Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Maciej Milczanowski BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE PROJEKT

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Istota projektu. Terminy i miejsce konsultacji. Organizacja i terminy zaliczeń Plan zajęć:

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Dwie formy projektu  Innowacyjna  Tradycyjna

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Konkursy na najlepszy projekt  Najlepszy projekt innowacyjny  Najlepszy projekt naukowy

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów  Tytuł i dyplom za zajęcie pierwszego (drugiego i trzeciego) miejsca w kategorii innowacyjny lub naukowy projekt,  Nagroda rzeczowa,  Możliwość odbycia praktyk studenckich w katedrze,  Zaliczenie efektu kompetencyjnego z wykładu co podnosi ocenę z wykładu, Zwycięzcy w „grywalizacji” projektowej Konkursy na najlepszy projekt  Najlepszy projekt innowacyjny  Najlepszy projekt naukowy

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Zadania WideoTekstPrezentacja 12567 Film You TubeWywiad You TubeAktywność facebookAktywność TwitterPublikacja prezentacji PunktyKolejność studentów w danym zadaniu 3001 25021 20032 10043 80541 60652 5076113 4087224 3098335 2010446 557 5*Dla wszystkich uczestników, których prace zostały zaliczone przez nauczyciela Tabela 1. Formy aktywności i punktacja student ó w (tabela nr 3 przedstawia przykładowo wypełnioną tabelę aktywności student ó w). Każda aktywność w ramach GDL musi być opatrzona hasłem „ KBW-WSIiZ Rzesz ó w ”.

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Pomysł i projekt realizacji należy zgłosić prowadzącemu zajęcia

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów WYBÓR I SFORMUŁOWANIE PROBLEMU: WYBORU ZAKRESU TEMATYKI DOKONUJE NAUCZYCIEL SFORMUŁOWANIA PROBLEMU (TEMATU PROJEKTU) DOKONUJE STUDENT WYBÓR I SFORMUŁOWANIE PROBLEMU: WYBORU ZAKRESU TEMATYKI DOKONUJE NAUCZYCIEL SFORMUŁOWANIA PROBLEMU (TEMATU PROJEKTU) DOKONUJE STUDENT

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 1. OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA. 2. PRACA NAD REFERATEM/PREZENTACJĄ. 3. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA. 4. PREZENTACJA/OBRONA PROJEKTU.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Jest to rodzaj harmonogramu w którym zostaną wyszczególnione etapy działań. Plan powinien zawierać: terminy, sposoby realizacji, instytucje współpracujące, wykaz środków (np. aplikacji komputerowych) itp. Jest to rodzaj harmonogramu w którym zostaną wyszczególnione etapy działań. Plan powinien zawierać: terminy, sposoby realizacji, instytucje współpracujące, wykaz środków (np. aplikacji komputerowych) itp. Plan działania

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Wymagania dotyczące referatu: Format referatu: 5 tys. znaków (ze spacjami) tj. ok. 2-3 strony A4. Wstęp w oparciu o literaturę przedmiotu. Analiza problemu na postawie literatury, prasy i własnych doświadczeń oraz przemyśleń. Własne wnioski – ocena problemu. PRACA SAMODZIELNA!

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Terminy: – Środa, GODZ. 8.00 – 10.00, POK. RA222. KONSULTACJE – Środa, GODZ. 8.00 – 10.00, POK. RA222. – DWA RAZY NA SEMESTR. KONSULTACJE NA AFD – DWA RAZY NA SEMESTR. 10 MAJ. ODDANIE PROJEKTU – 10 MAJ.

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Strona tytułowa zawierająca: temat projektu, nazwisko, imię i kierunek studiów studenta realizującego projekt oraz nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego projekt. Spis treści. Cele projektu. Krótki wstęp teoretyczny, zawierający niezbędne pojęcia, terminy, definicje z zakresu projektu. Opis podjętych działań, dochodzenia do rozwiązania. Wnioski (zwłaszcza w kontekście realizacji postawionych celów), Krótkie streszczenie całości pracy (do 5 zdań), Bibliografia. Zawartość projektu:

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Kryteria oceny  KONSULTACJE NA AFD CO NAJMNIEJ 2 X W SEMESTRZE.  PREZENTACJA PRACY.  TREŚĆ REFERATU. Na ocenę końcową wpływają: umiejętność samodzielnej pracy, ogólne wiadomości nabyte podczas realizacji projektu, umiejętność dyskutowania i argumentowania, sumienność, terminowość itp.

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Zagadnienia podstawowe 1. Relacje UE z Rosją. 2. Gazociąg Północny a sprawa polska. 3. Sojusz militarny UE i NATO. 4. Jakie znaczenie dla procesu integracji miał udział Polski w konflikcie irackim? 5. Rola Unii Europejskiej w Arabskiej Rewolucji. 6. „Przywództwo” niemiecko-francuskie UE a kwestia bezpieczeństwa. 7. Relacje UE z UW w czasie tzw. Zimnej Wojny. 8. Misje pokojowe UE.

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów Literatura: Dyplomacja czy siła? : Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009. Integracja europejska w dokumentach / wybór i oprac. dokumentów Stanisław Parzymies ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. Muzułmanie w Europie / pod red. nauk. Anny Parzymies. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2005. Polska w organizacjach międzynarodowych / Fundacja Studiów Międzynarodowych ; red. Stanisław Parzymięs, Irena Popiuk-Rysińska. - Warszawa : Scholar, 1998. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, podręcznik dla studentów, Bellona, Warszawa 2008 Zięba, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, WAIP, Warszawa 2007. Prasa codzienna, tygodniki (m. in.: „Newsweek”, „Przekrój”, „Polityka”)

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 17 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015 Rzeszów PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia 2015sobota, 25 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google