Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przejrzysta Polska 2007 FORUM Warszawa 19 kwietnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przejrzysta Polska 2007 FORUM Warszawa 19 kwietnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Przejrzysta Polska 2007 FORUM Warszawa 19 kwietnia 2007r.

2 PRZEJRZYSTA POLSKA Styczeń 2007 -... To nie jest jednorazowa akcja, ale proces ciągłego doskonalenia i profesjonalizacji samorządu Forum Przejrzysta Polska 2007: najbardziej aktywne samorządy wymiana doświadczeń audyt wewnętrzny konkurs

3 Przejrzysta Polska 2007 Samorząd Partycypacja społeczna: Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Przejrzystość: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie Fachowość: Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie (wymóg konkursu) Brak tolerancji dla korupcji: Wypracowanie i wdrążenie kodeksu etycznego pracowników urzędu Przewidywalność: Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy Rozliczalność: Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę Pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

4 Podsumowanie kontynuacji PP Przejrzysta Polska 2007 Forum Audyt wewnętrzny Benchmearking Szkolenia Konkurs Do kontynuacji Akcji Masowej 2006 zgłosiło się 178 JST 41% które brały udział w pierwszym etapie Ukończyło 128 JST- 70% Akcja Masowa PP 2005 777 JST 670 gmin 107 powiatów Akcje ukończyło 426 JST- 55% Laboratorium 2004 16 jednostek samorządu terytorialnego 15 gmin 1 powiat

5 Przejrzysta Polska za granicą Polska Przejrzysta Polska Ukraina FRDL Lublin 13 samorządów FRDL Szczecin 12 merów i 8 ekspertów Bułgaria i Rumunia Biuro FRDL: TRUST kontakt od października 2006 ? Kazachstan Biuro FRDL: XI 2006 wizyta koordynatora w Kazachstanie I 2007 wizyta przedstawicieli Fundacji SOROSA w Polsce

6 Forum w praktyce Rekrutacja - najlepsi z najlepszych Inicjowanie Forum Działania w ramach Forum Utrwalanie dorobku akcji Przejrzysta Polska Platforma informatyczna Newsletter Audyt wewnętrzny Tworzenie grup Bechmearkingowych Dodatkowe szkolenia dla uczestników Forum Konkurs na najciekawsze nowe zadania Innowacje

7 Audyt wewnętrzny rozwiązań przyjętych w ramach akcji Przejrzysta Polska

8 Audyt wewnętrzny w ramach Akcji Przejrzysta Polska ocena i weryfikacja funkcjonowania rozwiązań przyjętych w ramach realizacji zadań Akcji Przejrzysta Polska pod kątem: stosowania (czy są żywe czy martwe) zgodności z przepisami prawa zgodności ze standardami Akcji adekwatności (w stosunku do potrzeb, które mają realizować, bądź problemów, które mają rozwiązywać) skuteczności (stopnia realizacji określonych celów) efektywności (relacji nakładów do osiąganych korzyści)

9 Założenia do AW-PP AW-PP realizowany jest przez pracowników JST przy wsparciu merytorycznym i metodycznym ekspertów koncentracja na zadaniach obligatoryjnych z I i II etapu Akcji wybór zadań do audytu należy do jednostki samorządowej

10 Metodyka AW-PP organizacja audytu planowanie audytu przeprowadzanie czynności audytowych dokumentacja i sprawozdawczość audytu

11 Przebieg realizacji AW-PP Wdrożenie propozycji usprawnień Ustalenie stanu faktycznego Analiza przyczyn i skutków uchybień Formułowanie wniosków i zaleceń Tworzenie projektów zmian regulacji

12 BIP BIP jako ważny środek ugruntowywania przejrzystości jednostki badanie funkcjonowania BIP-ów za pomocą listy kontrolnej przygotowanej w ramach Akcji (odrębnie przez pracowników jednostki i eksperta) na podstawie uzyskanych wyników opracowanie i wdrożenie ewentualnego planu naprawczego zwrócenie uwagi nie tylko na stronę formalną funkcjonowania BIP-u, ale i również na praktyczne aspekty korzystania z biuletynu

13 Benchmeark Benchmeark to wzorzec.

14 Benchmearking - polega na wykorzystaniu wzorców najlepszych praktyk. - uczenia się na sukcesach innych.

15 Szkolenia dla ekspertów regionalnych i JST Z zakresu audytu wewnętrznego i tworzenia grup benchmearkingowych Etyka Obsługa klienta z elementami zasad komunikacji Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje

16 Konkurs KONKURS NA NAJCIEKAWSZE NOWE ZADANIA Innowacje - Innowacja - słownik wyrazów obcych - jest to wprowadzenie czegoś nowego, nowość, reforma - Innowacyjność - zdolność instytucji do wprowadzenia zmian.

17 Zasada złotego trójkąta Samorząd NaukaFirmy Innowacje

18 Proste i przejrzyste prawo Przyjazny urząd JST N G O FORUM Przejrzysta Polska 2007 Zadowolony Obywatel

19 Dyskusja

20 Materiał opracowali: Anna Hejda Rafał Kramza Szymon Apacki Beata Kozłowska Marian Stasik Koordynator programu Przejrzysta Polska 2007 Marian Stasik FRDL w Warszawie Plac Inwalidów 10 tel. +48 22 322 84 13 e-mail. marian.stasik@frdl.org.plmarian.stasik@frdl.org.pl www.przejrzystapolska.pl przejrzystapolska@frdl.org.pl


Pobierz ppt "Przejrzysta Polska 2007 FORUM Warszawa 19 kwietnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google