Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIECI WLAN Cycling Redundancy Check. ZASADA CRC Znany jest wielomian kodujący dla sieci, np. Wielomian ten określa strukturę rejestru (linie sprzężenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIECI WLAN Cycling Redundancy Check. ZASADA CRC Znany jest wielomian kodujący dla sieci, np. Wielomian ten określa strukturę rejestru (linie sprzężenia."— Zapis prezentacji:

1 SIECI WLAN Cycling Redundancy Check

2 ZASADA CRC Znany jest wielomian kodujący dla sieci, np. Wielomian ten określa strukturę rejestru (linie sprzężenia zwrotnego) W punkcie nadawczym nagłówek pakietu jest dzielony przez P(x), a reszta wprowadzana do CRC W punkcie odbiorczym dokonuje się tej samej operacji i wynik porównuje z CRC Jeśli jest zgodny, znaczy to pakiet nie zawiera błędu Jeśli przeciwnie – transmisję się powtarza

3 ZASADA CRC - PRZYKŁAD ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA = CRC ? ZEGAR Reszta=[0 0 0]

4 ZADANIA 1. Przeprowadzić pełny cykl przenoszenia słowa przez rejestr o funkcji generującej P(x), jak w przykładzie i wyznaczyć jego końcową zawartość [000] 2. Wypełnić pozostałe 3 tablice po pierwszej wymianie odległości i adresów 3. Zbudować 6 nowych tablic dla drugiej wymiany

5 SIECI WAN

6 DEFINICJA WAN Duże sieci obejmujące rozległe obszary, np. państwa a>10, a=t/T, t- propagacja, T –transmisja (WLAN t=1ms, T=10ms, a=0.1) Dwa rodzaje połączeń w sieciach: - connection oriented – wszystkie pakiety biegną tą samą drogą wirtualną, np. jako szczelina T - connectionless, datagram – na ogół każdy biegnie inną drogą i w odbiorniku pojawiają się w kolejności przypadkowej Oba sposoby są szeroko stosowane, drugi częściej

7 STANDARYZACJA Sprzęt różnych producentów ma do siebie pasować AB C D Standard ograniczony (IBM) 3 interfejsy AB C D Standard OSI Jeden wspólny interfejs OSI

8 MODEL OSI ISO Open system interface International Standarization Organization IBM, standard SNA (system network architecture), normalizuje tylko funkcje w warstwie łącza i fizycznej OSI wprowadza 7 warstw. Modyfikacja oprogramowania którejkolwiek warstwy nie wpływa na inne warstwy. Jest rozdzielenie styków i ich funkcji

9 OSI (2) - ARCHITEKTURA HOST 1HOST 2 7Aplikacja7 6Prezentacja6 5Sesji5 4Transportowa4 3Sieciowa3 2Łącza danych2 1Fizyczna1 Warstwy komuni- kacji Komuni- kacja w kompute- rze użyt- kownika Przetwa- rzanie w kompute- rze użytko wnika Komunikacja fizyczna PAKIET DANYCH CRC

10 MODEL TCP/IP (INTERNET) WARSTWA APLIKACJI WARSTWA TRANSPORTOWA, TCP - UDP WARSTWA SIECIOWA, IP (RIP, ARP, RARP) WARSTWA ŁĄCZA DANYCH, IEEE WARSTWA FIZYCZNA

11 ADRESACJA W TCP/IP Czterobajtowy adres zawiera Net ID i Host ID NID jest przyznawany przez INIC w USA, HID – przez administratora sieci ABCDEABCDE NID 7Host ID NID 14: Host ID NID 21: Host ID Adres grupowy: Dla przyszłych zastosowań:

12 ADRESACJA LITEROWA Niektóre literowe nazwy HID: com – organizacje komercyjne edu – edukacyjne gov – rządowe int – międzynarodowe org – organizacyjne mil – wojskowe marconi.shu.ac.uk – United Kingdom, academic community, Sheffield Hallam Univ., nazwa serv.

13 NAGŁÓWEK IP DATAGRAMU Wersja protokołu 4b Długość nagłówka 4b Typ usług Całkowita długość dategramu (w bajtach) 16b Identyfikacja (numer datagramu) 16b Znaczn. data. 3b Przesunięcie datagramu 13b TTL – Time To Live 8b Pole zapas. Suma kontrolna (nagłówka) 16b Adres źródła 32b (4B) – kompletny adres komputera w sieci Int. Adres docelowy 32b (4B)

14 DOBÓR TRASY W TCP/IP RIP (routing information protocol) ocenia odległość X do celu wg liczby przęseł Tablice doboru trasy zawierają Net (NID), odległość X i adres rutera RA Węzły sąsiednie wymieniają tablice między sobą regularnie co pewien czas Po wymianie odległość X zwiększa się o 1

15 DOBÓR TRASY - PRZYKŁAD Net 1 Net 2 Net 4 Net 5 Net 3 RA2 RA3 RA1 RA6 RA5 RA4

16 PRZYKŁAD (2) RA1RA2RA6 NetXRA NetXRA NetXRA NetXRA NetXRA NetXRA


Pobierz ppt "SIECI WLAN Cycling Redundancy Check. ZASADA CRC Znany jest wielomian kodujący dla sieci, np. Wielomian ten określa strukturę rejestru (linie sprzężenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google