepienne 4 / 10 mln dawek bezpieczeństwo – niepożądane odczyny poszczepienne 4 / 10 mln dawek miejscowemiejscowe ogólne – syndrom skauta – przemijające porażenia pojedynczych nerwów, zwykle kończyn górnychogólne – syndrom skauta – przemijające porażenia pojedynczych nerwów, zwykle kończyn górnych przeciwwskazania do szczepieńprzeciwwskazania do szczepień ostre choroby infekcyjneostre choroby infekcyjne reakcje alergiczne na składniki szczepionkireakcje alergiczne na składniki szczepionki postępowanie w przypadku narażenia na tężec postępowanie w przypadku narażenia na tężec 1 dawka szczepionki – rany o niskim ryzyku tężca1 dawka szczepionki – rany o niskim ryzyku tężca 1 dawka szczepionki i 1 dawka immunoglobuliny przeciwtężcowej – rany o wysokim ryzyku tężca1 dawka szczepionki i 1 dawka immunoglobuliny przeciwtężcowej – rany o wysokim ryzyku tężca

33 Szczepionki polisacharydowe

34 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami dwoinka, Gram -, 0,2 – 0,8 μm dwoinka, Gram -, 0,2 – 0,8 μm wytwarza polisacharydową otoczkę wytwarza polisacharydową otoczkę wzrost na pożywkach wzbogaconych z dodatkiem krwi wzrost na pożywkach wzbogaconych z dodatkiem krwi optymalna temp. wzrostu - 37°C optymalna temp. wzrostu - 37°C duża liczba genotypów i serotypów duża liczba genotypów i serotypów polisacharyd otoczki – 12 serotypów (A, B, C, E29, H, I, K, L, W135, X, Y, Z)polisacharyd otoczki – 12 serotypów (A, B, C, E29, H, I, K, L, W135, X, Y, Z) białko błony zewnętrznej (Poryna B) – 8 serotypówbiałko błony zewnętrznej (Poryna B) – 8 serotypów białko błony zewnętrznej (Poryna A) – 14 serotypówbiałko błony zewnętrznej (Poryna A) – 14 serotypów rezerwuar – człowiek rezerwuar – człowiek droga przenoszenia - kropelkowa droga przenoszenia - kropelkowa Czynnik etiologiczny – Neisseria meningitidis

35 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami Postacie kliniczne zakażeń meningokokowych zakażenie bezobjawowe (nosicielstwo) – 5 – 15% młodzieży i dorosłych zakażenie bezobjawowe (nosicielstwo) – 5 – 15% młodzieży i dorosłych zakażenia inwazyjne – wywoływane przez serotypy A, B, C, Y i W135 zakażenia inwazyjne – wywoływane przez serotypy A, B, C, Y i W135 posocznica z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych – 60% zakażeń inwazyjnych, śmiertelność 11%posocznica z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych – 60% zakażeń inwazyjnych, śmiertelność 11% posocznica – 20% zakażeń inwazyjnych, śmiertelność 20 – 53%posocznica – 20% zakażeń inwazyjnych, śmiertelność 20 – 53% zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 20% zakażeń inwazyjnych, śmiertelność 1,2%zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 20% zakażeń inwazyjnych, śmiertelność 1,2% zapalenie spojówek, osierdzia, stawów, płuczapalenie spojówek, osierdzia, stawów, płuc Najwięcej zachorowań – dzieci w 2 - 3 r. ż. i młodzież w wieku 15 – 19 lat W Europie średnia zachorowalność 1,8 / 100 000 W Afryce zachorowalność 1200 / 100 000

36 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami Odporność przeciwko zakażeniom meningokokowym przeciwciała klasy IgG przeciwko polisacharydowym antygenom otoczki bakteryjnej przeciwciała klasy IgG przeciwko polisacharydowym antygenom otoczki bakteryjnej swoiste dla każdego serotypuswoiste dla każdego serotypu brak odporności krzyżowej pomiędzy serotypamibrak odporności krzyżowej pomiędzy serotypami noworodki i niemowlęta do 6 m.ż. – przeciwciała IgG przekazane biernie od matek noworodki i niemowlęta do 6 m.ż. – przeciwciała IgG przekazane biernie od matek Polisacharydy otoczkowe N. meningitidis hamują aktywność fagocytarną makrofagów

37 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami szczepionki polisacharydowe nieskoniugowane Nazwa szczepionki Producent Uodpornienie na serotyp Mengivac* Aventis Pasteur A, C Menomune Aventis Pasteur A, C, Y, W-135 Mencevax ACWY GlaxoSmithKline A, C, Y, W-135 * Zarejestrowana w Polsce Brak szczepionki przeciwko serotypowi B N. meningitidis

38 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami szczepionki polisacharydowe nieskoniugowane Charakterystyka szczepionek substancja czynna – wyizolowane i oczyszczone polisacharydy otoczki N. meningitidis (różne serotypy) substancja czynna – wyizolowane i oczyszczone polisacharydy otoczki N. meningitidis (różne serotypy) postać szczepionek – liofilizowane postać szczepionek – liofilizowane sposób przechowywania – temperatura pokojowa sposób przechowywania – temperatura pokojowa sposób podawania – podskórnie sposób podawania – podskórnie skuteczność – zależna od wieku osób szczepionych skuteczność – zależna od wieku osób szczepionych skuteczne u dzieci powyżej 2 r.ż., młodzieży i dorosłychskuteczne u dzieci powyżej 2 r.ż., młodzieży i dorosłych u dzieci do 2 r.ż. – bezpośrednia aktywacja limfocytów B, brak aktywacji limfocytów T, nie indukują rozwoju pamięci immunologiczneju dzieci do 2 r.ż. – bezpośrednia aktywacja limfocytów B, brak aktywacji limfocytów T, nie indukują rozwoju pamięci immunologicznej skuteczność – zależna od serotypu polisacharydu otoczkowego skuteczność – zależna od serotypu polisacharydu otoczkowego serotyp A – 100%, serotyp C – 76%serotyp A – 100%, serotyp C – 76% skuteczność – niewielki wpływ na zmniejszenie częstotliwości nosicielstwa po szczepieniu skuteczność – niewielki wpływ na zmniejszenie częstotliwości nosicielstwa po szczepieniu

39 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami szczepionki polisacharydowe nieskoniugowane Charakterystyka szczepionek skuteczność – zapewniają odporność na 3 – 5 lat skuteczność – zapewniają odporność na 3 – 5 lat dawkowanie – 1 dawka dawkowanie – 1 dawka serotyp A – dawki przypominające co 3 lata wzmagają odpowiedź humoralnąserotyp A – dawki przypominające co 3 lata wzmagają odpowiedź humoralną serotyp C – dawki przypominające pogarszają odpowiedź humoralnąserotyp C – dawki przypominające pogarszają odpowiedź humoralną bezpieczeństwo bezpieczeństwo rzadko występujące łagodne odczyny poszczepiennerzadko występujące łagodne odczyny poszczepienne dobrze tolerowane przez kobiety ciężarnedobrze tolerowane przez kobiety ciężarne przeciwwskazania do szczepień – wysoka gorączkaprzeciwwskazania do szczepień – wysoka gorączka Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami nie są włączone do rutynowych programów szczepień

40 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami szczepionki polisacharydowe skoniugowane Nazwa szczepionki Producent Uodpornienie na serotyp Białko nośnikowe Neisvac-CBaxterC toksoid tężcowy MeningitecWyethC mutant toksyny błoniczej Menjugate*ChironC Menactra** Aventis Pasteur A, C, Y, W-135 mutant toksyny błoniczej * W trakcie rejestracji w Polsce ** W trakcie rejestracji w USA

41 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami szczepionki polisacharydowe skoniugowane Charakterystyka szczepionek skuteczność skuteczność skuteczne u dzieci poniżej 2 r.ż.skuteczne u dzieci poniżej 2 r.ż. silniej pobudzają wytwarzanie przeciwciał niż szczepionki polisacharydowesilniej pobudzają wytwarzanie przeciwciał niż szczepionki polisacharydowe indukują długotrwałą odpornośćindukują długotrwałą odporność indukują rozwój pamięci immunologicznejindukują rozwój pamięci immunologicznej skuteczność – zależna od serotypu polisacharydu otoczkowego skuteczność – zależna od serotypu polisacharydu otoczkowego serotypy A i C – 100%, serotyp Y – 89%, serotyp W-135 – 93%serotypy A i C – 100%, serotyp Y – 89%, serotyp W-135 – 93% bezpieczeństwo bezpieczeństwo rzadko występujące łagodne odczyny poszczepiennerzadko występujące łagodne odczyny poszczepienne schemat szczepienia – zależny od wieku osoby szczepionej schemat szczepienia – zależny od wieku osoby szczepionej 2 m.ż. – 2 r.ż. – 3 dawki2 m.ż. – 2 r.ż. – 3 dawki powyżej 2 r.ż. – 1 dawkapowyżej 2 r.ż. – 1 dawka brak danych na temat stosowania dawek przypominającychbrak danych na temat stosowania dawek przypominających

42 Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami szczepionka przeciwko serotypowi B N. meningitidis Serotyp B N. meningitidis – najczęstsza przyczyna zachorowań w Europie Przyczyny braku skutecznej szczepionki słaba immunogenność polisacharydu otoczkowego N. meningitidis B słaba immunogenność polisacharydu otoczkowego N. meningitidis B kwas sialowy (α-D-N-acetyloneuraminowy) – podobieństwo strukturalne do N- CAM (Neuronal Adhesion Molecule) obecnych na powierzchni ludzkich komórek nerwowychkwas sialowy (α-D-N-acetyloneuraminowy) – podobieństwo strukturalne do N- CAM (Neuronal Adhesion Molecule) obecnych na powierzchni ludzkich komórek nerwowych odpowiedź immunologiczna – przeciwciała IgModpowiedź immunologiczna – przeciwciała IgM degradacja antygenu przez ludzką neuraminidazę degradacja antygenu przez ludzką neuraminidazę Kierunki badań nad szczepionką koniugacja z nośnikiem białkowym – wzmocnienie immunogenności koniugacja z nośnikiem białkowym – wzmocnienie immunogenności zastosowanie innego antygenu szczepionkowego (PorA, PorB lub NspA) zastosowanie innego antygenu szczepionkowego (PorA, PorB lub NspA) poszukiwanie innych białek o właściwościach antygenowych poszukiwanie innych białek o właściwościach antygenowych

43 Inne szczepionki polisacharydowe Szczepionki przeciwko zakażeniom wywoływanym przez Streptococcus pneumoniae Wywoływane choroby Wywoływane choroby posocznicaposocznica zapalenie opon mózgowo-rdzeniowychzapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zapalenie płuczapalenie płuc zapalenie ucha środkowego i zatokzapalenie ucha środkowego i zatok zapalenie stawów i kościzapalenie stawów i kości zapalenie spojówekzapalenie spojówek Największa zapadalność – dzieci poniżej 2 r.ż. i dorośli powyżej 65 r.ż. W krajach rozwijających się ponad 1,9 mln dzieci umiera rocznie z powodu chorób wywołanych przez S. pneumoniae

44 Szczepionki przeciwko zakażeniom wywoływanym przez S. pneumoniae Istnieje 90 serotypów S. pneumoniae Rodzaje szczepionek PPV-23 PPV-23 oczyszczone wielocukry otoczkowe 23 szczepów S. pneumoniaeoczyszczone wielocukry otoczkowe 23 szczepów S. pneumoniae substancja konserwująca – fenolsubstancja konserwująca – fenol PCV-7 PCV-7 oczyszczone wielocukry otoczkowe 7 serotypów skoniugowane z nietoksycznym mutantem toksyny błoniczejoczyszczone wielocukry otoczkowe 7 serotypów skoniugowane z nietoksycznym mutantem toksyny błoniczej adiuwant – fosforan glinuadiuwant – fosforan glinu Kierunki badań nad nowymi szczepionkami poszukiwanie uniwersalnych antygenów białkowych poszukiwanie uniwersalnych antygenów białkowych zastosowanie antygenów białkowych S. pneumoniae jako białek nośnikowych dla anytgenów polisacharydowych zastosowanie antygenów białkowych S. pneumoniae jako białek nośnikowych dla anytgenów polisacharydowych


Pobierz ppt "Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje. Szczepionki przeciwko krztuścowi Gram– pałeczka; 0,2 – 0,3 μm Gram– pałeczka; 0,2 – 0,3 μm bezwzględny tlenowiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google