Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Prof. dr hab. inż. Ewaryst TKACZ Politechnika Śląska, Instytut Elektroniki, Zakład Mikroelektroniki i Biotechnologii Standardy wymiany informacji w zakresie sprzętu oraz oprogramowania Nowoczesne systemy telemetryczne w medycynie

2 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Plan wykładu architektury oprogramowania interpretacyjnego nowe atrybuty parametrów diagnostycznych diagnoza gdziekolwiek i kiedykolwiek aparat specjalnie dla Ciebie współczesne badania... Kardiologów interpretacja wyzwalana zdarzeniem

3 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Architektury oprogramowania interpretacyjnego Obserwacja : Oprogramowanie interpretacyjne jest konstruowane w oparciu o bloki funkcjonalne - kolejne wersje programu o wzbogaconych możliwościach zawierają dodatkowe moduły

4 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Architektury oprogramowania interpretacyjnego Obserwacja: Uzasadnienie: Oprogramowanie interpretacyjne jest konstruowane w oparciu o bloki funkcjonalne - kolejne wersje programu o wzbogaconych możliwościach zawierają dodatkowe moduły Producent może bardzo łatwo komponować aplikacje dla rozmaitych zastosowań z poszczególnych bloków

5 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Architektury oprogramowania interpretacyjnego Obserwacja: Uzasadnienie: Oprogramowanie interpretacyjne jest konstruowane w oparciu o bloki funkcjonalne - kolejne wersje programu o wzbogaconych możliwościach zawierają dodatkowe moduły Producent może bardzo łatwo komponować aplikacje dla rozmaitych zastosowań z poszczególnych bloków Problemy: 1. Zbędne obliczenia 2. Propagacja błędów obliczeniowych 3. Wielokrotny odczyt sygnału surowego

6 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Źródło błędów obliczeniowych: Procedury heurystyczne są testowane na skończonych zbiorach uczących, a zatem prawdopodobieństwo błędnych obliczeń jest znaczące. Opis jakościowy sygnału: Dla sygnału surowego: stosunek sygnału do szumu (SNR) Dla meta danych: prawdopodobieństwo nieprawidłowej wartości Opis procedur diagnostycznych: - δ - względna dokładność rezultatu [%], - ε - prawdopodobieństwo niedokładnego rezultatu [%], - p – prawdopodobieństwo użycia [%] (zależne od częstości wystąpień opisywanych zaburzeń) - r - współczynnik redukcji strumienia informacji. Architektury oprogramowania interpretacyjnego

7 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Rezultaty testów procedur istniejących: Architektury oprogramowania interpretacyjnego

8 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Optymalizacja architektury: Kryteria: Maksymalna wiarygodność końcowego rezultatu Minimalne przepływy informacji pomiędzy procedurami Środki: Przesunięcie na początek łańcucha procedur o wysokiej jakości Przesunięcie na początek łańcucha procedur o znacznej redukcji strumienia informacji Ograniczenie punktów dostępu do sygnału surowego Koncepcja magistral danych: Magistrale danych łączą procedury o podobnym stopniu przetworzenia danych w poprzek poziomów priorytetów Architektury oprogramowania interpretacyjnego

9 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia wzrost priorytetu wzrost stopnia przetworzenia danych Koncepcja magistral danych Architektury oprogramowania interpretacyjnego

10 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia wzrost priorytetu wzrost stopnia przetworzenia danych Optymalizacja magistral danych Architektury oprogramowania interpretacyjnego

11 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Rezultaty - jakość rezultatu diagnostycznego: δ - względna dokładność rezultatu [%], ε - prawdopodobieństwo niedokładnego rezultatu [%], Architektury oprogramowania interpretacyjnego

12 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Rezultaty - redukcja strumienia danych: Znaczną poprawę jakości rezultatu diagnostycznego i redukcję przepływów informacji wewnątrz procesu osiągnieto poprzez optymalizację architektury. Architektury oprogramowania interpretacyjnego

13 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nowe atrybuty parametrów diagnostycznych Obserwacje: 1. Poszczególne parametry diagnostyczne charakteryzują się rozmaitą zmiennością Np.: HR ~4Hz, uniesienie ST ~0,0033 Hz (co 5 minut) 2. Poszczególne parametry diagnostyczne charakteryzują się różną istotnością diagnostyczną Ważne, drugorzędne, uzupełniające 3. Istotność diagnostyczna oraz okres uaktualniania parametrów diagnostycznych zależy od stanu pacjenta "...OK., proszę przyjść za rok do kontroli..." "...Hm..., należałoby powtórzyć to badanie za tydzień..." "...O! Siostro, proszę podłączyć monitor przyłóżkowy..."

14 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nowe atrybuty parametrów diagnostycznych Analiza przepływu informacji: Stały zestaw parametrów diagnostycznych Stała częstotliwość próbkowania Selekcja informacji Podpróbkowanie (eliminacja powtórzeń) Kiedy dokonać ponownego odczytu ?

15 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nowe atrybuty parametrów diagnostycznych Założenia:1. Parametry diagnostyczne są uzupełnione o dodatkowe atrybuty: poziom istotności oraz okres ważności 2. Istnieją reguły priorytetów i uaktualniania parametrów diagnostycznych zależne od stanu pacjenta (można je sformułować na podstawie analizy zachowań ekspertów - kardiologów) 3. Istnieje mechanizm nadążny adaptacji procesu interpretacji do zmian stanu pacjenta Teza:Możliwe jest skonstruowanie systemu auto-adaptacyjnego dostarczającego optymalnego opisu diagnostycznego Lekarz byłby wyręczony w procesie selekcji informacji istotnych oraz ponownego zlecania diagnozy

16 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nowe atrybuty parametrów diagnostycznych Optymalizacja przepływu informacji: optymalny zestaw parametrów diagnostycznych Zmienna częstotliwość próbkowania Sterowanie aktualizacją Optymalny opis pacjenta

17 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nowe atrybuty parametrów diagnostycznych Wycinek macierzy hierarchii parametrów diagnostycznych w zależności od stanu pacjenta; przedstawione są znormalizowane wartości współczynników wagowych Wp. 22 parametry 12 stanów 1730 przypadków analizy EKG, 12 najczęściej spotykanych jednostkach chorobowych w ilości od 16 do 323 przypadków, 17 innych patologii zbyt rzadkich dla generalizacji wniosków.

18 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nowe atrybuty parametrów diagnostycznych Wycinek macierzy okresów ważności parametrów diagnostycznych w zależności od ich wartości w opisie stanu pacjenta. 22 parametry

19 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia poruszający się świat pacjentów o zmiennym stanie rozproszony świat komputerów interpretujących ruchomy świat kardiologów Diagnoza gdziekolwiek i kiedykolwiek

20 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Diagnoza gdziekolwiek i kiedykolwiek autonomia globalna łączność bezprzewodowa nadzór specjalisty kardiologa

21 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Diagnoza gdziekolwiek i kiedykolwiek

22 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Diagnoza gdziekolwiek i kiedykolwiek Łatwość archiwizowania i przesyłania elektrokardiogramu cyfrowego diagnoza interaktywna Dostęp nielimitowany czasowo 24h/24 7d/7 Dostęp nielimitowany terytorialnie – dowolne wzajemne położenie pacjenta, lekarza i centrum interpretacyjnego Dostęp powszechny – rejestrator jest autonomiczny i niedrogi Dostęp indywidualny – odpowiednie centrum interpretacyjne jest poszukiwane automatycznie w sieci Dostęp komercyjny – opłata abonamentowa i opłaty za faktycznie wykonane usługi interpretacyjne

23 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Diagnoza gdziekolwiek i kiedykolwiek diagnoza retrospektywna jaka jest przyczyna obecnego stanu pacjenta i jakie środki terapeutyczne należy podjąć ? diagnoza prospektywna jak obecny stan pacjenta pozwala prognozować jego przyszłość ? diagnoza reflektywna jakie środki terapeutyczne podjęto na podstawie diagnozy i jak potoczyła się dalsza historia choroby ? diagnoza porównawcza jakich znamy pacjentów w podobnym stanie i jakie środki terapeutyczne okazały się najskuteczniejsze ?

24 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Aparat specjalnie dla Ciebie to jest typowy rejestrator EKG dla każdego a to jest rejestrator EKG jutra specjalnie dla Ciebie Jest programowalny zdalnie

25 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Aparat specjalnie dla Ciebie Często zdarza się, że lekarz na podstawie diagnozy zleca wykonanie badań uzupełniających Rejestratory ogólnego przeznaczenia są wyposażone w podstawowe procedury interpretacyjne uzupełniane w miarę potrzeby

26 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Aparat specjalnie dla Ciebie Pomiędzy rejestratorem a centrum interpretacyjnym ustanawiana jest łączność dwukierunkowa Umożliwia to zdalną adaptację oprogramowania rejestratora do aktualnego stanu pacjenta, celów diagnostycznych i ograniczeń technicznych

27 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Aparat specjalnie dla Ciebie Często zdarza się, że pacjent chory odwiedza lekarza częściej i jest badany dokładniej niż pacjent zdrowy Współpraca rejestratorów z centrum wykorzystuje zmienną częstotliwość raportowania – w przypadkach uzasadnionych raport jest ciągły

28 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Aparat specjalnie dla Ciebie Często zdarza się, że pacjent chory odwiedza lekarza częściej i jest badany dokładniej niż pacjent zdrowy Współpraca rejestratorów z centrum wykorzystuje adaptacyjny format raportowania – w przypadkach uzasadnionych raport jest ciągły

29 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Aparat specjalnie dla Ciebie Analiza strumienia danych – interpretacja zapisu przekracza możliwości rejestratora, zostaje wysłana dodatkowa procedura interpretacyjna

30 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Współczesne badania...kardiologów przypominanie werbalizacja opisywanie zasad postępowania przez jego uczestników jest obciążone procesem przypominania i werbalizacji, a zatem może być nieobiektywne

31 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Współczesne badania...kardiologów interesujące jest poznanie reguł jakimi podświadomie kieruje się kardiolog podczas interpretacji zapisu EKG obiektem badań są kardiolodzy ! stosowane są metody powszechne w naukach przyrodniczych oraz w socjologii (eksperyment, obserwacja, statystyka)

32 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Współczesne badania...kardiologów pozyskiwanie informacji z zapisu jest procesem wyłącznie wizualnym można zatem użyć metodologii eksperymentów okoruchowych system Ober2 jest oparty na różnicowym pomiarze podczerwonego światła odbitego od gałki ocznej system Ober2 używa wiązki podczerwieni 940 nm o natężeniu 5mW w impulsach 80 s; zapewnia dokładność 0,02 s z częstotliwością próbkowania do 2000 Hz

33 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Współczesne badania...kardiologów

34 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Współczesne badania...kardiologów Ocena atrakcyjności poszczególnych fragmentów zapisu i analiza strategii pozyskiwania informacji wizyjnej są podstawą obiektywnej oceny postępowania diagnostycznego

35 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Zarejestrowanie kolejnej próbki sygnału powoduje zainicjowanie obliczeń wszystkich parametrów diagnostycznych Obecnie:

36 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Obserwacja: Pacjent zgłasza się do lekarza w rezultacie: 1. Pogorszenia samopoczucia 2. Upływu okresu badań kontrolnych diagnoza

37 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Implementacja: Zdarzeniem jest: - konieczność uaktualnienia opisu diagnostycznego - nagła zmiana jednego z podstawowych parametrów diagnostycznych STAN PACJENTA decyduje o zainicjowaniu obliczeń

38 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Szczegóły propagacji żądania uaktualnienia:

39 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Przejście do trybu awaryjnego: Nagłe pogorszenia stanu pacjenta

40 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Przejście do trybu awaryjnego: Nagłe pogorszenia stanu pacjenta

41 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Wstępne testy systemu diagnostycznego z interpretacją wyzwalaną zdarzeniem: Jak to testować: 1. Brak sygnałów przejściowych w bazach danych (MIT, CSE,....) 2. Brak reguł i znormalizowanych kryteriów Wybrane kryteria walidacji: opóźnienie zbieżności i koherencja rezultatów interpretacji statycznej i wyzwalanej zdarzeniem, statyczna odchyłka jednorodnie próbkowanego rezultatu interpretacji statycznej i jego odpowiednika uaktualnianego optymalnie w wyniku interpretacji wyzwalanej zdarzeniem, czułość detektora stanów nagłych w przestrzeni patologii, techniczne i ekonomiczne wskaźniki porównawcze interpretacji statycznej i wyzwalanej zdarzeniem, poprawność oszacowania okresów ważności parametrów diagnostycznych.

42 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Wstępne testy systemu diagnostycznego z interpretacją wyzwalaną zdarzeniem: Jakość parametrów diagnostycznych

43 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Interpretacja wyzwalana zdarzeniem Wstępne testy systemu diagnostycznego z interpretacją wyzwalaną zdarzeniem: Stopień redukcji złożoności obliczeniowej, objętości strumienia informacji i czasu przetwarzania w systemie z interpretacją wyzwalaną zdarzeniem w porównaniu z systemem statycznym

44 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Rozszerzenie zakresu zastosowań monitorowanie ciężarnej zagrożonej przedwczesnym porodem w miejscu zamieszkania monitorowanie parametrów snu i diagnostyka bezdechu (apnea) nadzór nad pracownikami wykonującymi szczególne zadania (wojsko, służby ratownicze, transport) monitorowanie działania środków farmakologicznych na pacjentów w warunkach domowych obiektywne monitorowanie sportowców podczas treningów, także terenowych (np. narciarstwo zjazdowe) przykłady:

45 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowiaBibliografia 1.CHIARUGI F. et al. (2002) 'Real-time Cardiac Monitoring over a Regional Health Network: Preliminary Results from Initial Field Testing' Computers in Cardiology 29, pp. 347-350 2.NELWAN SP., van DAM TB., KLOOTWIJK P., MEIL SH. (2002) 'Ubiquitous Mobile Access to Real-time Patient Monitoring Data' Computers in Cardiology 29, pp. 557-560 3.GOUAUX F., et al. (2002) 'Ambient Intelligence and Pervasive Systems for the Monitoring of Citizens at Cardiac Risk: New Solutions from the EPI-MEDICS Project' Computers in Cardiology 29, pp. 289-292 4.MAGLAVERAS N., et al. (2002) 'Using Contact Centers in Telemanagement and Home Care of Congestive Heart Failure Patients: The CHS Experience' Computers in Cardiology 29, pp. 281-284 5.PINNA GD., et al. (2003) ' Home Telemonitoring of Chronic Heart Failure Patients: Novel System Architecture of the Home or Hospital in Heart Failure Study' Computers in Cardiology 30, pp. 105-108 6.BOUSSELJOT R., et al. (2003) 'Telemetric ECG Diagnosis Follow-Up' Computers in Cardiology 30, pp. 121-124 7.CHIARUGI F., et al. (2003) 'Continuous ECG Monitoring in the Management of Pre-Hospital Health Emergencies' Computers in Cardiology 30, pp. 205-208 8.KHOÓR S., et al. (2003) 'Internet-Based, GPRS, Long-Term ECG Monitoring and Non-Linear Heart-Rate Analysis for Cardiovascular Telemedicine Management' Computers in Cardiology 30, pp. 209-212 9.CARDIONET, http://www.cardionet.com 10.Pocketview, http://www.emssupply.com 11.g.BSanalyse, http://www.gtec.at

46 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowiaBibliografia 12.IBM Electrocardiogram Analysis Program Physician's Guide (5736-H15) 2-nd edition, 1974 13.HP M1700A Interpretive Cardiograph Physician's Guide ed. 4. Hewlett-Packard, 1994 14.DRG MediArc Premier IV Operator's Manual version 2.2. 1995 15.ECAPS-12C User Guide: Interpretation Standard revision A. Nihon Kohden. 2001 16.CardioSoft Version 6.0 Operator's Manual. GE Medical Systems Information Technologies, Inc. Milwaukee, 2005 17.Paoletti M. Marchesi C. Low computational cost algorithms for portable ECG monitoring units. IFMBE Proc. Medicon 2004, p. 231 18.Moody G. MIT/BIH Arrhythmia Database Distribution. Massachusetts Institute of Technology, Division of Health Science and Technology. Cambridge, MA, 1993 19.Willems JL. Common Standards for Quantitative Electrocardiography 10-th CSE Progress Report, 1990. Leuven: ACCO publ., 20.IEC 60601-2-47 Medical electrical equipment: Particular requirements for the safety, including essential performance, of ambulatory electrocardiographic systems. 2001

47 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Podsumowanie

48 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google