Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 1 Rynek drobiu i jaj - charakterystyka, regulacja i informacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 1 Rynek drobiu i jaj - charakterystyka, regulacja i informacja."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 1 Rynek drobiu i jaj - charakterystyka, regulacja i informacja

2 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 2 Rynek drobiu na świecie

3 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 3 Rynek drobiu i jaj Produkcja jaj na świecie Kraj Produkcja (mln ton) Udział Całkowita produkcja światowa, w tym60,57100,0% Chiny23,3541,3% Unia Europejska, w tym:5,309,4% Francja1,0519,8% Niemcy0,8916,8% Włochy0,7113,4% USA5,088,9% Japonia2,534,5% Rosja1,963,5% Polska0,500,76%

4 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 4 Rynek drobiu i jaj Spożycie mięsa i jaj w latach 1992 - 2002 (w kg, szt. na 1mieszkańca) Lata Mięso i podroby Jaja Ogółem W tym mięso WieprzoweWołoweDrobiowe 199270,342,212,69,1173 199367,540,611,49,4157 199462,637,29,010,6146 199563,439,18,710,2154 199664,740,18,610,2175 199761,735,48,312,9189 199864,737,68,113,1177 199966,038,57,714,0184 2000 65,237,36,9 15,1 189 2001 64,736,8 6,5 16,0 190 2002 64,936,56,3 16,9 193

5 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 5 Rynek drobiu i jaj Drobiarstwo kierunek nieśny kierunek mięsny Mięso z chowu towarowego i selekcji stad hodowlanych Jaja konsumpcyjne i wylęgowe

6 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 6 Rynek drobiu w Polsce Od początku lat 90 rośnie: produkcja Udział drobiu w konsumpcji mięsa – ok. 30% (na początku lat 90. - 11%) spożycie mięsa drobiowego. Obecnie spożycie na 1 osobę wynosi 21 kg rocznie (w UE - 23 kg)

7 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 7 Rynek drobiu w Polsce Struktura podmiotowa rynku obejmuje: dwustopniowy system reprodukcji: - reprodukcja pierwszego stopnia - fermy zarodowe i zakłady wylęgowe ferm stad prarodzicielskich; - reprodukcja drugiego stopnia - zakłady wylęgowe i fermy stad rodzicielskich. zakłady wylęgowe piskląt towarowych; fermy żywca drobiarskiego; ubojnie i przetwórnie drobiu.

8 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 8 Rynek drobiu w UE Roczna wielkość produkcji mięsa drobiowego - 9 078 tys. t Konsumpcja na 1 os. rocznie - 22,6 kg Samowystarczalność - 106,1% Import - 648 tys. t Eksport - 1 169 tys. t

9 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 9 System regulacji na rynku drobiu w UE Wspólna organizacja rynku drobiu została wprowadzona w 1967 roku. Jej obecny kształt wyznacza Rozporządzenie Rady 2777/75 z 29 października 1975 r. oraz Rozporządzenie Komisji nr 1372/95. Koordynacją działań na rynku drobiu zajmuje się Komitet Zarządzający Rynkiem Drobiu i Jaj.

10 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 10 Zakres regulacji na rynku drobiu Regulacje UE obejmują następujące elementy rynku żywca i mięsa drobiowego: drób żywy - kurczęta, gęsi, indyki, kaczki i perliczki; mięso i podroby jadalne - świeże, schłodzone, mrożone i solone; wątroby drobiowe - świeże, schłodzone, mrożone, solone lub w solance, wędzone i suszone; tłuszcz drobiowy - wytopiony, wytłaczany i wyekstrahowany; tłuszcz drobiowy nie wytopiony - świeży, schłodzony, mrożony, solony lub w solance, wędzony i suszony; pozostałe zakonserwowane mięso i podroby drobiowe.

11 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 11 Regulacje dotyczące producentów żywca drobiowego Zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej: - przepisy weterynaryjne; - normy dotyczące rodzaju pasz; - parametry określające: stopień zagęszczenia ptaków na danej powierzchni dostęp do karmideł, poideł oraz otwartych strumieni powietrza.

12 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 12 Regulacje dotyczące ubojni i przetwórni drobiu zakłady uboju, rozbioru, przetwórstwa i składowania Przepisy obowiązujące zakłady uboju, rozbioru, przetwórstwa i składowania drobiu dzielą się na cztery grupy: regulacje techniczne i sanitarno-higieniczne wyznaczające warunki produkcji i ogólną infrastrukturę zakładu; przepisy nakładające na ubojnie obowiązek nadzoru nad producentami żywca; rozwiązania w zakresie transportu i przetrzymywania zwierząt w rzeźniach oraz zasad uboju drobiu; normy jakościowe dotyczące produkcji i obrotu handlowego.

13 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 13 Regulacje na rynku wewnętrznym klasyfikacja na klasy handlowe A i B w oparciu m.in. o stopień umięśnienia i otłuszczenia (nie obowiązuje, gdy mięso dostarcza się do zakładów dzielenia i przetwórstwa); wymogi termiczne w odniesieniu do mięsa; taryfikacja mięsa mrożonego i głęboko mrożonego na klasy wagowe.

14 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 14 Rynek drobiu - klasie handlowej; - cenie jednostkowej; - stanie termicznym; - dacie przydatności do spożycia; - zalecanej temperaturze przechowywania; - numerze rejestracyjnym rzeźni/zakładu dzielenia drobiu; - kraju pochodzenia (import); Rynek wewnętrzny Normy handlowe (prod.>10 tys. szt rocznie) Klasy handlowe mięsa drobiowego – A, B Mięso drobiowe oznakowane informacjami o:

15 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 15 Rynek drobiu PROWADZENIE EWIDENCJI : - liczba ptaków w każdej formie wychowu; - liczba sprzedanych ptaków; - odbiorcy (nazwy firm, adresy). Rynek wewnętrzny Wymogi dla producenta

16 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 16 Rynek drobiu 2) KONTROLA: - prawidłowości sposobu chowu i żywienia drobiu u producentów; - stopnia absorpcji wody obcej w tuszach i całkowitej zawartości wody obcej; - temperatury mięsa mrożonego; - poprawności znakowania wyrobów; - opakowań jednostkowych i ich etykietowania; Wymogi dla ubojni i przetwórni Rynek wewnętrzny 1) KLASYFIKACJA: - na klasy handlowe A i B; - mięsa mrożonego (do -12 0 C ) i głęboko mrożonego (do -18 0 C ) na klasy wagowe; 3) PROWADZENIE EWIDENCJI-REJESTR: - producentów dopuszczonych do rynku, - cykli chowu dla poszczególnych producentów, - wyników kontroli całkowitej zawartości wody obcej.

17 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 17 Regulacje dotyczące importu drobiu - stawki celne podstawowe stawki celne; zredukowane stawki celne (stawki taryfowe WTO); obniżone stawki celne wynikające z jednostronnych preferencji udzielonych przez Wspólnotę; cła preferencyjne wynikające z umów handlowych o uprzywilejowanych warunkach handlu;

18 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 18 Regulacje dotyczące importu drobiu kontyngenty minimalnego dostępu do rynku o zredukowanych stawkach celnych; kwoty preferencyjne objęte preferencyjnymi stawkami celnymi; SSG - klauzula bezpieczeństwa określająca ceny progu i cła dodatkowe; licencje importowe.

19 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 19 Regulacje dotyczące eksportu drobiu subsydia; pułapy; licencje.

20 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 20 RYNEK JAJ

21 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 21 Rynek jaj w Polsce Struktura podmiotowa: - fermy i zakłady wylęgowe szczebla reprodukcyjnego; - fermy i zakłady wylęgowe piskląt towarowych; - fermy produkcji jaj konsumpcyjnych; - przetwórnie jaj; - podmioty obrotu towarowego.

22 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 22 Rynek jaj w Polsce Produkcja dzieli się na: - produkcję w celach reprodukcyjnych i hodowlanych; - produkcję jaj konsumpcyjnych. Obrót handlowy dotyczy jaj kurzych oraz niewielkich ilości jaj przepiórczych i strusich.

23 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 23 Rynek jaj w Polsce Rośnie: wielkość produkcji jaj Roczna wielkość produkcji - 5 622 tys. t Samowystarczalność - 102,8 % Koncentracja produkcji Blisko 1 mln gospodarstw prowadzi chów kur niosek; około 99% z nich utrzymuje jednak jedynie niewielkie stada - do 100 sztuk. 3/4 podaży jaj stanowi produkcja fermowa. przetwórstwo Przetwórstwo obejmuje ok. 10-15% jaj (w UE - ok. 40%).

24 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 24 Rynek jaj w UE Roczna konsumpcja na 1 osobę - 13,2 kg Import - 30 tys. t Eksport jaj: - 182 tys. t - dotyczy jedynie ok. 5% produkcji; - w strukturze geograficznej 97% eksportu do państw UE-25.

25 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 25 Wspólna organizacja rynku jaj w UE Cel regulacji rynku - zapewnienie odpowiednich standardów jakościowych w zakresie produkcji i handlu Instytucją odpowiedzialną za rynek jaj jest Komitet Zarządzający Rynku Drobiu i Jaj

26 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 26 Zakres rzeczowy regulacji na rynku jaj konsumpcyjnych Regulacje obejmują: jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane lub gotowane; jaja ptasie bez skorupek; żółtka jaj do konsumpcji świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, przetworzone, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające (lub nie) cukier czy inny środek słodzony.

27 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 27 Rynek jaj -normy jakościowe (klasy handlowe, kat. wagowe kl. A), - sortowanie jaj wyłącznie w zarejestrowanych centrach pakowania; -obligatoryjne oznakowanie opakowań, -posiadanie numeru rejestracyjnego (zakład pakowania), -prowadzenie dokumentacji - ilość wstawionych i sprzedanych ptaków, nazwy odbiorców (producent), -kontrolę na wszystkich etapach obrotu (pobieranie prób). - obowiązek informowania Komisji o liczbie kur i jaj oznakowanych systemem chowu oraz metodach kontroli sprawdzających warunki chowu. Rynek wewnętrzny cel - poprawa jakości jaj regulacja poprzez standardy marketingowe i jakościowe system obejmuje:

28 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 28 Zakres regulacji w sferze produkcji jaj konsumpcyjnych Wymogi dotyczą: zagadnień weterynaryjno-epidemiologicznych; dobrostanu zwierząt; zasad przechowywania jaj u hodowcy; zagadnień higieniczno-sanitarnych; zasad zbierania jaj - częstotliwości zbierania, sposobu oczyszczania i odkażania jaj; zasad ewidencji zwierząt i prowadzenia rejestrów statystycznych.

29 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 29 Rynek jaj 1)OZNACZENIE JAJ - data zniesienia, (informacja na temat systemu chowu kur niosek) Wymogi dla producenta 2) PROWADZENIE EWIDENCJI - dzień wstawienia, - wiek i liczba kur w kurnikach, - dzienna produkcja, - liczba lub masę jaj dostarczonych do odbiorców, rejestr odbiorców

30 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 30 Normy handlowe w sprzedaży detalicznej jaj wyłącznie jaja zapakowane i oznakowane oraz podzielone według gatunków, jakości, klasy wagowej i stanu termicznego znakowanie nie obowiązuje producentów prowadzących sprzedaż bezpośrednią produkowanych na swojej fermie jaj; wymóg taki będzie obowiązywał od 1.07.2005 (MRiRW wystąpiło o 10-letni okres przejściowy)

31 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 31 Rynek jaj - klasy kategorie jaj (RK 1511/96) jaja bardzo duże (73 g) – XL jaja duże (63-73 g) – L jaja średnie (53-63 g)– M jaja małe ( 53 g) – S Klasa A skorupka - normalna, czysta, nie uszkodzona; wysokość komory powietrznej 6 mm (jaja klasy Ekstra 4 mm); białko przezroczyste i klarowne; żółtko - słabo widoczne podczas prześwietlenia; tarcza zarodkowa - nie może być rozwinięta; brak obcych zapachów; nie utrwalone lub chłodzone w warunkach o sztucznie obniżonej temperaturze poniżej +5 0 C; posortowane na klasy wagowe

32 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 32 Obrót jajami konsumpcyjnymi producenci zobowiązani są do dostarczania jaj do zbiornic, zakładów pakowania, uprawnionych hurtowni lub do zakładów przemysłowych; do pakowalni jaja mogą dostarczać również zbiornice - jednostki upoważnione do zbierania jaj od producentów; jedynie pakowalnie mają prawo do sortowania, klasyfikowania i znakowania jaj oraz wprowadzania ich spożywczych na rynek masowy.

33 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 33 Rynek drobiu i jaj Regulacje handlu zagranicznego licencje importowe dopłaty do eksportu licencje eksportowe kontyngenty dostępu do rynku taryfy importowe cła dodatkowe IMPORTEKSPORT pułapy wielkości eksportu

34 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 34 Instrumenty regulujące import jaj licencje importowe - wydawane przez krajową agencję interwencyjną cła podstawowe i zredukowane; klauzula ochronna; kontyngenty minimalnego dostępu do rynku (kwoty taryfowe WTO). - udokumentowany import 80 ton mięsa drobiowego 50 ton jaj (prod. z jaj) w ciągu 2 lat drób żywy 5,2-34,5 euro/100 szt. elementy kurczaków i podrobów innych niż wątroby 18,7-102,4 euro za 100 kg jaja wylęgowe 35-105 euro/1000 szt. pozostałe jaja w skorupkach3,04 euro/tonę żółtka jaj 353-1423 euro/tonę

35 Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 35 Instrumenty regulujące eksport jaj licencje (najnowsze procedury określa rozporządzenie KE nr 596/2004); pułapy; system dopłat do eksportu obejmujący całą grupę towarową jaja w skorupkach oraz wybrane towary zaliczane do grupy jaja bez skorupek lub przetwory z jaj. Przy ustalaniu wysokości subsydiów brane pod uwagę są : - sytuacja rynkowa, - różnica miedzy cenami w UE a cenami światowymi - kierunek eksportu, - limit wydatków na dopłaty eksportowe w ramach RU GATT, - różnica cen pasz pomiędzy Unią a rynkiem światowym.


Pobierz ppt "Opracowanie: Wawrzyniec Czubak 1 Rynek drobiu i jaj - charakterystyka, regulacja i informacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google