Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Błędy w aktach prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Błędy w aktach prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Błędy w aktach prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Patryk Ciurak Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer S.A.

2 Zamiana już ogłoszonych pozycji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pierwotnie ogłoszony akt dotyczył zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów.

3 Zamiana już ogłoszonych pozycji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy akt dotyczy budżetu Miasta Jarocin. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na różnicę w czasie między podpisaniem cyfrowo plików.

4 Zamiana już ogłoszonych pozycji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podobne sytuacje mają miejsce także w publikatorach aktów prawa resortowego.

5 Zamiana już ogłoszonych pozycji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podobne sytuacje mają miejsce także w publikatorach aktów prawa resortowego.

6 Brakujące pozycje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2012 r., brak pozycji 962 - 977

7 Brakujące pozycje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 r., brak pozycji 3750.

8 Brakujące pozycje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inne przykłady brakujących pozycji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., brak pozycji 1700, 2201, 2228, 3410. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 r., brak pozycji 3877. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2012 r., brak pozycji 2329. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r., brak pozycji 6285 (komunikat o braku publikacji z przyczyn technicznych).

9 Data aktu późniejsza od daty publikacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r., poz. 4613.

10 Data aktu późniejsza od daty publikacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najczęściej są to zwykłe pomyłki pisarskie, które potem są prostowane uchwałą, np.: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r., poz. 3889 zmieniany przez Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r., poz. 466. Niemniej błąd w metadanych w Dzienniku Urzędowym jest w dalszym ciągu widoczny.

11 Błędnie opublikowane teksty jednolite Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". (Dz. U. Nr 100, poz. 908). § 101. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia. § 110. Zasady wyrażone w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio do tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawa.

12 Błędnie opublikowane teksty jednolite Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tekst jednolity zamieszczony w uchwale zmieniającej, np. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r., poz. 425.

13 Błędnie opublikowane teksty jednolite Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tekst jednolity zamieszczony w uchwale zmieniającej, np. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r., poz. 425.

14 Błędnie opublikowane teksty jednolite Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tekst jednolity statutu/regulaminu zamieszczony bezpośrednio w załączniku do obwieszczenia; powinno być wydane obwieszczenie o wydaniu tekstu jednolitego uchwały, gdzie t.j. statutu/regulaminu stanowi załącznik do tekstu jednolitego uchwały, np. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz. 1271, 1317. Inny przykład: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz. 1956.

15 Błędnie opublikowane teksty jednolite Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tekst jednolity statutu/regulaminu zamieszczony bezpośrednio w załączniku do obwieszczenia; powinno być wydane obwieszczenie o wydaniu tekstu jednolitego uchwały, gdzie t.j. statutu/regulaminu stanowi załącznik do tekstu jednolitego uchwały, np. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz. 1271, 1317.

16 Błędnie opublikowane teksty jednolite Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie tekstu jednolitego w formie uchwały zamiast obwieszczenia, np. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r., poz. 1993.

17 Błędnie opublikowane teksty jednolite Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie tekstu jednolitego w formie uchwały zamiast obwieszczenia, np. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r., poz. 1993.

18 Błędnie wskazany autor aktu prawnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamiast Rady Miasta Gdyni jako autora wskazano Gminę Miasta Gdyni. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 4479.

19 Błędnie wskazany autor aktu prawnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inny przykład tego samego błędu: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz. 281.

20 Błędnie wskazana podstawa prawna Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wskazano art. 421 ust. 1 i 2 zamiast art. 421 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz. 281.

21 Błędnie wskazana podstawa prawna Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innym częstym błędem było powoływanie w podstawie art. 41 zamiast art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

22 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Błędy w aktach prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google