Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 8 STANY ZJEDNOCZONE SYSTEM EKONOMICZNY I REFORMY GOSPODARCZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 8 STANY ZJEDNOCZONE SYSTEM EKONOMICZNY I REFORMY GOSPODARCZE."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 8 STANY ZJEDNOCZONE SYSTEM EKONOMICZNY I REFORMY GOSPODARCZE

2 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone2 STANY ZJEDNOCZONE ä Konstytucja Stanów Zjednoczonych gwarantuje wolność i równość obywateli wobec prawa ä Chroni własność prywatną i wspiera działalność gospodarczą obywateli ä Kongres ma prawo regulować życie gospodarcze i stosunki z zagranicą (art.1 sekcja 8 ) tj.kształtować system gospodarczy ä Oprócz władz federalnych uprawnienia do regulowania życia gospodarczego, mają władze stanowe i lokalne

3 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone3 STANY ZJEDNOCZONE. XIX W. ELEMENTY PROTEKCJONIZMU ä W XIX WIEKU USA STOSOWAŁY WYSOKIE CŁA OCHRONNE ä PAŃSTWO SUBSYDIOWAŁO BUDOWĘ DRÓG, KOLEI, KANAŁÓW, PORTÓW, FLOTY, STATKÓW ä PAŃSTWO FINANSOWAŁO BUDOWĘ SIECI POCZTOWEJ, STOSOWAŁO ZANIŻONE TARYFY ä ZACHĘTY DO IMIGRACJI I NAPŁYWU ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU

4 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone4 STANY ZJEDNOCZONE ELEMENTY PROTEKCJONIZMU XX W ä FINANSOWANIE BUDOWY DRÓG,AUTOSTRAD ä SUBSYDIOWANIE ROZWOJU LOTNICTWA ä BUDOWA ZAPÓR I ELEKTROWNI WODNYCH ä PROTEKCJONIZM CELNY LAT 30-YCH ä COMMODITY PRICE SUPPORT SYSTEM ä PROGRAM FOR SURPLUS PRODUCTS ä FARM CREDIT ä TECHNICAL ASSISTANCE

5 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone5 USTAWY ANTYMONOPOLOWE 1890 SHERMAN ACT ä ZAKAZ TWORZENIA TRUSTÓW,MONOPOLI I STOSOWANIA PRAKTYK RESTRYKCYJNYCH ä KARY PIENIEŻNE I WIĘZIENIA 1914 CLAYTON ACT. ZAKAZ : 1914 CLAYTON ACT. ZAKAZ : ä CENOWEJ DYSKRYMINACJI ä ZAWIERANIA KONTRAKTÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ ä INTERCORPORATE STOCKHOLDING ä PRZENIKANIA SIĘ ZARZĄDÓW KORPORACJI ä 1914 POWOŁANIE FEDERAL TRADE COMMISSION- FTC

6 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone6 STANY ZJEDNOCZONE. USTAWY ANTYMONOPOLOWE 1936 ROBINSON-PATMAN ACT ä OCHRONA DETALISTÓW ä JEDNAKOWE DYSKONTA DLA KLIENTOW ä ZAKAZ NISZCZĄCEJ KONKURENCJI CENOWEJ 1937 MILLER ACT. ä CENY MINIMALNE MAJĄCE CHRONIĆ DROBNY BIZNES 1950 ANTIMERGER ACT ä ZAKAZ POŁACZEŃ OGRANICZJĄCYCH KONKURENCJĘ

7 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone7 STANY ZJEDNOCZONE. ZMIANY SYSTEMOWE ä 1913 POWOŁANIE FEDERAL RESERVE SYSTEM PREZYDENT WOODROW WILSON ä 1914 WPROWADZENIE FEDERALNEGO PODATKU DOCHODOWEGO ä 1914 LIBERALIZACJA WYMIANY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ.OBNIŻKA CEŁ ä USTANOWIENIE FAIR TRADE COMMISSION (1914) ä 1934 GLASS-STEAGAL ACT.ROZDZIELENIE DZIAŁALNOŚCI BANKOW DEPOZYTOWYCH I INWESTYCYJNYCH

8 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone8 STANY ZJEDNOCZONE. NEW DEAL ä PROHIBICJA LAT 20-YCH ä INTERWENCJONIZM LAT 30-YCH (NEW DEAL) ä PROTEKCJONIZM ä SECURITY EXCHANGE COMMISSION ä SOCIAL SECURITY ACT ä GLASS-STEAGAL ACT ä EXPORT-IMPORT BANK ä FEDERAL POWER COMMISSION ä SMALL BUSINESS ADMINISTRATION

9 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone9 STANY ZJEDNOCZONE. UDZIAŁ PAŃSTWA W ENERGETYCE ä TENNESEE VALLEY AUTHORITY ä HOOVER DAM, COLORADO DAMS, COLUMBIA, ST.LAWRENCE, MISSOURI ST.LAWRENCE, MISSOURI ä ALASKAN PIPELINE ä STATE ENERGY POWER INVESTMENTS ä 1975 ENERGY POLICY CONSERVATION ACT. ä FUEL ECONOMY STANDARDS ä 1978 NATIONAL ENERGY ACT ä ENERGY AND ENVIRONMENT

10 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone10 STANY ZJEDNOCZONE. THE CIVIL RIGHTS ACT 1964 ä KONSTYTUCJA (1776) I SPOŁECZENSTWO OBYWATELSKIE ä WOJNA SECESYJNA I JEJ SKUTKI ä RÓŻNORODNOŚĆ RAS,NARODOWOŚCI, JĘZYKÓW, RELIGII, KULTURY ä ZAKAZ DYSKRYMINACJI W PRACY, SZKOLE, GŁOSOWANIU, POMOCY SOCJALNEJ,W BIZNESIE, W USŁUGACH ä ZWALNIANIE I ZATRUDNIANIE WYŁĄCZNIE NA BAZIE KWALIFIKACJI NIEZALEŻNIE OD RASY, RELIGII, PŁCI, POCHODZENIA NARODOWEGO ä 1963 THE EQUAL PAY ACT (NOWELIZOWANE W 1972) JEDNAKOWE WYNAGRODZENIE ZA TĄ SAMĄ PRACĘ NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY

11 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone11 STANY ZJEDNOCZONE. LATA SIEDEMDZIESIĄTE ä WZROST REGULACJI. 50 NOWYCH AGENCJI FEDERALNYCH.PODWOJENIE KOSZTÓW ä WZROST TRANSFERÓW SOCJALNYCH DO PONAD 20% PKB ä WZROST REGULACJI OCHRONY ŚRODOWISKA ä KOSZTY WOJNY W WIETNAMIE ä KOSZTY BADAŃ KOSMOSU ä TENDENCJE PROTEKCJONISTYCZNE ä KRYZYS ENERGETYCZNY ä STAGFLACJA

12 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone12 STANY JEDNOCZONE. DEREGULACJE J.CARTERA ä 1978 DEREGULACJA LINII LOTNICZYCH. ZNIESIENIE LICENCJONOANIA,USTALANIA TRAS,CEN. ä 1980 DEREGULACJA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. ZNIESIENIE LICENCJI I REGULOWANIA STAWEK ä 1980 DEREGULACJA TRANSPORTU KOLEJOWEGO ä 1980 MONETARY CONTROL ACT. DEREGULACJA INSTYTUCJI DEPOZYTOWYCH

13 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone13 STANY ZJEDNOCZONE. NOWE KONCPECJE ä MONETARYZM MILTON FRIEDMAN.KONTROLA PODAŻY PIENIĄDZA. OGRANICZENIE ROLI PAŃSTWA ä TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAN. LUCAS.SARGENT.ZBYT DUŻE PAŃSTWO. DEFORMACJA RYNKOW.MONETARYZM. DEREGULACJA CEN I PŁAC ä EKONOMIA PODAŻOWA. MUNDELL.BOSKIN.OBNIŻKA PODATKÓW.OGRANICZENIE FUNKCJI SOCJALNYCH PANSTWA.POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ä OPTYMALNEGO OPODATKOWANIA LAFFER. MODIGLIANI,BARRO, FELDSTEIN.KRZYWA LAFFERA ä PUBLIC CHOICE. GOVERNMENT FAILURE BUCHANAN.STIGLER ä INSTYTUCJONALIZM.D.NORTH,J.WILIAMSON

14 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone14 STANY ZJEDNOCZONE. NOWE KONCEPCJE ä OD POPYTU DO PODAŻY. ODEJSCIE OD KEYNESA ä OD KRÓTKIEGO DO DŁUGIEGO HORYZONTU ä NADRZĘDNOŚĆ ZWALCZANIA INFLACJI ä KONTROLA PODAŻY PIENIĄDZA. MONETARYZM ä ZMNIEJSZENIE ROLI PAŃSTWA W GOSPODARCE ä OBNIŻENIE PODATKÓW I WYDATKÓW ä RÓWNOWAGA BUDŻETOWA ä DEREGULACJA ä LIBERALIZM ä WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI

15 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone15 STANY ZJEDNOCZONE. REFORMY R.REAGANA ä ZASADA COST/BENEFIT PRZY WPROWADZANIU NOWYCH REGULACJI ä ZAMIAST REGULACJI LIBERALIZACJA : ZACHĘTY I SWOBODA DZIAŁANIA ä DEREGULACJA ä REFORMY PODATKOWE SPRZYJAJĄCE AKUMULACJI I INWESTYCJOM ä OGRANICZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ä REFORMY SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

16 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone16 STANY ZJEDNOCZONE. REFORMY PODATKOWE R.REAGANA ä ECONOMIC RECOVERY TAX ACT 1981 (ERTA) ä OBNIŻKA KRAŃCOWYCH STAWEK PODATKOWYCH ä NIŻSZE OPODATKOWANIE OSZCZĘDNOŚCI I INWESTORÓW ä INDEKSOWANIE PRZEDZIAŁÓW DOCHODOWYCH ä ZWOLNIENIE Z OPODATKOWANIA IRA(INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS) ä WPROWADZENIE PRZYSPIESZONEJ AMORTYZACJI ACRS ä WPROWADZENIE PREFRENCJI PODATKOWYCH DLA LEASINGU ä ULGI PODATKOWE DLA R&D ä REDUKCJA PODATKU OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH ä THE TAX REFORM ACT 1986 (TRA) ä OBNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO ä POSZERZENIE BAZY PODATKOWEJ ä WYELIMINOWANIE ULG PODATKOWYCH

17 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone17 STANY ZJEDNOCZONE. PODATKI ä TAX EQUITY AND FISCAL RESPONSIBILITY ACT 1982.TEFRA ä SOCIAL SECURITY ACT 1981 I 1983.NOWELIZACJE ä WZROST STAWEK NA SOCIAL SECURITY Z 13.4% DO 15.3% ä THE DEFICIT REDUCTION ACT DEFRA ä THE BALANCED BUDGET AND EMERGENCY DEFICIT CONTROL ACT 1985 (THE GRAMM-RUDMAN-HOLLINGS ACT). OPÓZNIENIE WPROWADZENIA I PRZESUNIĘCIE TERMINU ZRÓWNOWAŻENIA BUDŻETU NA 1993R. ä USTAWY PODATKOWE B.CLINTONA ä 1998 ZRÓWNOWAZENIE BUDZETU ä G.BUSH JR PROGRAM OBNIŻEK PODATKOWYCH. PONOWNY DEFICYT BUDŻETOWY

18 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone18 STANY ZJEDNOCZONE. STOSUNKI PRACY ä 1880 AMERICAN FEDERATION OF LABOR (AFL) ä 1932 NORRIS LA GUARDIA ACT (PRAWO DO ORGANIZACJI ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH, STRAJKU,INFORMACJI O SPORACH ZBIOROWYCH) ä 1935 WAGNER ACT (ZAKAZ DZIAŁAŃ ANTYUNIJNYCH, NEGOCJACJE ZBIOROWE, ZAKAZ ZWIĄZKÓW ZAKŁADOWYCH) ä 1935 SOCIAL SECURITY ACT ä 1947 TAFT-HARTLEY ACT.OGRANICZENIE NADMIERNYCH PRAW ZWIĄZKOWYCH ä BRAK MINIMUM PŁACOWEGO ä WYSOKA MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW ZAWODOWA I PRZESTRRZENNA ä SILNY WZROST ZATRUDNIENIA I WYDAJNOŚCI PRACY

19 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone19 STANY ZJEDNOCZONE. PAŃSTWO A PRZEDSIĘBIORSTWA ä 1971 POMOC US TREASURY DLA LOCKHEED AIRCRAFT ä 1970 GWARANCJE I SUBSYDIA DLA LINII KOLEJOWYCH ä 1979 POMOC DLA CHRYSLER CORP.-1.6 MLD DOL. ä R.REAGAN WYCOFANIE POSTĘPOWNIA PRZECIWKO IBM (TRWAŁO 13 LAT) ä 1986 PODZIAŁ ATT (SPRZEDANIE BELLA) ä REWOLUCJA ICT, INTERNET,TELEFONY KOMORKOWE, GLOBALNE MEDIA-CNN, GPS, SYSTEMY ON-LINE ä 1997/98 POSTĘPOWANIE PRZECIWKO FIRMIE MICROSOFT ä BANKRUCTWA ENRONU, WORLDCOM, ARTURA ANDERSENA ä KRYZYS DELPHI I GENERAL MOTORS ä M&A

20 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone20 STANY ZJEDNOCZONE. SYSTEM FINANSOWY ä 1913 FEDERAL RESERVE SYSTEM.BANK CENTRALNY.RADA GUBERNATORÓW 7 OSÓB ä 12 REGIONALNYCH BANKOW FED ä BANKI KOMERYCYJNE, STOWARZYSZENIA OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWE, BANKI OSZCZĘDNOŚCIOWE,UNIE KREDYTOWE ä FIRMY UBEZPIECZENIOWE, FUNDUSZE ä BANKI INWESTYCYJNE ä FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION ä RYNKI KAPITAŁOWE.DOMINUJACE ZNACZENIE INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

21 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone21 STANY ZJEDNOCZONE. UDZIAŁY PANSTWA W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH ä FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORP. ä THE FEDERAL HOME LOAN BANK ä US POSTAL SERVICE ä SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION ä FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP. ä FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ADMINISTRATION.KREDYT HIPOTECZNY ä FEDERAL FINANCING BANK (OBLIGACJE SKARBOWE,OPEN MARKET OPERATIONS) ä BANKOWOŚĆ HIPOTECZNA: FENNI MAE

22 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone22 STANY ZJEDNOCZONE. OCHRONA ŚRODOWISKA ä 1963 CLEAN AIR ä 1965 WATER QUALITY 1969 ä NATIONAL ENVIRONMENTAL POLUTION ä ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) ä 1974 SAFE DRINKING WATER ä 1976 RESOURCE CONSERVATION AND RECOVERY ä 1976 TOXIC SUBSTANCES ä 1980 ENIRONMENTAL FUND ä USA A PROTOKÓŁ Z KYOTO

23 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone23 STANY ZJEDNOCZONE. R&D A PROGRAMY RZĄDOWE ä APOLLO SPACE PROGRAM ä NASA ä GWIEZDNE WOJNY R.REAGANA ä INTERNET I ICT ä WALKA Z RAKIEM ä PROGRAM UPOWSZECHNIENIA INTERNETU I TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ä SZKOLNICTWO WYŻSZE ä SILICON VALLEY,BOSTON TRIANGLE,HUSTON ä BRAIN DRAIN

24 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone24 POLITYKA GOSPODARCZA G.Busha Seniora ä ZMIANY GEOPOLITYCZNE.UPADEK JAŁTY ä WOJNA W ZATOCE PERSKIEJ ä SPADEK DYNAMIKI GOSPODARCZEJ USA ä WZROST BEZROBOCIA DO 7,5% ä UTRZYMUJĄCE SIĘ TRUDNOŚCI BUDŻETOWE ä PODWYŻKI PODATKÓW ä ROSNĄCY DEFICYT OBROTÓW HANDLOWYCH ä DALSZA LIBERALIZACJA HANDLU ä ZNIESIENIE CZĘŚCI OGRANICZEŃ COCOMU ä AMERICAN ENTERPISE FUND DLA POLSKI

25 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone25 REFORMY I POLITYKA B.CLINTONA ä NADRZĘDNOŚĆ ROZOWJU GOSPODARKI ä PROGRAM SPOŁECZNY (MEDICARE I MEDIAID) ä EDUKACJA I HASŁO CZŁOWIEK NAJWAŻNIEJSZY (PEOPLE FIRST) ä PRAGMATYZM I KOMPROMIS ä KONTYNUACJA EKONOMII PODAŻOWEJ ä POLITYKA MONETARNA ALANA GREENSPANA. STOPNIOWY WZROST STÓP PROCENTOWYCH Z 3% DO 6% ä STOPNIOWY SPADEK INFLACJI Z 3 DO 2% ä UMOCNIENIE DOLARA ä NAPŁYW ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI ä SILNY WZROST ZATRUDNIENIA I WYDAJNOŚCI PRACY ä POSTĘP TECHNOLOGICZNY

26 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone26 POLITYKA FISKALNA KONGRESU I B.CLINTONA ä ZACIEŚNIENIE POLITYKI FISKALNEJ ä OD 300 MLD DOL DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 1992 DO NADWYŻKI W 1999R ä WIZJA PRZEBUDOWY AMERYKI (CIĘCIA WYDATKÓW I PODWYŻKI PODATKÓW) ä REDUKCJE ZATRUDNIENIA W ADMINISTRACJI,WZROST PODATKU DOCHODOWEGO, AKCYZY OD PALIW ä PONOWNE OPODATKOWANIE ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

27 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone27 B.CLINTON INVESTING IN PEOPLE ä ZDERZENIE REPUBLIKANSKIEGOKONTRAKTU DLA AMERYKI Z DEMOKRATYCZNYMI PROGRAMAMI SPOŁECZNYMI ä PROGRAMY MEDICARE I MEDICAID ä KOMPROMIS. TAXPAYER RELIEF(TR) I BALANCED BUDGET ACT 97(BBA) ä ROZWÓJ EDUKACJI ä UPOWSZECHNIENIE INTERNETU

28 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone28 NADWYŻKA BUDŻETOWA ä BOOM GOSPODARCZY I ZWIĘKSZONE DOCHODY BUDŻETOWE ä NADWYŻKI I POLUZOWANIE POLITYKI FISKALNEJ (1997) ä SPADEK WYDATKÓW WOJSKOWYCH I OGRANICZENIE PROGRAMÓW KOSMICZNYCH ä WZROST WYDATKÓW NA EDUKACJE ä 2001 NOWA ADMINISTRACJA G.BUSHA JR.W 2002 WZROST WYDATKÓW NA WALKĘ Z TERORYZMEM ä WZROST UDZIAŁU WYDATKÓW SOCJALNYCH W BUDŻECIE

29 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone29 DEREGULACJA SYSTEMU BANKOWEGO ä 1980 LIBERALIZACJA SYSTEMU BANKOWEGO ä 1994 LIBERALIZACJA ZAKŁADANIA ODDZIAŁÓW W INNYCH STANACH ä 1999 OSTATECZNE ODEJŚCIE OD OGRANICZEŃ USTAWY GLASS STEGALA Z 1934 TJ. MOŻLIWOŚĆ OFEROWANIA PRZEZ JEDEN PODMIOT ZINTEGROWANYCH USŁUG BANKOWSOŚCI KOMERCYJNEJ, INWESTYCYJNEJ I USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH ä WZROST KONKURENCYJNOŚCI BANKÓW AMERYKAŃSKICH

30 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone30 DEREGULACJA TELEKOMUNIKACJI ä 1984 LIKWIDACJA MONOPLU ATT ä 1996 DEREGULACJA TELEKOMUNIKACYJNYCH RYNKÓW LOKALNYCH ä DEREGULACJA SIECI KABLOWYCH WYSPECJALIZOWANYCH OPERATORÓW (KOLEI, ENERGETYKI) ä UTRZYMANIE OGRANICZEŃ DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH ä EKSPANSJA INTERNETU I ICT ä EKSPANSJA CNN I TELEWIZJI KABLOWYCH ä GPS, SYSTEMY SATELITARNE

31 Jan W.BossakW-8 Stany Zjednoczone31 UMOCNIENIE MIEDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOSCI USA ? ä PRZYSPIESZENIE DYNAMIKI WZROSTU PKB ä SILNY WZROST ZATRUDNIENIA I SPADEK BEZROBOCIA ä WZROST TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY (TFP) ä PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA USA W ICT ä RÓWNOWAGA BUDŻETOWA ä SPADEK INFLACJI ä UMOCNIENIE DOLARA ä WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH


Pobierz ppt "WYKŁAD 8 STANY ZJEDNOCZONE SYSTEM EKONOMICZNY I REFORMY GOSPODARCZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google