Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomysł na biznes SZYMON WOŹNIAK 1. 2 Agenda: 1.Etat czy własna firma – porównanie 2.Skąd czerpać pomysły na biznes 3.Czy pomysł jest dobry? 4.Źródła finansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomysł na biznes SZYMON WOŹNIAK 1. 2 Agenda: 1.Etat czy własna firma – porównanie 2.Skąd czerpać pomysły na biznes 3.Czy pomysł jest dobry? 4.Źródła finansowania."— Zapis prezentacji:

1 Pomysł na biznes SZYMON WOŹNIAK 1

2 2 Agenda: 1.Etat czy własna firma – porównanie 2.Skąd czerpać pomysły na biznes 3.Czy pomysł jest dobry? 4.Źródła finansowania

3 Etat czy własna firma W przededniu podjęcia decyzji o dalszym biegu kariery zawodowej stajemy przed dylematem Czy szukać pracy na etacie czy od razu zostać przedsiębiorcą? Czy każdy może zostać przedsiębiorcą? 3

4 Praca na etacie – co daje? Wiesz, o której zaczynasz i o której kończysz Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji – na koszt firmy Stałe dochody Robisz swoje – zajmujesz się swoim zakresem obowiązków, sprawy np. administracyjne wykonują inne osoby 4

5 Praca na etat – co daje? Zarabiasz od zaraz bez inwestycji - Aby zacząć zarabiać nie musisz inwestować swoich pieniędzy. Nie płacisz za biuro, komputer itd. Zarobki wydajesz wg. własnego uznania Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność 5

6 Praca na etat – wady Unormowany czas pracy Stała pensja Decyzje - to jest ściśle uzależnione od stanowiska pracy, często masz robić swoje i nie wtrącać się w politykę firmy Praca na markę – nie na własne nazwisko Ograniczony urlop Zmęczenie, znużenie 6

7 Własna firma – plusy Robisz to co lubisz - idąc na własną działalność musisz zająć się tym co Cię pasjonuje. Urlop - planujesz wtedy kiedy Tobie odpowiada i tak długo jak trzeba. Rozwój jest w Twoich rękach - ogromne pole do popisu jeśli chodzi o podejmowane decyzje, ale również duża odpowiedzialność. 82% badanych uważa, że będą mogli rozwijać swoje umiejętności w sytuacji posiadania firmy i jednocześnie niemal dla wszystkich taka możliwość jest atrakcyjna. 7

8 Własna firma – plusy Zarobki – mogą być o wiele większe niż na etacie, zwłaszcza gdy firma będzie się rozrastać Sam sobie szefujesz – wymaga to wiele dyscypliny i motywacji do pracy, pracujesz na własne nazwisko Elastyczny czas pracy

9 Własna firma – wady Zarobki - nie masz pewności co do tego, kiedy zwrócą się poniesione inwestycje, kiedy pojawią się klienci i jak dużo ich będzie. Sezonowość przychodów Ponosisz odpowiedzialność za wszystko Czas pracy Inwestycje Podatki, kontrole 9

10 Przedsiębiorczość Europejczyków i Amerykanów Amerykanie optują za samozatrudnieniem (61%), a Europejczycy preferują status pracownika (50%). W Polsce natomiast status pracownika jest atrakcyjny dla 44% badanych, a samozatrudnienie dla 51% (dla porównania, np..: w Norwegii proporcje te wynoszą odpowiednio 61% i 34%) * Źródło: Przedsiębiorczość akademicka, Raport z badania, PARP 2009 10

11 Motywy za etatem Przyczynami, dla których Europejczycy preferują zatrudnienie a nie posiadanie własnej firmy są przede wszystkim stałe dochody (46%). (dalej: ustalone godziny pracy oraz bezpieczeństwo socjalne) W przypadku Polski: regularne zarobki (43%), ustalone godziny pracy (16%) oraz bezpieczeństwo socjalne (14%). 11

12 Powody samozatrudnienia Najważniejsze motywy samozatrudnienia to z kolei niezależność: (UE25 – 66%,USA – 45%, Polska – 72%), możliwość wyboru miejsca i czasu pracy: (UE25 – 30%, USA – 35%, Polska – 19%) oraz perspektywy wyższych dochodów (UE25 – 21%, USA – 9%, Polska – 33%). 12

13 Polscy naukowcy i studenci Głównymi powodami zainteresowania posiadaniem własnej firmy są możliwości większego zysku – 42% (studenci - 38%, naukowcy – 49%), brak szefa – 34% (studenci – 42%, naukowcy – 19%) oraz możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdolności 23% (studenci – 21%, naukowcy – 26%) 13

14 Najważniejsze czynniki jakie mogą wpłynąć na założenie firmy: perspektywa wyższych zysków (42%), niezależność (34%) oraz możliwość rozwoju osobistego (23%) Spośród osób preferujących samozatrudnienie, w krajach UE25, ponad połowa badanych (55%) chciałaby mieć swoją firmę; w USA – 54%, a w Polsce – 72%. Chęć posiadania własnej firmy wzrastała wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. 14

15 Entrepreneurship – przedsiebiorczość 2 definicje: Cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców W teorii ekonomii - swoista forma pracy lub czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji, proces 15

16 Cechy przedsiębiorcy umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji gotowość do podejmowania ryzyka 16

17 Przedsiębiorczość jako ZESPÓŁ CECH Szczególny sposób postępowania człowieka wyróżniający się dynamizmem, aktywnością skłonnością do podejmowania ryzyka umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem 17

18 Przedsiębiorczość jako PROCES Zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. Istotne cechy: kreatywność i innowacja umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji ryzyko (niepewność) 18

19 Cechy przedsiębiorczości ekspansywność - chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści; innowacyjność - wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń. 19

20 Własna firma – cel czy środek? podstawowe czy dodatkowe źródło utrzymania? 100% czasu czy działalność uboczna? okazja do nauki? zatrudnienie dla członków rodziny? firma która ma być w przyszłości sprzedana? samodzielna działalność gospodarcza jako wymóg współpracy z 'pracodawcą' 20

21 Typologia rodzajów działalności Produkty materialne zabawka, ubranie, samochód Dobra informacyjne książka, gazeta, film, program komputerowy, Usługi fryzjer, adwokat, konsultant, tłumacz, ekipa remontowa Magazynowanie i dystrybucja przewoźnik, firma turystyczna, magazyn Obrót towarowy importer, sklep spożywczy, sprzedawca na Allegro 21

22 Produkty materialne Znaczące koszty stałe (niezależne od tego, ile wyprodukuje) Początkowe nakłady na uruchomienie produkcji Konieczność fizycznego magazynowania i dystrybucji 22

23 Dobra informacyjne Oparte na wiedzy, wartościach niematerialno-prawnych Wymagają kompetencji Znaczący koszt stworzenia, ale minimalny koszt powielania informacji Problem piractwa Dylemat zaufania w procesie sprzedaży 23

24 Usługi Niematerialny charakter Dostarczanie związane z konkretnymi osobami – firmy próbują standaryzować i wdrażać 'metodyki Problem dla nowej firmy – referencje Działalność produkcyjna też może być usługą Ewolucja od podwykonawstwa do samodzielności 24

25 Magazynowanie i dystrybucja Inwestycje w infrastrukturę Przychody zależne od procentu sprzedanej powierzchni/wydajności produkcyjnej (capacity) Linie lotnicze, firmy przewozowe, turystyczne, magazynowe 25

26 Obrót towarowy Sieć sprzedaży i kontakty z klientami Terminowość dostaw Kontrola jakości produktów dostawcy Procedury celne, VAT na import Nowe kanały sprzedaży – Internet, platformy aukcyjne Atrakcyjne źródła dostaw – np. Chiny 26

27 Łańcuch wartości Jaka będzie moja rola w łańcuchu wartości 27

28 Wybór rynku docelowego Przemysłowy – mniej klientów, bliski kontakt, procedury przetargowe, duże kontrakty, wysokie koszty wejścia/inwestycji Konsumencki – rozdrobniony, trudniejszy bezpośredni kontakt, mniejsza wartość pojedynczych transakcji Zagraniczny – różnice kosztowe, ale też konieczność obecności za granicą 28

29 ŹRÓDŁA POMYSŁÓW, INSPIRACJI Skąd czerpać pomysły na biznes? 29

30 Jak szukać pomysłów, inspiracji? 30 Co lubię? Co umiem? »Na czym można zarobić?

31 I doświadczenie zawodowe Doświadczenie z byłych miejsc pracy: - Znajomość struktury przedsiębiorstw i sposobów działania -Inny sposób patrzenia na pracowników i relacje z przełożonymi -Częsta znajomość branży – umiejętność doboru fachowców – pracowników i współpracowników 31

32 II doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego Rodzinne tradycje biznesowe Rodzinne firmy od pokoleń – kancelarie prawne, gabinety lekarskie, apteki, firmy budowlane Możliwość wykorzystania doświadczeń członków rodziny, know how 32

33 III kierunkowe wykształcenie Ukończone studia, kursy, szkolenia Działalność w branży, na której się znamy, posiadamy wiedzę merytoryczną Posiadane dyplomy, licencje niezbędne do prowadzenia działalności w niektórych branżach 33

34 IV hobby Zmiana dodatkowego zajęcia, pasji w źródło dochodów Pasjonując się jakimś tematem stajemy się w jego zakresie specjalistami – posiadamy w rezultacie merytoryczną wiedzę Pasje sportowe przykładowo przydadzą się w prowadzeniu sklepu sportowego 34

35 V cenne sugestie i zmysł obserwatorski Pomysł na firmę powstaje w wyniku burzy mózgów - bezpośredniej niespodziewanej wymiany pomysłów swoich i znajomych Może powstać również w wyniku obserwacji czynionych w czasie podróży i wyjazdów zagranicznych 35

36 VI kopia doskonałości Tworzenie firmy jako kopii prowadzonej przez kogoś innego działalności UWAGA – z zachowaniem przepisów i norm nie naruszających praw kopiowanej firmy Dostosowanie własnej firmy do lokalnych warunków Przykład – franczyza 36

37 VII nowość na rynku Zagospodarowanie niszy rynkowej – zaoferowanie czegoś czego dotychczas na rynku nie było Po zidentyfikowaniu zapotrzebowania na produkt/usługę 37

38 JAK PRZEKUĆ POMYSŁ W BIZNES 38

39 Czy zamieniać pomysł w firmę? -Źródło utrzymania czy hobby? -100% czasu czy dodatkowe działanie? -Okazja do nauki, zdobycia doświadczenia? -Zatrudnienie członków rodziny? -Planowana sprzedaż firmy w przyszłości? -Wymóg pracodawcy – samodzielna działalność? 39

40 Jaki powinien być pomysł? -Oryginalność – wyróżnik spośród istniejących biznesów -Wartość dodana generowana przez biznes -Innowacyjność -INNOWACYJNOŚĆ nie jest tożsama z technologią 40

41 Problemy z definicją innowacyjności Teoretycy zarządzania innowacjami – innowacja jako przeciwieństwo imitacji, radykalnie nowe zjawiska Innowacyjny = unikalny OECD, Eurostat – bardzo szeroka definicja innowacji w tzw. Oslo Manual –wystarczy, by zjawisko było nowe dla danej firmy, nie dla rynku –imitacja też jest innowacją –rozmycie pojęcia – prawie każde działanie i produkt będą innowacyjne (statystyki i sposoby oceny innowacyjności projektów nie gwarantują ich rzeczywistej wartości 41

42 Innowacyjność 4 poziomy innowacyjności (biznesu/produktu/usługi) -Procesowa -Produktowa -Organizacyjna -Marketingowa 42

43 Pozycja startowa Decyzja – zakładamy własną działalność gospodarczą: Gdzie jestem? – czy jestem gotowy? Jakie mam zasoby? W którą drogę chcę iść? – domena, branża Dokąd chcę iść? – cele działalności (zaspokojenie potrzeb, zysk, sprzedaż pomysłu) Którędy? – model biznesowy, pozycjonowanie Jak szybko? – skala działania 43

44 Od pomysłu do biznesu Analiza morfologiczna pomysłu biznesowego 1) Budowa przestrzeni Lista atrybutów – np. rynek docelowy, region, model biznesowy, segment cenowy, sposób dostarczenia, materiał, kształt, kolor, zastosowanie produktu Opcje dla każdego z atrybutów – rozłączne 2) Zasady kombinatoryki Np. 3 rynki docelowe, 5 form produktu, 3 segmenty cenowe = 45 możliwych pomysłów biznesowych 44

45 Analiza morfologiczna łączy w sobie pierwiastek intuicyjny i analityczny metoda kombinatoryczna stanowiąca swoisty symulator wyobraźni. stworzona przez szwajcara Fritza Zwickyego w latach 40-tych XX wieku podczas amerykańskich badań w dziedzinie rakiet analiza wszystkich możliwych rozwiązań problemu 45

46 Fazy i etapy analizy Faza 1 – rozpoznanie problemu etapy: wytyczenie problemu definiowanie problemu Faza 2 – Analiza problemu np. burza mózgów etapy: identyfikacja parametrów problemu poszukiwanie możliwych stanów parametrów Faza 3 – synteza problemu etapy: budowa tablicy morfologicznej redukcja przestrzeni morfologicznej - w wyniku redukcji macierzy otrzymujemy połączenia parametrów zasługujące na uwagę 46

47 Od pomysłu do biznesu Analiza morfologiczna Przykład: Zimowy wyjazd w góry PARAMETRY123 Okres wyjazduprzed sezonemferiepo sezonie Dojazdautokarsamochódpociąg Organizacjaindywidualnieznajomibiuro podróży Miejsce docelowePolskaSłowacjaAlpy Długość wyjazduweekend7 dni14 dni Liczba wyjeżdzającychsamz 2 połowąze znajomymi Koncentracjazwiedzaniejazda na nartachimprezy 47

48 Ćwiczenie Przeprowadź analizę morfologiczną dla nowego modelu telefonu komórkowego 48

49 Czy pomysł jest dobry? TEST WINDY - dotyczy zwięzłej i przekonującej prezentacji i pozycjonowania oferty - zwykle jedno-dwa zdania Podstawowe pytania: 1) Dla kogo jest przeznaczony produkt? (grupa klientów) 2) Jaki problem rozwiązuje? (problem) 3) Do jakiej kategorii produktów należy? (kategoria) 4) Co wyjątkowego oferuje? (wyróżnik) 5) Jakie ma alternatywy? (konkurencja/substytuty) 49

50 Czy pomysł jest dobry? TEST WINDY – przykład Dla [grupa klientów], którzy cierpią na [problem], oferujemy [kategoria]. W przeciwieństwie do [konkurencja/substytuty] umożliwiamy [wyróżnik]. Dla osób które chcą obejrzeć wybrany przez siebie film w jakości HD, które nie mają czasu odwiedzić wypożyczalni DVD, oferujemy obejrzenie filmu na ekranie ich telewizora. W przeciwieństwie do wypożyczalni DVD, z których filmy należy osobiście odebrać, umożliwiamy pobranie filmu bez wychodzenia z domu. 50

51 Czy pomysł jest dobry? ĆWICZENIE Zaproponuj unikalne rozwiązanie w formie Testu Windy dla: -Zakładu kosmetycznego -Tworzenia stron internetowych -Myjni samochodowej 51

52 Pamiętaj o tym, że będąc przedsiębiorcą ostatni stracisz pracę w swojej firmie. Sam zdecyduj co bardziej Ci odpowiada - etat czy własna działalność 52 Pamiętaj jednak, że dużo łatwiej jest budować własny biznes od najmłodszych lat, bo kiedy założymy rodzinę wtedy o wiele trudniej zrezygnować z etatu!!

53 Nie warto dopuszczać do głosu wymówek w stylu: -ale ja nie dam rady -chcę, ale nie mam biznesowych korzeni -czy nie mam biznesowego wykształcenia - lub nikt nie nauczył mnie bycia przedsiębiorczym 53 Im wcześniej zaczniesz myśleć o własnym biznesie, tym lepiej na tym wyjdziesz!! Oczywiście, po drodze możesz potknąć się raz czy dwa…..

54 54 Źródła finansowania 1.Środki Europejskie i krajowe – dotacje na rozpoczęcie działalności 2.Aniołowie Biznesu 3.Fundusze Venture Capital 4.Inkubatory Przedsiębiorczości

55 55 Środki Europejskie i krajowe – dotacje na rozpoczęcie działalności 1.Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 2.Środki Funduszu Pracy 3.Regionalne Programy Operacyjne – środki dla mikroprzedsiębiorstw 4.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 3.1.2

56 56 Projekty o charakterze szkoleniowo-doradczym, przewidują przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max 40.000 PLN) oraz wsparcia pomostowego do 1.200 PLN/msc Odbiorcy – osoby bezrobotne, studenci, absolwenci, osoby pracujące i inne zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej WAŻNE: skorzystanie ze wsparcia w działaniu 6.2 POKL wyłącza z aplikowania o środki w ramach Programów Regionalnych na 2 lata Warunki udziału określają operatorzy, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektu ze środków EFS. Zbiorcze listy projektów dla danego województwa znajdują się na stronach instytucji pośredniczących (wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie ) Program Operacyjny Kapitał Ludzki DZIAŁANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ SAMOZATRUDNIENIA

57 57 Narzędzie aktywnej polityki państwa w przeciwdziałaniu bezrobociu Przyznawane osobom bezrobotnym w celu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej Maksymalnie 6-krotność średniej płacy krajowej, aktualnie ok. 18.000 PLN Wnioski składać można w odpowiednim wg miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy Fundusz Pracy

58 Regionalne Programy Operacyjne 58 Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: 1.rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa w celu świadczenia nowych usług i nowych produktów 2.działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, 3.zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, 4.unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, 5.zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług, 6.modernizację środków produkcji 7.zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Na poziomie województw występują różnice w dostępnych kwotach i poziomach dofinansowania oraz dodatkowych typach projektów.

59 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Działanie 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytucja Zarządzająca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki aplikowania: -Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy/siedziba firmy i lokalizacja inwestycji znajdują się w gminie wiejskiej lub miejscowościach gmin miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 5 tys. mieszkańców. -Kod PKD działalności, której dotyczy projekt znajduje się na liście załączonej do Rozporządzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r -Efektem projektu będzie utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy -Przedsiębiorca nie wykorzystał jeszcze pełnej kwoty 300.000 PLN dostępnej w ramach PROW. -Maksymalne dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, kwota uzależniona od liczby utworzonych miejsc pracy -Ostatni nabór odbył się w I połowie lipca 2010. 59

60 Działanie 3.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Warunki aplikowania: -Miejsce zamieszkania w gminie wiejskiej lub miejscowościach gmin miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 5 tys. mieszkańców -nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy Rolnik mogący ubiegać się o pomoc w ramach PROW 2007-2013 jest to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Domownik jest to osoba, która jest bliska rolnikowi, ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych 60 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW

61 Działalności nierolnicze Pomoc może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 61

62 Aniołowie Biznesu DEFINICJA - Business Angel (anioł biznesu) to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach rozwoju poprzez inwestowanie własnych środków oraz angażująca swój czas, doświadczenie oraz kontakty. PROFIL: Typowy portfel inwestycyjny : 100 tys. – 5 mln zł (3 – 10% majątku), Gotowość do podejmowania ryzyka związanego z inwestycjami w małe, startujące spółki, Oczekiwanie wysokich zysków z zaangażowanego kapitału, Doświadczenie zdobyte jako przedsiębiorca lub manager, Wspieranie rozwoju dofinansowanej spółki 62

63 Motywacje do zostania aniołem biznesu Aspekt finansowy (oczekiwana wysoka stopa zwrotu) efektywność inwestycji Duch przedsiębiorczości Entrepreneurial track, Utrzymanie aktywności w biznesie Przyjemność z tworzenia nowych podmiotów gospodarczych Mentoring / Coaching, Chęć pomocy młodym przedsiębiorcom Make a difference Samorealizcja Pogłębienie doświadczenia Nawiązanie kontaktów biznesowych 63

64 Podejmowanie decyzji przez anioła biznesu Przeczucie / Intuicja biznesowa (gut feeling) Doświadczenie w branży Perspektywa finansowa Wymagany stopień zaangażowania w dany projekt 64

65 Korzyści współpracy z aniołem biznesu Finansowanie odpowiednie do potrzeb Kontakty biznesowe i relacje w danym sektorze Doświadczenie i tzw. know-how Dobra sieć ustala potrzeby przedsiębiorcy i proponuje właściwego anioła. 65

66 Fundusze Venture Capital średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych. Od strony firmy ubiegającej się o wsparcie finansowe z rynku VC ważne jest przy wyborze instytucji finansującej zwrócenie uwagi na: jaką siłę finansową posiada dana instytucja, w jakich okolicznościach zechce ona wycofać się z przedsięwzięcia, gdy powiedzie się ono, jak duży udział w zyskach chce zdobyć firma VC, jakie kontakty ma firma VC na rynku (mogą one być wykorzystane w dalszej działalności projektu), jak duży wpływ na firmę chce wywierać instytucja VC, oraz jakich ma specjalistów, którzy mogliby pomóc w zarządzaniu nowo powstałą spółką. 66

67 Projekty realizowane w ramach działania 3.1 PO Innowacyjna Gospodarka Działanie obejmuje wybór w drodze konkursu podmiotów, które będą świadczyły usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. Podmioty te dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch komponentów – dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów). Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. 67 MIASTECZKO MULTIMEDIALNE Sp. z o.o.Nowy Sącz, Małopolskie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Kraków, Małopolskie Instytut KarpackiNowy Sącz, Małopolskie Fundusz Zalążkowy KPT sp. z o.o.Kraków, Małopolskie


Pobierz ppt "Pomysł na biznes SZYMON WOŹNIAK 1. 2 Agenda: 1.Etat czy własna firma – porównanie 2.Skąd czerpać pomysły na biznes 3.Czy pomysł jest dobry? 4.Źródła finansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google