Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIECI WLAN Cycling Redundancy Check

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIECI WLAN Cycling Redundancy Check"— Zapis prezentacji:

1 SIECI WLAN Cycling Redundancy Check

2 ZASADA CRC Znany jest wielomian kodujący dla sieci, np.
Wielomian ten określa strukturę rejestru (linie sprzężenia zwrotnego) W punkcie nadawczym nagłówek pakietu jest dzielony przez P(x), a reszta wprowadzana do CRC W punkcie odbiorczym dokonuje się tej samej operacji i wynik porównuje z CRC Jeśli jest zgodny, znaczy to ‘pakiet nie zawiera błędu’ Jeśli przeciwnie – transmisję się powtarza

3 ZASADA CRC - PRZYKŁAD = CRC ? 00 1 + 01 Reszta=[0 0 0] 1 0 0 1 011 000
ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA = CRC ? 00 1 + ZEGAR 01 000 100 110 011 111 101 Reszta=[0 0 0]

4 ZADANIA 1. Przeprowadzić pełny cykl przenoszenia słowa przez rejestr o funkcji generującej P(x), jak w przykładzie i wyznaczyć jego końcową zawartość [000] 2. Wypełnić pozostałe 3 tablice po pierwszej wymianie odległości i adresów 3. Zbudować 6 nowych tablic dla drugiej wymiany

5 SIECI WAN

6 DEFINICJA WAN Duże sieci obejmujące rozległe obszary, np. państwa a>10, a=t/T, t- propagacja, T –transmisja (WLAN t=1ms, T=10ms, a=0.1) Dwa rodzaje połączeń w sieciach: - connection oriented – wszystkie pakiety biegną tą samą drogą wirtualną, np. jako szczelina T - connectionless, datagram – na ogół każdy biegnie inną drogą i w odbiorniku pojawiają się w kolejności przypadkowej Oba sposoby są szeroko stosowane, drugi częściej

7 STANDARYZACJA Sprzęt różnych producentów ma do siebie pasować
Standard ograniczony (IBM) 3 interfejsy Jeden wspólny interfejs OSI A B C D A B C D Standard OSI

8 MODEL OSI ISO Open system interface
International Standarization Organization IBM, standard SNA (system network architecture), normalizuje tylko funkcje w warstwie łącza i fizycznej OSI wprowadza 7 warstw. Modyfikacja oprogramowania którejkolwiek warstwy nie wpływa na inne warstwy. Jest rozdzielenie styków i ich funkcji

9 OSI (2) - ARCHITEKTURA ... Warstwy komuni-kacji HOST 1 HOST 2 7
6 5 4 1 ... PAKIET DANYCH CRC Przetwa-rzanie w kompute-rze użytko wnika HOST 1 HOST 2 7 Aplikacja 6 Prezentacja 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Komuni- kacja w kompute-rze użyt-kownika Warstwy komuni-kacji Komunikacja fizyczna

10 MODEL TCP/IP (INTERNET)
WARSTWA APLIKACJI WARSTWA TRANSPORTOWA, TCP - UDP WARSTWA SIECIOWA, IP (RIP, ARP, RARP) WARSTWA ŁĄCZA DANYCH, IEEE 802.2 WARSTWA FIZYCZNA

11 ADRESACJA W TCP/IP Czterobajtowy adres zawiera Net ID i Host ID
NID jest przyznawany przez INIC w USA, HID – przez administratora sieci A B C D E 11110 1110 110 10 NID 7 Host ID NID 14: Host ID NID 21: Host ID Adres grupowy: Dla przyszłych zastosowań:

12 ADRESACJA LITEROWA Niektóre literowe nazwy HID:
com – organizacje komercyjne edu – edukacyjne gov – rządowe int – międzynarodowe org – organizacyjne mil – wojskowe marconi.shu.ac.uk – United Kingdom, academic community, Sheffield Hallam Univ., nazwa serv.

13 NAGŁÓWEK IP DATAGRAMU Długość nagłówka 4b Typ usług
NAGŁÓWEK IP DATAGRAMU Wersja protokołu 4b Długość nagłówka 4b Typ usług Całkowita długość dategramu (w bajtach) 16b Identyfikacja (numer datagramu) 16b Znaczn. data. 3b Przesunięcie datagramu 13b TTL – Time To Live 8b Pole zapas. Suma kontrolna (nagłówka) Adres źródła 32b (4B) – kompletny adres komputera w sieci Int. Adres docelowy 32b (4B)

14 DOBÓR TRASY W TCP/IP RIP (routing information protocol)
ocenia odległość X do celu wg liczby przęseł Tablice doboru trasy zawierają Net (NID), odległość X i adres rutera RA Węzły sąsiednie wymieniają tablice między sobą regularnie co pewien czas Po wymianie odległość X zwiększa się o 1

15 DOBÓR TRASY - PRZYKŁAD RA2 RA4 Net 4 Net 1 RA6 RA1 Net 5 Net 2 RA5 RA3

16 PRZYKŁAD (2) RA1 RA2 RA6 Net X RA 1 2 Net X RA 2 1 4 Net X RA 4 1 6 5 Net X RA 1 2 3 4 Net X RA 2 1 4 3 5 6 Net X RA 4 1 6 5 2 3


Pobierz ppt "SIECI WLAN Cycling Redundancy Check"

Podobne prezentacje


Reklamy Google