Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nimm2 Lachgummi 1 Nobodys Unpredictable Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Readers Digest Warszawa, czerwiec 2005 Postawy i wartości Polaków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nimm2 Lachgummi 1 Nobodys Unpredictable Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Readers Digest Warszawa, czerwiec 2005 Postawy i wartości Polaków."— Zapis prezentacji:

1 Nimm2 Lachgummi 1 Nobodys Unpredictable Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Readers Digest Warszawa, czerwiec 2005 Postawy i wartości Polaków w wieku 17-27 lat

2 2 Spis treści Cele badawcze i metodologia3 Próba badawcza8 Wnioski9 Opinie o sytuacji w kraju11 Opinia o sytuacji osobistej i własnych perspektywach życiowych20

3 Nimm2 Lachgummi 3 CELE BADAWCZE I METODOLOGIA

4 4 Cele badawcze Celem badania jest poznanie postaw i wartości młodzieży w Polsce a w szczególności: Opinie o sytuacji w kraju Opinie o sytuacji osobistej i perspektywach życiowych Działalność społeczna Wyznawane wartości

5 5 Jak? Kto? Kiedy? Metodologia Co? Badanie ilościowe 19.05-30.05.2005 Polska Bezpośredni wywiad kwestionariuszowy w domu respondenta Gdzie? N=519; Reprezentatywna, ogólnopolska próba Polaków w wieku 17-27 lat

6 6 Kwestionariusz (1) REKRUTACJA Q1. W jakim jest Pan(i) wieku? Q2. Płeć OPINIE O SYTUACJI W KRAJU Q3. Czy uważa Pan(i), że generalnie rzecz biorąc sytuacja w kraju, w ciągu ostatnich 5 lat, zmieniła się na lepsze, pozostała niezmieniona, czy się pogorszyła? Proszę ocenić, jak to jest w następujących dziedzinach: Q4. Jeśli myśli Pan(i) o przyszłości, to czy wydaje się Panu(i), że w ciągu najbliższych pięciu lat sytuacja w kraju poprawi się, pozostanie bez zmian, czy się pogorszy? Proszę ocenić, jak to będzie w następujących dziedzinach: Q5. Na przyszłość naszego społeczeństwa można zapatrywać się pesymistycznie albo optymistycznie. Czy, generalnie rzecz biorąc, przyszłość naszego społeczeństwa widzi Pan(i): Q6. Są rzeczy, które pomagają w karierze. Co Pana(i) zdaniem pomaga w osiąganiu sukcesu zawodowego w dzisiejszej Polsce? Przedstawię Panu(i) kilka możliwości do wyboru. Proszę zdecydować, na ile każdy z wymienionych warunków jest ważny, jeśli chce się odnieść sukces. Q7. Polska została przyjęta niedawno do Unii Europejskiej. Czy Pana(i) zdaniem jest to: Q8. Co jest najlepszego w byciu Polakiem? Q9. Co jest najgorszego w byciu Polakiem?

7 7 Kwestionariusz (2) OPINIE O SYTUACJI OSOBISTEJ I WŁASNYCH PERSPEKTYWACH ŻYCIOWYCH Q10. Czy sądzi Pan(i), że generalnie rzecz biorąc Pana(i) sytuacja osobista zmieniła się w ciągu ostatnich pięciu lat na lepsze, pozostała bez zmian, czy się pogorszyła? Q11. Jeśli zastanawia się Pan(i) nad przyszłością, to czy uważa Pan(i), że osobista Pana(i) sytuacja w ciągu najbliższych pięciu lat poprawi się, pozostanie bez zmian, czy ulegnie pogorszeniu? Q12. Ludzie miewają w życiu wiele różnych celów. Na ile ważne będą dla Pana(i) w ciągu najbliższych pięciu lat następujące cele życiowe? To znaczy, co chciał(a)by Pan(i) osiągnąć w najbliższej przyszłości i jak bardzo Panu(i) na tym zależy? Q13. Przeczytam teraz Panu(i) jeszcze raz te cele, które uznał(a) Pan(i) za najważniejsze. Proszę wybrać trzy z nich, które uważa Pan(i) za ważniejsze od innych, i ułożyć je w kolejności, od najważniejszego. Jeśli to okaże się konieczne, przeczytam je Panu(i) kilkakrotnie. Q14. Jak ocenia Pan(i) swoje szanse na osiągnięcie sukcesu materialnego? Proszę powiedzieć, czy poniższe rzeczy już Pan(i) ma, czy też zamierza je uzyskać lub dorobić się ich w ciągu najbliższych 5 lat, 10 lat, kiedyś później, czy też nigdy nie widzi Pan(i) na to szans. Jeśli Pana(i) nie interesuje uzyskanie którejś z poniższych rzeczy, proszę powiedzieć o tym. A więc, jakie są Pana(i) szanse na: Q15. Jaki jest Pana(i) obecny stan cywilny i sytuacja rodzinna? Q16. Jak określił(a)by Pan(i) swoje szanse na znalezienie pracy? Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje do Pana(i) sytuacji? Q17. Teraz wymienię niektóre wartości, którymi ludzie się w życiu kierują, lub sprawy, które uważają za ważne. Proszę powiedzieć, jak ważna jest dla Pana(i) każda z nich w Pana(i) życiu. Proszę ocenić ich ważność w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza, że dana sprawa jest dla Pana(i) bardzo ważna, a 1 – że nie ma dla Pana(i) znaczenia. A więc, na ile ważne jest dla Pana(i): Q18. Młodzi ludzie mają często inne podejście do życia niż ich rodzice. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje Pana(i) przekonania w tej sprawie? Q19. Teraz wymienię kilka zjawisk w kraju i świecie współczesnym, które niepokoją ludzi. Do jakiego stopnia Pan(i) się ich obawia? Proszę ocenić w skali od 1 do 5; ocena 5 oznacza, że ten czynnik wydaje się Panu(i) bardzo groźny, a 1 – że w ogóle nie widzi Pan(i) w nim zagrożenia. A więc, na ile obawia się Pan(i): WARTOŚCI Q20. Które z poniższych stwierdzeń pasują do Pana(i) najlepiej? Q21. Czy jest Pan(i) za legalizacją w Polsce miękkich narkotyków takich jak marihuana? Q22. Jakie jest Pana(i) wykształcenie? Q23. Jakie wykształcenie spodziewa się Pan(i) uzyskać? Q24. Jakie wykształcenie mają Pana(i) rodzice (jeśli jedno z nich ma wyższe niż drugie, to prosimy podać to wyższe)? Q25. Czy zamierza Pan(i) angażować się w życie polityczne kraju? Q26. Czy zamierza Pan(i) angażować się w działalność społeczną (np. na rzecz orgnizacji charytatywnych, lokalnej społeczności, inicjatyw typu sprzątanie Ziemi, opieki nad zwierzętami, PCK, w komitecie rodzicielskim, szkole)? Q27. Czy jest Pan(i) za opiekuńczym modelem państwa, którego rolą jest m.in. wspieranie najsłabszych grup społecznych, zabezpieczanie pracowników przed negatywnymi skutkami wydarzeń życiowych? Q28. Czy był(a)by Pan(i) gotów/gotowa czynnie bronić swojego kraju, gdyby zaszła taka potrzeba?

8 Nimm2 Lachgummi 8 Próba badawcza N=519 Płeć Kobieta 257 Mężczyzna 262 Wiek 17-19 lat 153 20-24 lat 272 25-27 lat 134 Wielkość miejscowości Wieś185 Miasta o liczbie ludności do 20 tys.67 Miasta o liczbie ludności 20 - 50 tys.56 Miasta o liczbie ludności 50 - 100 tys.46 Miasta o liczbie ludności 100 - 200 tys.43 Miasta o liczbie ludności 200 - 500 tys.56 Miasta o liczbie ludności 500 tys. i więcej66 W próbie nałożono kwoty na płeć i wiek oraz wielkość miejscowości tak aby odzwierciedlała rzeczywistą strukturę demograficzną w badanej populacji.

9 Nimm2 Lachgummi 9 WNIOSKI

10 10 Wnioski Polacy w wieku 17-27 lat negatywnie oceniają zmiany jakie zaszły na przełomie ostatnich 5 lat w Polsce. Ich zdaniem najbardziej pogorszyły się: poziom korupcji w życiu publicznym, szanse znalezienia pracy, jakość opieki medycznej, stopa życiowa ludności. Zdaniem badanych poprawiła się możliwość prowadzenia życia towarzyskiego. Do tzw. strefy optymizmu zaliczyć należy: poprawę stopy życiowej Polaków, szanse na znalezienie pracy, stan środowiska naturalnego, nastroje Polaków i jakość opieki medycznej. Poprawę sytuacji osobistej najbardziej odczuli badani w wieku powyżej 20 lat. Jest to spowodowane przejściem w inny etap życia (zakończenie szkoły średniej). Zdecydowana większość respondentów za swój główny cel życiowy podaje: uzyskanie samodzielności finansowej oraz znalezienie pracy. Przy czym znalezienie dobrze płatnej pracy jest dla większości kwestią co najmniej 5 lat. Wartości materialne są ważniejsze dla mężczyzn, natomiast wartości niematerialne takie jak: bezpieczeństwo, życie rodzinne są ważniejsze dla kobiet. Kobiety istotnie bardziej niż mężczyźni identyfikują obawy ze swoim życiem, zarówno te związane z niemożliwością powiększania własnych zasobów (np. bieda) jak i te o charakterze ogólnospołecznym (np. terroryzm, narkomania).

11 Nimm2 Lachgummi 11 OPINIE O SYTUACJI W KRAJU

12 12 Ocena sytuacji w kraju Q3. Czy uważa Pan(i), że generalnie rzecz biorąc sytuacja w kraju, w ciągu ostatnich 5 lat, zmieniła się na lepsze, pozostała niezmieniona, czy się pogorszyła? Proszę ocenić, jak to jest w następujących dziedzinach: BAZA: N=519 Sortowano według poprawiło się

13 13 Ocena przyszłej sytuacji w kraju Q4. Jeśli myśli Pan(i) o przyszłości, to czy wydaje się Panu(i), że w ciągu najbliższych pięciu lat sytuacja w kraju poprawi się, pozostanie bez zmian, czy się pogorszy? Proszę ocenić, jak to będzie w następujących dziedzinach: BAZA: N=519 Sortowano według poprawi się

14 14 Tendencje postaw BAZA: N=519 Poprawiło się Poprawi się Strefa optymizmu

15 15 Ocena przyszłości społeczeństwa Q5. Na przyszłość naszego społeczeństwa można zapatrywać się pesymistycznie albo optymistycznie. Czy, generalnie rzecz biorąc, przyszłość naszego społeczeństwa widzi Pan(i): BAZA: N=519 PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Optymistycznie 62% (b)54%64% (e)58%52% Pesymistycznie 29%40%(A)28%37% (c) n262257153232134 optymistycznie pesymistycznie Nie wiem Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90% Wśród pesymistów największą grupę stanowią kobiety.

16 16 Determinanty sukcesu zawodowego Q6. Są rzeczy, które pomagają w karierze. Co Pana(i) zdaniem pomaga w osiąganiu sukcesu zawodowego w dzisiejszej Polsce? Przedstawię Panu(i) kilka możliwości do wyboru. Proszę zdecydować, na ile każdy z wymienionych warunków jest ważny, jeśli chce się odnieść sukces. Skala 1-5; 5-bardzo ważne BAZA: N=519 determinanty Total PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Znajomość języków obcych 92%90%94%90%93% Odpowiednie wykształcenie 90%88%92% 90%87% Znajomość fachu/Umiejętności zawodowe 88%86%89%84%90%88% Plecy', tj. wpływowi krewni, znajomi, przyjaciele 86%85%86%87%83%90% (d) Zdolności 84%83%86%82%85%86% Wiara w siebie 83%81%85%84%83%82% Szczęście 78%76%79%76%80%77% Pochodzenie z zamożnej rodziny (Dobre zaplecze finansowe, pieniądze) 72%71%74%76% (D)66%78% (D) Umiejętność rozpychania się łokciami 64%68%61%65%63%65% Uroda/Atrakcyjna powierzchowność 60%52%68% (A)63%58%57% Umiejętność obchodzenia (omijania) prawa i przepisów 50%55% (b)46%50%56% (E)43% Przynależność do wpływowej partii politycznej 41%42%40%44%39%40% Wiara religijna 31%27%35% (a)33% (E)37% (E)19% n 519262257153232134 Top 2 boxes (4,5) Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90%

17 17 Ocena przystąpienia Polski do UE Q7. Polska została przyjęta niedawno do Unii Europejskiej. Czy Pana(i) zdaniem jest to: BAZA: N=519 dobre dla kraju, czyli przystąpienie okazało się korzystne złe dla kraju, to znaczy przystąpienie okazało się niekorzystne Nie wiem PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Dobre dla kraju 73%70%69%72%74% Złe dla kraju 16%15%18%15%14% n262257153232134 Zdecydowana większość Polaków w wieku 17-27 lat uważa, że przystąpienie Polski do UE było dobre dla kraju. Nie stwierdzono różnic w opiniach respondentów w poszczególnych grupach demograficznych.

18 18 Zalety bycia Polakiem Q8. Co jest najlepszego w byciu Polakiem? BAZA: N=519 Spontaniczne wypowiedzi respondentów l. odpowiedzi Tradycje54 Historia45 Kultura30 Duma narodowa27 Zaradność26 Jan Paweł II26 Wykształcenie/Oświata25 Wybitne osobistości21 Gościnność17 Miejsce urodzenia14 Patriotyzm13 Katolicyzm/Religia12 W środku Europy/Położenie kraju11 Umiejętność zjednoczenia się w trudnych chwilach11 NIC48 Wskazania powyżej 10

19 19 Wady bycia Polakiem Q9. Co jest najgorszego w byciu Polakiem? BAZA: N=519 Spontaniczne wypowiedzi respondentówl. odpowiedzi Bezrobocie63 Korupcja42 Bieda/Stan majątkowy38 Brak kultury osobistej/Chamstwo38 Zła opinia31 Alkoholizm29 Brak perspektyw27 Życie polityczne/politycy26 Stereotypy26 Bezprawie/Przestępczość19 Złodziejstwo15 Za granicą uważają nas za złodziei14 Za granicą uważają nas za pijaków14 Niskie zarobki14 Za granicą pracownik niższej kategorii13 Zawiść12 Nałogi12 Nietolerancja12 Brak zainteresowania społeczeństwem ze strony rządu11 Kłamstwo/Oszustwo/Nieuczciwość10 NIC27 Wskazania powyżej 10

20 Nimm2 Lachgummi 20 Opinia o sytuacji osobistej i własnych perspektywach życiowych

21 21 Ocena osobistej sytuacji Q10. Czy sądzi Pan(i), że generalnie rzecz biorąc Pana(i) sytuacja osobista zmieniła się w ciągu ostatnich pięciu lat na lepsze, pozostała bez zmian, czy się pogorszyła? BAZA: N=519 PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Zmieniła się na lepsze 38%36%28%40%(C)43%(C) Nie zmieniła się 42%47% 54% (D,E) 43%36% Pogorszyła się 15% 12%14%19% n262257153232134 Zmieniła się na lepsze Nie zmieniła się Nie wiem Pogorszyła się Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90% Prawie połowa respondentów deklaruje, że sytuacja osobista nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich 5 lat. Prawie dwie piąte respondentów odczuło zmianę na lepsze. Tych osób jest najwięcej w grupach wiekowych 20-24 oraz 25-27 lat. W odróżnieniu od osób w wieku 17-19 lat te grupy stanowią osoby, które zakończyły edukację w szkole średniej i znajdują się na innym etapie rozwoju osobistego i zawodowego. Poprawi się 43% Pozostanie bez zmian 32% Pogorszy się 25% Q11. Jeśli zastanawia się Pan(i) nad przyszłością, to czy uważa Pan(i), że osobista Pana(i) sytuacja w ciągu najbliższych pięciu lat poprawi się, pozostanie bez zmian, czy ulegnie pogorszeniu? n=72

22 22 Ocena osobistej sytuacji w przyszłości Q11. Jeśli zastanawia się Pan(i) nad przyszłością, to czy uważa Pan(i), że osobista Pana(i) sytuacja w ciągu najbliższych pięciu lat poprawi się, pozostanie bez zmian, czy ulegnie pogorszeniu? BAZA: N=519 Poprawi się Pozostanie bez zmian Nie wiem Ulegnie pogorszeniu PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Poprawi się 62%56%58%63% (e)54% Pozostanie bez zmian 23%32%(A)30%26%28% Ulegnie pogorszeniu 6%7% 6%7% n262257153232134 Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90%

23 23 Cele życiowe Q12. Ludzie miewają w życiu wiele różnych celów. Na ile ważne będą dla Pana(i) w ciągu najbliższych pięciu lat następujące cele życiowe? To znaczy, co chciał(a)by Pan(i) osiągnąć w najbliższej przyszłości i jak bardzo Panu(i) na tym zależy? Skala 1-5; 5-bardzo ważne BAZA: N=519 cele Total PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Uzyskanie samodzielności finansowej 95%94%95%94%97%(E)91% Znalezienie odpowiedniej pracy 94%93%96%(a)97%(E)96%(E)90% Zdobycie własnego mieszkania 86%85%87%83%88%85% Zdobycie wykształcenia 85%80%90%(A)92%(d,E)86%(E)76% Rozwój osobowości, praca nad sobą, dążenie do tego, aby stać się lepszym człowiekiem 85%82%88%(a)79%87%(c)88%(C) Zawarcie nowych znajomości i przyjaźni 73% 77%(E)74%(e)66% Wzmocnienie więzi rodzinnych 71%66%76%(A)68%70%76% Przyjemności (dobre życie, rozrywki) 70%75%(B)65%72%(e)73% (E)63% Założenie rodziny (zawarcie związku małżeńskiego i posiadanie dzieci) 68%65%71%64%72%65% Pomaganie potrzebującym 68%64%73%(A)70%69%66% Znalezienie 'tego jedynego/tej jedynej', ale nie ślub 55%56%54%58%(E)61%(E)41% Podróże zagraniczne ('rozejrzenie się po świecie') 55% 56%58%57%51% Top 2 boxes (4,5) Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90%

24 24 Hierarchia ważności celów życiowych Q13. Przeczytam teraz Panu(i) jeszcze raz te cele, które uznał(a) Pan(i) za najważniejsze. Proszę wybrać trzy z nich, które uważa Pan(i) za ważniejsze od innych, i ułożyć je w kolejności, od najważniejszego. Jeśli to okaże się konieczne, przeczytam je Panu(i) kilkakrotnie. BAZA: cele uznane za bardzo ważne

25 25 Ocena szans na osiągnięcie sukcesu życiowego Q14. Jak ocenia Pan(i) swoje szanse na osiągnięcie sukcesu materialnego? Proszę powiedzieć, czy poniższe rzeczy już Pan(i) ma, czy też zamierza je uzyskać lub dorobić się ich w ciągu najbliższych 5 lat, 10 lat, kiedyś później, czy też nigdy nie widzi Pan(i) na to szans. Jeśli Pana(i) nie interesuje uzyskanie którejś z poniższych rzeczy, proszę powiedzieć o tym. A więc, jakie są Pana(i) szanse na: BAZA: N=519

26 26 Szanse znalezienia pracy Q16. Jak określił(a)by Pan(i) swoje szanse na znalezienie pracy? Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje do Pana(i) sytuacji? BAZA: N=519 PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) mam pracę lub będę mieć, ale nie jestem pewien/pewna, czy znajdę taką pracę, którą będę lubić 45%44%31%48%(C)52% o pracę jest bardzo trudno, więc nie wiem, czy w ogóle jakąś znajdę 21%28%(a)37%(D,E)20%16% mam/będę mieć oferty świetnej pracy i sądzę, że będę mieć możliwość wybrania takiej, jaka będzie mi odpowiadać 22%17%18%19%23% wyjadę za granicę i tam będę pracować12%11%14%13%7% n262257153232134 Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90%

27 27 Wartości w życiu Q17. Teraz wymienię niektóre wartości, którymi ludzie się w życiu kierują, lub sprawy, które uważają za ważne. Proszę powiedzieć, jak ważna jest dla Pana(i) każda z nich w Pana(i) życiu. Skala 1-5; 5-bardzo ważne BAZA: N=519 wartościTotal PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Miłość i szczęście 94% 95%93%94%96% Uczciwość 92%90%93%91% 93% Bezpieczeństwo 91%87%94%(A)93%89%90% Prawdziwa przyjaźń 89%87%91%88%90%88% Wolność i niezależność 88%87%89%87%90%87% Życie rodzinne 88%85%92%(A)85%88%92%(c) Pokój na świecie 85%81%89%(A)82%85%87% Tolerancja wobec ludzi, którzy są od nas różni 82%76%87%(A)78%85%(c)81% Pomaganie innym 77%69%84%(A)73%79%77% Osiągnięcie harmonii wewnętrznej 76%70%82%(A)73%78%75% Życie pełne wrażeń (ciekawe) 72%75%69%79%(D,E)70%67% Poszanowanie tradycji 71%69%73%69%71%72% Bogactwo, majątek 68%74%(B)62%71%70%63% Uznanie i sukcesy 67%66%67%72%(E)70%(E)56% Zdobycie wpływów w społeczeństwie lub w pracy 63% 67%(E) 52% Wiara religijna 61%60%63%58%61%66% Bliski kontakt z przyrodą 60%56%64%(a)59% 61% Uroda i elegancja 57%48%66%(A)62%(e)56%51% Sława 34%39% (B)28%39%(E)34%(e)26% Top 2 boxes (4,5) Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90%

28 28 Postawy rodziców a postawy młodzieży Q18. Młodzi ludzie mają często inne podejście do życia niż ich rodzice. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje Pana(i) przekonania w tej sprawie? BAZA: N=519 PłećWiek Mężczyzn a (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) zasady, którymi kierują się w życiu rodzice, oraz ich styl życia częściowo mi odpowiadają i chciał(a)bym żyć mniej więcej tak jak oni 62%63%61%62%63% odrzucam całkowicie zasady, którymi kierują się w życiu moi rodzice, oraz ich styl życia i chciał(a)bym żyć zupełnie inaczej niż oni. 21%18%24%18% zasady, którymi kierują się rodzice, oraz ich styl życia odpowiadają mi i sam(a) chciał(a)bym żyć tak jak oni. 11%14%11%14%11% n262257153232134 Większość respondentów selektywnie przyjmuje wartości wyznawane przez swoich rodziców.

29 29 Obawy życiowe Q19. Teraz wymienię kilka zjawisk w kraju i świecie współczesnym, które niepokoją ludzi. Do jakiego stopnia Pan(i) się ich obawia? Skala 1-5; 5-bardzo się obawiam BAZA: N=519 obawy Total PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Bezrobocia83%77%88% (A)86%83%78% Biedy80%74%86% (A)80%81%78% Wzrostu przestępczości79%70%88% (A)76%80% Terroryzmu międzynarodowego76%68%84% (A)78%75% Wojny72%64%81% (A)71% 75% Epidemii i chorób69%63%75% (A)68%70%69% Katastrof ekologicznych66%59%74% (A)65%66%69% Narkomanii66%59%74% (A)66% Zaniku wartości moralnych62%56%68% (A)57%62%68% (c) Pustki życiowej, braku celów i perspektyw 60%57%63%58%60%63% Braku wolności58%54%62% (a)58%57%59% Niewłaściwego wykorzystania postępu naukowego 55%49%60% (A)55%54%56% Utraty tożsamości narodowej49%45%53% (a)52%47%50% Rozpowszechniania się skrajnych ideologii 48%45%52% (a)41%53% (C)49% Skutków globalizacji40%39%42%40%41%40% Ekspansji kapitalizmu40%39%41% 39% Masowej imigracji cudzoziemców lub fali uchodźców 32%29%34%31%33%30% Powrotu komunizmu30%27%32%36% (E)31% (E)21% Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90% Top 2 boxes (4,5)

30 30 Wartości - wiara Q20. Które z poniższych stwierdzeń pasują do Pana(i) najlepiej? BAZA: N=519 PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) jestem osobą wierzącą i kieruję się w życiu naukami kościoła 34%51% (A)44%41%44% jestem osobą wierzącą po swojemu, bez przestrzegania nauk żadnego kościoła 39%35%39%37%34% nie potrafię powiedzieć do końca, czy jestem osobą wierzącą, czy nie 18% (B)9%14%13% jestem osobą niewierzącą5% (B)1%2%4%2% n262257153232134 Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90%

31 31 Opinia na temat legalizacji narkotyków Q21. Czy jest Pan(i) za legalizacją w Polsce miękkich narkotyków takich jak marihuana? BAZA: N=519 Tak Nie Nie wiem PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Tak37% (B)11%28%23%20% Nie56%83% (A)67%69%72% n262257153232134 Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90% Większość badanych jest przeciwna legalizacji miękkich narkotyków. Istotnie więcej przeciwników jest legalizacji narkotyków jest w grupie kobiet.

32 32 Deklarowane zaangażowanie w życie polityczne Q25. Czy zamierza Pan(i) angażować się w życie polityczne kraju? BAZA: N=519 Tak Nie Nie wiem PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Tak 12%9%13% (e)10%7% Nie 79%82%77%80%86% (C) n262257153232134 Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90% Zdecydowana większość badanych nie jest zainteresowana angażowaniem się w życie polityczne kraju. Ta tendencja wzrasta wraz z wiekiem.

33 33 Deklarowane zaangażowanie w aktywność społeczną Q26. Czy zamierza Pan(i) angażować się w działalność społeczną (np. na rzecz orgnizacji charytatywnych, lokalnej społeczności, inicjatyw typu sprzątanie Ziemi, opieki nad zwierzętami, PCK, w komitecie rodzicielskim, szkole)? BAZA: N=519 Tak Nie Nie wiem PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Tak 29%41% (A)38%34%33% Nie 53% (B)39%44%47%46% n262257153232134 Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90% Niespełna połowa respondentów nie deklaruje chęci zaangażowania się w działalność społeczną. Kobiety istotnie bardziej są zainteresowane działalnością społeczna niż mężczyźni.

34 34 Ocena opiekuńczego modelu państwa Q27. Czy jest Pan(i) za opiekuńczym modelem państwa, którego rolą jest m.in. wspieranie najsłabszych grup społecznych, zabezpieczanie pracowników przed negatywnymi skutkami wydarzeń życiowych? BAZA: N=519 PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Tak 72%76%75%74%73% Nie 17% (b)11% 16% n262257153232134 Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90% Tak Nie Nie wiem Zdecydowana większość respondentów opowiada się za opiekuńczym modelem państwa.

35 35 Deklarowana aktywność w obronie kraju Q28. Czy był(a)by Pan(i) gotów/gotowa czynnie bronić swojego kraju, gdyby zaszła taka potrzeba? BAZA: N=519 PłećWiek Mężczyzna (A) Kobieta (B) 17-19 lat (C) 20-24 lata (D) 25-27 lat (E) Tak 78% (B)65%70%74%70% Nie 12%15%16%11%13% n262257153232134 Duża litera oznacza różnicę istotną statystyczne na poziomie ufności 95%, natomiast mała litera oznacza istotność na poziomie ufności 90% Tak Nie Nie wiem

36 36 Stan cywilny i sytuacja rodzinna Q15. Jaki jest Pana(i) obecny stan cywilny i sytuacja rodzinna? BAZA: N=519

37 37 Wykształcenie Q22. Jakie jest Pana(i) wykształcenie? BAZA: N=519 Q23. Jakie wykształcenie spodziewa się Pan(i) uzyskać? Obecne wykształcenieOczekiwane wykształcenie

38 38 Wykształcenie rodziców Q24. Jakie wykształcenie mają Pana(i) rodzice (jeśli jedno z nich ma wyższe niż drugie, to prosimy podać to wyższe)? BAZA: N=519 Oczekiwane wykształcenie respondenta a wykształcenie rodzica n=10 n=18 n=173 n=180 n=64 n=74


Pobierz ppt "Nimm2 Lachgummi 1 Nobodys Unpredictable Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Readers Digest Warszawa, czerwiec 2005 Postawy i wartości Polaków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google