Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Katarzyna Wencel Rehabilitacja uzdrowiskowa - znaczenie w systemie ochrony zdrowia Unia Uzdrowisk Polskich Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Katarzyna Wencel Rehabilitacja uzdrowiskowa - znaczenie w systemie ochrony zdrowia Unia Uzdrowisk Polskich Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń"— Zapis prezentacji:

1

2 Dr n. med. Katarzyna Wencel Rehabilitacja uzdrowiskowa - znaczenie w systemie ochrony zdrowia Unia Uzdrowisk Polskich Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A. XIX Kongres Uzdrowisk Polskich Sopot 22 maja 2010 roku

3 Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia –Zdrowie –Promocja zdrowia –Edukacja zdrowotna –Rehabilitacja

4 ZDROWIE dynamiczny proces, w którym dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny człowieka wynika z braku choroby i niedomagań oraz umożliwia wykorzystanie wszelkich możliwości twórczych w najkorzystniejszych warunkach, to także potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska dynamiczny proces, w którym dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny człowieka wynika z braku choroby i niedomagań oraz umożliwia wykorzystanie wszelkich możliwości twórczych w najkorzystniejszych warunkach, to także potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska (WHO definition)

5 Zdrowie fizyczne – dotyczy stanu organizmu człowieka Zdrowie psychiczne – dotyczy stanu integracji osoby, zarówno wewnętrznej, jak i z otoczeniem Zdrowie społeczne – dotyczy relacji jednostki ze społeczeństwem

6 Profilaktyka odnosi się do CHOROBY, a jej celem jest zapobieganie schorzeniom Promocja zdrowia ukierunkowana jest na ZDROWIE, jej celem jest inwestowanie w zdrowie własne jednostki, tym samym społeczeństwa Istotnym elementem promocji zdrowia jest EDUKACJA ZDROWOTNA

7 Celem edukacji zdrowotnej jest dążenie do poprawy i ochrony zdrowia poprzez stymulowane procesem uczenia, dobrowolne zmiany w zachowaniu jednostek Edukacja zdrowotna może być nastawiona na: chorobęchorobę czynniki ryzykaczynniki ryzyka zdrowiezdrowie

8 Istotne problemy współczesnego człowieka – niezależnie od wieku! Istotne problemy współczesnego człowieka – niezależnie od wieku! –Narażenie na stres –Tempo życia –Zmieniające się warunki życia –Wymagania otaczającego świata –Nieumiejętność pracy nad sobą –Narażenie na manipulacje (media)

9 EFEKT:CHOROBALECZENIE I CO DALEJ ?

10 Powrót do pełnego zdrowiaPowrót do pełnego zdrowia –Fizycznego –Psychicznego –Społecznego –Powrót do pracy Ograniczenie niepełnosprawności Ograniczenie niepełnosprawnościFizycznejPsychicznejSpołecznej

11 Przyczyny zgonów w Polsce wg rozpoznań

12 Przyczyny zgonu u kobiet – Polska 2002

13 Przyczyny zgonu u mężczyzn - Polska 2002

14 Urazy na świecie Wg WHO rocznie na świecie urazów doznaje 75 milionów ludzi

15 Urazy czaszkowo-mózgowe główna składowa urazów wielonarządowych główna składowa urazów wielonarządowych urazy głowy rocznie: na 100 tys. osób urazy głowy rocznie: na 100 tys. osób mężczyźni r. ż. mężczyźni r. ż. w 50% przypadków współistnieją w 50% przypadków współistnieją z urazami innych okolic ciała przyczyny urazów głowy: przyczyny urazów głowy: – wypadki komunikacyjne -53% – wypadki komunikacyjne - 53% – upadki z wysokości -30% – upadki z wysokości - 30% – pobicia -8% – pobicia - 8% ponad 10% urazów śmiertelnych ponad 10% urazów śmiertelnych około 40% związane z alkoholem około 40% związane z alkoholem Neurosurgery 58:S2-7-S2-15, 2006

16 Urazy w Polsce Struktura urazów w Polsce przedstawia się podobnie jak na świecie lecz obserwowany jest wyższy odsetek ofiar śmiertelnych (ponad 20%);Struktura urazów w Polsce przedstawia się podobnie jak na świecie lecz obserwowany jest wyższy odsetek ofiar śmiertelnych (ponad 20%); Wg WHO w ciągu ostatniego 30-lecia odsetek inwalidów z powodu wypadków drogowych wzrósłWg WHO w ciągu ostatniego 30-lecia odsetek inwalidów z powodu wypadków drogowych wzrósł z 12 do 18%; Skala niepełnosprawności w Polsce w 2004 r wg GUS. Głównie urazy narządu ruchu związane przede wszystkim z wypadkami drogowymi.

17 Udar mózgowy Zapadalność ok / rocznieZapadalność ok / rocznie Wczesna śmiertelność ok. 30%Wczesna śmiertelność ok. 30% –Krwotok śródmózgowy 50% –Udar niedokrwienny 20% Ciężkie inwalidztwo ok. 30%Ciężkie inwalidztwo ok. 30% Częstość nawrotów 5-15% rocznieCzęstość nawrotów 5-15% rocznie Śmiertelność 5-letniaŚmiertelność 5-letnia –Mężczyźni 44% –Kobiety 36%

18 Średnie, bezwzględne, 10-letnie ryzyko wystąpienia udaru mózgu w grupach wg wieku, w podziale na płeć.

19 Średnie, bezwzględne, 10-letnie ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego w grupach wiekowych, w podziale na płeć

20 Epidemiologia udarów 0,5% populacji 0,5% populacji 50% powyżej 70 r. ż. 50% powyżej 70 r. ż. W Polsce ok. 60 tysięcy zachorowań rocznie W Polsce ok. 60 tysięcy zachorowań rocznie Trzecia przyczyna zgonów Trzecia przyczyna zgonów Współczynnik zachorowalności 1,3-1,8/ 1000 mieszkańców Współczynnik zachorowalności 1,3-1,8/ 1000 mieszkańców Współczynnik umieralności 71/100 tys. kobiet Współczynnik umieralności 71/100 tys. kobiet i 106 mężczyzn W ciągu 5 lat u 30-40% kolejny udar W ciągu 5 lat u 30-40% kolejny udar

21 Zapadalność / osób rocznieZapadalność / osób rocznie Dotyczy osób w okresie aktywnościDotyczy osób w okresie aktywności Częstość wzrasta z wiekiem Częstość wzrasta z wiekiem 80% SAH to r. ż. 80% SAH to r. ż. Krwotok podpajęczynówkowy (SAH)

22 Choroba Parkinsona częstość występowania: 0,1-0,2% populacji częstość występowania: 0,1-0,2% populacji zapadalność: / ludności zapadalność: / ludności w Polsce chorych z parkinsonizmem; rocznie nowych przypadków choroby w Polsce chorych z parkinsonizmem; rocznie nowych przypadków choroby

23 Polska krajem starzejącym się Średnie trwanie życia w skali globalnej Średnie trwanie życia w skali globalnej 1955 r lat 1955 r lat 2025 r lata 2025 r lata Polska – stałe wydłużanie przeciętnego trwania życia 2000 rok : kobiety – 78 lat 2000 rok : kobiety – 78 lat mężczyźni – 69,7 lat mężczyźni – 69,7 lat

24 Społeczeństwo Społeczeństwo młode 60 roku życia przejściowe starości demograficznej >12% ludzi >60 roku życia starości późnej >15% >60 roku życia Polska Polska w roku 1995 ludzie w wieku >65 roku życia 11,2% w roku 2020 >65 15,9% Szacowana długość życia Europejczyka, Szacowana długość życia Europejczyka, który ukończył 50 lat w 2005 roku w Polscemężczyzna 67 latkobieta 70 w UE w Danii 74 74

25 Częstość stanów chorobowych w populacji polskiej > 65 r.ż Choroby układu sercowo-naczyniowego 75% Choroby układu sercowo-naczyniowego 75% Choroby układu ruchu 68% Choroby układu ruchu 68% Choroby układu oddechowego 46% Choroby układu oddechowego 46% Choroby układu trawiennego 34% Choroby układu trawiennego 34% Zespoły otępienne 15% Zespoły otępienne 15%

26 Polska Szkoła Rehabilitacji Leczenie usprawniające Leczenie usprawniające Proces medyczno-społeczny, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia Proces medyczno-społeczny, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia Proces przywracania dużej części z utraconych sprawności Proces przywracania dużej części z utraconych sprawności Stosowanie ćwiczeń ruchowych w połączeniu z zabiegami fizykoterapeutycznymi i terapią zawodową Stosowanie ćwiczeń ruchowych w połączeniu z zabiegami fizykoterapeutycznymi i terapią zawodową Łagodzenie skutków związanych z chorobą/uszkodzeniem ciała – rehabilitacja psychologiczna, społeczna, zawodowa Łagodzenie skutków związanych z chorobą/uszkodzeniem ciała – rehabilitacja psychologiczna, społeczna, zawodowa Zapobieganie lub łagodzenie przebiegu choroby – rehabilitacja profilaktyczna Zapobieganie lub łagodzenie przebiegu choroby – rehabilitacja profilaktyczna

27 Rehabilitacja w uzdrowisku Realizacja programu rozwoju rehabilitacji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1969 roku – w zakresie schorzeń narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowegoRealizacja programu rozwoju rehabilitacji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1969 roku – w zakresie schorzeń narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego Powrót do idei rehabilitacji w uzdrowiskach w rozmowach Unii Uzdrowisk Polskich, Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – 2007 rokPowrót do idei rehabilitacji w uzdrowiskach w rozmowach Unii Uzdrowisk Polskich, Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – 2007 rok Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 61/2009/DSM z 2 listopada 2009 r.Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 61/2009/DSM z 2 listopada 2009 r.

28 Rehabilitacja w uzdrowisku Prewencja przedrentowa Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychPrewencja przedrentowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja szpitalna finansowana przez Narodowy Fundusz ZdrowiaLeczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja szpitalna finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia

29 Rehabilitacja ZUS Liczba osobodni zrealizowanych Ogółem w tym Rabka Szczawno - Jedlina S.A Lądek - Długopole S.A Szczawnica Rymanów Ustroń S.A Połczyn

30 Rehabilitacja NFZ - sanatorium Rok Liczba osobodni zakontraktowanych Liczba osobodni zrealizowanych

31 Rehabilitacja NFZ w sanatorium Liczba osobodni zrealizowanych Ogółem w tym Rabka Szczawno - Jedlina S.A Busko - Zdrój S.A Cieplice Sp. Z o.o Lądek - Długopole S.A Solanki Inowrocław Rymanów Zespół Uzdrowisk Kłodzkich Ustroń S.A Połczyn

32 Rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym Liczba osobodni zrealizowanych Ogółem w tym Szczawno - Jedlina S.A Konstancin Busko - Zdrój S.A Cieplice Sp. Z o.o Lądek - Długopole S.A Solanki Inowrocław Rymanów Zespół Uzdrowisk Kłodzkich Ustroń S.A Połczyn

33 Rehabilitacja - szpital uzdrowiskowy Rok Liczba osobodni zakontraktowanych Liczba osobodni zrealizowanych

34 Rehabilitacja w sanatorium porównanie 2008 i 2009 wg rozpoznań ICD10 G, I, J, M, S, T Rehabilitacja w sanatorium porównanie 2008 i 2009 wg rozpoznań ICD10 G, I, J, M, S, T

35 Rehabilitacja w sanatorium porównanie 2008 i 2009 wg wieku i wg rozpoznań ICD10 G, I, J, M, S, T Rehabilitacja w sanatorium porównanie 2008 i 2009 wg wieku i wg rozpoznań ICD10 G, I, J, M, S, T

36 Rehabilitacja w szpitalu porównanie 2008 i 2009 wg rozpoznań ICD10 G, I, J, M, S, T Rehabilitacja w szpitalu porównanie 2008 i 2009 wg rozpoznań ICD10 G, I, J, M, S, T

37 Rehabilitacja w szpitalu porównanie 2008 i 2009 wg wieku i wg rozpoznań ICD10 G, I, J, M, S, T Rehabilitacja w szpitalu porównanie 2008 i 2009 wg wieku i wg rozpoznań ICD10 G, I, J, M, S, T

38 WSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ WSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ 1. Przywróceniezdolności do 1. Przywrócenie zdolności do samodzielnej egzystencji utraconej wskutek choroby, samodzielnej egzystencji utraconej wskutek choroby, wypadku, zabiegu chirurgicznego wypadku, zabiegu chirurgicznego 2. Prewencjapierwotna (ograniczenie czynników ryzyka 2. Prewencja pierwotna (ograniczenie czynników ryzyka występowania chorób of aging oraz in aging) występowania chorób of aging oraz in aging) 3.Prewencja wtórna (zapobieganie wystąpieniu powikłań lub nawrotów) 3. Prewencja wtórna (zapobieganie wystąpieniu powikłań lub nawrotów) 4. Uruchomienie istniejących rezerw czynnościowych i trening własnych mechanizmów obronnych organizmu i trening własnych mechanizmów obronnych organizmu 5. Ograniczenie niepełnosprawności 6. Umożliwienie powrotu do pracy 7.Edukacja zdrowotna 7. Edukacja zdrowotna 8. Wsparcie psychologiczne, psychoterapia

39 1.Wykwalifikowana kadra lekarska : SPECJALISCI REHABILITACJI/BALNEOLOGII, SPECJALISCI REHABILITACJI/BALNEOLOGII, fizjoterapeutów, psychologów i pielęgniarek fizjoterapeutów, psychologów i pielęgniarek zapewniająca kompleksowość rehabilitacji zapewniająca kompleksowość rehabilitacji 2.Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny 3.Różnorodność bazy zabiegowej – możliwość stosowania hydroterapii, fizjoterapii i kinezyterapii, a dodatkowo tworzyw naturalnych – możliwość wspomagania kinezyterapii 4.Wieloletnie doświadczenie porównywalne z wyspecjalizowanymi ośrodkami rehabilitacyjnymi, 5.Otoczenie geograficzne, klimat Zalety rehabilitacji uzdrowiskowej Zalety rehabilitacji uzdrowiskowej

40 Rehabilitacja w uzdrowisku 1.Odpowiedni trening czynnościowy w celu poprawy reagowania na bodźce i zwiększenie zdolności adaptacyjnych organizmu do zmian środowiskowych 2.Poprawa ogólnej wydolności i zwiększenie zdolności organizmu do wysiłku fizycznego 3.Zmiana trybu życia 4.Edukacj a prozdrowotn a 4.Edukacj a prozdrowotn a 5.Prewencja wtóna

41 Czas przeznaczony przez pacjenta na leczenie i czas przeznaczony dla pacjenta na: Edukację zdrowotnąEdukację zdrowotną Promocję zdrowiaPromocję zdrowia ProfilaktykęProfilaktykę

42 Rola rehabilitacji realizowanej w uzdrowisku – pytania Miejsce w systemie rehabilitacji finansowanej ze środków publicznych wraz z rehabilitacją przedrentową ZUS i rehabilitacją szpitalnąMiejsce w systemie rehabilitacji finansowanej ze środków publicznych wraz z rehabilitacją przedrentową ZUS i rehabilitacją szpitalną Doprecyzowanie zasad kwalifikacji – rozróżnienie pomiędzy rehabilitacją w szpitalu uzdrowiskowymDoprecyzowanie zasad kwalifikacji – rozróżnienie pomiędzy rehabilitacją w szpitalu uzdrowiskowym a w sanatorium (współfinansowaną przez pacjenta) Usprawnienie kierowania chorych – ograniczenie kosztów leczenia i niepełnosprawnościUsprawnienie kierowania chorych – ograniczenie kosztów leczenia i niepełnosprawności Upowszechnienie wiedzy o tym rodzaju rehabilitacji wśród lekarzy i fizjoterapeutówUpowszechnienie wiedzy o tym rodzaju rehabilitacji wśród lekarzy i fizjoterapeutów Czas trwania turnusów – 28?, 24?, 21 dni?Czas trwania turnusów – 28?, 24?, 21 dni?

43 INDYWIDUALNE KORZYŚCI Z AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH FIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH Psychologiczne Psychologiczne – Korzyści natychmiastowe: a) odprężenie b) zmniejszenie stresu i niepokoju c) poprawa nastroju – Skutki długoterminowe : a) ogólne dobre samopoczucie b) poprawa zdrowia psychicznego (korzystne w leczeniu nerwicy depresyjnej i lękowej) w leczeniu nerwicy depresyjnej i lękowej) c) poprawa funkcji poznawczych d) kontrola motoryczna e) nabycie nowych umiejętności i udoskonalenie posiadanych

44 SpołeczneSpołeczne – Korzyści natychmiastowe : a) przywrócenie pewności siebie i ułatwienie bardziej aktywnej roli w społeczeństwie aktywnej roli w społeczeństwie b) wzmocnienie integracji społecznej i kulturalnej – Skutki długoterminowe : a) zwiększenie integracji (zmiana stereotypowego postrzegania procesu starzenia) procesu starzenia) b) zawieranie nowych znajomości c) wzmacnianie więzi społecznych i kulturalnych d) utrzymanie dotychczasowych ról i zdobycie nowych

45 Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Taka rehabilitacja jest realizowana w uzdrowiskach

46 Wysiłek fizyczny: Ma sprawiać przyjemność Odpowiednie miejsce Odpowiednia pora Wsparcie personelu Motywacja pacjenta

47 CHOROBALECZENIE I CO DALEJ ? DO UZDROWISKA NA REHABILITACJĘ

48


Pobierz ppt "Dr n. med. Katarzyna Wencel Rehabilitacja uzdrowiskowa - znaczenie w systemie ochrony zdrowia Unia Uzdrowisk Polskich Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google