Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poziomy gotowości technologii uStanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol- nictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 18,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poziomy gotowości technologii uStanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol- nictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 18,"— Zapis prezentacji:

1 Poziomy gotowości technologii uStanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol- nictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 18, poz. 91) uJest to lista obejmująca 9 etapów określanych jako poziomy gotowości technologii uStanowią one wykaz czynności określających gotowość im- plementacji nowej technologii w warunkach produkcyjnych

2 Poziomy gotowości technologii Poziom I uZaobserwowano i opisano podstawowe zasady zjawiska fizycznego (lub procesu chemicznego) stanowiącego podstawę realizowanej technologii uJest to najniższy poziom gotowości technologii, co oznacza rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach wojskowych lub w zakresie bezpieczeństwa państwa. uDo prac tych zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

3 Poziomy gotowości technologii Poziom II uOkreślono koncepcję projektowanej technologii lub przyszłe jej zastosowanie. uOznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. uOd momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisu- jących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. uNa tym etapie nie istnieje jeszcze żaden dowód lub wynik szczegółowej analizy potwierdzający przyjęte założenia.

4 Poziomy gotowości technologii Poziom III uPotwierdzono analitycznie i doświadczalnie krytyczne funkcje lub koncepcje projektowanej technologii. uOznacza to przeprowadzenie badań analitycznych oraz labo- ratoryjnych, które mają na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. uZalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zinte- growane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

5 Poziomy gotowości technologii Poziom IV uZweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. uProces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. uZalicza się do nich zintegrowane ad hoc modele weryfiko- wane w laboratorium. uUzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu pro- dukcyjnego w warunkach laboratoryjnych.

6 Poziomy gotowości technologii Poziom V uZweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. uOdstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rze- czywistymi elementami wspomagającymi. uTechnologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

7 Poziomy gotowości technologii Poziom VI uDokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu projektowanej technologii w warunkach zbliżo- nych do rzeczywistych. uOznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub pro- totyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. uDo badań realizowanych na tym poziomie zalicza się bada- nia prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

8 Poziomy gotowości technologii Poziom VII uDokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. uPrototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. uPoziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. uDo badań na tym poziomie gotowości technologii zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

9 Poziomy gotowości technologii Poziom VIII uZakończono badania oraz demonstrację ostatecznej formy technologii. uOznacza to potwierdzenie, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i projektowana technologia może zostać zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. uPraktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. uPoziom ten obejmuje badania systemów i ich ocenę w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to także założenia odnoszące się do zabezpieczenia logi- stycznego i szkolenia.

10 Poziomy gotowości technologii Poziom IX uSprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. uWskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w formie ostatecznej i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. uDotyczy to wykorzystania wszystkich opracowanych syste- mów technologicznych w warunkach rzeczywistych.


Pobierz ppt "Poziomy gotowości technologii uStanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol- nictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 18,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google