Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kreatywna rachunkowość czyli finanse w krzywym zwierciadle

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kreatywna rachunkowość czyli finanse w krzywym zwierciadle"— Zapis prezentacji:

1 Kreatywna rachunkowość czyli finanse w krzywym zwierciadle
Piotr Hans

2 Kreatywna rachunkowość czyli finanse w krzywym zwierciadle
Piotr Hans CIA CFE CMR Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL Sp. z o.o.

3 GRUPA KAPITAŁOWA NOVOL
materiały dla lakiernictwa samochodowego; budownictwo sportowe i przemysłowe; szkutnictwo, kamieniarstwo, farby i lakiery dla przemysłu, ale także usługi hotelowo-gastronomiczne (Pałac Mierzęcin) obrót skonsolidowany w 2010 roku: prawie 300 mln zł zatrudnienie w grupie w 2010 roku: ponad 800 osób 7 spółek zależnych w Polsce i 3 za granicą (produkcja, handel, usługi)

4 STATYSTYKI (USA) 347 przypadków fałszowania sprawozdań w latach (294 przypadków w latach ) średnia wartość strat wyniosła 400 mln $ (25 mln $) – mediana strat – 12 mln $ (4,1 mln $) średni czas trwania procederu – około 24 miesięcy 19% spółek z Californii, 10% z Nowego Jorku w 89 % zawiadomień SEC CEO i/lub CFO byli wskazywani jako powiązani z procederem fałszowania sprawozdań motywacja konieczność spełniania wewnętrznych, czy zewnętrznych oczekiwań odnośnie zyskowności spełnianie wymagań stawianych przez banki (kowenanty) wzrost znaczenia wynagrodzenia menadżerów w oparciu o wyniki finansowe znaczna szkoda – zł Fraudulent Financial Reporting:

5 MOTYWACJA „Chcieć ciut więcej, żaden wstyd / Lepiej piękniej, żaden grzech.” Katarzyna Nosowska „Makro” „Chodzi o to, panie i panowie, że chciwość – z braku lepszego określenia – jest dobra. Chciwość jest słuszna. Chciwość jest skuteczna. Chciwość oczyszcza, chwyta istotę ducha ewolucji. Chciwość w każdej formie: chciwość życia, pieniędzy, miłości, wiedzy odznaczyła się rozwojem ludzkości.” Gordon Gekko „Wall Street”

6 NACZELNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
memoriału wiernego obrazu kontynuacji działalności ostrożnej wyceny ciągłości współmierności istotności kompensacji

7 RÓŻNE RODZAJE MANIPULACJI
„w dół” „w górę” przychody koszty rezerwy zobowiązania

8 RÓŻNE RODZAJE MANIPULACJI – PRZYCHODY
księgowanie fikcyjnej sprzedaży księgowanie przychodów przyszłych okresów w okresie bieżącym (tzw. "zapychanie kanałów dystrybucji") uznawanie przychodów związanych ze sprzedażą warunkową lub sprzedażą z gwarancją zwrotu nieujawnianie informacji na temat przychodów dotyczących zaniechanej działalności uznawania przychodów i opóźnianie dostawy w porozumieniu z firmą transportową nieprawidłowe rozpoznawania przychodów w stosunku do ustalonych warunków dostawy (INCOTERMS)

9 RÓŻNE RODZAJE MANIPULACJI – PRZYCHODY cd.
uznawanie przychodów z wieloletnich umów serwisowych w roku dostawy cesja należności z tytułu umowy wieloletniej na inny podmiot (realizacja natychmiastowej sprzedaży) sprzedaż aktywów po zawyżonych cenach (transakcje z jednostkami powiązanymi) niezamykanie ksiąg rachunkowych po zakończeniu roku (np. księgowanie sprzedaży do 10 stycznia) manipulowanie stopniem zaawansowania realizacji kontraktów długoterminowych SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI – DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

10 RÓŻNE RODZAJE MANIPULACJI – KOSZTY
zawyżanie wysokości odpisów aktualizujących (np. zapasów) w celu ich przyszłego odwracania lub sprzedaży z "większym" zyskiem odejmowanie rabatów i potrąceń od zakupów dotyczących przyszłych okresów od kosztu własnego sprzedaży w bieżącym okresie aktywowanie i amortyzowanie kosztów napraw, remontów, usług serwisowych pomijanie zapisów, stornowanie kont kosztowych

11 RÓŻNE RODZAJE MANIPULACJI – KOSZTY cd.
rozliczanie w czasie kosztów dotyczących bieżącego okresu fałszowanie wyników inwentaryzacji (szczególnie przy spisywaniu w koszty wartości zakupów materiałów, towarów) korekty kont kosztowych w korespondencji z kontami zobowiązań zaniżanie wartości odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zawyżanie aktywów stanowiących efekt prac rozwojowych manipulowanie stopniem zaawansowania realizacji kontraktów długoterminowych

12 RÓŻNE RODZAJE MANIPULACJI – REZERWY
nie tworzenie rezerw na zwroty (także w przypadku uznawania przychodów ze sprzedaży z gwarancją zwrotu) tworzenie nadmiernych rezerw na przyszłe straty i zobowiązania tworzenie nadmiernych rezerw w trakcie połączenia jednostek gospodarczych (na restrukturyzację)

13 RÓŻNE RODZAJE MANIPULACJI – ZOBOWIĄZANIA
nienaliczanie odsetek od istotnych zobowiązań przeterminowanych zaniżanie kwot zobowiązań korekty kont kosztowych w korespondencji z kontami zobowiązań

14 RÓŻNE RODZAJE MANIPULACJI – STATYSTYKA
Fraudulent Financial Reporting:

15 CZERWONE FLAGI przepływy pieniężne znacząco niższe od zysku
wzrost udziału należności w przychodach wzrost wartości zapasów w koszcie własnym sprzedaży nieuzasadniony, znaczący wzrost rezerw spadek udziału kosztów stałych w wartości sprzedaży znaczący, nieuzasadniony wzrost kosztów rozliczanych w czasie spadek udziału odpisów aktualizujących należności (zapasy) w wartości należności (zapasów) brutto spadek udziału rezerw na zwroty lub naprawy w wartości sprzedaży pełna zgodność z budżetami (przychody i koszty)

16 KARY ZA KREATYWNOŚĆ (USA)
Bernard Ebbers, WorldCom – 25 lat więzienia John Rigas, Adelphia – 15 lat Timothy Rigas, Adelphia – 20 lat Jeffrey Skilling, Enron – 24 lata i 4 miesiące Dennis Kozlowski, Tyco – co najmniej 8 lat i 4 miesiące do 25 lat znaczna szkoda – zł

17 KARY ZA KREATYWNOŚĆ (POLSKA)
Art. 303 KK Nierzetelna lub niezgodna z prawem dokumentacja § 1. Kto wyrządza szkodę majątkową (…), przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą (…), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Liczba prawomocnie skazanych (lata ) min 19 (2003) max 28 (2004) Średni wymiar kary (2007) – 14,2 miesięcy (w zawieszeniu) znaczna szkoda – zł

18 MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE
komitety audytu (wykwalifikowani, niezależni członkowie) biegli rewidenci (wybór, rotacja, niezależność) inne (oświadczenia służb finansowych, hot-line, audyt systemu kontroli wewnętrznej w procesie sprawozdawczości finansowej) znaczna szkoda – zł

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Piotr Hans CIA CFE CMR
Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL Sp. z o.o. tel , kom , Prezentacja przedstawia prywatne poglądy autora i nie reprezentuje oficjalnego stanowiska NOVOL Sp. z o.o.

20 Kreatywna rachunkowość czyli finanse w krzywym zwierciadle
Piotr Hans


Pobierz ppt "Kreatywna rachunkowość czyli finanse w krzywym zwierciadle"

Podobne prezentacje


Reklamy Google