Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyborów wykładowców z przedmiotów podstawowych przez studentów SGH. Jakub W. Ziółkowski, 44047 Warszawa, 4. stycznia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyborów wykładowców z przedmiotów podstawowych przez studentów SGH. Jakub W. Ziółkowski, 44047 Warszawa, 4. stycznia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyborów wykładowców z przedmiotów podstawowych przez studentów SGH. Jakub W. Ziółkowski, Warszawa, 4. stycznia 2011 r.

2 Executive Summary Problem: Analiza wyborów wykładowców z przedmiotów podstawowych przez studentów SGH. Metoda: Użycie programów MS Excel oraz WEKA, analiza zależności pomiędzy zmiennymi, generowanie drzew J48, badanie dominacji stochastycznej, analiza ekonomiczna i behawioralna. Wyniki: Przedstawienie czterech modeli opisujących zachowanie studentów wraz modelem zoptymalizowanym w kontekście korzyści i kosztów dla przedmiotów podstawowych. Znalezienie idealnego modelu wspierającego. Rola standaryzacji egzaminów. Źródło danych: Zbiór danych został przygotowany przez Centrum Informatyczne SGH na podstawie danych z Wirtualnego Dziekanatu.

3 Rozdziały pracy licencjackiej Wstęp. Wprowadzenie do pracy (4). Wstęp do modelowania (3). Analiza wybranych modeli ekonometrycznych (6). Analiza wyborów grup studenckich (podejście biznesowe; 3). Analiza ekonomiczna zaprezentowanych modeli. Zakończenie.

4 Dobór zmiennych, sposób wyborów: Ekonomia: –Koszty i korzyści, –Rzadkość – kryteria, –Racjonalność, –Rola modeli ekonomicznych, behawioralnych, –Preferencje, –Niepewność, –Doskonała konkurencja. Teoria – jak studenci otrzymują wykładowców. Doświadczenie, Ograniczenie: –Uczelnia, –Sposób archiwizacji danych.

5 Zmienne decyzyjne Pierwotne: –ID Prowadzącego, Tryb, Semestr akademicki, Liczebność, Średnia, Sygnatura, ID Studenta, Semestr programowy, Preferencja, Średnia semestralna, ocena w terminie i, Kierunek, Studia. Wtórne: –Nazwa przedmiotu, ECTS, Suma ocen, Dwóje, Dubel, Warunek (wraz z podsumowaniem dla wykładowców), Średnia u wykładowcy, Wskaźnik, Klasyfikator. Dodatkowe – Standaryzacja.

6 Wybrane zależności Wykres. Liczba studentów według średniej, która otrzymała wykładowcę z pierwszej preferencji. Źródło: J. Ziółkowski, Analiza wyborów wykładowców z przedmiotów podstawowych przez studentów SGH, Warszawa 2010

7 Zaproponowane modele Model stypendysty, Model rekrutacji, Model kierunkowy, Model strachu, Model zoptymalizowany.

8 Optymalizacja Metody: –Dominacja stochastyczna I rzędu, –Porównywanie liczby 1 (preferencje). Optymalizacja: –Przedmioty sporne: Historia gospodarcza, Makroekonomia I, Makroekonomia II, Podstawy prawa, Podstawy rachunkowości, Polityka społeczna. –Brak jednoznacznego dopasowania modelu: Geografia ekonomiczna, Podstawy zarządzania, Socjologia. –Przedmioty jednoznacznie dopasowane: pozostałe.

9 Wynik PrzedmiotModelPrzedmiotModel EkonometriaStrachuMSGStrachu Geografia ekonomicznaStypendialnyNauka o państwieStypendialny Historia gospodarczaStypendialnyPolityka gospodarczaRekrutacji Integracja europejskaRekrutacjiPodstawy finansówStypendialny LogikaStypendialnyPodstawy marketinguRekrutacji Logika MatematycznaRekrutacjiPodstawy prawaStypendialny Makroekonomia IStypendialny Podstawy rachunkowości Strachu Makroekonomia IIStrachuPodstawy zarządzaniaKierunkowy Matematyka IStrachuPolityka społecznaStrachu Matematyka II Brak potrzeby dopasowania modelu SocjologiaStypendialny Mikroekonomia IStrachuStatystykaStrachu Mikroekonomia IIRekrutacjiWdIGStypendialny Źródło: J. Ziółkowski, Analiza wyborów wykładowców z przedmiotów podstawowych przez studentów SGH, Warszawa Tabela. Dopasowanie modelu do przedmiotu.

10 Model decyzyjny – drzewo J48 Wykres. Model wspierający decyzję studenta. Źródło: J. Ziółkowski, Analiza wyborów wykładowców z przedmiotów podstawowych przez studentów SGH, Warszawa 2010.

11 Analiza behawioralna i ekonomiczna Analiza behawioralna: –Stypendysta, –Tchórz, –Magister. Analiza ekonomiczna: –Korzyści i koszty, –Racjonalność, –Podejście do ryzyka.

12 Podsumowanie Czynniki wpływające na wybór wykładowcy, Model zoptymalizowany, Model decyzyjny, Podejście ekonomiczne i behawioralne. Rola standaryzacji egzaminów: –Dobry egzamin – porównywalność, podwyższenie poziomu, –Zły egzamin – negatywna selekcja. Wniosek pośredni – Statystyka.

13 Bibliografia: 1.Robert H. Frank, Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Informator studiów na rok akademicki 2008/2009 (https://dziekanat.sgh.waw.pl/infod2008.pdf z dn ).https://dziekanat.sgh.waw.pl/infod2008.pdf z dn Regulamin studiów na SGH (http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/stacjonarne/sl/regulaminy/Uchwala%20nr%20346%20z%20dnia%2023%20 kwietnia%202008%20r.zal.pdf z dn ).http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/stacjonarne/sl/regulaminy/Uchwala%20nr%20346%20z%20dnia%2023%20 kwietnia%202008%20r.zal.pdf 4.Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej (http://esgieha.pl/index.php?kind=samorzad&type=regulaminy&PHPSESSID=5d1ee4b8b43ae804f12b3322f7f14 1d2 z dn ).http://esgieha.pl/index.php?kind=samorzad&type=regulaminy&PHPSESSID=5d1ee4b8b43ae804f12b3322f7f14 1d2 5.Zasady przyjęć na studia na SGH na rok akademicki 2010/2011(http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/rekrutacja/tekst_jednolity%20_asady_przyjec_2010_2011_z_ dnia_28_01_2010_r-TEKST%20JEDNOLITY_ pdf z dn ).http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/rekrutacja/tekst_jednolity%20_asady_przyjec_2010_2011_z_ dnia_28_01_2010_r-TEKST%20JEDNOLITY_ pdf 6.http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/ogolne/historia/ z dn http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/ogolne/historia/ 7.http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/struktura/kolegia/ z dn http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/struktura/kolegia/ 8.http://akson.sgh.waw.pl/~pwojew z dn (wykorzystanie makra użytego na przedmiocie Symulacje w Arkuszu Kalkulacyjnym).http://akson.sgh.waw.pl/~pwojew 9.http://www.sgh.waw.pl/crpm_/so/pr_wym_st/prezentacje/ z dn (prezentacja dotycząca oferty stypendialnej z ).http://www.sgh.waw.pl/crpm_/so/pr_wym_st/prezentacje/

14 Dziękuję za uwagę. Kontakt:


Pobierz ppt "Analiza wyborów wykładowców z przedmiotów podstawowych przez studentów SGH. Jakub W. Ziółkowski, 44047 Warszawa, 4. stycznia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google