Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta dot. systemu informacyjnego w SGH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta dot. systemu informacyjnego w SGH"— Zapis prezentacji:

1 Ankieta dot. systemu informacyjnego w SGH
Joanna Nowakowska Radosław Gajewski Ankieta dot. systemu informacyjnego w SGH Ze zwróceniem szczególnej uwagi na system informatyczny

2 Streszczenie Największą część informacji o życiu Szkoły Głównej Handlowej studenci uzyskują od znajomych, na drugim miejscu znajdują się strony WWW – pod względem atrybutów ocenione najwyżej, a na samym końcu indywidualne rozmowy z pracownikami oraz gazety studenckie (‘Magiel’, ‘Gazeta SGH’) – ocenione najniżej. Wszyscy respondenci korzystają z Internetu. Ponad połowa łączy się z Internetem w domu przez modem, prawie połowa ankietowanych studentów korzysta z komputerów znajdujących się na korytarzach uczelni i w salach informatycznych. Najczęściej korzysta się z poczty i stron internetowych, zanotowano względnie mały użytek z for dyskusyjnych i usługi WAP. Strona główna SGH – prawie połowa ankietowanych korzysta z niej kilka razy w tygodniu. Mimo to oceniana jest ona pozytywnie, najbardziej pod względem aktualności, najniższą choć także pozytywną ocenę uzyskała za opracowanie graficzne. Strony internetowe innych jednostek uczelni wykorzystywane są w bardzo różnym stopniu. Faktem jest, że prawie nikt nie korzysta z nich codziennie, a najczęściej pojawiającą się odpowiedzią jest „zdarzyło mi się skorzystać ze strony internetowej tej jednostki”. Przedstawione przez nas nowe pomysły spotykały się z bardzo dużym zainteresowaniem respondentów – aż 4 z 5 uzyskały ponad 74% najwyższej oceny, piąty prawie 50%. Dodatkowo studenci podali własne pomysły na ulepszenie systemu informacyjnego. Wdrożony już Wirtualny Dziekanat został oceniony także pozytywnie.

3 Wprowadzenie Badanie zostało przeprowadzone na 64 studentach studiów dziennych Szkoły Głównej Handlowej, w grudniu 2001 roku. Narzędziem była załączona ankieta. Celem badania była ocena szeroko rozumianego systemu informacyjnego w SGH, ze względu na źródła informacji (tj. m.in. gabloty informacyjne, strony WWW, informatory, gazety studenckie) oraz ich atrybuty: np. szybkość i łatwość dostępu, aktualność, rzetelność, kompleksowość i estetyka prezentacji informacji. Chcieliśmy dowiedzieć się także, gdzie i jak często studenci korzystają z Internetu oraz jakie strony internetowe wybierają najczęściej. W ostatniej części badania skoncentrowaliśmy się na tym, co studenci chcieliby zmienić w systemie informacyjnym SGH, jak oceniają nasze nowe pomysły oraz wdrożone już projekty – Wirtualny Dziekanat.

4 Znajomi największym źródłem pozyskiwania informacji o życiu uczelni
37% zdobywanej przez studentów informacji pochodzi od znajomych. Ważnym źródłem informacji są także strony WWW - stamtąd pochodzi aż 23% informacji. Znaczące okazały się informatory (17%) i kolejno gabloty informacyjne (12%). Mniej ważnymi źródłami informacji są indywidualne rozmowy z pracownikami (5%), ‘Magiel’ (4%) oraz ‘Gazeta SGH’ (2%).

5 Pierwsze miejsce dla stron WWW, ostatnie dla ‘Gazety SGH’
Gabloty informacyjne: najwyżej oceniane są one za rzetelność, najniższą ocenę uzyskały za estetykę prezentacji informacji. Strony WWW, ocenione najwyżej ze wszystkich źródeł, najwyższa nota za aktualność informacji. Informatory: najwyższa ocena za rzetelność i kompleksowość informacji. Gazeta SGH, oceniona najniżej ze źródeł. Największa nota za rzetelność, najniższa za szybkość dostępu. ‘Magiel’ został oceniony najwyżej za estetykę prezentacji informacji.

6 Strona główna SGH w Internecie
Aż 50% ankietowanych korzysta ze strony głównej SGH rzadziej niż raz w tygodniu. 41% ankietowanych studentów korzysta z zasobów uczelnianej strony WWW kilka razy w tygodniu. Mniej osób odpowiedziało, że korzysta codziennie (6%), lub w ogóle nie korzysta (tylko 3%).

7 Strona główna SGH jednak oceniana pozytywnie
Strona główna SGH oceniana jest pozytywnie. Okazało się, że najwięcej punktów zdobyła za aktualność ( 63% oceny pozytywnej). Różnice między dalszą oceną cech jest nie wielka: łatwość poruszania się oceniona została na 54% oceny pozytywnej, kompletność informacji na 52% oceny pozytywnej. Najwięcej do zrobienia jest jeszcze w opracowaniu graficznym, które uzyskało 40% oceny pozytywnej.

8 Wirtualny Dziekanat jest potrzebny
Respondenci pozytywnie ocenili przydatność Wirtualnego Dziekanatu – na 60% oceny pozytywnej. Łatwość poruszania się oceniona została na 40% oceny pozytywnej, podczas gdy rzetelność informacji zawartych na jego stronach na 36,6%, a kompletność informacji na 30%. Najniższą, choć także pozytywną ocenę zyskało opracowanie graficzne 6,6% oceny pozytywnej.

9 „Zdarzyło mi się skorzystać ze stron internetowych tej jednostki” – najczęstszą odpowiedzią
Ponad połowa respondentów (58%) nie korzysta ze stron Samorządu SGH. 47% ankietowanym zdarzyło się skorzystać ze stron katedr i kolegiów. Ze stron SKNów 38% ankietowanych nie korzysta, 34% zdarzyło się skorzystać. 45% ankietowanych studentów odpowiedziało, że zdarzyło im się skorzystać ze stron Org. studenckich. 44% badanym zdarzyło się skorzystać ze stron biblioteki.

10 Największy użytek jak do tej pory z poczty e-mail
42% ankietowanych codziennie korzysta ze stron WWW. Z poczty korzysta 53% respondentów codziennie. Na pyt. o chat i irc 45% osób odpowiedziało, że zdarzyło im się skorzystać. 36% osób nie korzysta z for dyskusyjnych, podczas gdy 30% kiedyś z nich skorzystało. Aż 70% ankietowanych studentów nie używa usługi. WAP.

11 Najczęściej w domu, poprzez modem...
Aż 56,3% respondentów korzysta z Internetu w domu, łącząc się za pomocą modemu. Taki sam odsetek studentów (48,4%) wykorzystuje komputery, znajdujące się na korytarzach uczelni, jak i w salach internetowych. Rzadziej korzysta się ze stałego łącza w domu (14,1%), w pracy (12,5%), czy w kawiarenkach internetowych (także 12,5%).

12 Listy dyskusyjne jeszcze nie w modzie
62% respondentów nie jest zapisanych na żadną listę dyskusyjną 38% ankietowanych studentów SGH korzysta z list dyskusyjnych

13 Prawie wszyscy ankietowani studenci SGH posiadają TELEFON KOMÓRKOWY
Aż 92% ankietowanych posiada telefon komórkowy. Tylko 8% respondentów nie ma własnego telefonu komórkowego. Komentarz: Proponuje się wprowadzenie systemu informacji o zmianach w harmonogramie przesyłanych na SMS/ . Tym bardziej, że pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów (patrz. następny slajd).

14 Nowe pomysły na ulepszenie systemu mile widziane...
Najbardziej potrzebne okazały się strona internetowa zawierająca pełne informacje o ścieżkach studiów (92% najwyższej oceny), strona prezentująca konsultacje pracowników (84%) oraz pomysł na przesyłanie informacji dot. zmian w harmonogramie na SMS/ (82%). Zainteresowaniem cieszył się także pomysł utworzenia strony z giełdą podręczników – 74% najwyższej oceny. Najmniej ważną okazała się strona SGH dostępna przez WAP (48% najwyższej noty). Komentarz: Wśród propozycji na ulepszenie systemu informacyjnego w SGH, podanych przez ankietowanych studentów, pojawiły się również pomysły takie jak: strona z nieformalnymi informacjami o wykładowcach i sposobach zaliczeń przedmiotów, lista rankingowa studentów w Internecie, strona z informacjami CNJO – terminami zajęć i konsultacji, strona z terminami zerówek; umożliwienie studentom otrzymania SMSa powiadamiającego o nowej poczcie na koncie w SGH.

15 Mała przewaga mężczyzn
55% respondentów to mężczyźni 45% ankietowanych studentów stanowią kobiety

16 Ponad połowa ankietowanych ma ok. 21 lat
Wśród ankietowanych studentów ponad połowa (53,1%) ma 21 lat. Drugą pod względem liczności grupą byli 22- latkowie. 10,9% respondentów miało 20 lat, 7,8% - 23 lata.

17 Najwięcej osób z III roku studiów
Ponad połowa naszych respondentów (60,9%) to studenci III roku studiów. Mniej liczni byli reprezentanci czwartego (18,8%) i piątego (14,1%) roku studiów. Najmniejszą grupę stanowili studenci ostatnich (4,7%) i pierwszych (1,6%) lat studiów.

18 Najwięcej studentów kierunków Międzynarodowe Stosunki
38% ankietowanych studentów studiuje na kierunku. Międzynarodowe Stosunki 25% osób badanych uczy się na kierunku Finanse i Bankowość; 23% na Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Najmniej osób studiowało kierunek Zarządzanie i Marketing.

19 Przewaga ankietowanych pochodziła z dużych miast
Aż 58% wszystkich ankietowanych stanowiły osoby pochodzące z dużych miast. Mniej było osób z małych miast (37%). Najmniej liczą grupę stanowili studenci pochodzący ze wsi (5%).

20 Prawie wszyscy respondenci są w mniejszym bądź większym stopniu utrzymywani przez rodziców
Prawie wszyscy ankietowani studenci są jeszcze na utrzymaniu rodziców (95,3%). Jedna trzecia utrzymuje się także dzięki stypendiom naukowym (32,8%). Mniej niż ¼ respondentów utrzymuje się pracując (21,9%) lub dorabia sobie korepetycjami (20,3%).


Pobierz ppt "Ankieta dot. systemu informacyjnego w SGH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google