Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanika zawiesin Wykłady: Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kowalski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanika zawiesin Wykłady: Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kowalski"— Zapis prezentacji:

1 Mechanika zawiesin Wykłady: Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kowalski
Paw. B-4 II p. pok.201, tel.31-00

2 Seminarium dyplomowe Jak redagować prace dyplomowe Opracowanie publikacji technicznej Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych Mechanika zawiesin Fizyka dla poetów Mechanika zawiesin - podręcznik

3 Definicja zawiesiny 1. Inżynieria chemiczna: nietrwały układ dyspersyjny składający się z dwóch faz: fazy rozproszonej i fazy rozpraszającej Jeżeli cząstki fazy rozproszonej są dostatecznie małe (zwykle poniżej 2 mikrometrów) (1μm = 10-6 m to zawiesina jest układem koloidalnym

4 Definicja zawiesiny w inżynierii sanitarnej
Zawiesina - to co w wodzie lub w powietrzu wisi, nazwy technologiczne: woda brudna, ścieki,pył zawieszony – pył o wielkościach ziaren poniżej 10 μm

5 Przykłady zawiesin Faza rozproszona Faza rozpraszająca Nazwa zawiesiny
Ciało stałe (pył) Gaz (powietrze) Aerozol Ciecz (woda) Hydrozol Mgła

6 Przykłady zawiesin (c.d.)
Faza rozproszona Faza rozpraszająca Nazwa zawiesiny Ciecz 1 Ciecz 2 Emulsja (mleko) Gaz Ciekła stal z wtrące-niami gazowymi

7 Właściwości zawiesin Gęstość fazy rozproszonej zawiesiny
Dla gazów gęstość przyjmuje się zależną od temperatury Dla cieczy gęstość przyjmuje się niezależną od temperatury,

8 Właściwości zawiesin (c.d.)
Lepkość zawiesiny odwzorowuje siły tarcia wewnętrznego w płynie reprezentowane przez siły adhezji. Miarą lepkości jest dynamiczny współczynnik lepkości μ0, który wyraża stosunek naprężeń stycznych τ do gradientu prędkości du/dh

9 Wielkość ta jest analogiczna do modułu sprężystości w mechanice ciała stałego (moduł Younga E), stanowiącego stosunek naprężeń do jednostkowego odkształcenia. Model lepkości płynu podał Maxwell (1831–1879). Lepkość cieczy mierzy się za pomocą aparatów nazywanych wiskozymetrami. Do częściej używanych i bardziej znanych należy wiskozymetr Höpplera, którego działanie jest oparte na pomiarze czasu opadania kulki w cieczy, której lepkość mierzymy.

10 Dynamiczny współczynnik lepkości
Temperatura Dynamiczny współczynnik lepkości powietrza wody oC Pa·s 1 1,708·10-5 1,7921·10-3 2 18 1,827·10-5 10 1,3077·10-3 3 40 1,904·10-5 20 1,0050·10-3 4 54 1,958·10-5 30 0,8070·10-3 5 74 2,102·10-5 0,6560·10-3 6 229 2,638·10-5 50 0,5494·10-3 7 334 3,123·10-5 60 0,4688·10-3 8 357 3,175·10-5 70 0,4061·10-3 9 409 3,413·10-5 80 0,3565·10-3

11 Gęstości materiału fazy rozproszonej zawiesin
Nazwa materiału, proces technologiczny Gęstość kg/m3 1 Wzbogacanie węgla 3 Aglomeracja wsadu wielkopiecowego, spiekalnia 2700 5 Oczyszczalnia gazu wielkopiecowego 3000 2 Stalownia konwertorowa 4500 4 Walcownia 6500 Osady z utylizacji złomu akumulatorowego 6 Koncentrat flotacyjny miedzi


Pobierz ppt "Mechanika zawiesin Wykłady: Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Kowalski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google