Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy ochrony zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy ochrony zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Systemy ochrony zdrowia
Poznań, 6 grudnia, Jacek St. Graliński GlaxoSmithKline

2 Definicje (1) Ochrona zdrowia: Polityka zdrowotna: Zdrowie publiczne:
Obejmuje prawne i ekonomiczne podstawy tworzenia warunków sprzyjających utrzymaniu zdrowia (polityka podatkowa, ochrona środowiska, itp.) oraz polityki zdrowotnej Polityka zdrowotna: Jest dającym się wyodrębnić procesem intencjonalnie wywołanych zdarzeń odnoszących się do spraw w skali ponadjednostkowej, w którym to procesie obecne są rozstrzygnięcia o charakterze władczym. (Włodarczyk 1996) Jest to skuteczne dążenie do realizacji celu zdrowotnego Zdrowie publiczne: (WHO) Jest to nauka i umiejętność (sztuka) zapobiegania chorobom, przedłużania życia oraz upowszechnienia zdrowia psychicznego i fizycznego oraz jego jakości poprzez zorganizowany wysiłek społeczeństwa. Jest także rozumiane jako struktury i procesy, poprzez które zdrowie populacji jest badane, chronione i promowane dzięki zorganizowanym wysiłkom społeczeństwa Zadanie lub wysiłek, organizowany przez społeczeństwo dla celów ochrony, promocji i odzyskania zdrowia ludności Podstawowe definicje obowiązujące w zdrowiu publicznym

3 Downie, Tannaabil, Tannabil
Definicje (2) Profilaktyka zdrowotna: polega na przeciwdziałaniu chorobom i ich skutkom. Dzieli się na profilaktykę pierwszorzędową, gdy nie zachodzi niepożądane zjawisko chorobowe, drugiego stopnia w stosunku do osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby i trzeciego stopnia, obejmującego osoby chore. Tradycyjnie w tym modelu uwaga skoncentrowana jest na problemie zagrożenia chorobowego i działania kierunkuje się na właściwe dla danej choroby przeciwdziałanie Promocja zdrowia: Jest to działalność umożliwiająca ludziom zwiększanie kontroli nad sprawami dotyczącymi zdrowia i prowadzącymi do poprawy zdrowia. (WHO 1996) Obejmuje: edukację zdrowotną, której celem jest kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych organizację ochrony zdrowia oraz profilaktykę chorób promocja zdrowia = edukacja zdrowotna + polityka publiczna (Tones w 1994 r.) Edukacja zdrowotna Ochrona zdrowia Profilaktyka Downie, Tannaabil, Tannabil

4 Niektóre dane (WHO, 2001) 6,122 mld populacja świata
730 mln populacja w Europie (32 osoby na km w Azji) Przyczyny umieralności: 32,5% - choroby zakaźne, choroby okresu okołoporodowego oraz niedobory żywieniowe 19,3% choroby infekcyjne (5,1% HIV) 58,5% choroby niezakaźne 29,3% układ sercowo-naczyniowy, 12,6% nowotwory złośliwe 9,0% urazy i zatrucia 2,1% wypadki drogowe 1,5% zamachy samobójcze

5 Sprawa podstawowa: nierówności w zdrowiu
Dobrostan Zdrowie Wzrost ekonomiczny Kraje rozwinięte: Bieda Słaby rozwój ekonomiczny Choroba Kraje słabo rozwinięte: W przypadku krajów biednych pętla sprzężenia zwrotnego prowadzi ostatecznie do pogorszenia stanu zdrowotnego społeczeństwa. Przerwanie tej pętli staje się możliwe między innymi poprzez aktywne działania. Przykładem jest następny slajd.

6 Opieka zdrowotna- jaki koszt?
2.000 mld USD = 9% produkcji światowej 1.000 mld USD wydaje ochrona zdrowia w USA 90% obciążenia chorobami- kraje biedne 10% dostępnych światowych środków w ochronie zdrowia w krajach biednych 56 mln zgonów rocznie na świecie

7 Priorytety w zdrowiu (WHO)
Około 47% całkowitej światowej umieralności związane jest z 20 głównymi czynnikami ryzyka, a ponad 33% umieralności jest związana z 10 wiodącymi czynnikami ryzyka The World Health Report 2002, Reducing Risks, Promoting Healthy Life Tytoń Nadciśnienie tętnicze Alkohol Cholesterol Nadwaga Niskie spożycie warzyw i owoców Niska aktywność fizyczna Niedozwolone leki Niebezpieczny seks Niedobór żelaza Organizacje ponadnarodowe ustaliły, jakie czynniki ryzyka stanowią najwięcej o tzw. „obciążeniu chorobami”. Są one różne w przypadku krajów rozwijających się i rozwiniętych. Można wskazać przykład narażenia na dym tytoniowy, bo z niego wynika zwiększenie zachorowalności na choroby serca, naczyń, nowotworowe. To, że 10 czynników stanowi aż 33% wagi obciążenia chorobami stanowi o kierunku działania rządów poszczególnych krajów, realizujących swoje polityki zdrowotne.

8 Wydatki na ochronę zdrowia na świecie (2000 dane WHO)
Kraj PKB % publiczne Na głowę mieszkańca $ Afganistan 1 63,5 8 Rumunia 2,9 63,8 48 Albania 3,4 62,1 41 Bułgaria 3,9 77,6 59 Chiny 5,3 36,6 45 Polska 6 69,7 246 Gruzja 7,1 10,5 Węgry 6,8 75,7 315 Czechy 7,2 91,4 358 Australia 8,3 72,4 1.698 Kanada 9,1 72,0 2.058 Francja 9,5 76 2.057 Niemcy 10,6 75,1 2.422 USA 13 44,3 4.499

9 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB (OECD 2002)

10 Wydatki na ochronę zdrowia zgodnie ze źródłem finansowania (OECD 2002)

11 Polska: Wysokość środków w ochronie zdrowia
Lekarzy, dentystów, farmaceutów (25,000) pielęgniarek i położnych Ogólne zadłużenie w ochronie zdrowia 10 mld PLN

12 System ochrony zdrowia dzisiaj
Obecny model świadczenia opieki zdrowotnej jest kombinacją podstawowych wzorców, które powstały pod koniec XIX wieku Zorientowane na podaż W latach narodowe systemy ochrony zdrowia, w oparciu o społeczne ubezpieczenie Promocja podstawowej opieki zdrowotnej oraz powszechnej dostępności (universal coverage). Konferencja WHO/UNICEF w Ałma-Ata w 1978 roku Zorientowana na popyt Lata Pieniądz podążający za pacjentem. Odsunięcie od bezpośredniej alokacji z budżetu Centralne planowanie i finansowanie Zależny od środków pozyskanych z podatków oraz na sieci publicznych świadczeniodawców

13 Modele ochrony zdrowia (1)
Bismarck Beveridge Siemaszko Środki pozyskiwane w ramach obowiązkowego poboru, zależnego od wysokości zarobków Środki pozyskiwane w ramach podatków powszechnych i innych źródeł publicznych Osoba uprawniona to ta, która płaci składki (pracownik oraz jego rodzina) Uprawniony każdy obywatel Składki pobierane prze quasi-publiczne, fundusze działające nie dla zysku- fundusze zdrowotne Składki pobierane centralnie poprzez organizacje prowadzone przez Rząd lub samorząd terytorialny Składki pobierane centralnie poprzez organizacje prowadzone przez Rząd lub przedstawicieli rządu w terenie Koszyk świadczeń refundowanych ustalany poprzez wykluczenia (np.. Opieka dentystyczna, chirurgia plastyczna, rehabilitacja) Koszyk świadczeń refundowanych ograniczany zakresem publicznych inwestycji Świadczeniodawcy zorientowani rynkowo (lecznictwo otwarte) lub placówki publiczne działające nie dla zysku (lecznictwo zamknięte) Świadczeniodawcy przeważnie publiczni Pojedynczy publiczny Świadczeniodawca

14 Modele ochrony zdrowia (2)
Bismarck Beveridge Siemaszko Refundacja dla świadczeniodawców w oparciu o zawierany kontrakt Alokacja środków z poziomu centralnego do regionów, zgodnie z centralnie zaplanowanymi regułami Kontrakty indywidualne w oparciu o negocjacje, ograniczane centralnie (np. maksymalne stawki) Alokacja środków uwzględniająca infrastrukturę i wielkość populacji Płatność za usługę Kapitacja oraz budżety globalne (głównie lecznictwo zamknięte) Budżet ograniczony do szeregu indeksów infrastruktury (np. liczba zatrudnionego personelu) Współpłacenie Współpłacenie ograniczone Brak współpłatności (szara strefa) Wolny wybór świadczeniodawcy, brak ograniczeń (nie ma gate-keeper’a) Gate-keeper, skierowania Regionalizacja

15 Systemy ochrony zdrowia
Obejmuje wszystkich obywateli w ramach obowiązkowej płatności pracodawcy i pracownika do funduszu chorobowego. Zapewnienie usługi poprzez publicznego i prywatnego świadczeniodawcę Indywidualne konta zdrowotne Państwo zaangażowane w sposób ograniczony, wobec wybranych populacji. Pozostałe świadczenia- prywatne Centralne planowanie & finansowanie, w ramach podatków oraz świadczeniu publicznemu. Środki dystrybuowane przez budżet

16 Reforma ochrony zdrowia wśród krajów OECD
Historia ostatnich 20 lat Sprowadzenie wydatków na ochronę zdrowia do dostępnych środków (wzrastający udział PKB) Większa sprawiedliwość (standardy minimalne pozwalają na ograniczenie ryzyka szerzenia się zakażeń) Poprawa skuteczności i jakości (reforma mikroekonomiczna)

17 Działania efektywne (WHO)
Promocja zdrowego środowiska dla dzieci Wzmocnienie działań związanych z żywieniem, bezpieczeństwem żywności i żywienia, itd. Działania zapobiegawcze w celu redukcji zapadalności na HIV Obniżenie ryzyka związanego z chorobami układu sercowo-naczyniowego Walka z uzależnieniem od tytoniu Wiedząc jakie czynniki ryzyka powodują największe obciążenie chorobami, WHO rekomenduje działania najbardziej efektywne. Warto w tym przypadku odnieść się do HIV i oczywiście do tytoniu.

18 Jakie działania finansować? Musgrove, WHO Report 2000
Możliwość Obszar reglamentacji Oczekiwania Duże znaczenie? Pozostawić do regulacji rynkowej Korzystne dla biednych? Koszt katastroficzny? Można ubezpieczyć? Koszt efektywne? Wystarczający popyt? Dobro publiczne? Nie dostarczać Publiczne? Prywatne? Finansowanie publiczne TAK NIE NO Priorytety zdrowotne, wynikające z największych obciążeń chorobami wymagają interwencji opartej o publicznie transparentne zasady. Drzewo decyzyjne zaproponowane powyżej jest powszechnie stosowane zgodnie z rekomendacjami WHO. Munsgrowe, był głównym ekonomistą Banku Światowego. Powód, dla którego takich wyborów należy dokonywać, jest związany z dysproporcją pomiędzy oczekiwaniami uczestników systemu ochrony zdrowia a możliwościami systemu. Różnica pomiędzy tymi dwoma warstwami stanowi o wielkości obszaru reglamentacji, którego objawem jest np. konieczność ustalenia koszyka świadczeń, czy choćby fakt istnienia kolejek do świadczeń zdrowotnych.Priorytety zdrowotne, wynikające z największych obciążeń chorobami wymagają interwencji opartej o publicznie transparentne zasady. Drzewo decyzyjne zaproponowane powyżej jest powszechnie stosowane zgodnie z rekomendacjami WHO. Munsgrowe, był głównym ekonomistą Banku Światowego. Powód, dla którego takich wyborów należy dokonywać, jest związany z dysproporcją pomiędzy oczekiwaniami uczestników systemu ochrony zdrowia a możliwościami systemu. Różnica pomiędzy tymi dwoma warstwami stanowi o wielkości obszaru reglamentacji, którego objawem jest np. konieczność ustalenia koszyka świadczeń, czy choćby fakt istnienia kolejek do świadczeń zdrowotnych.

19 World health report 2000 Funkcjonowanie narodowych systemów ochrony zdrowia Dobre zdrowie Spełnienie oczekiwań populacji Sprawiedliwość kontrybucji finansowej Funkcje systemu Świadczenie usług Źródła finansowania Finansowanie Stewardship

20

21

22

23 Priorytety zdrowia w UE
Zdrowie publiczne Edukacja oraz ochrona dzieci i młodzieży- wpływanie na zdrowie populacji, niwelowanie nierówności w zdrowiu zarówno w ramach krajów członkowskich, jak i pomiędzy nimi, zmniejszenie obciążenia chorobami (tytoń, otyłość, alkohol, HIV/AIDS) Wspieranie działań mających na celu poprawę zdrowia publicznego z wykorzystaniem niskich nakładów, np. w zakresie szczepień przeciw grypie Współpraca pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie rozwijania wspólnych strategii w związku z wpływem innych polityk UE Współpraca pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie poprawy skuteczności i efektywności nowych technologii, zarządzania i efektywnych inwestycji Analiza danych dotyczących zdrowia Ochrona konsumencka Współpraca z organizacjami konsumenckimi w celu wzmocnienia ochrony konsumenckiej Wzmocnienie wiedzy konsumenckiej (szczególnie młodzieży) poprzez edukację Lepsza współpraca pomiędzy władzami krajów członkowskich Współpraca w zakresie wymiany danych Poprawa środowiska prawnego Łańcuch żywnościowy Szkolenia krajów członkowskich w zakresie stosowania wymagań prawnych Koordynacja kontroli granicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności Ochrona zwierząt Koordynacja w zakresie wdrożenia norm higieny, bezpieczeństwa żywności i żywienia Koordynacja pomiędzy inspektoratami weterynaryjnymi UE w zakresie zwalczania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych Współpraca pomiędzy laboratoriami badawczymi krajów UE Współpraca pomiędzy agencjami kontrolnymi oraz rozwój systemu wczesnego ostrzegania Unia Europejska ustala priorytety. Nie jest celem tego slajdu opowiadanie o nich szczegółowo, ale warto zwrócić uwagę na szczepienia przeciw grypie, tytoń.

24 Priorytety zdrowotne Polski Narodowy Program Zdrowia 2006-2015
Umacnianie zdrowia i wyrównywania różnic terytorialnych i społecznych poprzez wpływ na styl życia a także wyrównywanie szans osób starszych i niepełnosprawnych Wczesne wykrywanie i leczenie najczęściej występujących chorób w odwracalnych ich stadiach ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i pomocy doraźnej w stanach zagrożenia życia Ochrona zdrowia ludności przed najczęstszymi zagrożeniami Przykładem, który pokazuje wskazanie priorytetów zdrowotnych realizowanych przez uczestników systemu ochrony zdrowia jest Narodowy Program Zdrowia, którego kolejna edycja obowiązująca do roku 2015 jest właśnie opracowywana.

25 Polska Zasady ogólne, „strony” w systemie
Solidaryzm społeczny Równy dostęp do świadczeń zdrowotnych Swobodny wybór lekarza ubezpieczenia zdrowotnego Oddzielenie organizacyjne oraz funkcjonalne Płatnika od Świadczeniodawcy Organizacja Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jako dysponenta środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ organizacja nie dla zysku Zrównoważenie przychodów i kosztów NFZ Pacjent, grupy konsumenckie Parlament Rząd i Minister Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Samorząd Terytorialny Organ powołujący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Zakłady Opieki Zdrowotnej Korporacje zawodowe Praktyki lekarskie i pielęgniarskie Dostawcy Realizacja celów zdrowotnych możliwa jest wyłącznie dzięki sprawnej współpracy pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Są oni wymienieni po prawej stronie. System ten działa w oparciu o podstawowe zasady, których esencję przedstawiam po lewej stronie.

26 Przepływy finansowe

27 Świadczeniodawca Narodowy Fundusz Zdrowia Samorząd terytorialny Minister Zdrowia inni Ministrowie Pacjent/klient, płacący za usługę Inny świadczeniodawca Środki niepubliczne Środki publiczne

28

29 Ochrona zdrowia- ile to kosztuje?
W roku 2012 wydatki na ochronę zdrowia osiągną 3.1 tryliona $ (Modern Healthcare’s Daily Dose, 7 Luty, 2003) „...Do 2012 roku wydatki na ochronę zdrowia w U.S.A. prawie się podwoją do wysokości 3.1 tryliona USD z wysokości około 1.55 tryliona USD w 2002 roku, Oznacza to, że osiągną one wysokość 17.7% PKB do 2012 roku, porównując do 14.8% w Wydatki na hospitalizacje wzrosną do 860 mld USD w 2012 z mld USD w 2002, .... „


Pobierz ppt "Systemy ochrony zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google