Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie www.ipn.gov.pl OFERTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie www.ipn.gov.pl OFERTA."— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie OFERTA DLA SZKÓŁ

2 W ramach IPN działają: Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Biuro Edukacji Publicznej Biuro Lustracyjne

3 Biuro Edukacji Publicznej
Działalność naukowa polega na podejmowaniu projektów badawczych, inicjowaniu sesji, konferencji, seminariów, a także wspieraniu poszczególnych inicjatyw i środowisk w upamiętnianiu najnowszej historii Polski. Działalność edukacyjna ma na celu wspieranie kształcenia historycznego Polaków oraz upowszechnianie w różnych formach wiedzy o najnowszej historii Polski. Działalność edytorska i wydawnicza, w tym bieżąca obecność w sieci Internet, ma za zadanie możliwie szerokie propagowanie zagadnień podejmowanych przez działy badawczy i edukacyjny.

4 Książki Biuletyn IPN Pamięć i Sprawiedliwość Aparat Represji w Polsce Ludowej

5 Historia tworzy naszą tożsamość
Portale edukacyjne Historia tworzy naszą tożsamość

6 Konkursy dla uczniów OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (5 edycji) NAMALUJ HISTORIĘ DZIADKÓW – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (3 edycje) KATYŃ Pędzlem, rylcem, ołówkiem – ale przede wszystkim sercem… Konkurs plastyczny o tematyce katyńskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (we współpracy z Zespołem Szkół Plastycznych w Rzeszowie)

7 Konferencje i warsztaty dla nauczycieli
„Aneks do historii najnowszej” - cykl warsztatów organizowanych we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (2008) Cykl warsztatów metodycznych organizowanych we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle (w trakcie realizacji) „Co kryją archiwa IPN?” – warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w archiwum IPN w Rzeszowie Konferencje i warsztaty mogą być organizowane przez instytucje samorządowe, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły, biblioteki itp. po uzgodnieniu terminu i szczegółowego programu z OBEP.

8 Wystawy edukacyjne Pracownicy IPN mogą przeprowadzić lekcje związane z aktualnie eksponowanymi wystawami (informacja o terminach i miejscach wystaw umieszczana jest na bieżąco w Internecie). Zainteresowane instytucje mogą wypożyczać wystawy i prezentować je w swoim środowisku.

9 Przykładowe tytuły: „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939–1945” „Życie na papierze. Niemiecka okupacja Rzeszowszczyzny w afiszach, obwieszczeniach i plakatach (1939–1944)” „Jacek Woźniak – rysunki” „»Tarcza i miecz władzy ludowej«. SB na Rzeszowszczyźnie w latach ” „Książki poza cenzurą 1976–1989” Pełna lista i opis wystaw dostępny na stronie internetowej IPN.

10 Lekcje i wykłady Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników IPN lekcji lub wykładów informujących o pracy Instytutu i dotyczących tematyki historycznej związanej z jego statutową działalnością (lata ) w siedzibie Oddziału oraz w szkołach. Lekcje mogą być powiązane z projekcją filmów i zajęciami terenowymi (wycieczki, gry terenowe). Lista proponowanych tematów dostępna na stronie internetowej IPN.

11 Lekcje z historii najnowszej
Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny polegający na prowadzeniu lekcji w szkołach w oparciu o scenariusze przygotowane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie przez współpracujących z IPN edukatorów (nauczycieli). W ciągu 90 minut uczniowie, przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania, zapoznają się z jednym z aspektów najnowszej historii Polski. Lista proponowanych tematów dostępna na stronie internetowej IPN.

12 Wykłady otwarte W siedzibie oddziału IPN odbywają się wykłady otwarte, w których mogą uczestniczyć nauczyciele i uczniowie. Przykładowe wykłady (2009): prof. dr hab. Piotr Franaszek - „TW jako osobowy środek pracy operacyjnej SB” prof. dr hab. Tomasz Gąsowski - „Dwie niepodległości: 1918 i 1989” dr Janusz Gmitruk - „Stanisław Mikołajczyk znany i nieznany” Informacje o wykładach ukazują się na bieżąco w Internecie.

13 Rajdy Corocznie organizowane są rajdy edukacyjne dla młodzieży:
Śladami Kampanii Wrześniowej Śladami „Jędrusiów”

14 Przeglądy filmowe Cenzura w PRL Młodzież w PRL
W powojennych Bieszczadach Western w PRL Obraz konspiracji w polskim filmie fabularnym i dokumentalnym

15 Współpraca ze szkołami
Pracownicy OBEP mogą wspierać działania szkół związane ze statutową działalnością IPN (np. organizację lokalnych konkursów historycznych, imprez patriotycznych, przygotowania nadania szkole imienia związanego z najnowszą historią Polski itp.)

16 Kontakt: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie ul. Słowackiego 18, Rzeszów Tel Fax


Pobierz ppt "INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie www.ipn.gov.pl OFERTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google