Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.bwz.uw.edu.pl Studenci zagraniczni i studia zagranicą Biuro Współpracy z Zagranicą UW 22 listopada 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.bwz.uw.edu.pl Studenci zagraniczni i studia zagranicą Biuro Współpracy z Zagranicą UW 22 listopada 2005."— Zapis prezentacji:

1 www.bwz.uw.edu.pl Studenci zagraniczni i studia zagranicą Biuro Współpracy z Zagranicą UW 22 listopada 2005

2 www.bwz.uw.edu.pl UWARUNKOWANIA – WYBRANE ELEMENTY Rynek edukacyjny – prawa rynku, konkurencja, strategie i biznesplany, kampanie marketingowe Globalny rynek edukacyjny (edukacja transgraniczna) Wielość i różnorodność podmiotów tegoż rynku PL jako przykład - zmiany w ciągu 15 lat Masowość >> informatyzacja zarządzania uczelnią i procesu kształcenia; rejestracje internetowe Problem jakości (znaczenie znaków jakości : centra doskonałości, Uniwersytecka Karta Erasmusa, ECTS Label, DS Label itd.)

3 www.bwz.uw.edu.pl Proces tworzenia >>> EOSW Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (2010) (Sorbona 1998, Bolonia 1999, Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005) >> dlaczego nie mówi się o rewolucji bolońskiej? Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe 45 państw Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

4 www.bwz.uw.edu.pl >>>>> 3-stopniowy system studiów – konieczność ponownego zdefiniowania i opisu każdego cyklu, opartego na efektach kształcenia i umiejętnościach absolwentów, ECTS – daleko do bycia europejskim mobilność studentów i pracowników uczelni nowy wymiar – kwestie uznawalności wykształcenia i dyplomów (www.buwiwm.edu.pl) >>> wspólne dyplomy współpraca z pozostałymi regionami świata >>>>> niż demograficzny – starzejąca się Europa niepokojące zjawiska - malejąca liczba studentów nauk ścisłych studia w języku angielskim zjawiskiem globalnym

5 www.bwz.uw.edu.pl Filary Procesu Bolońskiego System łatwo czytelnych i porównywalnych stopni (dyplomów) 2- (3-) stopniowy system studiów ECTS jako system transferu i akumulacji punktów Zapewnianie jakości kształcenia Mobilność studentów i pracowników Wymiar europejski szkolnictwa wyższego Wymiar społeczny Kształcenie ustawiczne Propagowanie atrakcyjności EOSW poza Europą

6 www.bwz.uw.edu.pl STUDENCI ZAGRANICZNI Dlaczego dzisiaj mówimy o studentach zagranicznych? liczba kryterium jakości kształcenia prestiż uczelni jedno z kryteriów rankingów możliwość pozyskania dodatkowych funduszy Zakres kompetencji BSStud i BWZ od stycznia 2005 BSStud. – długoterminowi BWZ – krótkoterminowi >>> www.bwz.uw.edu.pl

7 www.bwz.uw.edu.pl Kim są cudzoziemcy BWZ ? (zał. 1) studenci studenci - stażyści (BUWiWM) stażyści słuchacze studiów podyplomowych uczestnicy studiów doktoranckich wolni słuchacze Na jakich warunkach finansowych się kształcą ? -stypendyści rządu RP -stypendyści rządu państwa obcego -stypendyści organizacji pozarządowych (np. UNESCO, GFPS) -w ramach uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy -stypendyści programów UE, np. Erasmus (zał. 2, 3) -stypendyści innych programów, np. CEEPUS -studenci goszczący, w tym bez świadczeń (Zarządzenie nr 1 Rektora UW z 19 stycznia 2005 r.)

8 www.bwz.uw.edu.pl

9

10

11

12 STRUKTURA i SPECYFIKA PRZYJAZDÓW - 1 rosnąca liczba studentów krótkoterminowych malejąca liczba studentów długoterminowych (?) kraj pochodzenia – coraz większe zróżnicowanie długość pobytu – semestr, 2 semestry (znacznie mniej krótkich staży) powracający studenci potrzeba specyficznej informacji - wszystko inne

13 www.bwz.uw.edu.pl STRUKTURA i SPECYFIKA PRZYJAZDÓW - 2 zapotrzebowanie na ofertę dydaktyczną obcojęzyczną konieczność zróżnicowania oferty dostosowanej do konkretnego odbiorcy (np. studenci amerykańscy – 4-tygodniowy moduł; BWZ a FID) przystąpienie Polski do UE >>> zainteresowanie nowym krajem członkowskim – czy wykorzystamy / wykorzystaliśmy nasze 5 minut? studia w uczelni zagranicznej wymogiem programu studiów w uczelni macierzystej student krótkoterminowy jest studentem Uniwersytetu ECTS – w 2005 niezbędne narzędzie

14 www.bwz.uw.edu.pl Czy student zagraniczny krótkoterminowy to normalny student? NIE > dodatkowe przeszkody nauka w kilku jednostkach UW jeżeli 1 kierunek studiów, lektoraty, zajęcia WF, Polonicum rejestracje on-line – różne terminy, brak informacji o zajęciach USOS – brak PESELa, kilkakrotnie w bazie BWZ w USOSie na prawach wydziału legitymacja studencka – BWZ wydaje (zgoda Rektora) legalizacja pobytu – wizy, karta pobytu (BSStud) dokument końcowy (wykaz zaliczeń – Transcript of Records TR) >>> Warsaw University / University of Warsaw, różne nazwy obcojęzyczne jednostek UW, różna skala punktacji i stopni ECTS

15 www.bwz.uw.edu.pl ERASMUS – SUKCES EUROPY Standardy E. w wymianie innych studentów krótkoterminowych 1. INFORMACJA O KRAJU i UCZELNI (wzorcowy pakiet informacyjny ECTS) - czytelna - aktualna - wiarygodna - również w językach obcych (co najmniej angielskim) - podana we właściwym czasie, np. info o zajęciach w marcu / kwietniu - dostosowana do potrzeb odbiorcy - rola internetu (ok. 60 % decyzji) i stron internetowych

16 www.bwz.uw.edu.pl 2. PROCEDURY PRZYJMOWANIA STUDENTÓW -przejrzyste -niezmienne do czasu zakończenia rundy -formularze >>> jako narzędzie standaryzacji procedur i >>> uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosków >>> ze względu na wielkość wymiany coraz częściej internetowa rejestracja prace nad IRK-BWZ (IRK-ang w Zarządzeniu nr 1 Rektora z 2005 r.) Uwaga - potrzeba obcojęzycznych instrukcji, opisów (jak IRK dla kandydatów na studia anglojęzyczne I / II stopnia?)

17 www.bwz.uw.edu.pl 3. SPRAWY BYTOWE nauka języka i kultury polskiej (Polonicum, Survival Polish - COME, Tandem) zakwaterowanie - PROBLEM - liczba miejsc (516 cudzoziemców w X 2005 – 80 miejsc w DS. 6) - standard - ceny (>> rezygnacje po 1- 2 miesiącach) - kwaterowanie gości na krótkie okresy pobytu - getta cudzoziemców - działania BWZ zmierzające do zwiększenia właściwej bazy noclegowej ubezpieczenia (obywatele UE i EOG, pozostali)

18 www.bwz.uw.edu.pl Programy integracyjne – Orientation day/s / weeks i nie tylko >> BWZ + Eramus Student Network - sekcja UW (ESN-UW) >> coraz częściej wydziały Organizacje studenckie >> brak współpracy z (Zarządem) Samorządem St. Problemy podnoszone przez cudzoziemców w ankietach - ułożenie programu studiów (do 4 tygodni) - ograniczone możliwości porozumiewania się w języku obcym - za mało stanowisk komputerowych ogólnodostępnych - odwoływane zajęcia bez uprzedzenia i puste dyżury - zbyt mało podręczników i książek w językach obcych - zakwaterowanie

19 www.bwz.uw.edu.pl DROGA studenta zagranicznego przez UW Do 15 marca i 15 października (wzór - uczelnie brytyjskie, skandynawskie, koreańskie, australijskie…) gotowa podstawowa informacja o: PL, UW (informator UW, Guide for incoming students, pakiet informacyjny ECTS) >>> kalendarz roku akademickiego, sprawy bytowe itp. programy studiów na kolejny rok akad. >>> USOS >>> zajęcia w językach obcych, punkty ECTS >>> uprawnienia BWZ

20 www.bwz.uw.edu.pl DROGA studenta zagranicznego przez UW - c.d. (zadania BWZ) Pytanie o możliwość podjęcia kształcenia BWZ - przekazanie informacji lub wskazanie źródła BWZ - formularze (www.bwz, e-mailem, on-line IRK-BWZ) BWZ - przekazanie do jednostek w celu rozpatrzenia wniosku Jednostki UW + BWZ - ustalenie warunków finansowych Wnioski kierowane do decyzja Rektora o przyjęciu na UW BWZ - szczegółowa organizacja przyjazdu (przed i po), np. zaproszenie / letter of acceptance, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyznaczenie mentora, przekazanie nr identyfikacyjnego i hasła USOS, nadanie żetonów) BWZ i ESN-UW - program mentor (program kulturalny) Opieka BWZ podczas pobytu (kryzysy, a kwalifikacje językowe pracowników BWZ - w jednym miejscu ) Rozliczenie z pobytu na UW - TR, karta obiegowa, legitymacja...

21 www.bwz.uw.edu.pl STUDENT UW ZAGRANICĄ informacja o stypendiach >>> www.bwz.uw.edu.pl + info. do jednostek różne rodzaje (lustrzane odbicie) różna wysokość stypendiów (lustrzane odbicie) warunki studiowania i pobytu zagranicą największa liczba wyjeżdżających - Erasmus - ok. 550 umów >>> 850 - 2005/2006; 1000 - 2006/2007 informacja o procedurach - informator Krok po kroku (umowa indywidualna, wniosek wyjazdowy, LA, zgłoszenia do uczelni partnerskiej, wypłata stypendiów) BWZ - rozliczanie funduszy (BUWiWM, Erasmus, GS, UNESCO...) ankiety powracających studentów (on-line)

22 www.bwz.uw.edu.pl BWZ poleca Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach (Dz. U. z 7 czerwca 2002 r.) BWZ www.bwz.uw.edu.pl BUWIWM www.buwiwm.edu.pl ERASMUS www.socrates.org.pl www.bwz.uw.edu.pl/uniwersytecka_karta_erasmusa.htm www.bwz.uw.edu.pl/zarzadzenie-krotkoterminowi.htm


Pobierz ppt "Www.bwz.uw.edu.pl Studenci zagraniczni i studia zagranicą Biuro Współpracy z Zagranicą UW 22 listopada 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google