Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Gepardów Biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Gepardów Biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Gepardów Biznesu
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, 16 stycznia 2008 r.

2 Patron honorowy Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas

3 Sponsor Konferencji Sponsor Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Warmiśko-Mazurskiego: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Armii Ludowej 21, Wrocław

4 Partner Konkursu Partner Konkursu Gepardów Biznesu: Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit ul. Smolna 40, Warszawa

5 Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej
Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób. Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie marketingu, public relations i szkoleń. Instytut Bankowości Spółdzielczej

6 Projekty IBS dla banków
Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy” Serwis internetowy Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy

7 Dzieło przedsiębiorców i inteligencji
Banki spółdzielcze powstały jako oddolne, obywatelskie inicjatywy samopomocowe przedsiębiorców i inteligencji. Najstarszy Bank Spółdzielczy w Brodnicy został założony w 1862 r. przez sędziego Mieczysława Łyskowskiego oraz 34 rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji. Ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Augustyn Szamarzewski zakładali banki spółdzielcze w Wielkopolsce, pierwszy w 1877 w Śremie. Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, zakładał wiejskie kasy spółdzielcze w Małopolsce, pierwszą w 1889 r. w Czernichowie.

8 150 lat w służbie lokalnym społecznościom
Banki spółdzielcze powstały jako samoobrona przeciw lichwie, szybko znalazły się w opozycji do rynku kapitałowego. W II Rzeczpospolitej spółdzielnie finansowe działały jako kasy oszczędnościowo-kredytowe, głównie na wsi. W PRL banki spółdzielcze były wspierane przez państwo, które jednak często ograniczało ich samodzielność. Obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemiosło. Od 1975 r. ich centralą był BGŻ. W III Rzeczpospolitej banki spółdzielcze dostosowały się do gospodarki rynkowej, usamodzielniły, nastąpiła ich konsolidacja i ekspansja, także w wielkich miastach. Obok nich powstały spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe.

9 Mają ponad 3900 placówek – to największa sieć w naszym kraju.
6 milionów klientów 31 grudnia 2007 r. w Polsce działało 580 banków spółdzielczych zrzeszonych w trzech zrzeszeniach. Mają ponad 3900 placówek – to największa sieć w naszym kraju. Dysponują drugą co do wielkości siecią bankomatów – 1,5 tys. urządzeń. W końcu 2006 r. miały 6,2 mln klientów, prowadziły 3 mln kont osobistych i milion kont dla firm oraz wydały 700 tys. kart płatniczych. Aktywa banków spółdzielczych w końcu września r. wynosiły 47,5 mld zł.

10 Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych.
Nowoczesne produkty Oferta produktowa dużych banków spółdzielczych jest równie bogata jak oferta banków komercyjnych. Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych. 200 banków spółdzielczych sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, większość we współpracy z Grupą Concordia. 105 banków spółdzielczych ma licencję na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, większość we współpracy z Union Investment TFI. 60 banków spółdzielczych oferuje leasing we współpracy z VB Leasing.

11 Dlaczego warto skorzystać z usług BS
Mają dobrą ofertę. Są przyjazne i elastyczne. Nie zostawiają klienta, gdy wpadnie w kłopoty. To banki z polskim kapitałem, nie wywożą zysków za granicę.

12 Banki spółdzielcze województwa warmińsko-mazurskiego
W województwie warmińsko-mazurskim działa 21 banków spółdzielczych. Większość zrzeszona jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Po dwa są w Spółdzielczej Grupie Bankowej i Zrzeszeniu Mazowieckiego Banku Regionalnego. W końcu 2006 r. miały 115 placówek i 1,3 mld zł sumy bilansowej. Największy - Bank Spółdzielczy w Szczytnie - w końcu r. miał 11 placówek i 155 mln zł sumy bilansowej.

13 Największe banki spółdzielcze województwa warmińsko-mazurskiego
10 największych banków spółdzielczych województwa warmińsko-mazurskiego Bank Spółdzielczy w Szczytnie Warmiński Bank Spółdzielczy Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Iławie Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Olecku Bank Spółdzielczy w Węgorzewie Bank Spółdzielczy w Suszu

14 Cele Konkursu Gepardy Biznesu
Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

15 Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu
Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca. Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników.

16 Wyceniliśmy wartość rynkową 10 tysięcy firm
W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu w 2006 r. Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe ponad 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski. Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r. W drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit policzyła wartość rynkową firm, w tym 294 z województwa warmińsko-mazurskiego. Finałem będzie Gala Gepardów Biznesu w Warszawie w czerwcu 2008 r.

17 Misja Klubu Gepardów Biznesu
Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały. Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

18 Projekty Klubu Gepardów Biznesu
Konkurs Gepardy Biznesu Konferencje Gepardów Biznesu Serwis internetowy Magazyn Przedsiębiorców i Menedżerów „Gepardy Biznesu”. Program Rabatowy Tęcza ( Konkurs Złota Skarbonka - najlepszy produkt finansowy dla firm

19 Członkowie Klubu Gepardów Biznesu
9 stycznia 2008 r. Klubu Gepardów Biznesu liczył 450 członków: firm, banków spółdzielczych i ich menedżerów. W województwie warmińsko-mazurskim ma 10 członków. Menedżerowie z województwa warmińsko-mazurskiego należący do Klubu Gepardów Biznesu Krystyna Jelska, Prezes Zarządu PREFABET EŁK Sp. z o.o. w Ełku Waldemar Klocek, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie Roman Sarnowski, Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Działdowie Edward Darmofał, Prezes Zarządu Zakładu Drzewnego NAPIWODA Sp. z o.o. w Nidzicy Jerzy Okuniewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Hurtowo-Detalicznego "Książnica Polska" w Olsztynie

20 Korzyści z członkostwa w Klubie Gepardów Biznesu
Promocja w serwisie magazynie „Gepardy Biznesu” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu. Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza. Dyplomy dla firmy i jej menedżerów. Możliwość spotkania innych osób, które odniosły sukces w biznesie.

21 Najdynamiczniejsze firmy województwa lubelskiego
10 najdynamiczniejszych firm województwa warmińsko- mazurskiego według dynamiki wzrostu wartości rynkowej od r. do r. (krotność) Premar Sp. z o.o. w Olsztynie ………………………….. 29,8 Spółka Handlowa DUET Sp. z o.o. w Olsztynie ………23,4 Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Nidzicy ………………………………………23,3 PHU Samba Sp. z o.o. w Olsztynie ……………………. 20,2 Ken-Komputer IV Sp. z o.o. w Olsztynie ………………. 18,8 Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe GASTROPOL w Olsztynie ………………………………. 18,7 PLUS-SERVICE Sp. z o.o. w Olsztynie ……………….. 18,5 STOREX S.J. w Olsztynie ………………………………. 17,8 DBK Sp. z o.o. w Olsztynie ………………………………17,4 Falco-Moto Sp. z o.o. w Olsztynie ……………………… 16,9

22 Najcenniejsze firmy województwa lubelskiego
10 najcenniejszych firm województwa warmińsko- mazurskiego według wartość rynkowej r. [mln zł] Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie ……… INDYKPOL SA w Olsztynie ……….……………… ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. w Elblągu …… Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie …… WIPASZ Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz Olsztyn …… VECTRA TECHNOLOGIE SA w Elblągu ………… SAFILIN - POLSKA Sp. z o.o. w Miłakowie ……… DBK Sp. z o.o. w Olsztynie ………………………… CETCO POLAND Sp. z o.o. w Szczytnie ………… PORTA KMI SYSTEM Sp. z o.o. w Ełku …………

23 Konkursu Gmina Przyjazna Biznesowi
Przyjazność gmin oceniana na podstawie ankiet od firm i banków spółdzielczych. Udział w konkursie dla gmin jest bezpłatny. Nagrodami są statuetki i logo promocyjne, w tym naniesione na tablice do wieszania przy wjeździe do gminy czy miasta. Finał na Gali Gepardów Biznesu w czerwcu 2008 r.

24 Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
Dziękuję za uwagę! Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu tel./faks (22)


Pobierz ppt "Konferencja Gepardów Biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google