Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZADZANIE PROJEKTOWANIEM ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZADZANIE PROJEKTOWANIEM ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 ZARZADZANIE PROJEKTOWANIEM ORGANIZACJI
Dr inż. Jerzy Wąchol Pok. 415 IV p. WZ ul. Gramatyka 10 Tel , Konsultacje: Pon Środa (Możliwość pisania prac mgr)

2 Treści przedmiotu Elementy konstrukcyjne organizacji. Organizacja jako zbór elementów: strategia, struktura, technologia, kultura. Uniwersalne spojrzenie na projekt organizacji. Model biurokratyczny. Model behavioralny. 3. Metodyka projektowania organizacji

3 Treści przedmiotu cd 4. Sytuacyjne podejście do projektu organizacji. Czynniki sytuacyjne: technika, otoczenie, wielkość organizacji, cykl życia 5. Struktura organizacyjna a wielkość organizacji 6. Kierowanie zmianami organizacyjnymi. 7. Techniki diagnozowania w projektowaniu organizacji

4 Literatura podstawowa
R.W. Griffin: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN. Warszawa 2002 J. Machaczka: Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN Warszawa 1998 J.A.F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997 J Machaczka: Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999 J. Machaczka: Metoda modelowania w projektowaniu systemów zarządzania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, seria: Monografie, nr 65, Kraków 1984 K. Ziemniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1999 7. A. Peszko: Podstawy Zarządzania, Wyd. AGH, 2002

5 Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z elementami konstrukcyjnymi organizacji, modelami organizacji, cyklem życia organizacji oraz metodyką projektowania organizacji.

6 Pytania Elementy konstrukcyjne organizacji.
Organizacja jako zbór elementów: strategia, struktura, technologia, kultura. Uniwersalne spojrzenie na projekt organizacji. Model biurokratyczny. Model behavioralny. Metodyka projektowania organizacji Sytuacyjne podejście do projektu organizacji. Czynniki sytuacyjne: technika, otoczenie, wielkość organizacji, cykl życia Struktura organizacyjna a wielkość organizacji Kierowanie zmianami organizacyjnymi. Techniki diagnozowania w projektowaniu organizacji Co rozumiesz pod pojęciem rozwój organizacji? 10. Co to jest luka rozwojowa? Jak inaczej można definiować lukę rozwojową?

7 11. Scharakteryzuj lukę operacyjna i strategiczną
12. Co to jest potencjał działania i potencjał wpływu ? 13. Co to jest restrukturyzacja, jak się ją realizuje? 14. Co to jest rewitalizacja, jak się ją realizuje? 15. Ile lat przeciętnie żyje przedsiębiorstwo w USA? Dlaczego tak jest? 16. Omów tryptyk rozwoju organizacji: selekcja, kompensacja, zmiana (rozwój). 17. Co to jest prawo entropii, dlaczego może mięć znaczenie w zarządzaniu? 18. Wyjaśnij teorię pola sił Levina oraz zmiany reaktywne i proaktywne. 19. Omów zmiany reaktywne i proaktywne oraz zmian cząstkowe i całościowe (rys.) 20. Omów paradygmaty zmian organizacji

8 Omów orientację klasyczną (racjonalistyczną) w paradygmacie zmian organizacji
Omów orientację humanistyczną w paradygmacie zmian organizacji 23. Omów orientację systemową w paradygmacie zmian organizacji 24. Przedstaw cele organizacji i środki ich osiągania (rys.). 25. Na czym polega budżetowanie rozwoju organizacji? 26. Co to jest budżet operacyjny, marketingowy, przedsiębiorczy? 27. Przedstaw na rys zależność miedzy budżetem operacyjnym, marketingowym, przedsiębiorczym. Rozwój jako wynik racjonalnego planowania Rozwój jako wynik procesu uczenia się Rozwój jako logiczny inkrementalizm

9 31. Rozwój jako wykorzystywanie nadarzających się okazji
32. Przedstaw cztery style strategicznego rozwoju w układzie orientacji na proces i orientacji na cele (rys.). 33. Omów i narysuj cykl życia organizacji 34. Dlaczego przedsiębiorstwa muszą upadać, jak można i czy warto temu przeciwdziałać? 35. Co to są przedsiębiorstwa pionierskie? 36. Co to są przedsiębiorstwa wzrastające i ekspansywne 37 Co to są przedsiębiorstwa dojrzałe 38. Co to są przedsiębiorstwa schyłkowe? 39. Wielkość przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna 40. Omów przedsiębiorstwa małe i średnie czy się charakteryzują i w jakich obszarach

10 41. Omów przedsiębiorstwa duże i wielkie czy się charakteryzują i w jakich obszarach.
42. Przedstaw założenia modelu Chandlera 43. Czy jest związek miedzy strukturą i strategia przedsiębiorstwa struktura? Uzasadnij odpowiedź. 44. Omów I,II,III ewentualnie jeszcze IV stopień rozwoju korporacji 45. Wymień modele zmian zachowań i funkcji w rozwijającej się organizacji 46. Narysuj model rozwoju organizacji wg I. Adizesa 47. Model wzrostu organizacji wg. L. Greinera omów poszczególne fazy. 48. Scharakteryzuj fazę 1 wzrost przez kreatywność i fazę II wzrost przez kierowanie w modelu Greinera 49. Scharakteryzuj faze III wzrostu przez decentralizację o fazę IV wzrost przez koordynację wg reinera 50. Omów wzrost przez współdziałanie w modelu Greinera

11 51. Przedstaw rozwój małych i średnich firm, oraz scharakteryzuj ich zasoby wg. Churchila i Levisa
52. Omów zintegrowany model rozwoju organizacji Quinna-Camerona 53. Kiedy istnieje strategiczna kongruencja 54. Omów strategię adaptacji 55. Omów strategię sterowania otoczeniem 56. Omów strategię dywersyfikacji, prioryteryzacji, kompensacji i buforyzacji 57. Przedstaw macierz SWOT strategicznych alternatyw (rys.) 58. Omów strategię rozwoju rynku i rozwoju wyrobu 59. Omów strategię innowacji i integracji 60. Omów strategie obronne i likwidacji

12 61. Omów rozwój przez innowacje
62. Co to jest benchmarking i re-engineering 63. Co to są miękkie i twarde elementy organizacji 64. Co to są organizacje wirtualne 65. Jakie wskaźniki ekonomiczno finansowe decydują przede wszystkim o dobrym funkcjonowaniu firmy 66. Co to jest bilans przedsiębiorstwa i jego znaczenie dla rozwoju firmy 67. Co to jest rachunek wyników i jego wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 68. Co to jest rachunek przepływów pieniężnych i jego wpływ na przetrwanie przedsiębiorstwa 69. Wymień sprawozdania finansowe które mogą mieć wpływ na rozwój i przetrwanie przedsiębiorstwa 70. Co może być wskaźnikami oznak rozwoju organizacji

13 71. Podaj co rozumiesz pod pojęciem rozwój
72. Co to jest skuteczność i efektywność działania? 73. Czy nadmierny (przegrzany) rozwój może być szkodliwy/ Dlaczego? 74. Dlaczego stosuje się czasami schładzanie rozwoju? Czy ma to uzasadnienie? 75. Jakie są twoim zdaniem symptomy rozwoju organizacji przemysłowej? 74. Jakimi miernikami można mierzyć rozwój? Czy spadek?


Pobierz ppt "ZARZADZANIE PROJEKTOWANIEM ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google