Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w językach skryptowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w językach skryptowych"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w językach skryptowych
Wykład 1: Wstęp Opracował: dr inż. Wojciech Bieniecki Instytut Informatyki Stosowanej Politechnika Łódzka

2 Zasady na zajęciach 5 tygodni zajęć
2 godziny wykładu – przeplatanego z przykładami wykonywanymi przez Was 3 godzinne laboratorium – wykonywane wspólnie – do skończenia w trakcie zajęć Laboratorium domowe – do odrobienia na następny zjazd – musi być przygotowane samodzielnie – plagiaty nie będą honorowane Zaliczenie wykładu – test elektroniczny na systemie WIKAMP – zalicza 55% Zaliczenie laboratorium – po jednym punkcie (max.) za każde zrobione ćwiczenie. Razem można zdobyć 10 pkt, zalicza 5,5 pkt.

3 Zakres materiału W zależności od Waszego zaangażowania i umiejętności
JavaScript – programowanie aplikacji RIA – (WWW – ale po stronie klienta) Python – przetwarzanie informacji tekstowej i graficzna prezentacja Ruby – praktyczne zastosowania systemowe WMI – zastosowania systemowe – Windows: CMD, PowerShell, VBS.

4 Rodzaje języków skryptowych
Języki kontroli zadań i powłoki (ang. job control languages and shells) Najstarsze języki skryptowe: Unix shell, MS‐DOS COMMAND.COM Języki specyficzne dla aplikacji Tworzone dla jednej aplikacji. Emacs Lisp, VisualBasic for application Języki przetwarzania tekstu Narzędzia Unixa: AWK, sed, grep, pierwsze wersje Perl Dynamiczne języki ogólnego przeznaczenia dynamiczne typy, zarządzanie pamięcią, używane do budowy dowolnych programów Języki GUI Operują na graficznych elementach systemu operacyjnego, symulują działanie użytkownika.

5 Czym jest język skryptowy
Język skryptowy jest językiem programowania Może służyć do kontrolowania danej aplikacji Może służyć do pisania kodu, który jest analizowany przez interpreter Jest z reguły językiem interpretowanym, jednak bywa możliwość kompilacji kodu Skrypty – programy napisane w językach skryptowych, których kod źródłowy, lub kod pośredni są analizowane przez interpretator lub program główny i uruchamiane. Programy nieskryptowe są najpierw kompilowane to kodu maszynowego i później wykonywane niezależnie od innych aplikacji. Wczesne języki skryptowe były zwykle zwane językami plików wsadowych (ang. batch languages) tworzono w celu skrócenia tradycyjnego procesu edytowanie‐kompilacja‐linkowanie‐wykonanie.

6 Przykłady języków skryptowych
Języki przetwarzania i prezentowania danych: Python, matlab Języki przetwarzania tekstu: Python, PHP, Ruby, Perl, Ruby, awk, sed Języki tworzenia stron WWW: Po stronie klienta: JavaScript, VBScript, ActionScript Po stronie serwera: PHP, ASP, ASP.NET, JSP, PSP, Ruby Języki tworzenia usług sieciowych: PHP, Perl, Python, Ruby Języki administracji systemami operacyjnymi sh, bash, cmd, VBScript, PowerShell Języki tworzenia aplikacji graficznych VBScript, Python, Groovy, Tcl


Pobierz ppt "Programowanie w językach skryptowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google