Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-biznes i Usługi Elektroniczne zWykład Część IV E-Learning x© Michał Turek, AGH Kraków. Cześć zawartych tu informacji cytowano z dokumentacji produktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-biznes i Usługi Elektroniczne zWykład Część IV E-Learning x© Michał Turek, AGH Kraków. Cześć zawartych tu informacji cytowano z dokumentacji produktów."— Zapis prezentacji:

1 E-biznes i Usługi Elektroniczne zWykład Część IV E-Learning x© Michał Turek, AGH Kraków. Cześć zawartych tu informacji cytowano z dokumentacji produktów

2 E-learning zTechnika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz elektroniczne nośniki informacji. zNajczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest maszyna, zPrzyjęło się nazywać tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość) - brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości elearningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się pracownika.

3 E-learning - zalety (I) zOszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne zOszczędność czasu. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków zBrak dezorganizacji pracy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz

4 E-learning - zalety (II) zMonitoring wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy zDowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet zStałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń zNowoczesny sposób nauczania.

5 E-learning - korzyść dla firm (I) zZwiększenie skali - możliwość przeszkolenia dużych grup, dzięki czemu wszyscy pracownicy firmy mają dostęp do systemu szkoleniowego z różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i miejsca nauki do indywidualnych preferencji zJednolity przekaz -Informacje przekazywane kursantom są uniezależnione od kondycji psychicznej i fizycznej lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy, a każdy uczestnik otrzymuje dokładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych zMonitoring i kontrola nauki Informacje o tempie realizacji kursów oraz wynikach kursantów przekazywane są do działu HR firmy i / lub do przełożonych

6 E-learning - korzyść dla firm (II) zDefiniowanie potrzeb szkoleniowych - Wyniki testów wstępnych pozwalają wykryć luki w wiedzy pracowników, co pozwala odpowiednio zmodyfikować zakres istniejących szkoleń lub zaplanować nowe zRedukcja kosztów - Całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z dostarczeniem szkoleń pracownikom (np. pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, durk materiałów, wynajem sal) oraz w znacznym stopniu redukuje koszty związane z obsługą i organizacją szkoleń (honoraria dla instruktorów) zZwiększona wydajność pracy - Pracownik może szkolić się w miejscu pracy, dzięki czemu firma nie musi troszczyć się o zastępstwo w trakcie jego nieobecności w biurze, a pracownik nie traci czasu na dojazd na szkolenie; szkoląc się przez internet lub intranet może nadal wykonywać większość swoich obowiązków

7 E-learning - korzyść dla firm (III) zSzkolenia "na zawołanie - Pracownicy mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a firma ma możliwość szybkiego przeszkolenia dużych grup, co często jest konieczne przy fuzjach przedsiębiorstw, wprowadzaniu nowych produktów lub zmiany przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych zOptymalizacja pracy działu szkoleń - Obsługa uczestników szkoleń w dużej mierze odbywa się automatycznie, system LMS generuje raporty dotyczące wyników w nauce, dzieki czemu pracownicy działu szkoleń mają mniej pracy administracyjnej i mogą się skoncentrować na rozwoju strategii szkoleniowej firmy

8 Distance learning - baza dla E-learningu zUczenie na odległość (ang. Distance Learning) zW wymiarze klasycznym - przesyłanie pocztą materiałów szkoleniowych, ćwiczeń i rozwiązanych przez studentów zadań. zI przełom - 1945, 1945 Uniwersytet Stanu Iowa wprowadza dla studentów Telewizję edukacyjną zII (oczywisty) przełom - lata 90-te i zastosowanie sieci globalnej

9 Distance learning - rozwiązania asynchroniczne zWymiana informacji między nauczycielem a studentami nie odbywa się w czasie rzeczywistym zBrak kontaktu studenta z nauczycielem oraz współuczniami (umożliwiającego natychmiastową konsultację, korekty błędów itp.) zPrzykłady: Topclass, Virtual-U, WebCT, Docent, Total Knowledge Management (TKM) zNarzędzia grupy z asynchronicznych: yKonwertery dokumentów do formatu wspólnego (np. HTML, XML) yUpload i download dokumentów należących do toku szkolenia

10 Distance learning - rozwiązania synchroniczne (I) zZwane także rozwiązaniami czasu rzeczywistego zNarzędzia synchroniczne pozwalają uczestnikom kursu oraz nauczycielowi komunikować się swobodnie, tak jakby siedzieli obok siebie w jednym pomieszczeniu zProdukty zawierają wbudowany, oparty o przeglądarkę mechanizm komunikacji głosowej bazujący na Voice over IP zPrzykłady: LearningSpace Lotusa, Courseinfo Blackboarda, LearnLinc, Classpoint

11 Distance learning - rozwiązania synchroniczne (II) zPodgrupa rozwiązań synchronicznych - oparta na standardzie H.323 zStandard opracowany jako odpowiednik urządzeń służących do wideo konferencji dla komputerów osobistych. zProdukty z tej podgrupy, obok wsparcia dla H.323 korzystają ze standardu wideo konferencji, standardu T.120 jako tablicy zNiski koszt oprogramowania po stronie klienta zKonieczność wydzielenia jednostki sterującej obsługującej sesję zPrzykłady: Visitalk, ProShare System

12 Distance learning - Portale Uczące zPortale Uczące (Learning Portals) zPrzykłady: Campus Pipeline (www.campuspipeline.com), Blackboard 5 Enterprise (www.blackoboard.com), Jenzabar (www.jenzabar.com). zOprócz samego przekazu treści kursów kalendarze, plan lekcji, administracja ocenami, wirtualne budynki itp. zZnoszenie monopolu na szkolenie - rozwiązania gdzie każdy może zaprojektować swój własny kurs i udostępnić go grupie uczących się (Blackboard)

13 Technologie - terminologia zWBT (Web Based Training) - uzależniony od zdalnego serwera, warunkującego interakcję z użytkownikiem zCBT (Computer Based Training) - w aplikacji dostępnej w całości na stacje lokalną

14 Podział oprogramowania edukacyjnego zPodział ze względu na funkcję: ySystemy dostarczania platformy edukacyjnej - produkt lub platforma www niekoniecznie dostarczająca narzędzi administracji służąca do organizacji centrów konferencyjnych lub audytoriów. ySystemy zarządzania programami nauczania - Course Management Systems (CMS) - system wspomagający dystrybucję materiałów szkoleniowych (kursów) oraz zawierający wbudowane mechanizmy kontroli postępów w nauce i raportowania o wynikach poszczególnych studentów. Przykładami tego typu oprogramowania są Courseinfo Blackboard's oraz WebCT. ySystemy zarządzania procesem uczenia - Learning Management Systems (LMS) - droższa, bardziej uniwersalna i posiadająca większe możliwości klasa narzędzi. Używane są z powodzeniem przez uczelnie oraz przez duże korporacje. Przykłady: Docent Enterprise, ISOPIA ILMS oraz Knowledgesoft Enterprise.

15 Ważniejsze ośrodki w Polsce (I) zCentrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej zCentrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej zCentrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego zCentrum Szkoleniowe AKADEMIA zInteraktywne Studia Internetowe Akademii Polonijnej w Częstochowie zOśrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zOśrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH w Krakowie zOśrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej zPolski Uniwersytet Wirtualny zPolsko Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi zZespół Internetowych Szkół średnich w Bydgoszczy

16 Ważniejsze ośrodki w Polsce (II) zPrzykłady polskich firm oferujących kursy na zamówienie: yYoung Digital Poland - www2.ydp.com.pl y4system Polska Sp. z o.o. - www.4system.com yMindworx Polska Sp. z o.o. - www.mindworx.com.pl yInstytut Maszyn Matematycznych - bi.imm.org.pl

17 Przegląd rozwiązań - Courseinfo – Blackboard zDostępny zarówno na platformie Unixowej jak i NT zNie zawiera dobrych narzędzi pozwalających na tworzenie kursów, lecz nastawiony jest na import lekcji utworzonych za pomocą narzędzi niezależnych zWymagania: yLinux: baza danych MySQL 3.22 i Java Runtime Environment - JRE1.1.7 yWinNT: Microsoft IIS 4.0, SQL 7.0, interpreter języka PERL

18 Przegląd rozwiązań - Topclass - WBT zAplikacja internetowa. Wymagania: IIS 4.0 lub Apache 1.25. Wymaga bazy danych Oracle zRozwiązanie proste i łatwe w użyciu. Mechanizm komunikacji: yPoczta elektroniczna, yLista dyskusyjna yMechanizm class announcements (HTTP) pozwalający na komunikację nauczyciela lub administratora systemu z uczestnikami - przekazywanie komunikatów.

19 Przegląd rozwiązań - WebCT - Universal Learning Technology zOparty o narzędzia do tworzenia i zarządzania kursami oraz skrypty CGI scalające te elementy zBrak funkcji porozumiewania się głosem zPowstał na bazie oprogramowania wewnętrznego Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej zPlatforma: WinNT

20 Przegląd rozwiązań - LearningSpace - Lotus Notes zNarzędzie popularne - sporo komercyjnych wdrożeń, w tym na polskich uczelniach zKomponenty narzędziowe wspomagające określone usługi na rzecz studenta zKontakt w czasie rzeczywistym, bazujący na standardach audio i wideo H.323 oraz T.120. z Platforma WinNT, serwery baz danych: Oracle, DB2, MSSQL

21 Przegląd rozwiązań - Total Knowledge Mgmt - Generation 21 zInnowacyjne podejście - zarządzania obiektami uczącymi (curriculum), zapisanymi w bazie danych zRozbudowana funkcjonalność w dziedzinie zarządzania wiedzą, uporządkowana w modułach: yKnowledge Base, yKnowledge Manager, yKnowledge Navigator, yKnowledge Assembler. zPlatforma Windows NT 4.0 lub Windows 2000 oraz IIS 4.0 zDowolna baza danych (ODBC)

22 Przegląd rozwiązań - Docent Enterprise zSkierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych zWspółdziałanie z procesem sprzedaży korporacji i systemami CRM (Customer Relations Manangement). zBazuje na treści w HTML (edycja i składowanie kursów) zPlatforma: Microsoft IIS, Apache zBaza danych: Oracle

23 Rozwiązanie Open Source - projekt moodle zPlatforma: yMySQL yApache/PHP 4.1 zhttp://moodle.org/ zZarządzanie kursami z pełną bazą studentów i nauczycieli zIntegracja MySQLAdmin do zarządzania baza danych zMożliwość przenoszenia zasobów do innych systemów moodle zIntegracja z multimediami

24 moodle

25 zCzęść V Elektroniczna wymiana dokumentów

26 Elektroniczna wymiana dokumentów (danych) zEDI - Electronic Data Interchange, standard komunikacji. zPrzesyłanie komunikatów w formie elektronicznej (będących odpowiednikami dokumentów handlowych lub administracyjnych, występujących w formie papierowej) zUzgodnione standardy dla kompatybilności z różnymi systemami komputerowymi zPełna klasyfikacja dokumentów

27 Zasady funkcjonowania zModyfikacja istniejących już systemów modułów komunikacyjnych zW module - zestaw konwerterów dokumentu (konfigurowanych indywidualnie) ydo znormalizowanych struktur elektronicznej dokumentacji dla dokumentów wysyłanych ydo formatów lokalnego systemu informatycznego dla dokumentów przychodzących zProces wymiany i konwersji jest automatyczny - bez udziału człowieka

28 Wdrożenie zZastosowanie EDI wiąże się z niewielkimi zmianami metod zarządzania dokumentami przedsiębiorstwa: yzintegrowanie EDI z wewnętrznym systemem informatycznym yzmiana wewnętrznego obiegu informacji yreorganizacja procedur logistycznych w uzgodnieniu z partnerami ydostosowanie polityki marketingowej do nowych możliwości

29 Korzyści bezpośrednie zWynikają z automatyzacji procesów operacyjnych: yredukcja kosztów w wyniku automatyzacji w przygotowaniu korespondencji yeliminowanie błędów przy wprowadzaniu danych yzwiększenie szybkości przekazu i przetwarzania -> skrócenie całego cyklu sprzedaż - fakturowanie - zapłata ywyeliminowanie barier językowych (możliwość równoczesnej konwersji językowej dokumentów wychodzących)

30 Korzyści perspektywiczne zSą konsekwencją zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie: ybudowa bazy informacyjnej o rynku - na podstawie automatyczne wymiany ofert system posiada szczegółową informację o rozlokowaniu zasobów (np. pożądanych towarów) u oferentów yusprawnienie obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa ypoprawa konkurencyjności firmy poprzez sprawniejszą obsługę klienta ywzmocnienie więzi między partnerami yusprawnienie całego cyklu logistycznego czyli redukcja zapasów, procedury just-in-time

31 Model EDI - koncepcja pliku pośredniego zPlik tekstowy (więc otwarty dla użytkownika) wczytywany przez aplikację w systemie informatycznym, stanowiący interfejs pomiędzy aplikacją a specjalnym programem (translatorem EDI), który dla każdego dokumentu dokonuje konwersji danych zawartych w pliku pośrednim na strukturę zgodna z definicją komunikatu elektronicznego, zUżytkownik systemu ma bezpośrednią władzę nad konwersjami

32 EDI - docelowe punkty wdrożenia zRozwój EDI do coraz to nowych gałęzi działalności przedsiębiorstw spowodował wytworzenie nowego standardu: EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) zWarren McFarlan (Harvard University) - z EDI korzystają ysystemy strategiczne - analiza rynku i nowych technologii, ysystemy wspomagania - obsługa prowadzonej działalności np. systemy biurowe) ysystemy fabryczne

33 EDIFACT (I) zStruktura katalogowa typów komunikatów, zwana Bazą Normatywną EDIFACT zZawartość bazy to odpowiedniki tradycyjnych dokumentów papierowych zTrzy główne grupy (z punktu widzenia ich funkcji): ykomunikaty handlowe (katalog cenowy, zamówienie, faktura): wymiana informacji pomiędzy sprzedającym a kupującym ykomunikaty transportowe (zlecenie transportowe, awizo dostawy): organizacja dostawy towarów ykomunikaty finansowe (przelew, informacja o ruchu na koncie): realizacja płatności i informowanie o ruchach pieniężnych

34 EDIFACT (II) zKategorie Bazy Normatywnej, dzielone pod kątem czynności reprezentowanej przez komunikat: yDane podstawowe - informacje o firmach i produktach, które są wymieniane pomiędzy partnerami handlowymi, a do których odwołują się inne komunikaty przesyłane pomiędzy nimi, yTransakcje - informacje o procesach handlowych pomiędzy współpracującymi firmami. Rozpoczynają się od zamówienia towaru lub usługi, zawierają komunikaty niezbędne dla transportu towarów i kończą transakcję fakturą oraz zleceniem płatniczym za towary lub usługi, yRaporty i planowanie - informowanie partnerów handlowych o aktualnej sytuacji w zakresie posiadanych towarów i planach na przyszłość umożliwiających efektywne planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw

35 EDIFACT - Dane podstawowe (I) zParty Information (PARTIN) Komunikat wymieniany jako pierwszy pomiędzy firmami rozpoczynającymi współpracę handlowa. Zawiera nazwę firmy oraz dane o lokalizacji, oddziałach, administracji, dane handlowe i finansowe. Komunikat może być wykorzystany do tworzenia centralnego katalogu adresów i podstawowych informacji, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych firm. zProduct Inquiry (PROINQ) Komunikat umożliwiający kupującemu uzyskanie informacji o towarach i usługach zawartych w katalogu sprzedającego.

36 EDIFACT - Dane podstawowe (II) zPrice/Sales Catalogue (PRICAT) Komunikat wysyłany przez producenta / dostawce do swoich odbiorców. Zawiera katalog lub listę produktów dostawcy. Używany również do informowania partnerów o zmianach w liście produktów, cenach i ich dostępności. Katalog umożliwia przesyłanie informacji opisowej, logistycznej, transportowej i finansowej o każdym z produktów. Komunikat może zawierać informacje ogólne identyczne dla wszystkich odbiorców, jak i specyficzne dla każdego z nich, jak np. wynegocjowane ceny. Komunikat może być wykorzystany do tworzenia centralnego katalogu o towarach, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych firm. zProduct Data (PRODAT) Komunikat podobny do Price/Sales Catalogue (PRICAT), zawierający jedynie dane techniczne i funkcjonale produktu, a nie zawierający żadnych danych handlowych i logistycznych.

37 EDIFACT - Transakcje (I) zRequest for Quotation (REQOTE) Komunikat wysyłany przez kupującego do sprzedawcy z prośbą o warunki sprzedaży. Dokument może zawierać propozycje warunków i terminu płatności oraz określać wielkość zamówienia wraz z specyfikacja poszczególnych miejsc i terminów odbioru towarów. zQuotation (QUOTES) Komunikat przesyłany od sprzedawcy do kupującego w odpowiedzi na prośbę o ofertę i zawiera wszystkie informacje o warunkach płatności, cenach i warunkach dostawy towarów.

38 EDIFACT - Transakcje (II) zPurchase Order (ORDERS) Komunikat wysyłany przez kupującego do sprzedawcy w celu zamówienia towarów lub usług wraz z określeniem wielkości, terminu i miejsca dostawy. Może odnosić się do wcześniejszej oferty Stosowana praktyka jest składanie codziennych zamówień z ogólną regułą jedna dostawa, jeden termin, jedno miejsce dostawy. Komunikat może być wykorzystany także do przesłania wymagań dotyczących pakowania i etykietowania towarów. zPurchase Order Response (ORDRSP) Komunikat wysyłany przez sprzedającego do kupującego potwierdzający otrzymanie zamówienia. Komunikat akceptuje całość zamówienia lub śluzy do przesłania propozycji zmian czy odwołania części ewentualnie całego zamówienia.

39 EDIFACT - Transakcje (III) zPurchase Order Change Request (ORDCHG) Komunikat wysyłany przez kupującego do sprzedającego w celu wprowadzenia zmian we wcześniejszym zamówieniu. Kupujący może prosić o zmianę lub rezygnacje z jednego lub kilku zamawianych towarów. zCargo/Goods Handling and Movement (HANMOV) Komunikat zlecający przygotowanie towaru do transportu, w przypadku gdy znajduje się on w centrum dystrybucji firmy trzeciej. Komunikat jest wysyłany przez sprzedającego lub kupującego w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny za transport towaru. Komunikat opisuje sposób przygotowania do transportu i specyfikacje pakowania i oznakowania towaru do transportu.

40 EDIFACT - Transakcje (IV) zInstruction to Despatch (INSDES) Komunikat używany do specyfikacji transportu towarów dla firmy zewnętrznej (spedytor, przewoźnik, centrum logistyczne). Jest on wysyłany przez sprzedającego lub kupującego w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny za transport towaru. Wiadomość wykorzystywana do identyfikacji miejsca i terminu dostawy zFirm Booking (IFTMBF) Komunikat używany do rezerwacji usług transportowych jeżeli taka rezerwacja jest wymagana.

41 EDIFACT - Transakcje (V) zBooking Confirmation (IFTMBC) Wiadomość ta jest wysyłana przez firmę (spedytor, przewoźnik) jako odpowiedz na rezerwacje usługi transportowej i jest potwierdzeniem sygnalizującym, ze rezerwacja jest akceptowana, warunkowo akceptowana lub odrzucona. zTransport Instruction (IFTMIN) Komunikat będący zamówieniem usługi transportowej wysyłany przez kupującego lub sprzedającego do dostawcy usług transportowych. Instrukcja może dotyczyć jednej bądź kilku przesyłek odpowiednio opakowanych.

42 EDIFACT - Transakcje (VI) zForwarding and Consolidation Summary (IFCSUM) Komunikat będący zbiorcza specyfikacja usług transportowych. Jest równoważny wielokrotnemu komunikatowi Transport Instruction. zTransport Status (IFTSTA) Komunikat pozwalający na uzyskanie informacji o stanie i miejscu, w którym aktualnie znajduje się przesyłka. zArrival Notice (IFTMAN) Komunikat wysyłany przez firmę spedycyjna informujący o przybyciu przesyłki dla odbiorcy i sposobie jej odebrania. Jedna nota przyjazdowa odpowiada jednej dostawie towaru.

43 EDIFACT - Transakcje (VII) zDespatch Advice (DESADV) Komunikat zawierający specyfikacje towarów przesyłanych kupującemu. Jeden dokument opisuje jeden ładunek, który może być dostarczony do jednego lub więcej miejsc i umożliwia odbierającemu przygotowanie się do obioru towarów. Zastosowanie czytnika do odczytania etykiet z kodem kreskowym umieszczonych na opakowaniach wysyłkowych pozwala na automatyczne sprawdzenie zgodności dostawy z przesyłanym wcześniej Zawiadomieniem o wysyłce (DESADV).

44 EDIFACT - Transakcje (VIII) zReceiving Advice (RECADV) Komunikat przesyłany od kupującego do sprzedającego informujący jakie towary odebrał i zaakceptował w ramach jednej dostawy. Komunikat umożliwia sprzedającemu porównanie listy zamawianych i wysłanych towarów z lista towarów odebranych i zaakceptowanych przez kupującego. Może być wykorzystany do przekazania informacji o stratach powstałych w trakcie dostawy oraz wskazania dalszych działań. Komunikat pozwala przygotować sprzedającemu fakturę dla kupującego.

45 EDIFACT - Transakcje (IX) zInvoice (INVOIC) Komunikat wysyłany przez sprzedającego do kupującego. Zawiera wezwanie do zapłaty za dostarczony towar lub usługi na uzgodnionych miedzy nimi warunkach. Ten sam dokument, z odpowiednim kwalifikatorem, może być wykorzystywany jako faktura pro-forma lub nota kredytowa / debetowa. Wykorzystanie tego komunikatu może być źródłem istotnych oszczędności w pracach księgowych. Każda faktura podlega zazwyczaj rygorystycznemu sprawdzaniu, jest kopiowana, a następnie wykorzystywana do sporządzenia miesięcznego bilansu. Zastosowanie elektronicznych dokumentów pozwala na zautomatyzowanie tych czynności. Również możliwość popełnienia pomyłki jest praktycznie zredukowana do zera.

46 EDIFACT - Transakcje (X) zTax Control (TAXCON) Komunikat dotyczący kontroli podatkowej może być wysyłany przez dostawce do klienta streszczając informacje podatkowa do faktury lub grupy faktur. Generalnie towarzyszy on rzeczywistej fakturze lub grupie faktur. Może być wysłany także do, np. urzędów podatkowych, czy firm audytorskich, w formie zestawień zawierających informacje podatkowe dotyczące danego okresu czasu.

47 EDIFACT - Raporty i planowanie (I) zDelivery Schedule (DELFOR) Komunikat od klienta do jego dostawcy zawierający planowane terminy i wielkości dostaw towaru w krótkim lub długim okresie czasu. Umożliwia dostawcy planowanie i gospodarowanie zasobami. zSales Data Report (SLSRPT) Komunikat wysyłany od sprzedawcy do jego dostawcy, siedziby firmy, centrum dystrybucyjnego lub trzeciego podmiotu takiego jak instytut rynku, który umożliwia transmisje danych sprzedaży w celach statystycznych, planowania i analizy rynku.

48 EDIFACT - Raporty i planowanie (II) zSales Forecast Report (SLSFCT) Komunikat wysyłany od sprzedawcy do jego dostawcy, centrali, centrum dystrybucyjnego lub trzeciego podmiotu umożliwiający transmisje danych dotyczących przewidywanej sprzedaży w celach statystycznych, planowania i analizy rynku. Komunikat może być wysyłany przez sprzedawcę do przekazania dostawcy informacji o spodziewanym popycie. Informuje o tym kiedy towary będą potrzebne, a nie, kiedy będą sprzedane. Właściwe wykorzystanie tego komunikatu wymaga posiadania systemu informatycznego kontrolującego zapasy oraz przewidującego przyszły poziom zapotrzebowania. zInventroy Report (INVRPT) Komunikat pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wyszczególnionymi informacjami odnoszącymi się do wykonanego lub planowanego spisu towarów.

49 EDIFACT - Raporty i planowanie (III) zMultiple Debit Advice (DEBMUL) Wiadomość wysyłana przez bank do klienta, informująca go o obciążeniach jego konta. Informacje mogą dotyczyć jednej lub więcej transakcji finansowych lub handlowych takich jak faktury, noty kredytowe, noty debetowe, opłaty za usługi bankowe. zMultiple Credit Advice (CREMUL) Wiadomość wysyłana przez bank do klienta, informująca go o wpływach na jego koncie. Informacje mogą dotyczyć jednej lub więcej transakcji finansowych lub handlowych takich jak faktury, noty kredytowe, noty debetowe, opłaty za usługi bankowe.

50 ebXML (I) zebXML (electronic business XML) - projekt ramowy, zakładający budowę opartego na XML słownika dla transakcji biznesowych zKoncepcja połączenia semantyki EDI z XML zhttp://www.ebxml.org zebXML standaryzuje mechanizmy umożliwiające nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych oraz sposoby definiowania procesów i dokumentów biznesowych

51 ebXML (II) zebXML definiuje: yZasady określania i rejestrowania procesów biznesowych (m.in. sekwencji zdarzeń składających się na dany proces, akcji podejmowanych przez zaangażowane strony, wymienianych dokumentów biznesowych), yReguły przedstawiania i rejestracji profilu firmy prezentującego ofertę firmy i warunki współpracy z potencjalnym partnerem, yProcedury nawiązywania współpracy w sposób automatyczny na podstawie analizy i dopasowania profili partnerów, yWytyczne dla bezpiecznej i niezawodnej wymiany dokumentów biznesowych.

52 Użytkowanie ebXML zebXML ma formę zestawu uzupełniających się specyfikacji, opisujących kluczowe elementy infrastruktury przedsiębiorstwa zPoszczególne specyfikacje zostały przygotowane w sposób umożliwiający ich niezależną implementację. Pozwala to na sukcesywne wdrażanie poszczególnych elementów infrastruktury ebXML zgodnie z potrzebami zebXML to obecnie jedyny globalnie rozwijany standard komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami danej branży oparty o XML zebXML jest standardem otwartym

53 Specyfikacje ebXML zTechnical Architecture Specification - Specyfikacja Architektury Technicznej ebXML zBusiness Process Specification Schema - Specyfikacja Schematu Procesu Biznesowego zRegistry Information Model - Model Informacyjny Rejestru zRegistry Services Specification - Specyfikacja Usług Rejestru zCollaboration-Protocol Profile and Agreement Specification - Specyfikacja Profilu i Umowy Współpracy

54 Organizacja OASIS zOASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), 1993 r. zMiędzynarodowe konsorcjum non-profit, zajmujące się tworzeniem i katalogowaniem i adoptowaniem standardów pomocnych dla wszelkich technologii e- biznes zhttp://www.oasis-open.org zSpis wspomaganych standardów: http://www.oasis-open.org/specs/index.php

55 Standard SOAP w XML zSOAP - Simple Object Access Protocol zProtokół służący do wymiany ustrukturyzowanych informacji (obiektów) w systemie zdecentralizowanym zWykorzystanie technologii XML do definiowania rozszerzalnej infrastruktury komunikacyjnej określającej strukturę komunikatów, które mogą być wymieniane za pośrednictwem różnych protokołów zInfrastruktura niezależna od wszelkich modeli programowania oraz innych semantyk, specyficznych dla poszczególnych implementacji.

56 Zadanie dla SOAP zPrzekazywanie obiektów zakodowanych w postaci komunikatów XML zDowolne aplikacje nadawcy i odbiorcy komunikatów XML interpretują obiekty zSOAP można enkapsulować w nagłówkach lub danych komunikatów innych protokołów (TCP, HTTP, SMTP i innych) zTryb pracy: żądanie- odpowiedź

57 SOAP - implementacje zKomponenty klientów SOAP do przeglądarek WWW zModuły COM dla aplikacji klienckich zSerwery SOAP na bazie zPopularne rozwiązanie - rozszerzenie WEB dla SOAP. Serwer SOAP zintegrowany z Apache lub IIS. zRozwiązania Open Source: http://www.whitemesa.com/ - mesa SOAP

58 SOAP - komunikaty


Pobierz ppt "E-biznes i Usługi Elektroniczne zWykład Część IV E-Learning x© Michał Turek, AGH Kraków. Cześć zawartych tu informacji cytowano z dokumentacji produktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google