Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-biznes i Usługi Elektroniczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-biznes i Usługi Elektroniczne"— Zapis prezentacji:

1 E-biznes i Usługi Elektroniczne
Wykład Część IV E-Learning © Michał Turek, AGH Kraków. Cześć zawartych tu informacji cytowano z dokumentacji produktów

2 E-learning Technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz elektroniczne nośniki informacji. Najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest maszyna, Przyjęło się nazywać tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość) - brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości elearningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się pracownika.

3 E-learning - zalety (I)
Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne Oszczędność czasu. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków Brak dezorganizacji pracy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz

4 E-learning - zalety (II)
Monitoring wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy Dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet Stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń Nowoczesny sposób nauczania.

5 E-learning - korzyść dla firm (I)
Zwiększenie skali - możliwość przeszkolenia dużych grup, dzięki czemu wszyscy pracownicy firmy mają dostęp do systemu szkoleniowego z różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i miejsca nauki do indywidualnych preferencji Jednolity przekaz -Informacje przekazywane kursantom są uniezależnione od kondycji psychicznej i fizycznej lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy, a każdy uczestnik otrzymuje dokładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych Monitoring i kontrola nauki Informacje o tempie realizacji kursów oraz wynikach kursantów przekazywane są do działu HR firmy i / lub do przełożonych

6 E-learning - korzyść dla firm (II)
Definiowanie potrzeb szkoleniowych - Wyniki testów wstępnych pozwalają wykryć luki w wiedzy pracowników, co pozwala odpowiednio zmodyfikować zakres istniejących szkoleń lub zaplanować nowe Redukcja kosztów - Całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z dostarczeniem szkoleń pracownikom (np. pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, durk materiałów, wynajem sal) oraz w znacznym stopniu redukuje koszty związane z obsługą i organizacją szkoleń (honoraria dla instruktorów) Zwiększona wydajność pracy - Pracownik może szkolić się w miejscu pracy, dzięki czemu firma nie musi troszczyć się o zastępstwo w trakcie jego nieobecności w biurze, a pracownik nie traci czasu na dojazd na szkolenie; szkoląc się przez internet lub intranet może nadal wykonywać większość swoich obowiązków

7 E-learning - korzyść dla firm (III)
Szkolenia "na zawołanie” - Pracownicy mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a firma ma możliwość szybkiego przeszkolenia dużych grup, co często jest konieczne przy fuzjach przedsiębiorstw, wprowadzaniu nowych produktów lub zmiany przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych Optymalizacja pracy działu szkoleń - Obsługa uczestników szkoleń w dużej mierze odbywa się automatycznie, system LMS generuje raporty dotyczące wyników w nauce, dzieki czemu pracownicy działu szkoleń mają mniej pracy administracyjnej i mogą się skoncentrować na rozwoju strategii szkoleniowej firmy

8 Distance learning - baza dla E-learning’u
Uczenie na odległość (ang. Distance Learning) W wymiarze klasycznym - przesyłanie pocztą materiałów szkoleniowych, ćwiczeń i rozwiązanych przez studentów zadań. I przełom , 1945 Uniwersytet Stanu Iowa wprowadza dla studentów „Telewizję edukacyjną” II (oczywisty) przełom - lata 90-te i zastosowanie sieci globalnej

9 Distance learning - rozwiązania asynchroniczne
Wymiana informacji między nauczycielem a studentami nie odbywa się w czasie rzeczywistym Brak kontaktu studenta z nauczycielem oraz współuczniami (umożliwiającego natychmiastową konsultację, korekty błędów itp.) Przykłady: Topclass, Virtual-U, WebCT , Docent, Total Knowledge Management (TKM) Narzędzia grupy z asynchronicznych: Konwertery dokumentów do formatu wspólnego (np. HTML, XML) Upload i download dokumentów należących do toku szkolenia

10 Distance learning - rozwiązania synchroniczne (I)
Zwane także rozwiązaniami „czasu rzeczywistego” Narzędzia synchroniczne pozwalają uczestnikom kursu oraz nauczycielowi komunikować się swobodnie, tak jakby siedzieli obok siebie w jednym pomieszczeniu Produkty zawierają wbudowany, oparty o przeglądarkę mechanizm komunikacji głosowej bazujący na Voice over IP Przykłady: LearningSpace Lotusa, Courseinfo Blackboarda, LearnLinc, Classpoint

11 Distance learning - rozwiązania synchroniczne (II)
Podgrupa rozwiązań synchronicznych - oparta na standardzie H.323 Standard opracowany jako odpowiednik urządzeń służących do wideo konferencji dla komputerów osobistych. Produkty z tej podgrupy, obok wsparcia dla H.323 korzystają ze standardu wideo konferencji, standardu T.120 jako „tablicy” Niski koszt oprogramowania po stronie klienta Konieczność wydzielenia jednostki sterującej obsługującej sesję Przykłady: Visitalk, ProShare System

12 Distance learning - Portale Uczące
Portale Uczące (Learning Portals) Przykłady: Campus Pipeline ( Blackboard 5 Enterprise ( Jenzabar ( Oprócz samego przekazu treści kursów kalendarze, „plan lekcji”, administracja ocenami, wirtualne budynki itp. Znoszenie monopolu na szkolenie - rozwiązania gdzie każdy może zaprojektować swój własny kurs i udostępnić go grupie uczących się (Blackboard)

13 Technologie - terminologia
WBT (Web Based Training) - uzależniony od zdalnego serwera, warunkującego interakcję z użytkownikiem CBT (Computer Based Training) - w aplikacji dostępnej w całości na stacje lokalną

14 Podział oprogramowania edukacyjnego
Podział ze względu na funkcję: Systemy dostarczania platformy edukacyjnej - produkt lub platforma www niekoniecznie dostarczająca narzędzi administracji służąca do organizacji centrów konferencyjnych lub audytoriów. Systemy zarządzania programami nauczania - Course Management Systems (CMS) - system wspomagający dystrybucję materiałów szkoleniowych (kursów) oraz zawierający wbudowane mechanizmy kontroli postępów w nauce i raportowania o wynikach poszczególnych studentów. Przykładami tego typu oprogramowania są Courseinfo Blackboard's oraz WebCT. Systemy zarządzania procesem uczenia - Learning Management Systems (LMS) - droższa, bardziej uniwersalna i posiadająca większe możliwości klasa narzędzi. Używane są z powodzeniem przez uczelnie oraz przez duże korporacje. Przykłady: Docent Enterprise, ISOPIA ILMS oraz Knowledgesoft Enterprise.

15 Ważniejsze ośrodki w Polsce (I)
Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Szkoleniowe AKADEMIA Interaktywne Studia Internetowe Akademii Polonijnej w Częstochowie Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH w Krakowie Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej Polski Uniwersytet Wirtualny Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi Zespół Internetowych Szkół średnich w Bydgoszczy

16 Ważniejsze ośrodki w Polsce (II)
Przykłady polskich firm oferujących kursy na zamówienie: Young Digital Poland - www2.ydp.com.pl 4system Polska Sp. z o.o Mindworx Polska Sp. z o.o Instytut Maszyn Matematycznych - bi.imm.org.pl

17 Przegląd rozwiązań - Courseinfo – Blackboard
Dostępny zarówno na platformie Unixowej jak i NT Nie zawiera dobrych narzędzi pozwalających na tworzenie kursów, lecz nastawiony jest na import lekcji utworzonych za pomocą narzędzi niezależnych Wymagania: Linux: baza danych MySQL 3.22 i Java Runtime Environment - JRE1.1.7 WinNT: Microsoft IIS 4.0, SQL 7.0, interpreter języka PERL

18 Przegląd rozwiązań - Topclass - WBT
Aplikacja internetowa. Wymagania: IIS 4.0 lub Apache Wymaga bazy danych Oracle Rozwiązanie proste i łatwe w użyciu. Mechanizm komunikacji: Poczta elektroniczna, Lista dyskusyjna Mechanizm „class announcements” (HTTP) pozwalający na komunikację nauczyciela lub administratora systemu z uczestnikami - przekazywanie komunikatów.

19 Przegląd rozwiązań - WebCT - Universal Learning Technology
Oparty o narzędzia do tworzenia i zarządzania kursami oraz skrypty CGI scalające te elementy Brak funkcji porozumiewania się głosem Powstał na bazie oprogramowania wewnętrznego Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej Platforma: WinNT

20 Przegląd rozwiązań - LearningSpace - Lotus Notes
Narzędzie popularne - sporo komercyjnych wdrożeń, w tym na polskich uczelniach Komponenty narzędziowe wspomagające określone usługi na rzecz studenta Kontakt w czasie rzeczywistym, bazujący na standardach audio i wideo H.323 oraz T.120. Platforma WinNT, serwery baz danych: Oracle, DB2, MSSQL

21 Przegląd rozwiązań - Total Knowledge Mgmt - Generation 21
Innowacyjne podejście - zarządzania obiektami uczącymi (curriculum), zapisanymi w bazie danych Rozbudowana funkcjonalność w dziedzinie zarządzania wiedzą, uporządkowana w modułach: Knowledge Base, Knowledge Manager, Knowledge Navigator, Knowledge Assembler. Platforma Windows NT 4.0 lub Windows 2000 oraz IIS 4.0 Dowolna baza danych (ODBC)

22 Przegląd rozwiązań - Docent Enterprise
Skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych Współdziałanie z procesem sprzedaży korporacji i systemami CRM (Customer Relations Manangement). Bazuje na treści w HTML (edycja i składowanie kursów) Platforma: Microsoft IIS, Apache Baza danych: Oracle

23 Rozwiązanie Open Source - projekt moodle
Platforma: MySQL Apache/PHP 4.1 Zarządzanie kursami z pełną bazą studentów i nauczycieli Integracja MySQLAdmin do zarządzania baza danych Możliwość przenoszenia zasobów do innych systemów moodle Integracja z multimediami

24 moodle

25 Część V Elektroniczna wymiana dokumentów

26 Elektroniczna wymiana dokumentów (danych)
EDI - Electronic Data Interchange, standard komunikacji. Przesyłanie komunikatów w formie elektronicznej (będących odpowiednikami dokumentów handlowych lub administracyjnych, występujących w formie papierowej) Uzgodnione standardy dla kompatybilności z różnymi systemami komputerowymi Pełna klasyfikacja dokumentów

27 Zasady funkcjonowania
Modyfikacja istniejących już systemów modułów komunikacyjnych W module - zestaw konwerterów dokumentu (konfigurowanych indywidualnie) do znormalizowanych struktur elektronicznej dokumentacji dla dokumentów wysyłanych do formatów lokalnego systemu informatycznego dla dokumentów przychodzących Proces wymiany i konwersji jest automatyczny - bez udziału człowieka

28 Wdrożenie Zastosowanie EDI wiąże się z niewielkimi zmianami metod zarządzania dokumentami przedsiębiorstwa: zintegrowanie EDI z wewnętrznym systemem informatycznym zmiana wewnętrznego obiegu informacji reorganizacja procedur logistycznych w uzgodnieniu z partnerami dostosowanie polityki marketingowej do nowych możliwości

29 Korzyści bezpośrednie
Wynikają z automatyzacji procesów operacyjnych: redukcja kosztów w wyniku automatyzacji w przygotowaniu korespondencji eliminowanie błędów przy wprowadzaniu danych zwiększenie szybkości przekazu i przetwarzania -> skrócenie całego cyklu sprzedaż - fakturowanie - zapłata wyeliminowanie barier językowych (możliwość równoczesnej konwersji językowej dokumentów wychodzących)

30 Korzyści perspektywiczne
Są konsekwencją zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie: budowa bazy informacyjnej o rynku - na podstawie automatyczne wymiany ofert system posiada szczegółową informację o rozlokowaniu zasobów (np. pożądanych towarów) u oferentów usprawnienie obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa poprawa konkurencyjności firmy poprzez sprawniejszą obsługę klienta wzmocnienie więzi między partnerami usprawnienie całego cyklu logistycznego czyli redukcja zapasów, procedury just-in-time

31 Model EDI - koncepcja pliku pośredniego
Plik tekstowy (więc otwarty dla użytkownika) wczytywany przez aplikację w systemie informatycznym, stanowiący interfejs pomiędzy aplikacją a specjalnym programem (translatorem EDI), który dla każdego dokumentu dokonuje konwersji danych zawartych w pliku pośrednim na strukturę zgodna z definicją komunikatu elektronicznego, Użytkownik systemu ma bezpośrednią władzę nad konwersjami

32 EDI - docelowe punkty wdrożenia
Rozwój EDI do coraz to nowych gałęzi działalności przedsiębiorstw spowodował wytworzenie nowego standardu: EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) Warren McFarlan (Harvard University) - z EDI korzystają systemy strategiczne - analiza rynku i nowych technologii, systemy wspomagania - obsługa prowadzonej działalności np. systemy biurowe) systemy fabryczne

33 EDIFACT (I) Struktura katalogowa typów komunikatów, zwana Bazą Normatywną EDIFACT Zawartość bazy to odpowiedniki tradycyjnych dokumentów papierowych Trzy główne grupy (z punktu widzenia ich funkcji): komunikaty handlowe (katalog cenowy, zamówienie, faktura): wymiana informacji pomiędzy sprzedającym a kupującym komunikaty transportowe (zlecenie transportowe, awizo dostawy): organizacja dostawy towarów komunikaty finansowe (przelew, informacja o ruchu na koncie): realizacja płatności i informowanie o ruchach pieniężnych

34 EDIFACT (II) Kategorie Bazy Normatywnej, dzielone pod kątem czynności reprezentowanej przez komunikat: Dane podstawowe - informacje o firmach i produktach, które są wymieniane pomiędzy partnerami handlowymi, a do których odwołują się inne komunikaty przesyłane pomiędzy nimi, Transakcje - informacje o procesach handlowych pomiędzy współpracującymi firmami. Rozpoczynają się od zamówienia towaru lub usługi, zawierają komunikaty niezbędne dla transportu towarów i kończą transakcję fakturą oraz zleceniem płatniczym za towary lub usługi, Raporty i planowanie - informowanie partnerów handlowych o aktualnej sytuacji w zakresie posiadanych towarów i planach na przyszłość umożliwiających efektywne planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw

35 EDIFACT - Dane podstawowe (I)
Party Information (PARTIN) Komunikat wymieniany jako pierwszy pomiędzy firmami rozpoczynającymi współpracę handlowa. Zawiera nazwę firmy oraz dane o lokalizacji, oddziałach, administracji, dane handlowe i finansowe. Komunikat może być wykorzystany do tworzenia centralnego katalogu adresów i podstawowych informacji, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych firm. Product Inquiry (PROINQ) Komunikat umożliwiający kupującemu uzyskanie informacji o towarach i usługach zawartych w katalogu sprzedającego.

36 EDIFACT - Dane podstawowe (II)
Price/Sales Catalogue (PRICAT) Komunikat wysyłany przez producenta / dostawce do swoich odbiorców. Zawiera katalog lub listę produktów dostawcy. Używany również do informowania partnerów o zmianach w liście produktów, cenach i ich dostępności. Katalog umożliwia przesyłanie informacji opisowej, logistycznej, transportowej i finansowej o każdym z produktów. Komunikat może zawierać informacje ogólne identyczne dla wszystkich odbiorców, jak i specyficzne dla każdego z nich, jak np. wynegocjowane ceny. Komunikat może być wykorzystany do tworzenia centralnego katalogu o towarach, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych firm. Product Data (PRODAT) Komunikat podobny do Price/Sales Catalogue (PRICAT), zawierający jedynie dane techniczne i funkcjonale produktu, a nie zawierający żadnych danych handlowych i logistycznych.

37 EDIFACT - Transakcje (I)
Request for Quotation (REQOTE) Komunikat wysyłany przez kupującego do sprzedawcy z prośbą o warunki sprzedaży. Dokument może zawierać propozycje warunków i terminu płatności oraz określać wielkość zamówienia wraz z specyfikacja poszczególnych miejsc i terminów odbioru towarów. Quotation (QUOTES) Komunikat przesyłany od sprzedawcy do kupującego w odpowiedzi na prośbę o ofertę i zawiera wszystkie informacje o warunkach płatności, cenach i warunkach dostawy towarów.

38 EDIFACT - Transakcje (II)
Purchase Order (ORDERS) Komunikat wysyłany przez kupującego do sprzedawcy w celu zamówienia towarów lub usług wraz z określeniem wielkości, terminu i miejsca dostawy. Może odnosić się do wcześniejszej oferty Stosowana praktyka jest składanie codziennych zamówień z ogólną regułą jedna dostawa, jeden termin, jedno miejsce dostawy. Komunikat może być wykorzystany także do przesłania wymagań dotyczących pakowania i etykietowania towarów. Purchase Order Response (ORDRSP) Komunikat wysyłany przez sprzedającego do kupującego potwierdzający otrzymanie zamówienia. Komunikat akceptuje całość zamówienia lub śluzy do przesłania propozycji zmian czy odwołania części ewentualnie całego zamówienia.

39 EDIFACT - Transakcje (III)
Purchase Order Change Request (ORDCHG) Komunikat wysyłany przez kupującego do sprzedającego w celu wprowadzenia zmian we wcześniejszym zamówieniu. Kupujący może prosić o zmianę lub rezygnacje z jednego lub kilku zamawianych towarów. Cargo/Goods Handling and Movement (HANMOV) Komunikat zlecający przygotowanie towaru do transportu, w przypadku gdy znajduje się on w centrum dystrybucji firmy trzeciej. Komunikat jest wysyłany przez sprzedającego lub kupującego w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny za transport towaru. Komunikat opisuje sposób przygotowania do transportu i specyfikacje pakowania i oznakowania towaru do transportu.

40 EDIFACT - Transakcje (IV)
Instruction to Despatch (INSDES) Komunikat używany do specyfikacji transportu towarów dla firmy zewnętrznej (spedytor, przewoźnik, centrum logistyczne). Jest on wysyłany przez sprzedającego lub kupującego w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny za transport towaru. Wiadomość wykorzystywana do identyfikacji miejsca i terminu dostawy Firm Booking (IFTMBF) Komunikat używany do rezerwacji usług transportowych jeżeli taka rezerwacja jest wymagana.

41 EDIFACT - Transakcje (V)
Booking Confirmation (IFTMBC) Wiadomość ta jest wysyłana przez firmę (spedytor, przewoźnik) jako odpowiedz na rezerwacje usługi transportowej i jest potwierdzeniem sygnalizującym, ze rezerwacja jest akceptowana, warunkowo akceptowana lub odrzucona. Transport Instruction (IFTMIN) Komunikat będący zamówieniem usługi transportowej wysyłany przez kupującego lub sprzedającego do dostawcy usług transportowych. Instrukcja może dotyczyć jednej bądź kilku przesyłek odpowiednio opakowanych.

42 EDIFACT - Transakcje (VI)
Forwarding and Consolidation Summary (IFCSUM) Komunikat będący zbiorcza specyfikacja usług transportowych. Jest równoważny wielokrotnemu komunikatowi Transport Instruction. Transport Status (IFTSTA) Komunikat pozwalający na uzyskanie informacji o stanie i miejscu, w którym aktualnie znajduje się przesyłka. Arrival Notice (IFTMAN) Komunikat wysyłany przez firmę spedycyjna informujący o przybyciu przesyłki dla odbiorcy i sposobie jej odebrania. Jedna nota przyjazdowa odpowiada jednej dostawie towaru.

43 EDIFACT - Transakcje (VII)
Despatch Advice (DESADV) Komunikat zawierający specyfikacje towarów przesyłanych kupującemu. Jeden dokument opisuje jeden ładunek, który może być dostarczony do jednego lub więcej miejsc i umożliwia odbierającemu przygotowanie się do obioru towarów. Zastosowanie czytnika do odczytania etykiet z kodem kreskowym umieszczonych na opakowaniach wysyłkowych pozwala na automatyczne sprawdzenie zgodności dostawy z przesyłanym wcześniej Zawiadomieniem o wysyłce (DESADV).

44 EDIFACT - Transakcje (VIII)
Receiving Advice (RECADV) Komunikat przesyłany od kupującego do sprzedającego informujący jakie towary odebrał i zaakceptował w ramach jednej dostawy. Komunikat umożliwia sprzedającemu porównanie listy zamawianych i wysłanych towarów z lista towarów odebranych i zaakceptowanych przez kupującego. Może być wykorzystany do przekazania informacji o stratach powstałych w trakcie dostawy oraz wskazania dalszych działań. Komunikat pozwala przygotować sprzedającemu fakturę dla kupującego.

45 EDIFACT - Transakcje (IX)
Invoice (INVOIC) Komunikat wysyłany przez sprzedającego do kupującego. Zawiera wezwanie do zapłaty za dostarczony towar lub usługi na uzgodnionych miedzy nimi warunkach. Ten sam dokument, z odpowiednim kwalifikatorem, może być wykorzystywany jako faktura pro-forma lub nota kredytowa / debetowa. Wykorzystanie tego komunikatu może być źródłem istotnych oszczędności w pracach księgowych. Każda faktura podlega zazwyczaj rygorystycznemu sprawdzaniu, jest kopiowana, a następnie wykorzystywana do sporządzenia miesięcznego bilansu. Zastosowanie elektronicznych dokumentów pozwala na zautomatyzowanie tych czynności. Również możliwość popełnienia pomyłki jest praktycznie zredukowana do zera.

46 EDIFACT - Transakcje (X)
Tax Control (TAXCON) Komunikat dotyczący kontroli podatkowej może być wysyłany przez dostawce do klienta streszczając informacje podatkowa do faktury lub grupy faktur. Generalnie towarzyszy on rzeczywistej fakturze lub grupie faktur. Może być wysłany także do, np. urzędów podatkowych, czy firm audytorskich, w formie zestawień zawierających informacje podatkowe dotyczące danego okresu czasu.

47 EDIFACT - Raporty i planowanie (I)
Delivery Schedule (DELFOR) Komunikat od klienta do jego dostawcy zawierający planowane terminy i wielkości dostaw towaru w krótkim lub długim okresie czasu. Umożliwia dostawcy planowanie i gospodarowanie zasobami. Sales Data Report (SLSRPT) Komunikat wysyłany od sprzedawcy do jego dostawcy, siedziby firmy, centrum dystrybucyjnego lub trzeciego podmiotu takiego jak instytut rynku, który umożliwia transmisje danych sprzedaży w celach statystycznych, planowania i analizy rynku.

48 EDIFACT - Raporty i planowanie (II)
Sales Forecast Report (SLSFCT) Komunikat wysyłany od sprzedawcy do jego dostawcy, centrali, centrum dystrybucyjnego lub trzeciego podmiotu umożliwiający transmisje danych dotyczących przewidywanej sprzedaży w celach statystycznych, planowania i analizy rynku. Komunikat może być wysyłany przez sprzedawcę do przekazania dostawcy informacji o spodziewanym popycie. Informuje o tym kiedy towary będą potrzebne, a nie, kiedy będą sprzedane. Właściwe wykorzystanie tego komunikatu wymaga posiadania systemu informatycznego kontrolującego zapasy oraz przewidującego przyszły poziom zapotrzebowania. Inventroy Report (INVRPT) Komunikat pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wyszczególnionymi informacjami odnoszącymi się do wykonanego lub planowanego spisu towarów.

49 EDIFACT - Raporty i planowanie (III)
Multiple Debit Advice (DEBMUL) Wiadomość wysyłana przez bank do klienta, informująca go o obciążeniach jego konta. Informacje mogą dotyczyć jednej lub więcej transakcji finansowych lub handlowych takich jak faktury, noty kredytowe, noty debetowe, opłaty za usługi bankowe. Multiple Credit Advice (CREMUL) Wiadomość wysyłana przez bank do klienta, informująca go o wpływach na jego koncie. Informacje mogą dotyczyć jednej lub więcej transakcji finansowych lub handlowych takich jak faktury, noty kredytowe, noty debetowe, opłaty za usługi bankowe.

50 ebXML (I) ebXML (electronic business XML) - projekt ramowy, zakładający budowę opartego na XML słownika dla transakcji biznesowych Koncepcja połączenia semantyki EDI z XML ebXML standaryzuje mechanizmy umożliwiające nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych oraz sposoby definiowania procesów i dokumentów biznesowych

51 ebXML (II) ebXML definiuje:
Zasady określania i rejestrowania procesów biznesowych (m.in. sekwencji zdarzeń składających się na dany proces, akcji podejmowanych przez zaangażowane strony, wymienianych dokumentów biznesowych), Reguły przedstawiania i rejestracji profilu firmy prezentującego ofertę firmy i warunki współpracy z potencjalnym partnerem, Procedury nawiązywania współpracy w sposób automatyczny na podstawie analizy i dopasowania profili partnerów, Wytyczne dla bezpiecznej i niezawodnej wymiany dokumentów biznesowych.

52 Użytkowanie ebXML ebXML ma formę zestawu uzupełniających się specyfikacji, opisujących kluczowe elementy infrastruktury przedsiębiorstwa Poszczególne specyfikacje zostały przygotowane w sposób umożliwiający ich niezależną implementację. Pozwala to na sukcesywne wdrażanie poszczególnych elementów infrastruktury ebXML zgodnie z potrzebami ebXML to obecnie jedyny globalnie rozwijany standard komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami danej branży oparty o XML ebXML jest standardem otwartym

53 Specyfikacje ebXML Technical Architecture Specification - Specyfikacja Architektury Technicznej ebXML Business Process Specification Schema - Specyfikacja Schematu Procesu Biznesowego Registry Information Model - Model Informacyjny Rejestru Registry Services Specification - Specyfikacja Usług Rejestru Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification - Specyfikacja Profilu i Umowy Współpracy

54 Organizacja OASIS OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), 1993 r. Międzynarodowe konsorcjum non-profit, zajmujące się tworzeniem i katalogowaniem i adoptowaniem standardów pomocnych dla wszelkich technologii e-biznes Spis wspomaganych standardów:

55 Standard SOAP w XML SOAP - Simple Object Access Protocol
Protokół służący do wymiany ustrukturyzowanych informacji (obiektów) w systemie zdecentralizowanym Wykorzystanie technologii XML do definiowania rozszerzalnej infrastruktury komunikacyjnej określającej strukturę komunikatów, które mogą być wymieniane za pośrednictwem różnych protokołów Infrastruktura niezależna od wszelkich modeli programowania oraz innych semantyk, specyficznych dla poszczególnych implementacji.

56 Zadanie dla SOAP Przekazywanie obiektów zakodowanych w postaci komunikatów XML Dowolne aplikacje nadawcy i odbiorcy komunikatów XML interpretują obiekty SOAP można enkapsulować w nagłówkach lub danych komunikatów innych protokołów (TCP, HTTP, SMTP i innych) Tryb pracy: żądanie- odpowiedź

57 SOAP - implementacje Komponenty klientów SOAP do przeglądarek WWW
Moduły COM dla aplikacji klienckich Serwery SOAP na bazie Popularne rozwiązanie - rozszerzenie WEB dla SOAP. Serwer SOAP zintegrowany z Apache lub IIS. Rozwiązania Open Source: - mesa SOAP

58 SOAP - komunikaty


Pobierz ppt "E-biznes i Usługi Elektroniczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google