Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem Industry-Academia Partnership and Pathways Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Katarzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem Industry-Academia Partnership and Pathways Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Katarzyna."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem Industry-Academia Partnership and Pathways Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Katarzyna Markiewicz-Śliwa Źródło: serwis CORDIS, serwis EUROPA, serwis KPK

2 Cele i zasady realizacji projektu IAPP Dokumenty konkursowe, formularze aplikacyjne (struktura wniosku, sposób wypełniania, dobre rady, elementy części opisowej), System elektronicznego składania wniosków EPSS Konkurs MNiSW Granty na granty Pytania w trakcie prezentacji Program spotkania

3 Współpraca pomiędzy przemysłem i nauką Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2009-IAPP Data publikacji: 24 Kwietnia 2009 Zamknięcie konkursu: 27 Lipca 2009 godz. 17:00:00 czasu lokalnego w Brukseli Budżet: (było 45) 65 million Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP)

4 Projekt wspierający transfer wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem realizowany poprzez wymianę (międzynarodową i międzysektorową) kadry naukowej pomiędzy partnerami projektu w dowolnej dziedzinie naukowej. Otwarcie i wsparcie dynamicznego rozwoju współpracy pomiędzy publicznymi jednostkami badawczymi i prywatnymi, komercyjnymi przedsiębiorstwami, gł. MŚP, włączając tradycyjne zakłady produkcyjne, opierające się na programie długotrwałej współpracy mającej na celu aktywne dzielenie się wiedzą i wzajemne zrozumienie wymagań pomiędzy nauką i przemysłem. Winston Churchill If we are together nothing is impossible. If we are divided all will fail.

5 Tematyka IAPP Wspólny projekt badawczy w dowolnym temacie objętym traktem KE (z wyj. EURATOM), muszą spełnić wymogi etyczne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF Zaprojektowany, aby wykorzystać komplementarną wiedzę partnerów, stworzyć współpracę między nimi. Oprócz zaawansowanej wiedzy badawczej w poszczególnych tematach, w ramach IAPP dodatkowym profitem ma być transfer wiedzy. Badania i transfer wiedzy mają się nakładać.

6 Wdrażanie IAPP o Transfer wiedzy wdrażany poprzez wsparcie zasobów osobowych w ramach międzysektorowej wymiany. o Wymieniani stypendyści będą zdobywać nową wiedzę od partnerów poprzez wspólne badania. o Ponadto rekrutuje się spoza partnerstwa naukowców, którzy mają wnieść do konsorcjum całkiem nową wiedzę. Work Programme - strona 12

7 Regionalny Punkt Kontaktowy Przykład struktury IAPP Recruited researcher 1 from publicized vacancies Coordinator Partner 1 Staff secondment Staff secondment Recruited researcher 2 from publicized vacancies Partner's consortium Sector 1 Sector 2 Partner 2

8 Przykład struktury IAPP Źródło: J. Randall, NCP Mobility & Environment

9 Sektor komercyjny Organizacja pracująca na zasadach komercyjnych np. firma, inkubator, start- up, spin-off, venture capital, małe i średnie przedsiębiorstwa Jednostka komercyjna działająca na zasadach wolnego rynku co najmniej 50% przychodów pochodzi z działalności komercyjnej (w ramach wolnego rynku).

10 Sektor niekomercyjny Organizacje krajowe (np. uniwersytety, publiczne, niekomercyjne centra badawcze) Organizacje non-profit i organizacje charytatywne (np. NGO) Międzynarodowe organizacje pożytku publicznego JRC (zawsze jest jednostką zagraniczną) Organizacje międzynarodowe (np. UNESCO, WHO)

11 Skład konsorcjum Minimum jedna organizacja z jednego sektora z dwóch różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC). Koordynator musi być z kraju AC lub MS Brak max liczby partnerów Dotychczas 2-3 partnerów lub większe projekty (5-7 partnerów)

12 Typy krajów EU Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom. Associated Countries: Croatia, FYR Macedonia, Iceland, Israel, Liechtenstein, Norway, Serbia, Switzerland, Turkey, Albania, Montenegro, Bosnia, Hercegovina

13 Regionalny Punkt Kontaktowy International Cooperation Partner Countries - ICPC

14 Udział krajów trzecich i ICPC Kraje ICPC są w pełni uprawione do finansowania, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymogów formalnych. Pozostałe kraje to tzw. kraje trzecie OTC (np. Kanada, Japonia), które mogą otrzymać finansowanie jeśli: - z danym krajem podpisana jest umowa bilateralna o współpracy naukowo-technologicznejumowa bilateralna o współpracy naukowo-technologicznej - istnieje silne uzasadnienie konieczności tej współpracy do osiągnięcia celów projektu Finansowanie zawsze otrzymuje instytucja goszcząca!!!

15 Jak działa IAPP? Główne – obowiązkowe działania w ramach IAPP SECONDMENT: Dwustronna wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy sektorami poprzez międzysektorową dwustronną wymianę kadry Wymieniana kadra: młoda i doświadczona, a także technicy i menadżerowie Brak zaleceń co do proporcji, ile wyjazdów, ile przyjazdów, pełna, ale uzasadniona dowolność, z założenia zyski mają być dwustronne dla obu organizacji i stypendysty. Dla projektów z więcej niż dwoma partnerami możliwa jest, w granicach 30% osobomiesięcy, wymiana w ramach jednego kraju (brak mobility allowance).

16 Jak działa IAPP? Działania badawcze i sieciowanie: Prowadzenie wspólnych badań i transfer wiedzy w ramach danego projektu Sieciowanie: Organizacja spotkań partnerów Wzajemne wizyty pomiędzy partnerami w celu wymiany wiedzy Udział w międzynarodowych konferencjach i warsztatach promując IAPP Elektroniczny networking poprzez użycie stron www, e-mail, videokonferencje Współpraca z innymi IAPP pracującymi w podobnej lub komplementarnej tematyce, prowadzona również na zasadzie wymiany best practice

17 Jak działa IAPP? Działania dodatkowe (opcjonalne) Rekrutowanie doświadczonych badaczy (experienced and senior scientists) spoza konsorcjum. Realizowane jest w celu pozyskania wiedzy i szkolenia swoich badaczy (RECRUITMENT) na okres od 12 – 24 miesięcy. prowadzenie badań, szkoleń lokalnej kadry itd. recruitment < secondment mogą pracować u poszczególnych partnerów

18 Jak działa IAPP? Działania dodatkowe (opcjonalne) tylko dla SME Sprzęt badawczy w uzasadnionych wypadkach

19 Jak działa IAPP? Zarządzanie i rekrutacja Należy uwzględnić to działanie w opisie projektu i podzielić wzajemnie odpowiedzialność za poszczególne sprawy pomiędzy partnerów. Rekrutacja ma przebiegać na zasadach otwartych konkursów i z zachowaniem zasad równouprawnienia i wymogów rekrutacji dotyczących: Kwalifikacji i poziomu doświadczenia badaczy Wymagań międzynarodowej wymiany Należy pamiętać o oficjalnych serwisach Marii Curie, w których konieczne jest umieszczanie bieżących ofert. http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm

20 Definicje Early-stage researchers naukowiec, który w momencie rekrutacji ma mniej niż 4 lata pełnoetatowej pracy badawczej, liczone od momentu uzyskania tytułu uprawniającego do zdobycia tytułu dr Z definicji jest to naukowiec bez tytułu dr Experienced researchers naukowiec, który w momencie rekrutacji posiada tytuł dr lub ma min. 4 lata pełnoetatowego doświadczenia badawczego Zasada mobilności W chwili aplikowania badacz nie może przebywać lub prowadzić głównej działalności życiowej w kraju w którym przebywał więcej niż 12 miesięcy podczas ostatnich 3 lat (nie wlicza się w to okresów wakacji)

21 Kto może korzystać ze stypendiów SECONDMENT Kadra badawcza i techniczna oraz kierownicza instytucji partnerskich na wszystkich poziomach doświadczenia (również osoby bez doktoratu) pracująca min. rok w danej instytucji w pełnym wymiarze godzin RECRUITMENT Doświadczeni naukowcy spoza konsorcjum Liczba osobomiesięcy: secondment > recruitment Brak ograniczeń narodowościowych, ale zachowanie zasady mobilności (12 miesięcy przez ostatnie 3 lata) 30% secondment może być w obszarze jednego kraju!!!

22 Cele projektu Wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami publicznymi i prywatnymi na podstawie wspólnych projektów badawczych lub programów. Partnerstwo to ma stymulować długofalową współpracę międzysektorową Zwiększenie wymiany wiedzy w zakresie badań i technologii

23 Czas trwania i tematyka Czas trwania projektu - do 4 lat Czas trwania stypendiów wymiany od 2-24miesięcy (możliwy podział stypendium w uzasadnionych przypadkach) + 12 miesięcy na reintegrację noworekrutowani 12-24 miesiące (zaleca się bez podziału na części)

24 Panele tematyczne Chemistry (CHE) Social and Human Sciences (SOC) Economic Sciences (ECO) Information science and Engineering (ENG) Environmental and Geo-Sciences (ENV) Life Sciences (LIF) Mathematics (MAT) Physics (PHY) Aneks 3 do Guide for Applicants Dobór ekspertów Zostań ekspertem https://cordis.europa.eu/emmfp7/ https://cordis.europa.eu/emmfp7/ Nie ma podziału budżetu na panele tematyczne !!!

25 Troszkę historii Termin 31 Maj 2007 Budżet 38.5 million Ilość złożonych wniosków: 103 Ilość formalnie odrzuconych wniosków: 1 Ilość zaakceptowanych wniosków: 41 Ilość wniosków na liście rezerwowej: 5 Średni budżet 250 tys - 190 tys Z PL 8 wniosków, 1 jako partner na + Zaakceptowane projekty: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/398

26 Troszkę historii Termin 25 Marca 2008 Budżet 45 million Ilość złożonych wniosków z PL: 29 Ilość formalnie odrzuconych wniosków z PL: 4 Ilość zaakceptowanych wniosków z PL: 4 Ilość wniosków na liście rezerwowej z PL: 1 Średni budżet partnera 250 tys - 190 tys Zaakceptowane projekty: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/398

27 POCZĄTEK PRACY http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

28 Regionalny Punkt Kontaktowy

29 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=201 EPSS Pakiet informacyjny

30

31 Pakiet informacyjny The call fiche The work programme str. 4, 5, 12-14, 23, 41, 48 The work programme FP7 factsheets in your preferred language - an overview of the basic features of this programme GUIDE FOR APPLICANTS Marie Curie Actions People GUIDE FOR APPLICANTS Marie Curie Actions People Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways

32 Jak zaplanować pracę? Publication of call24 April 2009 Deadline for submission of proposals 27 July 2009, 17:00 ( local time) Evaluation of proposalsOctober 2009 Evaluation Summary Reports sent to proposal coordinators ("initial information letter") November 2009 Invitation letter to successful coordinators to launch grant agreement negotiations with Commission services December 2009 Letter to unsuccessful applicantsFrom December 2009 Signature of first grant agreementsFrom February 2010 2 czerwca 2009 – konsultacje indywidualne z KPK, Gliwice

33 Jak napisać projekt IAPP Kilka rad na dobry początek: Koncepcja projektu – odpowiadająca celowi grantu - nacisk na szkolenia, pisać konkretnie na temat. Odnieść się do wszystkich przedstawionych w formularzu zagadnień, używać zawartych w nim sformułowań. Pamiętać o kryteriach oceny – muszą być odzwierciedlone w projekcie. Unikać trybu przypuszczającego. Mam przekonać eksperta, a nie co mam tu wpisać? Powtórzenia będą konieczne. Przed wysłaniem dać komuś z zewnątrz do przeczytania. Stosować się do max liczby stron Nie dołączać aneksów ani zgody partnerów na udział w projekcie Wizualizacja projektu: diagramy, rysunki, wykres - bez kolorów! Język: angielski; sprawdzić poprawność. Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości). Ekspert ocenia tylko to, co ma na papierze. Ekspert to też człowiek !!!

34

35 Regionalny Punkt Kontaktowy Proszę cierpliwie czekać na odp. z EPSS

36

37 Tak wchodzimy w edycję

38 Regionalny Punkt Kontaktowy Uwaga na rozmiar pliku!!!

39 Regionalny Punkt Kontaktowy

40 Część A Koordynator wypełnia części A1, A2 i A4 Każdy partner wypełnia swoją część A2 Wskazówki dot. wypełniania dostępne przez EPSS lub Guide for Applicants str. 57

41 Regionalny Punkt Kontaktowy Formularz do obliczania budżetu

42 Przykład budżet liczony będzie na podstawie przyjmowanych stypendystów

43 Regionalny Punkt Kontaktowy ILE ?

44 Regionalny Punkt Kontaktowy Kolumna A umowa o pracę /rok stypendiu m /rok Secondmentpoczątkujący naukowcy 35 30017 650 naukowcy z dośw. 4-10 lat 54 30027 150 naukowcy z dośw. > 10 lat 81 40040 700 Recruitmentnaukowcy z dośw. 4-10 lat 54 30027 150 naukowcy z dośw. > 10 lat 81 40040 700 Dla stypendysty Kolumna B koszty podróży 250-2500 raz na 12 miesięcy zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją : http://www.freemaptools.com/how-far-is-it-between.htm http://www.mapcrow.info/ Kolumna C dodatek rozwój kariery jednorazowo 2000 dla stypendiów powyżej 1 roku, tylko newly recruited Kolumna A dodatek relokacyjny dla badacza z rodziną 800/miesiąc badacza bez rodziny 500/miesiąc Współczynnik korekcyjny dla danego kraju

45 Regionalny Punkt Kontaktowy

46 Dla instytucji Kolumna E Wkład w koszty badań i wymiany wiedzy (publikacja wakatów, wew. szkolenia, koszty prowadzenia badań, udział w konferencjach, koordynacja – spotkania, wymiana pracowników. Organizacja warsztatów konferencji, warsztatów i innych wydarzeń (key speaker, wynajem sal, ogłoszenia ), koszty koordynacji działań współpracy pomiędzy partnerami. Ryczałt 1200/miesiąc/badacza Kolumna G Zarządzanie, w tym audyt (powyżej 375 tys. ) 3% wkładu KE Kolumna H Koszty pośrednie :10% bezpośrednich minus podwykonawstwo Kolumna I Mały sprzęt (tylko dla MŚP) Po wstępny uzgodnieniu z KE, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie realnie poniesionych kosztów

47 Jak napisać projekt IAPP Część B Część B str. 57 Guide for Applicants B.1 LIST OF PARTICIPANTS B.2 S&T QUALITY B.3 TRANSFER OF KNOWLEDGE B.4 IMPLEMENTATION B.5 IMPACT B.6 ETHICAL ASPECTS Max 30 stron A4, czcionka min 11, 4 marginesy min. 15 mm

48 B.1 LIST OF PARTICIPANTS

49 B.2 S&T QUALITY (25%) Szczegółowy opis celów badawczych i programu badawczego realizowanych podczas wymiany, z wyróżnieniem planowanej współpracy badawczej Jakość badań, ich interdyscyplinarność i międzysektorowość Opis kluczowych elementów planu badań (sprawy etyczne - jeśli są) Opisać obecny stan wiedzy w naszej dziedzinie Wytłumaczyć zasadność składu konsorcjum, wskazać kto za co będzie odpowiadał i jak się te działania składają na cały projekt badawczy

50 B.2. S&T QUALITY (25%) S&T objectives of the research programme, including in terms of intersectorial issues. Scientific quality of the joint collaborative research programme. Appropriateness of research methodology. Originality and innovative aspects of the research programme. Knowledge of the state-of-the-art. TAK proposal addresses a new area of development of ………… The scientific objectives are very clear and realistic State-of-the-art is well presented The methodology proposed is convincing and appropriate to the objectives The project is naturally highly multidisciplinary The four working-packages outlines a novel, and ambitious approach NIE The project has too many stated objectives S&T objectives of the project are defined very generally and broadly with a lack of focus. The innovative aspects of the proposal are not sufficiently strong The scientific quality of the project is limited only for the area of Finland and not relevant for the other European countries No work packages, deliverables and milestones are defined probably due to the lack of an appropriate research programme.

51 B. 3 TRANSFER OF KNOWLEDGE (20%) Opisać skąd wynika potrzeba transferu wiedzy z uwzględnieniem umiejętności poszczególnych partnerów co do przekazywania i przyjmowania wiedzy Opisać sposoby transferu wiedzy (w tym komunikacja, zarządzanie projektem, lokalne aspekty realizacji) Mechanizmy powrotne wykorzystania zdobytej wiedzy Wytłumaczyć rozmiar i rolę wymiany względem rekrutacji, proporcje w doświadczonych i młodszych uczestnikach projektu

52 B. 3 TRANSFER OF KNOWLEDGE (20%) Przykładowy wykres Gantta

53 B. 3 TRANSFER OF KNOWLEDGE (20%) Quality of the transfer of knowledge programme. Consistency with the research programme. Importance of the transfer of knowledge in terms of intersectoriality. Adequacy of the role of researchers exchanged and recruited from outside the partnership with respect to the transfer of knowledge programme. TAK Importance of the transfer of knowledge, in terms of intersectoriality, is well justified. The role of the researchers to be exchanged is clear and transparent The role of the researchers exchanged is carefully considered and appropriate. NIE The need for training and transfer of knowledge is not justified satisfactorily, The mechanisms of acquiring the knowledge are not well identified. A more detailed description of scientific activities to be performed during secondments is lacking. The project seems more a collaborative research program involving an SME than a true transfer of knowledge program The interdisciplinary aspects of the proposal are poor.

54 B.4 IMPLEMENTATION (25%) Opis możliwości i doświadczeń każdego z partnerów, roli wymienianych pracowników, struktury wymiany, uzasadnić,dlaczego tacy właśnie naukowcy dadzą max efekty, Jeśli planuje się rekrutację z zew. przedstawić sposób, w jaki jest to komplementarne do projektu, http://ec.europa.eu/research/mariecurieac tions/publish_en.htm http://ec.europa.eu/research/mariecurieac tions/publish_en.htm Lista key reserchers zaangażowanych w wymianę i podać w jakim wymiarze będą pracować przy projekcie, Opis infrastruktury poszczególnych instytucji, Podać milestone, deliverable i objectives i wzajemne ich zależności w ramach projektu badawczego,

55 B.4 IMPLEMENTATION (25%) Opis tworzonych zespołów z uwzględnieniem ich synergii, komplementarności i zaznaczeniem współpracy międzysektorowej, Opis zarządzania projektem (np. wykres), sposób monitorowania postępu projektu, raportowania, podejmowania decyzji, komunikacji. Koordynator – opis doświadczenie i potencjał badawczy, jakim dysponuje, aby zapewnić właściwą realizację projektu (np. wcześniejsze projekty MC), Ogólne założenia budżetowe z podziałem na partnerów i sektory, dla MŚP można kupić sprzęt (do 10% dof. KE) i tu uzasadnić, Sposób IPR i dysyminacji (http://www.ipr- helpdesk.org)http://www.ipr- helpdesk.org Jeśli partnerzy pochodzą z OTC uzasadnić dlaczego powinni otrzymać dof. KE

56 WP 1 Management WP Leader: 1 Partners: All WP 2 Data collection WP Leader: 3 Partners: 3, 2 WP 7 Helpdesk WP Leader: 2 Partners: 2,1 WP 5 Website WP Leader: 4 Partners: 4,3 WP 3 Conference WP Leader: 1 Partners: 1,2,3,4,5 WP 4 Workshop WP Leader: 5 Partners: 5,2 WP 6 E-newsletter WP Leader: 5 Partners: 5,2,3 WP 8 Dissemination and Use Plan WP Leader: 4 Partners: All

57 B.4 IMPLEMENTATION (25%) Capacities (expertise / human resources/ facilities / infrastructures) to achieve the research and exchange of know-how and experience. Fit between capacity of host and size of support requested Adequate exploitation of complementarities and synergies among partners in terms of transfer of knowledge. Appropriateness of management plans (recruitment strategy, IPR strategy, demarcation of responsibilities, rules for decision making, etc…). How essential is non-ICPC Third Country participation, if any, to the objectives of the research training programme. TAK All the participants have appropriate expertise and know-how, as well as an adequate facilities and infrastructure developed for the work planned. Synergies among participants, in terms of transfer of knowledge, are clear Plans for the overall management of exchanges and the training programme are very good. Recruitment strategy is well designed and clearly described. IPR issues linked to this collaboration are also taken into consideration. NIE The project is not well planned and is overestimated in some places. The issues of recruitment strategy, IPR and synergy exploitation are vaguely elaborated. Work input of the coordinator and the group leaders is poorly/or not defined. More detailed information would be required concerning the benefits for the fellows, to the host and to other organisations.

58 B.5 IMPACT (30%) Opis zysków krótko- i długoterminowych ze współpracy, jak projekt umocni istniejącą i utworzy nową współpracę, Opis jak partnerstwo zapewni efektywną dysymincję rezultatów współpracy podczas i po zakończeniu projektu, Efekty komercyjne (o ile będą, to jakie) Opis zysków dla projektu (o ile w projekcie będą środki na organizację szkoleń z uczestnikami z zew.) O ile będą MŚP to ich rola i ew. jaki cel zakupu sprzętu.

59 B.5 IMPACT (30%) Provision to develop new intersectorial and lasting collaboration Strategy for the dissemination and facilitation of sharing of knowledge and culture between the participants and external researchers (including international workshops, training events). Extent to which SMEs contribute to the project. In case of SME participation: adequacy of the available infrastructures for the performanceof the project. In case extra equipment is requested, necessity and justification in the context of the partnership. TAK The contribution of both - academia and industry, is well balanced Strategy for the dissemination and sharing of knowledge is planned in detail and is well structured. The available infrastructure of all the participants is adequate. The economic benefits of the project are that they maintain and boost the competitiveness of European industries in the field the scientific impacts are very high NIE Strategies for the dissemination are clear but could be more connected to the goal of generating worldwide standards. Dissemination plans of the expected results after the knowledge transfer need further clarification. Many details concerning the strategy of dissemination of knowledge are missing. The lack of any clear novel development, detailed scientific objectives and expected achievements

60 B.6 ETHICAL ISSUES

61 Ewaluacja projektu 1-stopniowa procedura składania wniosków I etap – pełny wniosek (max. 30 stron A4) Komisja Europejska sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych. Czy przysłano przed deadline Czy zachowano minimalną ilość partnerów Czy wniosek jest kompletny (np. formularze A i B) Zawartość wniosku związana z tematem schematem finansowania i czy spełnia szczególne warunki Work programme Panel niezależnych ekspertów: wniosek oceniany przez 3-5 ekspertów on-line względem 4 kryteriów 0-5 punktów ocena wspólna (consensus) Lista rankingowa w danym panelu jako rekomendacja dla Komisji. (Panele tematyczne: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY) Komisja ustala oficjalną listę rankingową.

62 Kryteria ewaluacji 0 - The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information 1- poor. The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses. 2 - Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses. 3 -Good. The proposal addresses the criterion well, although improvements would be necessary. 4 - Very good: the proposal addresses the criterion very well, although certain improvements are still possible. 5 - Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are minor.

63 Kryteria ewaluacji

64 Formalne kryteria ewaluacji przesłane w terminie minimum 2 różnych partnerów z 2 różnych krajów MS lub AC z 2 różnych sektorów zawiera wszystkie formularze wniosek dopasowany jest do schematu finansowania Wnioski: nie są oceniane anonimowo są oceniane zdalnie nie są konieczne umowy konsorcjum

65 Granty na granty MNiSW ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego UE. http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?plac e=Lead07&news_cat_id=308&news_id=765 9&layout=2&page=text

66 Linki http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html Partnerzy: http://www.kpk.gov.pl/7pr/pp.html http://ec.europa.eu/research/enquiries http://cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/home_en.html IPR helpdesk http://www.ipr-helpdesk.org EPSS support@epss-fp.orgsupport@epss-fp.org Dokumenty http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html Eksperci: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

67 KONTAKT Regionalny Punkt Kontaktowy Katarzyna Markiewicz-Śliwa Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2a 44-100 Gliwice E-mail: rpk@polsl.plrpk@polsl.pl Tel. 32 237 20 92, 32 237 19 98 Fax 32 237 24 50


Pobierz ppt "Dofinansowanie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem Industry-Academia Partnership and Pathways Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Katarzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google