Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Akademia Rolnicza Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Akademia Rolnicza Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Akademia Rolnicza Poznań
Patologia ciąży Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Akademia Rolnicza Poznań

2 Patologia ciąży obejmuje wszelkie zaburzenia ciąży, np:
Cukrzyca, Nadciśnienie tętnicze (+ gestoza) Choroba refluksowa, Poronienia, Poród przedwczesny, hipotrofia płodu, Łożysko przodujące, przedwczesne odklejanie się łożyska, Konflikt serologiczny, Ciąża przenoszona.

3 Nie zaleca się spożywania w czasie ciąży (zasady ogólne):
Przetworzonej żywności Zawierającej nadmiernej ilości soli oraz ostrych przypraw Żywności określanej jako „Fast food” (hamburgery, hot-dogi) Produktów zawierających konserwanty, sztuczne barwniki i aromaty Surowego, niedogotowanego lub niedopieczonego mięsa Serów miękkich i pleśniowych Surowych ryb i owoców morza Surowych jaj i niepasteryzowanego mleka Nadmiernej ilości cukrów prostych Potraw ciężkostrawnych, tłustych Ryb z niewiadomego źródła połowu Gotowych dań oraz wyrobów garmażeryjnych Mocnej kawy oraz herbaty Alkoholu i napojów alkoholowych

4 Cukrzyca: Rozróżniamy dwa rodzaje cukrzycy charakterystyczne dla okresu ciąży - tzw. . przedciążową i ciężarną. Pierwsza z nich dotyczy pacjentek, które już chorują na cukrzycę i planują macierzyństwo lub zachodzą w ciążę, a druga kobiet, które zachodząc w ciążę, nie wiedzą, że grozi im cukrzyca, zanim urodzą dziecko, na skutek obciążeń wynikających z dodatkowych zapotrzebowań związanych z odżywianiem płodu. Cukrzyca ciężarnych, rozwijająca się najczęściej w drugiej połowie ciąży, jest dla pacjentki nową, zaskakującą sytuacją. Zlekceważenie choroby w takim momencie może prowadzić do powikłań w przebiegu ciąży i porodu oraz komplikacji dla noworodka. Na skutek cukrzycy ciężarnych rodzą się dzieci bardzo duże (big babies), lecz niedojrzałe. Stanowi to problem położniczy - przyjście na świat dużego dziecka wiąże się z trudnościami w czasie porodu, najczęściej z koniecznością cięcia cesarskiego. Dodatkowym problemem jest niedojrzałość płodu (niedorozwój narządów, np. niewydolność oddechowa) i potrzeba roztoczenia nad takim dzieckiem nadzoru neonatologicznego. Aby zapobiec tego rodzaju problemom, w wielu krajach europejskich opracowano system poszukiwania i wykrywania cukrzycy u pacjentek ciężarnych. Każda kobieta zgłaszająca się do lekarza powinna mieć już na początku ciąży oznaczony poziom cukru we krwi. Gdy jest on podwyższony, istnieje konieczność objęcia przyszłej matki specjalną opieką diabetologiczną.

5 Cukrzyca: Podczas tygodnia ciąży pacjentka powinna mieć wykonany tzw. test doustnego obciążenia glukozą. Jeśli wykaże on wartość nieprawidłową, wykonuje się test pełny, a gdy i ten wynik jest niekorzystny, mamy do czynienia z tzw. cukrzycą ciążową. Pacjentka leczona jest wówczas przez kilka dni dietą, a jeśli nie uzyska się tą drogą spodziewanego efektu, powstaje konieczność prowadzenia leczenia insulinowego. Pacjentki z cukrzycą wykrytą podczas ciąży stanowią grupę ryzyka wystąpienia cukrzycy tzw. drugiego typu po kilku latach. Najczęściej jednak zaburzenia gospodarki węglowodanowej znikają u nich po porodzie i można zrezygnować z podawania insuliny. Matki te karmią dzieci już bez obciążeń cukrzycowych. Istnieje jednak bardzo duże prawdopodobieństwo, że w następnej ciąży cukrzyca u tych kobiet znów się pojawi. Obejmując takie pacjentki opieką mamy więc szansę przygotowania ich do następnej ciąży cukrzycowej. Kobiety, które jeszcze przed zajściem w ciążę chorowały na cukrzycę, mają już dużą wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z tą chorobą. Dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wyrównanie cukrzycy na kilka miesięcy przed koncepcją. Niestety, nasze doświadczenia uczą, że kobiet planujących w ten sposób ciążę jest niewiele (ok. 20 %)

6 Cukrzyca: Problem pojawia się w momencie, gdy pacjentka z cukrzycą zgłasza się do lekarza będąc już w ciąży. Obowiązuje wówczas taka sama procedura, jak w przypadku kobiet z ciążą cukrzycową – przyjmuje się pacjentkę do kliniki, uzupełnia jej edukację i stara się uzyskać jak najlepsze wyrównanie cukrzycy, co jest warunkiem powodzenia ciąży i urodzenia zdrowego dziecka we właściwym czasie. Aby uzyskać wyrównanie cukrzycy u pacjentek, należy obejmować je opieką zanim zajdą w ciążę i prowadzić podczas ciąży. U wielu z nich nie można tego uzyskać zwykłymi wstrzyknięciami insuliny. Dlatego bardzo korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie indywidualnych, osobistych, noszonych pomp insulinowych. . Utrzymywanie się wysokich stężeń glukozy w I trymestrze ciąży zwiększa ryzyko poronienia oraz powstania wad rozwojowych płodu. W I trymestrze ze względu na pobieranie przez płód węglowodanów oraz aminokwasów obserwuje się większą tolerancję glukozy oraz zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę. Największe zapotrzebowanie na insulinę pojawia się zazwyczaj w II i III trymestrze ciąży, choć ponownie spada w okresie przedporodowym i we wczesnym połogu.

7 Cukrzyca - Korzyści wynikające ze stosowania odpowiedniej diety :
Dostarczenie odpowiednich ilości składników odżywczych (tłuszcze, białko, węglowodany), witamin i mikroelementów Utrzymanie stabilnego stężenia glukozy. Uniknięcie stanów hipo- i hiperglikemii Większe szanse na urodzenie zdrowego dziecka Zmniejszenie ryzyka wad rozwojowych u płodu i powikłań okresu noworodkowego (retinopatia cukrzycowa, makrosomia płodu) Zmniejszenie ryzyka powikłań ciążowych (poronienia, porodu przedwczesnego, wielowodzia) Zwiększenie szansy odpowiedniego przyrostu masy ciała w ciąży

8 Cukrzyca - Zasady stosowania odpowiedniej diety cukrzycowej
Spożywaj posiłki regularnie o stałej porze Staraj się przyjmować około 6 posiłków dziennie Nawet pojedynczy produkt traktuj jako posiłek Przyjmuj pokarmy zawierające odpowiednią ilość węglowodanów, tłuszczów, białka oraz witamin i mikroelementów. W diecie węglowodany powinny stanowić 40-50% (z przewagą złożonych), 30% białko, 20-30% tłuszcze (nasycone i nienasycone) Dostarczaj węglowodany pod postacią cukrów złożonych zawartych w produktach zbożowych, surowych owocach i warzywach. Urozmaicaj swoją dietę Przyjmuj pokarmy bogate w błonnik Potrawy gotuj krótko Jedz powoli Śniadanie traktuj jako podstawowy i najważniejszy posiłek

9 Dlaczego tak ważne jest stosowanie diety cukrzycowej?
Ze względu na wysoką śmiertelność. Wynika ona z faktu, że w nie wyrównanej cukrzycy dochodzi do niedorozwoju płodu i wad rozwoju (serca, kręgosłupa, układu kostnego, centralnego systemu nerwowego), na skutek tego ciąża obumiera lub rodzi się noworodek niezdolny do życia. Dzięki dobremu prowadzeniu cukrzycy w ciąży udało się znacznie zmniejszyć wady serca.

10 Nadciśnienie tętnicze:
Nadciśnienie tętnicze powinno się rozpoznać, jeśli wartości BP w trakcie 2 wizyt (średnia z co najmniej 2 pomiarów w trakcie jednej wizyty) są wyższe lub równe 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego (SBP, systolic blood pressure) lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego (DBP, diastolic blood pressure). Za optymalne należy uznać wartości ciśnienia poniżej 120/80 mm Hg. Największe wątpliwości dotyczą aktualnie oceny wartości BP znajdujących się w przedziale /80-89 mm Hg. Siódmy Raport JNC definiuje je jako stan przednadciśnieniowy (prehypertension). Sugeruje to nie tylko następstwo czasowe, ale też przyczynowo-skutkowe (stan przednadciśnieniowy może prowadzić do nadciśnienia tętniczego). W leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży zalecane jest leczenie niefarmakologiczne, jeżeli wartości ciśnienia mieszczą się w granicach /90-99 mm Hg, przeciwwskazane jest zmniejszenie masy ciała (może spowodować zahamowanie wzrostu płodu),

11 Nadciśnienie tętnicze:
Nadciśnienie tętnicze występuje u około 5-10% wszystkich kobiet w ciąży, a jego powikłania stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci matki i płodu. Nadciśnienie tętnicze w ciąży rozpoznaje się przy wartościach ≥ 140 i/lub 90 mm Hg. Wyróżnia się następujące postaci nadciśnienia tętniczego w ciąży:  Przewlekłe, występujące przed ciążą lub przed 20 tygodniem jej trwania i utrzymujące się powyżej 42 dni po porodzie. Wywołane ciążą, które rozwija się po 20 tygodniu jej trwania: a) bez białkomoczu, b) ze współistniejącym białkomoczem - stan przedrzucawkowy (pre-eclampsia). Stan przedrzucawkowy charakteryzuje się białkomoczem powyżej 3 g/d. w przebiegu nadciśnienia przewlekłego lub nadciśnienia wywołanego ciążą po 20 tygodniu jej trwania. Obrzęki występujące u 60% kobiet w ciąży nie stanowią obecnie kryterium rozpoznawczego stanu przedrzucawkowego. Nieokreślone nadciśnienie tętnicze (objawowe lub bezobjawowe) rozpoznane po 20 tygodniu ciąży wymaga ponownej oceny po co najmniej 42 dniach od rozwiązania. Jeżeli ciśnienie powraca do wartości prawidłowych, można rozpoznać nadciśnienie wywołane ciążą. Jeżeli nadciśnienie utrzymuje się nadal, należy rozpoznać nadciśnienie przewlekłe.

12 Gestoza – „zatrucie ciążowe” objawy: nadciśnienie, obrzęki i białkomocz u ciężarnej
podział: lekkie nadciśnienie tętnicze związane z ciążą (występuje późno, nie przynosi mierzalnych szkód dla płodu, leczone typowo) stan przedrzucawkowy (czyli stricte EPH gestoza z pełnoobjawowym białkomoczem powyżej 2 g%, obrzękami i nadciśnieniem powyżej 160/100 mmHg); rzucawka (objawy EPH gestozy połączone z drgawkami niepadaczkowymi) postać z drgawkami, postać bez drgawek, kiedy pacjentka zapada jedynie w śpiączkę bez objawów rzucawki;  nadciśnienie wtórne (istniejące w związku z chorobą przed ciążą, w ciąży występuje przed 20 tyg.) połączone ze stanem przedrzucawkowym lub rzucawką nadciśnienie w ciąży można podzielić: nadciśnienie wtórne (istniejące już przed ciążą); nadciśnienie indukowane ciążą (pojawiające się dopiero po 20. tyg. ciąży (!) i z reguły ustępujące po porodzie.

13 Gestoza: Teorie dotyczące jego rozwoju: teoria immunologiczna (immunizacji matki komórkami płodu) zakładająca nadreaktywność układu odpornościowego matki na tkankę płodową. pojawianie się objawów równolegle z komórkami trofoblastu wykształcającymi się po ok tyg. ciąży i cofanie się choroby w momencie usunięcia łożyska a także fakt, że kobiety współżyjące seksualnie przed zajściem w ciążę z małą ilością partnerów częściej zapadają na EPH gestozę (ich układ immunologiczny nie mając możliwości zetknięcia się przedtem z obcymi antygenami HLA nie wykształcił dla nich mechanizmu tolerancji); nadciśnienie późne (występuje w późnej ciąży, ustępuje po rozwiązaniu) rozpoznanie: u normotensyjnych przed ciążą kobiet wartości ciśnienia tętniczego pow. 140/ 90 mmHg; u kobiet skłonnych przed ciążą do hipotensji wzrost wartości ciśnienia skurczowego o 15 mmHg lub ciśnienia rozkurczowego o 10 mmHg względem wartości mierzonych przed ciążą; utrata dobowa białka z moczem pow. 300 mg

14 Gestoza: jeżeli dojdzie do drugiego ataku rzucawki, to śmiertelność wzrasta o 100% (!), bo dochodzi do wykształcenia się zespołu HELLP (Haemolysis, Elevatio of Liver enzymes, Low Platelets; hemoliza, wzrost enzymów wątrobowych, obniżenie poziomu płytek krwi) skutkującego wystąpieniem DIC, krwotoków śródczaszkowych, niewydolności nerek i wątroby (W ogóle do przyczyn śmierci w położnictwie zaliczają się głównie: odklejenie łożyska, DIC, infekcje i właśnie nadciśnienie) do 20% pierwiastek ma nadciśnienie. Leczenie dietetyczne: dieta niskosolna, wysokobiałkowa

15 Choroba refluksowa: To stan, w którym cofanie się soku żołądkowego do przełyku powoduje wystąpienie zmian zapalnych w jego końcowym odcinku lub powstanie dolegliwości znacznie upośledzających jakość życia chorego. Choroba to „fizjologiczna norma” w przebiegu ciąży, dzieje się tak na skutek wzrostu ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej.

16 Choroba refluksowa: Dieta nie ma większego znaczenia w leczeniu choroby refluksowej, ale nie u kobiet w ciąży!! Pokarmy prowokujące refluks to potrawy tłuste, smażone, alkohol, kawa i inne napoje zawierające kofeinę, napoje gazowane, czekolada, mięta, czosnek, cebula, przyprawy. Zaleca się: zmniejszenie objętości spożywanych posiłków, gdyż posiłki o dużej objętości rozciągają żołądek, co prowadzi do zwiększenia wydzielania kwasu i ułatwia refluks przez prowokowanie samoistnych rozluźnień dolnego zwieracza przełyku.

17 Poronienia: definicja WHO: rozwiązanie ciąży do 22. tyg. jej trwania lub przy masie płodu poniżej 500 g definicja polska: poronienie to zakończenie ciąży przed jej 16. tyg., poród niewczesny to zakończenie ciąży pomiędzy jej 17. a 28. tyg., poród przedwczesny to zakończenie ciąży pomiędzy jej 28. a 37. tyg. ok. 15% wszystkich ciąż kończy się poronieniami, z tego 3: 4 dokonuje się do 16. tyg. ciąży. Trudno ująć w tych obliczeniach nielegalne przerwania ciąży i poronienia z opóźnionym krwawieniem miesięcznym (ocenia się, że te właśnie są najliczniejsze) podział: poronienia sztuczne (abortus artificialis)  poronienia samoistne (abortus spontaneus) przyczyny dzielą się po równo na przyczyny matczyne i przyczyny płodowe. do przyczyn matczynych zalicza się: wady anatomiczne narządu rodnego -(infantylny narząd rodny, gdzie mogą wystąpić jedynie zawiązki narządu rodnego, czemu towarzyszy brak miesiączek przy prawidłowości funkcji jajników, owulacji i hormonów, patologie macicy: kształtu, czyli np. macica podwójna (uterus duplex), budowy, np. budowa włóknista układu mięśniowego macicy mięśniaki macicy, włókniako- mięśniaki macicy, położenia, jak nadmierne tyłozgięcie macicy, którego skutkiem są bolesne miesiączkowanie, bóle części krzyżowej kręgosłupa w następstwie ucisku na korzonki nerwowe i brak przestrzeni dla rozwijającego się płodu. zaburzenia hormonalne, przyczyny egzogenne. do przyczyn płodowych zalicza się: zmiany komórki jajowej, zmiany plemników, przyczyny ogólnie biomedyczne, np. immunologiczna nietolerancja płodu z określonym genotypem ze strony matki.

18 Poronienie: przyczyny ze strony zarodka należy wykluczać badając genetycznie rodziców pod kątem występowania aberracji chromosomalnych. poronienia nawykowe następują z przyczyn immunologicznych, kiedy powstała po połączeniu gamet zygota nie jest tolerowana w jamie macicy (w takim wypadku dana para nie może mieć z sobą potomstwa, natomiast każde oddzielnie w związkach z innymi partnerami- tak). każdorazowo po poronieniu należy wykluczać czynniki infekcyjne: toksoplazmoza- może przyczynić się do straty tylko jednej ciąży, bo skutkuje tak tylko pierwsze zachorowanie matki w dodatku przypadające na okres ciąży: jednorazowe stwierdzenie miana IgG nie stanowi podstawy do stwierdzenia aktualności choroby, należy sprawdzać miano IgM i dynamikę poziomu mian w czasie; listerioza, bruceloza Dlatego tak ważne jest, aby kobiety w ciązy nie spożywały produktów, które mogą być żródłem zakażenia, czyli produkty nie myte, kiełki zbożowe, owoce i warzywa.

19 Poronienia: przyczyną poronień może być stosowanie leków, które w ciąży należy ograniczyć do absolutnego minimum pamiętając, że praktycznie żaden lek nie został przebadany u kobiet ciężarnych a leki w ciąży stosuje się wyłącznie na podstawie doświadczenia lekarskiego (z antybiotyków ampicylina i cefalosporyny III. generacji nie mają wpływu na rozwój zarodka; jeśli temperatura ciała ciężarnej w przebiegu np. choroby przeziębieniowej wzrośnie do 38 st. C należy włączyć lek przeciwgorączkowy (np. Aspirin, bezpieczniej jednak chyba paracetamol (kwas acetylosalicylowy ma kategorię C wg FDA) i to w małych dawkach i krótko), bo wysoka temperatura jest najczęstszym czynnikiem teratogennym) objawami poronienia są – krwawienie, ból w dole brzucha, wydalenie ciąży należy – pacjentkę uspokoić, uśmierzyć ból, zalecić odpoczynek

20 Poród przedwczesny: przedwczesne zakończenie ciąży między jej 23. a 37. tyg. (może przyjść na świat noworodek o prawidłowej masie będącej jednak zbyt dużą w stosunku do wieku ciążowego- podejrzewamy cukrzycę u matki) dające niedojrzałego noworodka o masie urodzeniowej od 500 do 2499 g z zaburzeniami wieloukładowymi (w prawidłowym czasie urodzony noworodek o takich cechach byłby określany jako hipotroficzny). Poród między 23. a 29. tyg. ciąży określa się jako niewczesny, między 29. a 37.- jako przedwczesny. 50% zgonów okołoporodowych do zgony wcześniaków urodzonych przed 33. tyg. ciąży 60% wszystkich zgonów noworodków jest powodowane przez powikłania porodu przedwczesnego (niski współczynnik porodów przedwczesnych oznacza niski odsetek zgonów okołoporodowych) czynniki decydujące o porodzie przedwczesnym to: predyspozycje matki niski status ekonomiczny, z którego wynikają niskie zarobki, słaba edukacja, złe warunki mieszkaniowe i żywieniowe; wiek matki poniżej 16. r. ż. i powyżej 30. r. ż.; porody przedwczesne w wywiadzie (przy jednym ryzyko zwiększa się 4- krotnie w porównaniu ze średnim dla populacji, przy dwóch- 6- krotnie); ciężka praca i wyczerpanie fizyczne i psychiczne; nikotynizm (powyżej 10 papierosów wypalanych dziennie); zażywanie narkotyków; przebyte aborcje, zwłaszcza u nieródek (narzędziowe rozszerzanie szyjki powoduje jej łatwiejsze rozwarcie),

21 Poród przedwczesny: powikłania aktualnej ciąży
infekcje górnych dróg moczowych- bezobjawowa bakteriuria, odmiedniczkowe zapalenie nerek choroby ciężarnej jak - nadciśnienie tętnicze (powodujące szybką niewydolność łożyska), gestoza, astma oskrzelowa, nadczynność tarczycy, choroby serca, cholestaza ciążowa, silna niedokrwistość, ciąża wielopłodowa, wady płodu, cukrzyca, konflikt Rh, krwotok, śmierć płodu, zabiegi chirurgiczne ciężarnej, infekcje wewnątrzmaciczne, posocznica,

22 Hipotrofia płodu: zahamowanie względnie ograniczenie wzrostu płodu w  następstwie ciąży wysokiego ryzyka jako wynik zaburzeń homeostazy jedności matczyno- płodowo- łożyskowej (wynikłych na skutek wpływu niekorzystnych czynników środowiska) hipotrofia płodu dotyczy 1- 7% wszystkich ciąż noworodki hipotroficzne są bardziej dojrzałe niż wcześniaki o tej samej masie urodzeniowej mianownictwo hipotrofii płodu (wszystko to praktycznie synonimy): noworodki niedożywione noworodki o zmniejszonej wielkości i masie względem czasu trwania ciąży wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu, w II. trymestrze występuje hipotrofia symetryczna dająca w efekcie noworodki hipoplastyczne z proporcjonalnym niedoborem i masy i długości ciała (przyczyną jest często występowanie zaburzeń chromosomalnych płodu prowadzących do zmian genetycznych łożyska oraz choroby infekcyjne jaja płodowego, zwłaszcza  składniki zespołu TORCH (TOxoplasmosis, Rubella, Cytomegalia, Herpes)), w III. trymestrze występuje hipotrofia asymetryczna skutkująca względnym niedoborem masy w stosunku do długości ciała do przyczyn hipotrofii płodu mogą należeć: brak prawidłowej adaptacji układu krążenia ciężarnej, która jest niezbędna dla dobrego zagnieżdżenia się jaja płodowego zaburzenia w tolerancji „alloprzeszczepu płodowego” przez organizm ciężarnej, hipoksja płodu (główny czynnik sprawczy) spowodowana przez zmniejszony przepływ maciczno- łożyskowy

23 Przedwczesne odklejanie się łożyska:
Łożysko przodujące: łożysko umiejscowione w dolnym odcinku macicy przesłaniające ujście wewnętrzne szyjki macicy bądź leżące w bezpośrednim jego sąsiedztwie wyróżnia się 4 stopnie przodowania łożyska: łożysko przodujące centralnie - całkowicie pokrywa ujście wewnętrzne szyjki macicy; łożysko przodujące częściowo - częściowo pokrywa ujście wewnętrzne szyjki macicy; łożysko przodujące brzeżnie - łożysko dochodzi do ujścia, ale go nie pokrywa; łożysko nisko usadowione - łożysko zlokalizowane jest w pobliżu ujścia zewnętrznego szyjki macicy. Przedwczesne odklejanie się łożyska: przyczyny: idiopatyczne ( %); patologiczne: (urazy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca u matki) patomechanizm: odklejenie łożyska skutkuje krwawieniem, które wzmaga napięcie macicy i daje objawy wstrząsu hipowolemicznego przy braku jakiegokolwiek krwawienia widocznego na zewnątrz oraz w efekcie niedotlenienia tachykardię u płodu ( / min.). Macica jest narządem wstrząsorodnym.

24 Konflikt serologiczny w układzie Rh:
patogeneza: ugrupowanie konfliktowe występuje, kiedy matka Rh (-) ma z ojcem Rh (+) dziecko Rh (+), co powoduje immunizację matki krwią płodu, przechodzenie przeciwciał anty- Rh matki (wyróżniane przeciwciała silne i słabe) przez barierę łożyskową i uszkadzanie przez nie erytrocytów płodu, co skutkuje anemią hemolityczną i obrzękami hipoalbuminowymi, aż do zgonu włącznie. Życiu płodu zagraża anemia skutkująca obrzękami i obumarciem, nie żółtaczka jąder podstawy mózgu po porodzie, z którą pediatrzy świetnie sobie radzą. Wykrywanie: badanie krwi matki na występowanie przeciwciał w 16. tyg. ciąży- jeśli wywiad jest niepowikłany dopiero miano 1:16 w odczynie Coombsa lub większe skłania do dalszej diagnostyki leczenie: transfuzje dootrzewnowe (krew podana tam bardzo szybko się resorbuje) lub transfuzje donaczyniowe (płód znieczula się razem z matką dla ich uspokojenia i zapobieżenia ruchom; podaje się krew zgodną grupowo- wyjątkowo krew grupy „0” Rh (-) w wypadku jej braku- i dobiałcza płód albuminami; w obrzękach można podawać także digoksynę) profilaktyka przyczyniła się do eliminacji problemu w państwach bogatych- podaje się immunoglobuliny anty- „D” do 72 h. po porodzie lub inwazyjnych prenatalnych zabiegach diagnostycznych, poronieniu, czy cięciu cesarskim.

25 Konflikt serologiczny w grupach głównych krwi:
dotyczy tylko dziecka, objawy pojawiają się po porodzie występuje u wieloródek chroni przed wystąpieniem konfliktu serologicznego w układzie Rh zwiększając tolerancję immunologiczną matki z wywoływaną żółtaczką hemolityczną noworodków doskonale radzą sobie neonatolodzy postępowanie przetoczenia wymienne krwi fototerapia podanie fenobarbitalu (induktor enzymatyczny) podanie cholestyraminy podawanie albumin, glukozy, witamin ADEK

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Akademia Rolnicza Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google