Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja FAB jako realizacja założeń SES 20.01.2009 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja FAB jako realizacja założeń SES 20.01.2009 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja FAB jako realizacja założeń SES 20.01.2009 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

2 1) Definicja FAB 2) Uwarunkowania prawne 3) Główne założenia tworzenia FAB 4) Fazy wprowadzania FAB 5) Inicjatywy FAB 6) 7) Zmiany powodowane przez FAB 8) Sytuacja w regionie 9) Baltic FAB 1) Definicja FAB 2) Uwarunkowania prawne 3) Główne założenia tworzenia FAB 4) Fazy wprowadzania FAB 5) Inicjatywy FAB 6) Cele Skuteczności Działania 7) Zmiany powodowane przez FAB 8) Sytuacja w regionie 9) Baltic FAB Departament Żeglugi Powietrznej TEMATYKA

3 Departament Żeglugi Powietrznej SES I Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej 550/ 2004 Rozporządzenie Ramowe 549/ 2004 Rozporządzenie w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej 551/ 2004 Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności EATMN 552/ 2004 Rozporządzenie w sprawie elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej 2150/ 2005 Rozporządzenie w sprawie wspólnego schematu opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej 1794/ 2006

4 Departament Żeglugi Powietrznej SES I Szczególne wymagania dla Funkcjonalnych Bloków PP : poparte względami bezpieczeństwa; optymalne użytkowanie przestrzeni powietrznej, uwzględniając przepływ ruchu lotniczego; uzasadnione ich całkowitą wartością dodaną; płynne i elastyczne przekazanie odpowiedzialności za kontrolę ruchu lotniczego; zgodność konfiguracji górnej i dolnej przestrzeni powietrznej; warunki wynikające z regionalnych porozumień podjętych wewnątrz ICAO; uwzględnienie regionalnych porozumień. Rozporządzenie 551/ 2004 Górna przestrzeń powietrzna zostaje skonfigurowana w funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej

5 SES II Departament Żeglugi Powietrznej Podejście pakietowe do rozporządzeń SES II i EASA. Jednoczesne uzgodnienie projektów – kwiecień 2009. Wejście w życie rozporządzenia najwcześniej wrzesień 2009. Termin wprowadzenia FAB-ów (2012) najistotniejszą kwestią sporną.

6 Minimalizacja fragmentacji przestrzeni powietrznej spowodowanej granicami państwowymi. Minimalizacja fragmentacji przestrzeni powietrznej spowodowanej granicami państwowymi. Likwidacja tzw. wąskich gardeł w strukturze dróg lotniczych. Likwidacja tzw. wąskich gardeł w strukturze dróg lotniczych. Zapewnienie możliwości konsolidowania świadczenia usług żeglugi powietrznej. Zapewnienie możliwości konsolidowania świadczenia usług żeglugi powietrznej. Utrzymanie lub poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych przy rosnącej dynamice ruchu lotniczego. Utrzymanie lub poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych przy rosnącej dynamice ruchu lotniczego. Zaspokojenie wymagań cywilnych i wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej. Zaspokojenie wymagań cywilnych i wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TWORZENIA FAB Departament Żeglugi Powietrznej

7 FAZY WPROWADZANIA FAB Departament Żeglugi Powietrznej Koordynacja działań w zakresie górnej przestrzeni powietrznej. Koordynacja działań w zakresie dolnej przestrzeni powietrznej. Wspólne usługi CNS/ ATM. Integracja funkcjonalna i biznesowa ANSP

8 INICJATYWY FAB Departament Żeglugi Powietrznej NE FAB

9 INICJATYWY FAB Departament Żeglugi Powietrznej

10 INICJATYWY FAB Departament Żeglugi Powietrznej

11 GENEZA FAB EC Departament Żeglugi Powietrznej 2005 FAB EC – NIEMCY, BENELUX (EUROCONTROL MUAC) 2005 FAB FRANCJA – SZWAJCARIA 2006 FAB EC – 6 PAŃSTW, 7 AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ STUDIUM WYKONALNOŚCI 2006 – 2007 FAZA I, Identyfikacja, Opis, Wstępna analiza koncepcji Styczeń – Kwiecień 2008 FAZA II, końcowa analiza i ocena Kwiecień – Czerwiec 2008 FAZA III, konsolidacja wyników Lipiec 2008 Raport Studium Wykonalności

12 DALSZE KROKI FAB EC Departament Żeglugi Powietrznej Listopad 2008 Deklaracja Intencji podpisana przez zaangażowane państwa, Umowa podpisana przez 7 agencji żeglugi powietrznej 2008 – 2009 próba nowych funkcji ATFCM-ASM (zarządzanie przepływem ruchu lotniczego i przestrzenia powietrzna) 2010 Podpisanie i ratyfikacja traktatu przez państwa 2010 – 2011 Wejście w ż ycie traktatu 2008 – 2012 Wprowadzenie inicjatywy w ż ycie

13 CELE SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA Departament Żeglugi Powietrznej ObszarCel Przepustowość Opóźnienie po trasie poniżej 1 min do 2018 Bezpieczeństwo Nie może się zmniejszyć Efektywność kosztowa Wzrost poniżej 25% przy wzroście ruchu o 50% Efektywność lotów Skrócenie trasy o 2km rocznie, do 2018 10km Środowisko Skrócenie czasu lotu Efektywność inicjatywy W trakcie opracowania

14 ZMIANY POWODOWANE PRZEZ FAB Departament Żeglugi Powietrznej

15 SYTUACJA W REGIONIE Departament Żeglugi Powietrznej

16 Inicjatywa pod egidą ICAO (2000) – posiedzenie FLOE 23 (Informal ATS/ ATFM Coordination Meeting Europe East), rekomendacja 23/1 Inicjatywa pod egidą ICAO (2000) – posiedzenie FLOE 23 (Informal ATS/ ATFM Coordination Meeting Europe East), rekomendacja 23/1 Memorandum of Understanding (MoU) między litewską, łotewską i polską ANSP (2003), Memorandum of Understanding (MoU) między litewską, łotewską i polską ANSP (2003), Memorandum of Cooperation (MoC) między polskim i litewskim CAA (2004), Memorandum of Cooperation (MoC) między polskim i litewskim CAA (2004), Prace Baltic ANS Commission (BANC) Prace Baltic ANS Commission (BANC) Utworzenie Międzyresortowego Zespołu ds FAB Utworzenie Międzyresortowego Zespołu ds FAB Zakończenie studium wykonalności – I połowa 2010 Zakończenie studium wykonalności – I połowa 2010 GENEZA BALTIC FAB Departament Żeglugi Powietrznej

17 Problem Obwodu Kaliningradzkiego.Problem Obwodu Kaliningradzkiego. Krótka wspólna granica (69 km, dwa punkty wejścia/wyjścia).Krótka wspólna granica (69 km, dwa punkty wejścia/wyjścia). Tylko 60 proc. ruchu z FIR Wilno do FIR Warszawa (i vice versa) przekracza wspólną granicę.Tylko 60 proc. ruchu z FIR Wilno do FIR Warszawa (i vice versa) przekracza wspólną granicę. Nieoptymalny kształt z uwagi na główne kierunki ruchu w regionie.Nieoptymalny kształt z uwagi na główne kierunki ruchu w regionie. Baltic FAB w obecnym kształcie jest nieefektywny. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE Departament Żeglugi Powietrznej

18 UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE Departament Żeglugi Powietrznej

19 Użytkownicy uznają FAB EC za najistotniejszą inicjatywę polityczną podjętą przez kraje w niej uczestniczące. Z niecierpliwością oczekują potencjalnych korzyści wynikających z wprowadzenia Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. Liczą na ścisłe włączenie strony wojskowej w proces projektowania i zarządzania przestrzenią powietrzną w FAB-ie. Szczególne korzyści oczekiwane są w związku z ujednoliceniem programów inwestycyjnych w ramach programu SESAR. Użytkownicy są rozczarowani odległą datą osiągnięcia pełni korzyści z wprowadzonych FAB-ów (2018). Niepokoi też kwestia koncentrowania się inicjatywy na osiągnięcie efektu synergii głównie w obszarach pozaoperacyjnych (szkolenie, inwestycje, funkcje wspierające). Departament Żeglugi Powietrznej OPINIA UŻYTKOWNIKÓW

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Departament Żeglugi Powietrznej


Pobierz ppt "Koncepcja FAB jako realizacja założeń SES 20.01.2009 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google