Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hamartiologia Grzech jako odrzucenie powołania; Grzech jako odrzucenie powołania; Współczesne zmiany w doktrynie grzechu: Współczesne zmiany w doktrynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hamartiologia Grzech jako odrzucenie powołania; Grzech jako odrzucenie powołania; Współczesne zmiany w doktrynie grzechu: Współczesne zmiany w doktrynie."— Zapis prezentacji:

1 Hamartiologia Grzech jako odrzucenie powołania; Grzech jako odrzucenie powołania; Współczesne zmiany w doktrynie grzechu: Współczesne zmiany w doktrynie grzechu: odejście od legalizmu na rzecz biblijnej wizji; odejście od legalizmu na rzecz biblijnej wizji; wykorzystanie danych z psychologii i socjologii w rozumieniu kondycji człowieka; wykorzystanie danych z psychologii i socjologii w rozumieniu kondycji człowieka; pogłębienie sakramentalne i pastoralne. pogłębienie sakramentalne i pastoralne.

2 Grzech w Starym Testamencie Grupy terminów odnoszących się do grzechu: Grupy terminów odnoszących się do grzechu: Zerwanie przymierza z Bogiem; Zerwanie przymierza z Bogiem; Niszczenie skutków przymierza – więzi z ludźmi; Niszczenie skutków przymierza – więzi z ludźmi; Grzech jako zło. Grzech jako zło. o Hebrajskie terminy: Pesha – bunt, zerwanie przymierza (Iz 1, 2-3); Pesha – bunt, zerwanie przymierza (Iz 1, 2-3); Avon – naruszenie więzi społecznych (1 Sm 1,6); Avon – naruszenie więzi społecznych (1 Sm 1,6); Hattat – zejście z drogi, rezultat złych czynów (Rdz 4, 13) Hattat – zejście z drogi, rezultat złych czynów (Rdz 4, 13)

3 Grzech w Nowym Testamencie Kontekst przebaczenia i pojednania (Mt 26, 28); Kontekst przebaczenia i pojednania (Mt 26, 28); Chrystus przyszedł szukać grzeszników (J 8, 31) i zwyciężyć szatana (Łk 18, 10); Chrystus przyszedł szukać grzeszników (J 8, 31) i zwyciężyć szatana (Łk 18, 10); Intencjonalny wymiar grzechu. Intencjonalny wymiar grzechu. Św. Paweł ukazuje zagadnienie w polaryzacji ciało (sarx) – duch; Św. Paweł ukazuje zagadnienie w polaryzacji ciało (sarx) – duch; Św. Jan ukazuje zagadnienie w polaryzacji przyjąć – odrzucić Chrystusa; Św. Jan ukazuje zagadnienie w polaryzacji przyjąć – odrzucić Chrystusa;

4 Grzech w Nowym Testamencie Główne terminy: Główne terminy: Adikia – nieprawość, niesprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec Boga (Rz 1, 18); Anomia – bezprawie polegające na odrzuceniu prawa moralnego (1 J 3, 4); Hamartia – grzeszne czyny, błądzenie.

5 Św. Augustyn i św. Tomasz 1. Grzech to czyn, słowo, lub pożądanie przeciwne odwiecznemu prawu Bożemu; 1. Grzech to czyn, słowo, lub pożądanie przeciwne odwiecznemu prawu Bożemu; 2. G. to odejście od Boga i zwrócenie się do stworzenia 2. G. to odejście od Boga i zwrócenie się do stworzenia 1. Zerwanie prawa wiecznego; 1. Zerwanie prawa wiecznego; 2. Zejście z drogi prowadzącej do celu ostatecznego; 2. Zejście z drogi prowadzącej do celu ostatecznego; 3. Złe korzystanie z wolności 3. Złe korzystanie z wolności

6 Próby kwestionowania grzechu Nurt sekularystyczny; Nurt sekularystyczny; Subiektywozowanie ocen moralnych; Subiektywozowanie ocen moralnych; Relatywizm etyczny; Relatywizm etyczny; Utożsamienie grzechu z poczuciem winy; Utożsamienie grzechu z poczuciem winy; Skrajne interpretacje grzechu; Skrajne interpretacje grzechu;

7 Sens teologiczny grzechu Akt nieposłuszeństwa wobec Boga; Akt nieposłuszeństwa wobec Boga; Lekceważenie Boga połączone z apoteozą człowieka; Lekceważenie Boga połączone z apoteozą człowieka; Akt niewdzięczności wobec miłości Boga; Akt niewdzięczności wobec miłości Boga; Grzech w istocie uderza w człowieka; Grzech w istocie uderza w człowieka; Dobrowolnym zejściem z drogi prowadzącej do Boga. Dobrowolnym zejściem z drogi prowadzącej do Boga.

8 Sens teologiczny grzechu Wymiar personalistyczny grzechu: Wymiar personalistyczny grzechu: Alienacja; wewnętrzna dezintegracja; utrata celu i miłości KDK 13; Alienacja; wewnętrzna dezintegracja; utrata celu i miłości KDK 13; Naruszenie relacji do Stwórcy, relacji synowskiej (Dives in Misericordia 5-6), zerwanie więzi z Chrystusem; Naruszenie relacji do Stwórcy, relacji synowskiej (Dives in Misericordia 5-6), zerwanie więzi z Chrystusem; Eklezjalne konsekwencje (1 Kor 6, 15-20) – niszczenie nadprzyrodzonego braterstwa; Eklezjalne konsekwencje (1 Kor 6, 15-20) – niszczenie nadprzyrodzonego braterstwa; Powszechność grzechu (Rz 8, 19-22); Powszechność grzechu (Rz 8, 19-22);

9 Adhortacja Reconciliatio et paenitentia ( ) Grzech jako akt wolności wymierzony przeciw Bogu: Grzech jako akt wolności wymierzony przeciw Bogu: Rywalizacja z Bogiem; Rywalizacja z Bogiem; Zerwanie z prawem moralnym; Zerwanie z prawem moralnym; Złudne dążenie do bycia jak On. Złudne dążenie do bycia jak On. Grzech jest bez wątpienia aktem wolności człowieka, ale pod jego warstwą ludzką działają czynniki, które stawiają go poza człowiekiem, na pograniczu, tam, gdzie ludzka świadomość, wola i wrażliwość stykają się z siłami ciemności … (RP 14). Grzech należy rozumieć w kontekście zbawienia i konfrontacji z Bożą miłością; Grzech należy rozumieć w kontekście zbawienia i konfrontacji z Bożą miłością; Grzech jako akt jednostki i przez analogię grzech społeczny. Grzech jako akt jednostki i przez analogię grzech społeczny.

10 Przyczyny grzechów Nie można do nich zaliczyć: Nie można do nich zaliczyć: Boga (Jk 1, 13); Boga (Jk 1, 13); Świata (Rdz 1); Świata (Rdz 1); Szatana (1 P 5, 8). Szatana (1 P 5, 8). Przyczyną grzechu jest człowiek: w swojej wolności (wola jako przyczyna formalna); w swojej wolności (wola jako przyczyna formalna); pragnie niewłaściwych dóbr; pragnie niewłaściwych dóbr; pragnie właściwe dobra osiągnąć w niewłaściwy sposób. pragnie właściwe dobra osiągnąć w niewłaściwy sposób.

11 Przyczyny wynikające z deformacji poznania i woli Pożądliwość; Pożądliwość; Afekty; Afekty; Wady (nałogi); Wady (nałogi); Pycha; Pycha; Chciwość; Chciwość; Nieczystość; Nieczystość; Zawiść; Zawiść; Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu; Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu; Gniew; Gniew; Lenistwo. Lenistwo.

12 Rozróżnianie grzechów Grzech aktualny - habitualny; Grzech aktualny - habitualny; Grzech wewnętrzny – zewnętrzny; Grzech wewnętrzny – zewnętrzny; Grzech słabości – złej woli; Grzech słabości – złej woli; Grzech własny – cudzy; Grzech własny – cudzy; Grzech uczynku – zaniedbania; Grzech uczynku – zaniedbania; Grzech odpuszczalny – nieodpuszczalny (przeciw Duchowi Świętemu - Mt 12, 31-33); Grzech odpuszczalny – nieodpuszczalny (przeciw Duchowi Świętemu - Mt 12, 31-33); Grzech wołający o pomstę do nieba (morderstwo, grzech sodomski, odmowa zapałyty, uciskanie biednych) Grzech wołający o pomstę do nieba (morderstwo, grzech sodomski, odmowa zapałyty, uciskanie biednych)

13 Grzech śmiertelny Warunki: Warunki: Pełna świadomość; Pełna dobrowolność; Ciężkość materii; Należy uwzględnić intencję i okoliczności. Skutki: utrata łaski uświęcającej, stan winy, stan kary, utrata zasług nadprzyrodzonych, wyrzuty sumienia. Skutki: utrata łaski uświęcającej, stan winy, stan kary, utrata zasług nadprzyrodzonych, wyrzuty sumienia.

14 Istota grzechu śmiertelnego Rezygnacja z Boga poprzez odwrócenie się od Niego. Rezygnacja z Boga poprzez odwrócenie się od Niego. Nadanie wyższej wartości dobru doczesnemu niż zbawieniu; Nadanie wyższej wartości dobru doczesnemu niż zbawieniu; Dezorganizacja porządku moralnego: Dezorganizacja porządku moralnego: - uznanie Boga za kogoś niższego niż stworzenie; - przedmiotowe traktowanie innych; - świat rzeczy materialnych przerasta Boga i drugiego człowieka.

15 Grzech powszedni Nie niszczy nastawienia na cel ostateczny, wypełniania powołania i życia w łasce. Nie niszczy nastawienia na cel ostateczny, wypełniania powołania i życia w łasce. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy (1 J 1, 8-9); Racje zaistnienia g. p.: Wykroczenie przeciw powinności moralnej; Wykroczenie przeciw powinności moralnej; Ze względu na niewielki przedmiot; Ze względu na niewielki przedmiot; Ze względu na niepełność aktu (ograniczenie świadomości lub wolności). Ze względu na niepełność aktu (ograniczenie świadomości lub wolności).

16 Potrzeba metanoi (Mk 1, 15) Podwójne znaczenie wezwania do nawrócenia, czyli przemiany myślenia, mówienia i działania: Podwójne znaczenie wezwania do nawrócenia, czyli przemiany myślenia, mówienia i działania: Wyjście ze stanu grzechu (Jeśli się nie nawrócicie wszyscy podobnie zginiecie Łk 13, 3) Wyjście ze stanu grzechu (Jeśli się nie nawrócicie wszyscy podobnie zginiecie Łk 13, 3) Stały proces jednoczenia się z Bogiem (Mt 18, 13) Stały proces jednoczenia się z Bogiem (Mt 18, 13)

17 Nawrócenie - aspeky Jest przejściem ze stanu grzechu do stanu łaski; Jest przejściem ze stanu grzechu do stanu łaski; Dokonuje się ze względu na zasługi Chrystusa; Dokonuje się ze względu na zasługi Chrystusa; Ma wymiar religijny i moralny; Ma wymiar religijny i moralny; Etapy w aspekcie chrystologicznym: Etapy w aspekcie chrystologicznym: Na płaszczyźnie religijno-psychologicznej (uświadomienie grzechu i odrzucenie go) Na płaszczyźnie religijno-psychologicznej (uświadomienie grzechu i odrzucenie go) Na płaszczyźnie zbawczej (trwanie w jedności z Chrystusem czerpiąc z Jego łaski); Na płaszczyźnie zbawczej (trwanie w jedności z Chrystusem czerpiąc z Jego łaski); Na płaszczyźnie dynamizmu życia (zmiana postaw i zachowań) Na płaszczyźnie dynamizmu życia (zmiana postaw i zachowań) Aspekt eklezjalny – uczestnictwo w sakramentach św. (sakrament pokuty i jego warunki) Aspekt eklezjalny – uczestnictwo w sakramentach św. (sakrament pokuty i jego warunki)

18 Encyklika Jana Pawła II: Veritatis Splendor Związek między wolnością a prawem na podstawie; Związek między wolnością a prawem na podstawie; Problem opcji fundamentalnej. Problem opcji fundamentalnej.

19 TEOLOGIA MORALNA FUNDAMENTALNA TEOLOGIA MORALNA FUNDAMENTALNA Tezy do egzaminu Tezy do egzaminu Teologia moralna jako nauka Teologia moralna jako nauka Historia teologii moralnej Okres starożytności chrześcijańskiej Historia teologii moralnej Okres starożytności chrześcijańskiej Średniowiecze Średniowiecze Epoka nowożytna Epoka nowożytna Rozwój polskiej teologii moralnej Rozwój polskiej teologii moralnej Antropologia teologiczna osoba jako zasada integrująca duszę i ciało Antropologia teologiczna osoba jako zasada integrująca duszę i ciało Biblijne podstawy godności osoby ludzkiej Biblijne podstawy godności osoby ludzkiej Ogólne pojęcie prawa Ogólne pojęcie prawa Prawo wieczne i naturalne Prawo wieczne i naturalne Prawo ludzkie stanowione Prawo ludzkie stanowione Pozytywne prawo Boga Pozytywne prawo Boga Sytuacje niemożności zachowania prawa Sytuacje niemożności zachowania prawa Pojęcie sumienia w Piśmie św. i refleksji teologicznej Pojęcie sumienia w Piśmie św. i refleksji teologicznej Kryteria podziałów sumienia Kryteria podziałów sumienia Normatywność sumienia Normatywność sumienia Systemy osiągania pewności sumienia Systemy osiągania pewności sumienia Formacja sumienia Formacja sumienia Dobro moralne czynu w przekazach biblijnych i refleksji teologicznej Dobro moralne czynu w przekazach biblijnych i refleksji teologicznej Naturalna i ponadnaturalna sprawność działaniowa Naturalna i ponadnaturalna sprawność działaniowa Grzech w przekazie Starego i Nowego Testamentu Grzech w przekazie Starego i Nowego Testamentu Hamartiologia w myśli teologicznej Hamartiologia w myśli teologicznej Biblijna i teologiczna klasyfikacja grzechów Biblijna i teologiczna klasyfikacja grzechów Przyczyny i konsekwencje grzechów Przyczyny i konsekwencje grzechów Lektury: Lektury: 1. Jan Paweł II. Encyklika Veritatis splendor (Rzym ). 1. Jan Paweł II. Encyklika Veritatis splendor (Rzym ). 2. S. Olejnik. Teologia moralna fundamentalna. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne S. Olejnik. Teologia moralna fundamentalna. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne F. Greniuk. Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin F. Greniuk. Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin 1993.


Pobierz ppt "Hamartiologia Grzech jako odrzucenie powołania; Grzech jako odrzucenie powołania; Współczesne zmiany w doktrynie grzechu: Współczesne zmiany w doktrynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google