Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Małopolski rynek pracy - - diagnoza na podstawie analizy porównawczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Małopolski rynek pracy - - diagnoza na podstawie analizy porównawczej."— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Małopolski rynek pracy - - diagnoza na podstawie analizy porównawczej wybranych powiatów

2 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Regionalny rynek pracy w oczach pracodawców STRONA POPYTOWA Regionalny rynek pracy z perspektywy bezrobotnych Opinie pracujących na temat regionalnego rynku pracy STRONA PODAŻOWA

3 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW POZOSTAŁE PROBLEMY BADAWCZE Diagnoza regionalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych jego uczestników 1. Ocena perspektyw rozwoju poszczególnych branż CEL NADRZĘDNY 2. Badania postaw pracujących i bezrobotnych względem pracy 3. Próba diagnozy szarej strefy

4 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW 1.wymagania stawiane pracownikom 2. zapotrzebowanie na szkolenia 3. opinie nt. perspektyw branży, w której działają 4. stosunek pracodawców do absolwentów 5. opinie nt. działań wspierających tworzenie nowych miejsc pracy 6. próba diagnozy szarej strefy PRACODAWCY

5 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW 1. zapotrzebowanie na szkolenia 2. badanie elastyczności, zaangażowania w pracę oraz chęci zmiany i podnoszenia kwalifikacji 3. sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych 4. ocenę dostępnych form pomocy dla bezrobotnych 5. plany dotyczące podjęcia pracy za granicą 6. próba diagnozy szarej strefy. BEZROBOTNI

6 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW 1. zapotrzebowanie na szkolenia 2. badanie elastyczności, zaangażowania w pracę oraz chęci zmiany i podnoszenia kwalifikacji 3. opinie pracujących nt. perspektyw branży, w której pracują 4. plany dotyczące podjęcia pracy za granicą, 5. próba diagnozy szarej strefy. OSOBY PRACUJĄCE

7 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW X 2005 – II 2006 powiaty: chrzanowski, miechowski i myślenicki pracodawcy (200 wywiadów w każdym powiecie) osoby pracujące (300 wywiadów w każdym powiecie), bezrobotni (170-180 wywiadów w każdym powiecie) CZAS MIEJSCE RESPONDENCI

8 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW DOBÓR POWIATÓW DO BADAŃ – stopa bezrobocia

9 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW DOBÓR POWIATÓW DO BADAŃ – wynagrodzenie

10 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW DOBÓR POWIATÓW DO BADAŃ – wskaźnik aktywności zawodowej

11 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW DOBÓR POWIATÓW DO BADAŃ – % długotrwale bezrobotnych

12 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW DOBÓR POWIATÓW DO BADAŃ – podmioty gosp. na 1000 mieszk.

13 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW DOBÓR POWIATÓW DO BADAŃ chrzanowski miechowski myślenicki

14 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) Podstawowe umiejętności bezrobotnych Procent przypadków Umiejętność pisania życiorysu (CV)88,98 Umiejętność przygotowania listu motywacyjnego81,02 Umiejętność prowadzenia rozmowy z pracodawcą85,92 Umiejętność tworzenia własnej oferty62,45 Razem

15 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) Dziedzina Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH INFORMATYKA I KOMPUTERY 28,6768,9070,56 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 19,6746,7647,59 MARKETING I SPRZEDAŻ 46,3356,8266,50 PRAWO24,8346,3151,02 RELACJE MIĘDZYLUDZKIE 44,0059,0663,83 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 17,1738,7032,49 ZARZĄDZANIE22,1753,2450,25 ZASOBY LUDZKIE24,3350,7847,59

16 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) INFORMATYKA I KOMPUTERY Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Arkusze kalkulacyjne 52,2635,3943,06 Bazy danych45,8138,6442,52 Internet i poczta elektroniczna 57,4245,7858,56 Grafika23,2338,3135,86 Zarządzanie sieciami 23,2334,4233,33 Programowanie27,142,5349,19 Podstawy obsługixxx21,107,21 UWAGA: w kolumnach podano odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki

17 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Analizy49,0733,0140,91 Budżetowanie35,1936,3630,75 Controlling23,1522,0120,86 Zarządzanie finansami 75,9369,8679,41 Podstawy księgowości xxx16,755,61 ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) UWAGA: w kolumnach podano odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki

18 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) MARKETING I SPRZEDAŻ Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Badania marketingowe 12,2728,0619,69 Doskonalenie sprzedawców 90,2560,4768,07 Marketing bezpośredni 33,2127,6729,06 Promocja / reklama 47,6550,9958,70 PR16,9731,6225,24 Strategie marketingowe / plany 16,2531,6228,87 UWAGA: w kolumnach podano odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki

19 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) PRAWO Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Cywilne26,943,0033,83 Handlowe64,1442,5149,75 Podatkowe51,7246,8639,30 Pracy42,7657,0061,19 Celne8,2820,2912,44 UWAGA: w kolumnach podano odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki

20 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) RELACJE MIĘDZYLUDZKIE Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Komunikacja interpersonalna 58,7150,7657,65 Praca w zespole76,5280,3076,14 Budowa zespołu24,2447,7340,76 UWAGA: w kolumnach podano odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki

21 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Audyt38,2442,7738,67 Normy ISO73,5384,9784,38 TQM10,7832,3717,97 UWAGA: w kolumnach podano odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki

22 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) ZARZĄDZANIE Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Zarządzanie projektami 18,1834,4524,75 Organizacja firmy62,8867,2375,00 Planowanie / projektowanie 40,9146,2240,66 Strategie43,1829,8334,85 Prywatyzacja i restrukturyzacja 12,1227,3124,49 UWAGA: w kolumnach podano odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki

23 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) ZASOBY LUDZKIE Procent PRACODAWCÓW Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Kierowanie personelem 48,2857,7159,41 Podejmowanie decyzji 53,7951,5448,92 Ocenianie personelu 28,9741,4133,60 Organizacja czasu pracy 68,9759,9157,80 Motywowanie53,7949,7849,19 Rekrutacja i selekcja kadr 27,5948,4639,25 UWAGA: w kolumnach podano odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki

24 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) METODA PROWADZENIA SZKOLEŃ Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Wykład34,8236,65 Demonstracja na żywo62,5568,38 Studium przypadku27,5326,15 Dostosowanie poziomu zajęć do uczestników 26,7230,73 Wnikliwe i szczegółowe pytania24,9029,05 Test19,6417,32 Dyskusja w grupach25,9125,59 Turniej wiedzy8,108,04 E-learning7,4912,74

25 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7) Kompetencje Potrzebne w WIĘKSZYM stopniu Potrzebne w MNIEJSZYM stopniu POZNAWCZE umiejętność rozwiązywania problemów elastyczność myślenia kreatywność gotowość do uczenia się szerokie horyzonty SPOŁECZNE komunikatywność kultura osobista współpraca w zespole umiejętność negocjowania dobra komunikacja pisemna umiejętność prowadzenia prezentacji wywieranie wpływu

26 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Kompetencje Potrzebne w WIĘKSZYM stopniu Potrzebne w MNIEJSZYM stopniu OSOBISTE zaangażowanie w pracę umiejętność organizowania pracy własnej sumienność pewność siebie umiejętność podejmowania decyzji radzenie sobie ze stresem wytrwałość FIRMOWE I BIZNESOWE wiedza biznesowej identyfikacja z firmą otwartość na zmiany znajomość branży orientacja w biznesie znajomość języków obcych ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA (1. z 7)

27 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW POSTAWY BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH (2. z 7) tradycyjni socjaliści (12%) elastyczni tradycjonaliści (25%) socrealiści (20%) elastyczni niemobilni (19%) otwarci mobilni (24%) dojazd > 90 minut

28 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Stwierdzenie Średnia wartość (1= postawa skrajnie negatywna, 5=postawa skrajnie pozytywna) BEZROBOTNIPRACUJĄCY 1. Gdyby dojazd do pracy trwał dłużej niż 90 minut nie stanowiłoby to dla mnie problemu. 2,662,37 2. Wyjazd na kilkudniowe delegacje w ramach obowiązków służbowych nie stanowiłby przeszkody. 3,773,85 3. Zmiana miejsca zamieszkania (ponad 100 km od rodzinnego miasta) związana z podjęciem nowej pracy jest przeze mnie do zaakceptowania. 2,652,61 4. Wstawanie o godz. 5 rano w celu punktualnego dotarcia Do pracy zniechęca do jej podjęcia. 3,453,44 5. Uważam, że dzienny czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin. 2,321,89 POSTAWY BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH (2. z 7)

29 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Stwierdzenie Średnia wartość (1= postawa skrajnie negatywna, 5=postawa skrajnie pozytywna) BEZROBOTNIPRACUJĄCY 6. Zgodził(a)bym się na pracę we wszystkie soboty miesiąca. 2,952,94 7. Podjąłbym pracę w trybie 3-zmianowym (ze zmianą nocną). 3,583,16 8. Dopuszczam możliwość elastycznego czasu pracy (np. jednego dnia od 8.00 do 16.00, drugiego od 9.30 do 17.30, a trzeciego od 9.00 do 17.00). 4,174,13 9. W razie potrzeby, byłbym w stanie zrezygnować z wolnej niedzieli i przyjść do prac. 3,754,06 10. Gdyby była taka konieczność, to dla zdobycia pracy rzucił(a)bym palenie. 3,793,41 POSTAWY BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH (2. z 7)

30 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Stwierdzenie Średnia wartość (1= postawa skrajnie negatywna, 5=postawa skrajnie pozytywna) BEZROBOTNIPRACUJĄCY 11. W razie potrzeby jestem w stanie nauczyć się całkiem nowego zawodu. 4,434,39 12. Nie podejmę pracy w zawodzie innym niż ten, którego się nauczyłem. 4,354,32 13. Jestem już za stary(a) na naukę.4,364,37 14. Ja chcę pracować, a nie uczyć się.2,793,29 15. Gdyby istniała pilna potrzeba, był(a)bym w stanie zrezygnować z przerwy na posiłek. 3,73 POSTAWY BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH (2. z 7)

31 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW OCENA KONIUNKTURY (3. z 7) Ocena koniunktury 2003-2005 Procent PRACODAWCÓW Procent PRACUJĄCYCH Pogorszyło się56,1442,09 Nic się nie zmieniło 22,9234,61 Polepszyło się20,9423,30 Prognozy 2006 Procent PRACODAWCÓW Procent PRACUJĄCYCH Pogorszy się27,0022,00 Nic się nie zmieni 48,0051,00 Polepszy25,0027,00

32 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW OCENA KONIUNKTURY (3. z 7) Ocena koniunktury wg branż 2003-2005 Rolnictwo Górnictwo / przemysł / energetyka Budownictwo Sprzedaż Transport / turystyka Bankowość / finanse Usługi Pogorszyło się84,0060,0026,061,0054,0021,0055,00 Nic się nie zmieniło 8,0020,0029,0024,00 25,0020,00 Polepszyło się8,0020,0045,0015,0024,0054,0025,00

33 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW OCENA KONIUNKTURY (3. z 7) Prognozy wg branż 2006 Rolnictwo Górnictwo / przemysł / energetyka Budownictwo Sprzedaż Transport / turystyka Bankowość / finanse Usługi Pogorszy się38,0018,006,0035,0012,0015,0020,00 Nic się nie zmieni46,0060,0056,0045,0059,0022,0053,00 Polepszy się16,0022,0038,0020,0029,0063,0027,00

34 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW OCENA KONIUNKTURY (3. z 7) Ocena perspektyw Procent wskazań wg grup zawodowych Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Robotnicy, rzemieślnicy, rolnicy i inni Pogorszy się21,5720,0015,5724,0320,34 Nic się nie zmieni37,2562,2252,6951,3644,07 Polepszy się41,1817,7831,7424,6135,59

35 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW OCENA KONIUNKTURY (3. z 7)

36 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW OCENA KONIUNKTURY (3. z 7)

37 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW PRACA ZA GRANICĄ (4. z 7)

38 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW PRACA ZA GRANICĄ (4. z 7) BEZROBOTNI Anglia (43%) Niemcy (26%) Irlandia (22%) Włochy (10%) Stany Zjednoczone (10%) UWAGA: Podano odsetek respondentów, którzy deklarują chęć wyjazdu OSOBY PRACUJĄCE Anglia (39%) Niemcy (24%) Irlandia (22%) Włochy (12%)

39 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW SZARA STREFA (5. z 7)

40 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW SZARA STREFA (5. z 7)

41 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW SZARA STREFA (5. z 7) UWAGA: W kolumnach podano odsetek respondentów, którzy deklarują pracę nieoficjalną Rodzaj pracy Procent BEZROBOTNYCH Procent PRACUJĄCYCH Związane z BUDOWNICTWEM (murarskie, tynkarskie, obsługa maszyn budowlanych itp.) 37,5014,43 Związane z GASTRONOMIĄ lub HOTELARSTWEM 9,389,95 Związane z HANDLEM 15,635,47 KRAWIECKIE 1,252,49 OPIEKA NAD DZIECKIEM / ZAJMOWANIE SIĘ DOMEM 13,1311,94 PRACE OGRODNICZE I ROLNICZE 8,752,99 REMONTY I NAPRAWY (hydraulika, elektryka, kładzenie płytek, malowanie itp.) 16,2510,45

42 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW POMOC DLA UCZESTNIKÓW RYNKU PRACY (6. z 7) Sposoby poszukiwania pracy Procent przypadków Pasywne (bierne) przeglądam ogłoszenia w gazetach74,23 szukam ogłoszeń w Internecie36,54 odwiedzam urząd pracy72,31 wykorzystuję znajomości60,19 szukam ogłoszeń w telegazecie0,38 Aktywne wysyłam swoje oferty do firm, nawet, jeśli nie zamieściły ogłoszenia 23,65 zamieszczam ofertę w Internecie8,27 zamieszczam ofertę w gazecie4,81 zgłosiłem ofertę w biurze pośrednictwa pracy19,62 odwiedzam zakłady pracy i pytam o pracę2,88

43 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW POMOC DLA UCZESTNIKÓW RYNKU PRACY (6. z 7)

44 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW POMOC DLA UCZESTNIKÓW RYNKU PRACY (6. z 7) Branża Refundowanie kosztów pracy Refundowanie kosztów stanowiska Refundowanie kosztów szkolenia Stabilne prawo pracy Obniżka kosztów pracy Rolnictwo11 (91,67%)4 (33,33%) 0 (0,00%)1 (8,33%) Górnictwo / energia 46 (92,00%)30 (60,00%)4 (8,00%)0 (0,00%)4 (8,00%) Budownict wo 27 (84,38%)24 (75,00%)9 (28,13%)0 (0,00%)1 (3,13%) Sprzedaż290 (91,48%)148 (46,69%)72 (22,71%)6 (1,89%)11 (3,47%) Transport / turystyka 11 (68,75%)12 (75,00%)6 (37,50%)0 (0,00%) Bankowość / finanse 24 (88,89%)16 (59,26%)6 (22,22%)0 (0,00%) Usługi130 (92,86%)79 (56,43%)36 (25,71%)1 (0,71%)6 (4,29%) RAZEM539 (90,74%)313 (52,69%)137 (23,06%)7 (1,18%)23 (3,87%)

45 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY (7. z 7) BranżaTAKNIE Rolnictwo3 (23,08%)10 (76,92%) Górnictwo / energia21 (40,38%)31 (59,62%) Budownictwo18 (56,25%)14 (43,75%) Sprzedaż117 (36,68%)202 (63,32%) Transport / turystyka9 (52,94%)8 (47,06%) Bankowość / finanse8 (29,63%)19 (70,37%) Usługi57 (40,71%)83 (59,29%) RAZEM233 (38,83%)367 (61,17%) wiedza i kwalifikacje obszar społeczny ocena psychologiczna obszar moralny

46 MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY – DIAGNOZA NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYBRANYCH POWIATÓW Małopolski rynek pracy - - diagnoza na podstawie analizy porównawczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google