Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanika zawiesin Wykłady: Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kowalski Paw. B-4 II p. pok.201, tel.31-00

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanika zawiesin Wykłady: Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kowalski Paw. B-4 II p. pok.201, tel.31-00"— Zapis prezentacji:

1 Mechanika zawiesin Wykłady: Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kowalski Paw. B-4 II p. pok.201, tel

2 Seminarium dyplomowe Jak redagować prace dyplomowe Opracowanie publikacji technicznej Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznychJak redagować prace dyplomowe Opracowanie publikacji technicznej Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych Mechanika zawiesin Fizyka dla poetów Mechanika zawiesin - podręcznikFizyka dla poetów Mechanika zawiesin - podręcznik

3 Definicja zawiesiny 1. Inżynieria chemiczna: nietrwały układ dyspersyjny składający się z dwóch faz: fazy rozproszonej i fazy rozpraszającej Jeżeli cząstki fazy rozproszonej są dostatecznie małe (zwykle poniżej 2 mikrometrów) (1μm = m to zawiesina jest układem koloidalnym

4 Definicja zawiesiny w inżynierii sanitarnej Zawiesina - to co w wodzie lub w powietrzu wisi, nazwy technologiczne: woda brudna, ścieki,pył zawieszony – pył o wielkościach ziaren poniżej 10 μm

5 Przykłady zawiesin Faza rozproszonaFaza rozpraszającaNazwa zawiesiny Ciało stałe (pył)Gaz (powietrze)Aerozol Ciało stałe (pył)Ciecz (woda)Hydrozol Ciecz (woda)Gaz (powietrze)Mgła

6 Przykłady zawiesin (c.d.) Faza rozproszonaFaza rozpraszająca Nazwa zawiesiny Ciecz 1Ciecz 2Emulsja (mleko) GazCiekła stal z wtrące- niami gazowymi

7 Właściwości zawiesin Gęstość fazy rozproszonej zawiesiny Dla gazów gęstość przyjmuje się zależną od temperatury Dla cieczy gęstość przyjmuje się niezależną od temperatury,

8 Właściwości zawiesin (c.d.) Lepkość zawiesiny odwzorowuje siły tarcia wewnętrznego w płynie reprezentowane przez siły adhezji. Miarą lepkości jest dynamiczny współczynnik lepkości μ 0, który wyraża stosunek naprężeń stycznych τ do gradientu prędkości du/dh

9 Wielkość ta jest analogiczna do modułu sprężystości w mechanice ciała stałego (moduł Younga E), stanowiącego stosunek naprężeń do jednostkowego odkształcenia. Model lepkości płynu podał Maxwell (1831–1879). Lepkość cieczy mierzy się za pomocą aparatów nazywanych wiskozymetrami. Do częściej używanych i bardziej znanych należy wiskozymetr Höpplera, którego działanie jest oparte na pomiarze czasu opadania kulki w cieczy, której lepkość mierzymy.

10 Temperatura Dynamiczny współczynnik lepkości powietrza Temperatura Dynamiczny współczynnik lepkości wody oCoCPa·s oCoC 101,708· ,7921· ,827· ,3077· ,904· ,0050· ,958· ,8070· ,102· ,6560· ,638· ,5494· ,123· ,4688· ,175· ,4061· ,413· ,3565·10 -3

11 Gęstości materiału fazy rozproszonej zawiesin Nazwa materiału, proces technologiczny Gęstość kg/m 3 1Wzbogacanie węgla Aglomeracja wsadu wielkopiecowego, spiekalnia2700 5Oczyszczalnia gazu wielkopiecowego3000 2Stalownia konwertorowa4500 4Walcownia6500 4Osady z utylizacji złomu akumulatorowego6500 6Koncentrat flotacyjny miedzi2700


Pobierz ppt "Mechanika zawiesin Wykłady: Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kowalski Paw. B-4 II p. pok.201, tel.31-00"

Podobne prezentacje


Reklamy Google