Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Wychowanie bez porażek Szczecin 05.05.2010 Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu. Janusz Korczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Wychowanie bez porażek Szczecin 05.05.2010 Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu. Janusz Korczak."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Wychowanie bez porażek Szczecin 05.05.2010 Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu. Janusz Korczak

2 Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym Lek. Adela Nurczyńska Lek. Sebastian Woźniak

3 ROZWÓJ OSOBNICZY FIZYCZNY (morfologia, budowa, wymiary) RUCHOWY (funkcje, motoryka) PSYCHICZNY (osobowość) SPOŁECZNY (funkcjonowanie w grupie, rodzinie, szkole)

4 ROZWÓJ FIZYCZNY Ciąg przeobrażeń, mający charakter nieodwracalnych trendów w zakresie doskonalenia morfologii i funkcji komórek, tkanek i narządów oraz ustroju jako całości, zmierzających do osiągnięcia pełnej dojrzałości i zdolności do reprodukcji.

5 ROZWÓJ EMOCJONALNY jest ściśle uzależniony od dojrzałości struktur mózgowych i doświadczenia życiowego dziecka

6 NATURALNE TRUDNE OKRESY ROZWOJU Momenty przejściowe między jednym cyklem życia a drugim, między dzieciństwem a, czy między dorastaniem a dorastaniem, czy między dorastaniem a dorosłością

7 NORMA ROZWOJOWA Rozwój człowieka jest uwarunkowany wieloczynnikowo i wykazuje znaczną zmienność Z reguły łatwiej rozpoznać chorobę niż zdecydowanie potwierdzić wątpliwą prawidłowość Z reguły łatwiej rozpoznać chorobę niż zdecydowanie potwierdzić wątpliwą prawidłowość

8 ZJAWISKO AKCELERACJI ROZWOJU Międzypokoleniowe przyspieszenie osiągania poszczególnych etapów dojrzewania płciowego i ostatecznie większych wymiarów ciała

9 KLASYFIKACJA - ROZWÓJ FIZYCZNY OKRES PRENATALNY OKRES PRENATALNY OKRES POSTNATALNY OKRES POSTNATALNY - noworodkowy (pierwsze 28 dni) - niemowlęcy (1 rok życia) - poniemowlęcy (2-3 rok życia) - przedszkolny (4-6 rok życia) - szkolny (7-15 rok życia) - młodzieńczy (16-20 rok życia)

10 KLASYFIKACJA - ROZWÓJ FIZYCZNY Wiek szkolny - faza obojętnopłciowa (u dziewcząt do 8 roku, u chłopców do 9 roku życia) - faza dojrzewania płciowego (8/9 - 15/17 rok życia)

11 OKRES WCZESNOSZKOLNY

12 Nauka szkolna Zdobywanie podstawowej, ale jeszcze nie usystematyzowanej wiedzy o świecie Intensyfikacja rozwoju procesów poznawczych – wrażeń, uwagi, pamięci i spostrzegawczości

13 OKRES WCZESNOSZKOLNY Pojawiają się: Porównywanie, Abstrahowanie, Uogólnianie Nowe działania myślowe – analiza- synteza, dodawanie - odejmowanie etc., szeregowanie i klasyfikacja

14 OKRES WCZESNOSZKOLNY - - Staje się członkiem grupy społecznej jaką są rówieśnicy, klasa, szkoła etc. - - Określenie własnej pozycji i roli w grupie - - Odpowiedzialność za siebie i otoczenie

15 OKRES WCZESNOSZKOLNY Zmniejsza się autorytet rodziców – tworzy się Ja idealne Kształtuje się OSOBISTE pojęcie etyki, norm moralnych Ostre antagonizmy między płciami

16 OKRES WCZESNOSZKOLNY Zmiana sylwetki dziecka (spłaszczenie klatki piersiowej, pogłębienie kifozy piersiowej Pokwitaniowy skok wysokości ciała (przyspieszone tempo wzrastania) Wydłużenie kończyn dolnych i długości stóp Dymorfizm płciowy

17 REAKCJE EMOCJONALNE W WIEKU SZKOLNYM Zaburzenia łaknienia Zaburzenia snu Zaburzenia mowy Autyzm dziecięcy Zespół Aspergera Upośledzenie umysłowe Obojętność uczuciowa Zaburzenia zachowania, nastroju, Moczenie mimowolne nieorganiczne Zanieczyszczanie się kałem Tiki Zespół nadpobudliwości ruchowej=ADHD Nerwica (natręctw, histeryczna, lęki)

18 MOCZENIE MIMOWOLNE - ENURESIS Nocne/dzienne Najczęściej wtórne po 4 roku życia Wykluczenie przyczyn organicznych – zakażenie układu moczowego

19 ZANIECZYSZCZANIE KAŁEM - ENCOPRESIS Najczęściej wtórne, po 4 roku życia Wykluczenie przyczyn organicznych - zaparcia Zaburzenia regresywne Zachowania agresywne

20 ZABURZENIA SNU Trudności z zasypianiem Lęki nocne (pavor nocturnus) -padaczka Koszmary senne Rzadko są pierwszym objawem choroby somatycznej lub psychicznej

21 ZABURZENIA MOWY Artykulacja, Ekspresja, Rozumienie Najczęściej występują zaburzenia mieszane ekspresji i rozumienia Logonerwice, jąkanie, spieszczanie, mutyzm wybiórczy Różnicować z autyzmem

22 SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH Czytanie Ortografia Umiejętności arytmetycznych NIE SĄ ONE WYNIKIEM UPOŚLEDZENIA, URAZU CZY CHOROBY OUN.

23 TIKI - ZACHOWANIA MIMOWOLNE Ruchowe (proste/złożone) Głosowe Udzielone Przemijające/przewlekłe (12 m-cy) Zanikają w czasie snu Zespół Gillesa de la Touretta

24 ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ ADHD – attention deficit hiperactivity disorder Zespół hiperkinetyczny Ujawnia się co najmniej w 2 środowiskach (dom, szkoła) Częściej chłopcy 1-2 % populacji dziecięcej

25 ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Triada kliniczna: 1. 1. trudności z utrzymaniem uwagi 2. 2. kontrola impulsywności 3. 3. nadmierna ruchliwość

26 ADHD - SCHORZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE Urazy głowy Moczenie nocne Trudności w nauce (dysleksja) częściej u chłopców współwystępują inne zaburzenia rozwojowe

27 AUTYZM DZIECIĘCY Całościowe zaburzenia rozwojowe 2-20/100 000 dzieci Nieprawidłowy rozwój dziecka przed 3 r.ż. Triada objawów: 1. 1. Zaburzone interakcje społeczne 2. 2. Komunikowanie się 3. 3. Zachowanie

28 AUTYZM DZIECIĘCY Czynniki środowiskowe – główna przyczyna Nie zidentyfikowano genu odpowiedzialnego za autyzm Nie ma żadnych specyficznych zmian w OUN Domena psychologów i psychiatrów dziecięcych.

29 ZESPÓŁ ASPERGERA Zaburzenia jakościowe w zakresie interakcji społecznych 36-40/10 000 ludzi Rozwój dziecka do 3 roku życia przebiega prawidłowo Rozwój mowy i inteligencja są prawidłowe Powikłania: izolacja, osamotnienie, zaburzenia lękowe, depresja, agresja, zachowania aspołeczne

30 ZESPÓŁ ASPERGERA Następstwa: izolacja, osamotnienie, zaburzenia lękowe, depresja, agresja, zachowania aspołeczne Leczenie: trening umiejętności społecznych

31 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE Najczęstsza forma niepełnosprawności u dzieci - 2% populacji Diagnoza za pomocą testów inteligencji - np.: skala Wechslera Stopnie: lekki – głęboki Nie jest wartością bezwzględnie stałą – może się podnieść pod wpływem rehabilitacji

32 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE Stopień lekki uwarunkowany wieloczynnikowo Istnieje korelacja między inteligencją rodziców i dzieci Stopień głęboki – organiczne uszkodzenie OUN

33 MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE Grupa nie postępujących, lecz zmieniających się z wiekiem zespołów ruchowych Grupa nie postępujących, lecz zmieniających się z wiekiem zespołów ruchowych będących następstwem uszkodzeń lub zaburzeń rozwojowych mózgu we wczesnym stadium rozwoju 2 - 2,5/1000 żywo urodzonych dzieci 30 – 40% jest upośledzonych umysłowo

34 MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE Najczęstsza postać – obustronne porażenie kurczowe (Diplegia) Dzieci urodzone przedwcześnie Większość nie wykazuje zaburzeń w rozwoju umysłowym Głównymi problemami są: ograniczenie ruchomości kończyn dolnych i zaburzenia wzrokowe

35 OKRES DOJRZEWANIA (fot. JupiterImages/EAST NEWS)

36 OKRES DOJRZEWANIA (12-18 l.) Literackie określenie tego czasu jako trudny wiek, okres burzy i naporu, okres ponownego uporu – typowe dla tego okresu gwałtowne, czasem nawet radykalne zmiany fizyczne (hormony!) i psychiczne przekształcają dziecko w człowieka dorosłego… ??? Szereg zmian skutkuje dojrzewaniem fizjologicznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym.

37 OKRES DOJRZEWANIA Poza wiekiem niemowlęcym najintensywniejszy okres wzrostu oraz ostatecznego ukształtowania się dymorfizmu płciowego – zmiana sylwetki, burza hormonów – estrogeny, testosteron etc.

38 Dojrzewanie psychiczne fizyczne społeczne seksualne

39 OKRES DOJRZEWANIA Spowolnienie i niezgrabność ruchowa – zaburzenie statyki spowodowane przebudową sylwetki Spowolnienie i niezgrabność ruchowa – zaburzenie statyki spowodowane przebudową sylwetki Miesiączkowanie – szkoła jako jedyne źródło informacji, temat tabu w rodzinie – w ciągu pierwszych 2-3 lat miesiączki są nieregularne i NIEBOLESNE! Miesiączkowanie – szkoła jako jedyne źródło informacji, temat tabu w rodzinie – w ciągu pierwszych 2-3 lat miesiączki są nieregularne i NIEBOLESNE!

40 OKRES DOJRZEWANIA Typowymi dla okresu dojrzewania są: Intensywny rozwój intelektualny – myślenie abstrakcyjne, formalne, logiczne i hipotetyczno-dedukcyjne Rozwój zainteresowań i twórczości Wzmożona wrażliwość i chwiejność emocjonalna, egzaltacja do skrajnych nastrojów Tendencja do zwiększonego krytycyzmu, wręcz krytykanctwa

41 OKRES DOJRZEWANIA Potrzeba swobody i niezależności w opozycji do poczucia niższości, zagrożenia przed nieznanym, nowym dorosłym światem skutkuje nonszalancją, ryzykownymi zachowaniami – papierosy, alkohol, narkotyki, inicjacja seksualna - tabletki antykoncepcyjne, przypadkowy sex, uprawianiem ekstremalnych sportów etc. Uspokojenie i zrównoważenie emocjonalne pojawią się dopiero w wieku młodzieńczym przypadającym na 18-22 r. ż.

42 ZABURZENIA ŁAKNIENIA Odmowa jedzenia (jadłowstręt) – dziewczęta i kobiety – 14-20 r.ż. Otyłość – w 90% otyłość prosta Nawykowe wymioty Odmawianie spożywania pewnych rodzajów pokarmów – diety! Spożywanie niejadalnych substancji (pica)

43

44 ZABURZENIA LĘKOWE Strach to reakcja obronna Strach to reakcja obronna Lęk separacyjny – dotyczy młodszych dzieci, brak rodzica – żłobek, przedszkole, EUROSIEROCTWO etc. Lęk separacyjny – dotyczy młodszych dzieci, brak rodzica – żłobek, przedszkole, EUROSIEROCTWO etc. Lęk społeczny – brak kontaktu z rówieśnikami – część z. Aspergera, autyzmu etc. Lęk społeczny – brak kontaktu z rówieśnikami – część z. Aspergera, autyzmu etc. Uogólnione zaburzenia lękowe Uogólnione zaburzenia lękowe

45 OKRES DOJRZEWANIA Depresja – wykorzystywanie seksualne, myśli i próby samobójcze

46

47 OKRES DOJRZEWANIA Lęk paniczny Fobie (heksakosjoiheksekontaheksafobia, triskaidekafobia, antofobia etc.) Obojętność uczuciowa Agresja Nerwica natręctw Nerwica histeryczna

48 Na psychiczny i emocjonalny rozwój dziecka wpływają również przewlekłe choroby, stres – cukrzyca, choroby onkologiczne – białaczki, chłoniaki guzy lite, problemy gastrologiczne, nefrologiczne etc. – choruje cała rodzina!

49 PIŚMIENNICTWO: Pediatria – pod redakcją K. Kubickiej i W. Kawalec Pediatria – pod redakcją K. Kubickiej i W. Kawalec Norma kliniczna w pediatrii- pod redakcją M. Krawczyńskiego Norma kliniczna w pediatrii- pod redakcją M. Krawczyńskiego Neurologia dziecięca – pod redakcją R. Michałowicza i S. Jóźwiaka Neurologia dziecięca – pod redakcją R. Michałowicza i S. Jóźwiaka Antropomotoryka – W. Osiński Antropomotoryka – W. Osiński Neurologia dziecięca Nr 33 Vol.17/2008 Neurologia dziecięca Nr 33 Vol.17/2008 Forum internetowe: urwis.pl; edukacja.edux.pl; profesor.pl, medserwis.pl Forum internetowe: urwis.pl; edukacja.edux.pl; profesor.pl, medserwis.pl

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Konferencja Wychowanie bez porażek Szczecin 05.05.2010 Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu. Janusz Korczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google