Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Refaktoryzacja czyli odświeżanie kodu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Refaktoryzacja czyli odświeżanie kodu"— Zapis prezentacji:

1 Refaktoryzacja czyli odświeżanie kodu
Łukasz Olek Dzięki uprzejmości Bartka Waltera

2 Motto „Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.” Martin Fowler

3 Więcej funkcji!

4 Przykre zapachy If it stinks, change it
babcia Kenta Becka o strategii zmiany pieluch u niemowląt

5 Kod, który cuchnie.... Przykłady zapachów duplikaty w kodzie długie metody duże klasy długie listy parametrów złożone instrukcje warunkowe i wiele innych...

6 Refaktoryzacja Refaktoryzacja to: zmiana wewnętrznej struktury kodu
która czyni go czytelniejszym i łatwiejszym w modyfikacji jednak nie zmienia jego obserwowalnego zachowania void doSth() void doSth()

7 Przykłady refaktoryzacji
Extract Method void oblicz () { // oblicz X // oblicz Y wyswietl(X, Y); // zapisz X // zapisz Y } void wyswietl(X,Y) { // wyświetl X // wyświetl Y void obliczINapisz() { // oblicz X // oblicz Y ... // wyświetl X // wyświetl Y // zapisz X // zapisz Y } Jedna metoda – jedna funkcja Lokalizacja potencjalnych błędów

8 Szablon refaktoryzacji wg Fowlera
Nazwa Podsumowanie Cel Mechanika Przykłady

9 Szablon refaktoryzacji wg Fowlera
Nazwa Extract Method Podsumowanie Utworzenie z fragmentu kodu nowej metody Cel Wyłączenie tego fragmentu i utworzenie metody Mechanika utwórz nową metodę i skopiuj do niej fragment kodu sprawdź, czy zmienne lokalne są modyfikowane przekaż zmienne lokalne do nowej metody zastąp kod wywołaniem nowej metody skompiluj i przetestuj Przykłady ...

10 Najważniejszy podział refaktoryzacji
PROSTE TRUDNE Weryfikacja automatyczna Zaimplementowane w wielu IDE Weryfikacja wymaga testów Ręczne... Czym jest serwlet?

11 Refaktoryzacje proste...
Weryfikacja warunków wstępnych i końcowych Analiza statyczna kodu void doSth() void doSth() Czym jest serwlet? Jeżeli przed.... Jeżeli przed.... Jeżeli po.... Jeżeli po....

12 ... i refaktoryzacje trudne
Analiza statyczna kodu, warunki wstępne i końcowe Testowanie void doSth() Jeżeli przed.... Jeżeli przed.... Jeżeli po.... Jeżeli po.... Czym jest serwlet?

13 Refaktoryzacje proste
Weryfikacja warunków wstępnych i końcowych Analiza statyczna kodu Extract Method Inline Method Rename Class/ Method/ Field Encapsulate Downcast Self Encapsulate Field Czym jest serwlet?

14 Refaktoryzacje trudne
Weryfikacja warunków wstępnych i końcowych Testowanie Move Method/Field Decompose Conditional Replace Conditional with Polymorphism Introduce Null Object Czym jest serwlet?

15 Testy regresyjne PRZED ZMIANĄ PO ZMIANIE void doSth() void doSth()

16 Przykład: Decompose Conditional
int liczba = uczen.getPrzedmioty(); if (liczba == 0) { // nie ma przedmiotów } else if (liczba = 1) { // jeden przedmiot } else { // Wiele przedmiotów } int liczba = uczen.getPrzedmioty(); if (liczba == 0) { zeroPrzedmiotów(); } else if (liczba = 1) { jedenPrzedmiot(); } else { wielePrzedmiotów(); } Wyłącz sam warunek do osobnej metody Wyłącz każdą gałąź warunku do osobnej metody, korzystając z Extract Method Czym jest serwlet? Krótszy kod warunkowy Niezależna obsługa każdej gałęzi warunku Możliwość pokrywania w podklasach

17 Przykład: Replace Conditional with Polymorphism
Uczen uczen = Uczen.forLiczba(liczba); uczen.obsłuż(); Uczen + obsłuż() Uczen0 Uczen1 UczenN int liczba = uczen.getLiczbaPrzedmiotów(); if (liczba == 0) { // nie ma przedmiotów } else if (liczba = 1) { // jeden przedmiot } else { // Wiele przedmiotów } Skompiluj i przetestuj Powtarzaj dla każdej podklasy, aż wszystkie gałęzie warunku zostaną zastąpione Uczyń metodę w nadklasie abstrakcyjną Zastąp gałąź odwołaniem do metody utworzonego obiektu Skompiluj i przetestuj Wybierz podklasę; utwórz w niej metodę i skopiuj do niej ciało jednej z gałęzi warunku Utwórz podklasy rozważanego obiektu Czym jest serwlet? Pełna elastyczność Prosty, czytelny kod Łatwa skalowalność

18 Kiedy refaktoryzować? Przy naglących terminach
Przedwczesne definiowanie interfejsów Niestabliny, bałaganiarski kod Zasada trzech razy Przy dodawaniu nowych funkcji Usuwając błąd Podczas przeglądu kodu Niedokończona refaktoryzacja to zadłużenie, które trzeba kiedyś spłacić Ward Cunningham

19 Nareszcie! Podsumowanie
Refaktoryzacja pomaga usuwać przykre zapachy w kodzie Łatwiejsza pielęgnacja kodu Elegantsze rozwiązania, prostszy projekt Wspomaganie ze strony IDE Rola testów regresyjnych

20 Pytania? ?


Pobierz ppt "Refaktoryzacja czyli odświeżanie kodu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google