Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. TYPY ZBIORNIKÓW WG BS 7777 Część 1 Sekcja 3 - Definicje Typ Zbiornika : Zbiornik pojedynczyDwu-komorowy Pełnokomorowy (Full Containment) Definitinicje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. TYPY ZBIORNIKÓW WG BS 7777 Część 1 Sekcja 3 - Definicje Typ Zbiornika : Zbiornik pojedynczyDwu-komorowy Pełnokomorowy (Full Containment) Definitinicje."— Zapis prezentacji:

1

2

3 1. TYPY ZBIORNIKÓW WG BS 7777 Część 1 Sekcja 3 - Definicje Typ Zbiornika : Zbiornik pojedynczyDwu-komorowy Pełnokomorowy (Full Containment) Definitinicje Tylko Zbiornik wewnętrzny powinien spełniać warunek niskotemperaturowej ciągliwości w trakcie magazynowania produktu LNG. Zbiornik zewnętrzny stalowy pomieścić i chronić izolację kriogeniczną oraz pomieścić opary gazu, lecz nie rozlany produkt LNG.. Zarówno Zbiornik wewnętrzny jak i zewnętrzny powinny niezależnie od siebie pomieścić LNG. W celu minimalizacji obszaru wycieku, Zbiornik zewnętrzny jest zlokalizowany w odległości nie większej niż 6 meterów. Zbiornik wewnętrzny zawiera produkt LNG w warunkach eksploatacyjnych.Celem Zbiornika zew. jest pomieszczenie wycieku LNG ze Zbiornika wewnętrznego, a nie oparów z wycieku. Pełnokomorowy zbiornik jest tak skonstruowany, że zarówno zbiornik wewnętrzny jak również zew. są w stanie pomieścić rozlany LNG. Zbiornik zew. jest odpowiednio zaprojektowany do pomieszczenia zarówno rozlanego LNG jak również kontrolowanego usuwania powstałych oparów

4 1.Typy zbiorników LNG wg BS 7777 Część 1 Sekcja 3 - Definicje Typ Zbiornika JednokomorowyDwukomorowy Pełno komorowy (Full Containment) Wyciek ze Zbiornika wewnętrznego Normalne Warunki pracy LNG OPARY LNG OPARY LNG OPARY BUND WALL WYCIEK LNG OPARY WYCIEK LNG OPARY WYCIEK LNG OPARY Zadaszenie p. deszczowe

5 1.OBWAŁOWANIA & TYPY ZBIORNIKÓW Jednokomorowy - 3 OBWAŁOWANIE Jednokomorowy - 1 OBWAŁOWANIE Jednokomorowy - 2 OBWAŁOWANIE Zmniejszanie wymaganej powierzchni obwałowania poprzez podnoszenie wysokości obwałowania. Dwukomorowy ściana betonowa z nasypem ziemnym Zadaszenie p. deszczowe Ściana ze sprężonego betonu Stalowy zbiornik zewnętrzny może być również pojem.nikijem dla LNG Zadaszenie p. deszczowe Pełno komorowy Dach betonowy Zbiornik ze sprężonego betonu ściana betonowa z nasypem ziemnym Rolę obwałowania pełni zb. ze spręż. betonu. Stalowy zbiornik zewnętrzny może być również pojem.nikijem dla LNG

6 1.Przykłady – Zb. dwukomorowe wg BS 7777 Rys Zastosowanie: Nie zalecane z uwagi.na wysoki zakres BOG. zalecane CZĘŚĆ METALOWA :IZOLACJA TERMICZNA BETON

7 1.PRZYKŁADY- Zbiorniki pełnokomorowe (Full Containment) wg BS 7777 e : część metalowa izolacja termiczna :beton

8 Rys.1 TYPY ZBIORNIKÓW LNG INNER TANK Zbiornik pojedynczy Dwu-komorowy PełnokomorowyInne Pojedynczy zbiornik stalowy Zbiornik podwójnie stalowy z dachem na zb. wewnętrznym Zbiornik podwójnie stalowy z dachem podwieszanym Stalowy zbiornik zewnętrzny Ściana Zbiornika. zewn. ze spręż. betonu Zbiornik zewn. betonowy + Obwałowanie ziemne Zbiornik podwójnie stalowy Zbiornik zewn. Ze spręż. betonu Zbiornik zewn. betonowy + Obwałowanie ziemne Zbiornik naziemny - Membranowy Zbiornik ziemny - Membranowy Zbiornik ziemny Typ Japoński

9 DRABINA EWAKUACYJNA PŁASZCZ OSŁONOWY PŁYTA FUDAMENTOWA PLASZCZ ZBIORNIKA Z 9% Ni STALI IZOLACJA TERMICZNA DACH ZBIORNIKA MEMBRANA IZOLACJA TERMICZNA MEMBRANY POMST DACHOWY PODCIŚNIIENIOWY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA POMOST DO OBSŁUGI DACHU KRÓCIEC WENTYLACYJNY SYSTEM GRZEWCZY DNA ZB. DNO ZB. WEWN. ZE STALI 9 %Ni DRABINA WLAZOWA Schody PPLATFORMA PODNOŚNIK DO MONTAŻU POMPY GLOWICA RURY PRZESYŁOWEJ RURA PRZESYŁOWA RURA SSĄCA Z ZAWOREM ZWROTNYM PIERŚCIEN NAROŻA DNA ZBIORNIKA INSTALACJA CHŁODZENIA IZOLACJA TERMICZNA DNA RYS. - 1 : TYPOWY NAZIEMNY ZBIORNIK MAGAZYNOWY LNG RURA DO OSUSZANIA I USUWANIA GAZU WENTYLACJA PRZESTRZENI DACHU PIONOWA RURA PRZESYŁOWA ZBIORNIK ZEWNĘTRZNY OBWAŁOWANIE ZB.

10 ESCAPE LADDER RESILIENT BLANKET RC SLAB FOUNDATION 9% Ni INNER TANK WALL ANNULAR SPACE INSULATION CS ROOF & STRUCTURE SUSPENDED DECK DECK INSULATION ROOF WALKWAY PRESSURE & VACUUM RELIEF VALVES PERIFERAL ROOF WALKWAY DECK VENT BOTTOM HEATING SYSTEM 9% Ni INNER TANK BOTTOM INNER LADDER STAIRCASE MAIN PLATFORM PODNOŚNIK DO MONTAŻU POMPY PUMP COLUMN HEAD PUMP COLUMN IN TANK PUMP & FOOT VALVE INNER TANK FOUNDATION RING COOL DOWN PIPING BOTTOM INSULATION Fig. - 2.1 : : MEMBRANE TANK : ABOVE GROUND - TYPICAL DRYING & PURGING LINE VENT FOR DOME SPACE RISER PIPES & SUPPORTS CS OUTER WALL CS WEATHER COVER PC OUTER WALL

11 CONCRETE SLAB FOUNDATION RYS. - 1.2 : JEDNOKOMOROWY – ZBIORNIK WEW. I ZEW. METALOWY – PIERŚCIEN NAROŻA DNA ZBIORNIKA 9% Ni ŚCIANA ZB. WEWNĘTRZNEGO KOC ELASTYCZNY ŚCIANA STALOWA ZB. ZEWNĘTRZNEGO PIERŚCIEN FUDAMENTOWY ZB. WEWWN. STALOWE DNO ZB. ZEWN.. INSTALACJA PODGRZEWANIA FUNDAMENTU DNO ZB. WEWN. ZE STALI 9% Ni MATA SZKLANA G.L. PRZESTRZEN PIERŚCIENIOWA. MATERIAŁ IZOLACYJNY:PERLIT PŁYTA FUNDAMENTOWA WYLEWKA BETONOWA IZOLACJA Z WATY SZKLANEJ CIĘGNA KOTWIĄCE

12 KOC OSŁONOWY PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA PŁASZCZ ZB. WE9WNĘTRZNEGO-9% Ni IZOLACJA PRZESTRZENI PIERŚCIENIOWEJ KONSTRUKCJA DACHU & STALOWE KROKWIE DACH PODWIESZANY IZOLACJA MEMBRANY POMST DACHOWY ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA CIŚNIENIOWE I PODCIŚNIENIOWE POMST DACHOWY KROCIEC WENTYLACYJNY INSTALACJA PODGRZEWANIA DNA DNO ZB. WEWNĘTRZNEGO-9% Ni DRABINA POMOST GLÓWNY PODNOŚNIK DO MONTAŻU POMPY PUMP COLUMN HEAD RURA TŁOCZNA POMPA LNG & ZAWÓR ZWROTNY PIERŚCIEN NAROŻA DNA ZBIORNIKA ORUROWANIE DO OZIEBIANIA ZBIORNIKA IZOLCJA DNA ZBIORNIKA Fig. - 2.2 : DWU-KOMOROWY ZBIORNIK ZIEMNY PRZEWÓD DO OSUSZANIA I PRZEDMUCHIWANIA WENTYLACJA PRZESTRZENI DACHU STALOWY PŁASZCZ ZB. ZEWWN. STALOWA OSŁONA P. DESZCZOWA ŚCIANA BETONOWA NASYP ZIEMNY POMOST DLA ORUROWANIA

13 WATA SZKLANA Fig. - 3.2 : PEŁNOKOMOROWY - PŁASZCZ ZEWN. ZE SPRĘŻ. BETONU- P IERŚCIEN NAROŻNY DNA ZBIORNIKA ZB. ZEWN. – POBOCZNICA ZE SPRĘŻ. BETONU ZABEZPIECZENIE NAROŻA ZE STALI 9% Ni POBOCZNICA ZB. WEWN. - 9% Ni KOC ELASTYCZNY PRZESTRZEN PIERŚCIENIOWA. MATERIAŁ IZOLACYJNY:PERLIT BARIERA DLA OPARÓW ZE STALI WĘGLOWEJ PŁYTA FUNDAMENTOWA PIERŚCIEŃ FUNDAMENTOWY ZB. WEWN. INSTALACJA PODGRZEWANIA FUNDAMENTU WYLEWKA BETONOWA IZOLACJA Z WATY SZKLANEJ DNO ZB. WEWN. - 9% Ni MATY Z WATY SZKLANEJ MATA SZKLANA G.L. KANAŁ STRUNOWY DO SPRĘŻ. POZIOMEGO KANAŁ STRUNOWY DO SPRĘŻ. PIONO WEGO

14 STALOWA PRZEGRODA P. OPAROM CONCRETE SLAB FOUNDATION Fig. - 3.3 :TYPOWA PACHWINA SKLEPIENIA PEŁNOKOMOROWEGO ZBIORNIK A LNG – ZB. ZEWN. ZE SPRĘZ. BETONU KOPUŁA DACHU POSZYCIE DACHU ZE STALI WĘGLOWEJ KOC Z WATY SZKLANEJ PERLITE RETAINING WALL IZOLACJA NA DACHU PODWIESZANYM- PERLIT LUB WŁÓKNO SZKLANE PRZESTRZEN PIERŚCIENIOWA. MATERIAŁ IZOLACYJNY:PERLIT POBOCZNICA ZB. ZEWN. KRÓCIEC DO ZASYPKI PERLITEM DACH PODWIESZANY PRZESTRZEN PIERŚCIENIOWA. MATERIAŁ IZOLACYJNY:PERLIT KOC ELASTYCZNY POBOCZNICA ZB. WEWN. - 9% NI DACH ZB. ZE STALI WĘGLOWEJ MATY Z WŁÓKNA SZKLANEGO KANAŁ STRUNOWY DO SPRĘŻ. PIONO WEGO KANAŁ STRUNOWY DO SPRĘŻ. POZIOMEGO

15 Fig. - 4.2 : ZB. MEMBRANOWY - CONTAINMENT SYSTEM BOTTOM / WALL - TYPICAL NAROŻE (MEMBRANA ) Płyty narożne (membrana) POBOCZNICA MEMBRANOWA MEMBRANA DNA SKLEJKA PANEL IZOLUJĄCY BETONOWA POBOCZNICA ZBIORNIKA BARIERA P.WILGOCIOWA KLEJ SPAJAJACY BETONOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA KOTWIENIE MEMBRANY

16 1.Porównanie techniczno-ekonomiczne poszczególnych rodzajów zbiorników 1/2) DEFINITION OF CONTAINMENT TYPE PER BS 7777 Rodzaj zbiornikaJednokomorowy Dwu komorowy Pełno komorowy 1. Koszt (*1) 2. Czas montażu(*1,*2) 3.Odporność na zagrożenia (1) Thermal Radiation of Fire (2) Fala uderzeniowa (3) Flying Projectiles 4. Site Area Required 5. Inner Tank Geo. Capacity Range (m 3 ) 100% *3 100% (Min. 25 miesięcy) dobra Ograniczona Large 8,000 170,000 Approx. 160 Tanks Indonesia : 127,000m 3 x 1 Tanks Abu Dhabi : 150,000m 3 x 2 Tanks - 150% 125% (ca. 32 miesiące) b. dobra Dla ściany: dobra Dach : ograniczona Good : Wall all 85,000 Appreox. 10 Tanks - -a 180% 140% (ca. 35 miesięcy) b. dobra Small 55,000 176,000 Approx. 50 Tanks Oman : 146,000m 3 x 2 Tanks Qatar : 94,000m 3 x 4 Tanks Qatar : 152,000m 3 x 2 Tanks Sakhalin : 120,000m 3 x 2 Tanks Note : *1 : International Contractor base and for the tank having geometric capacity 100,000m 3 and over. *2 : Excluding connection of the pipe, purge and cooldown. *3 : Excluding cost of bund wall. 6. Number of Tanks Ever Built in the World as of July 2003. 7. Tanks Ever Built by CHIYODA as of July 2003. 8.Tanks Under Construction / Engineering by CHIYODA as of July 2003.

17 1. COMPARISON OF EACH CONTAINMENT TYPE (2/2) CONTAINMENT TYPE NOT DEFINED IN BS 7777 Type of TankMembrane - Above & In-groundPC Outer Wall LNG Tank in Japan 1. Cost 2. Erection Schedule) 3. Resistance Against Abnormal Condition (1) Thermal Radiation of Fire (2) Blast Wave (3) Flying Projectiles 4. Site Area Required 5. Inner Tank Geo. Capacity Range (m 3 ) - Approx. 5 to 6 Years Good Good : Wall Roof Limited Good : Wall Roof : Limited Small 35,000 203,000 Approx. 70 Tanks - Approx. 4 Years Excellent Good : Wall Roof : Limited Good : Wall Roof : Limited Small 36,000 ~ 189,000 5 Tanks - 1 Tank for MZL Project 6. Number of Tanks Ever Built in the World as of July 2003. 7. Tanks Ever Built by CHIYODA as of July 2003. 8.Tanks Under Construction / Engineering by CHIYODA as of July 2003.

18 5. MATERIAL SELECTION FOR THE LNG CONTAINER The material for the LNG container for the large capacity of LNG storage is 9% Ni steel in consideration of the design of -161 ~ -168 o C of the design temperature of LNG as shown in the following sheet TEMPERATURE RANGE FOR MATERIAL OF CRYOGENIC STORAGE TANKS. In principle, stainless steel type 304 is used for the tank having small capacity and in case that the use of 9% Ni steel is not economical. The stainless steel type 304 is also used for the membrane of in-ground and above ground tank.

19 6. WYMIAROWANIE ZBIORNIKA (1/6) 4. TOP DEADWOOD 1. POJEMNOSĆ GEOMET. 2. POJEMNOŚC MAG. NETTO 5. BOTTOM DEAD WOOD 3. POJEMNOŚC MAGAZYNOWA OKREŚLENI E POJEMNOŚCI ZBIORNIKA W TEMPERATURZE OTOCZENIA 1.POJEMNOŚĆ GEOMETRYCZNA : (średnica wew.) 2 x π / 4 x wysokosć 2. POJEMNOŚĆ ROBOCZA NETTO POJEMNOŚĆ GEOMETRYCZNA – Górna przestrzeń martwa – / Dolna przestrzeń martwa 3. POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWA Pojemność całkowita magazynowanej cieczy Pojemność Geometryczna - Górna przestrzeń martwa 4. TOP DEADWOOD/ Górna przestrzeń martwa/ Górna przestrzeń bezpieczeństwa chroniąca przed przelaniem zbiornika i rozlewem na skutek trzęsienia ziemie. 5. BOTTOM DEAD WOOD / Dolna przestrzeń martwa/ Pojemność zbiornika z której LNG nie jest zasysane powodowane posadowieniem pompy i NPSHR.

20 6.. WYMIAROWANIE ZBIORNIKA (2/6) SPECIALNIE NALEŻY ROZWAŻYĆ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA W TEMPERATURZE KRIOGENICZNEJ Redukcję wymiarów zbiornika z powodu skurczu w temperaturze kriogenicznej tak na wysokości jak również średnicy, co obrazuje Rys. należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić pojemność roboczą netto w temp. projektowej. W temperaturze otoczenia Obliczenia pojemności roboczej netto pokazano poniżej. W temperaturze projektowej

21 6. WYMIAROWANIE ZBIORNIKA (4/6) NPSHR (@Rated Capacity) of Submerged Pumps Zapas Najwyżśza rzędna zbiornika wew. w tminimalnej temp. projektowej Maksym. Poziom Projekt. LNG (HLL) Minim.Poziom.Projekt. LNG (LLL) Pojemność Robocza Netto Top Deadwood: 1,000 mm or Sloshing Height + 1 ft Liquid Run- up whichever Larger. Najwyżśza rzędna zbiornika wew. w temp. montażowej (Construction Phase) Bottom Deadwood Minimum 150 mm od zaworu stopowego. Rzędna dna zbiornika wewnętrznego Pump Well Zawór stopowy pompy Submerged Pump Średnica Zb. wew. w temperaturze projektowej Średnica Zb. wew. w temperaturze jego montażu Wysokość Zb. wew. w temperaturze projektowej Ws0kość Ziornika w temp. montążu (Construction Phase) TYPOWE WYMIAROWANIE POJEMNOŚCI ZBIORNIKA LNG W W MINIMALNEJ TEMP.. PROJEKTOWEJ

22 7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (1/5) Requirements Apply to the Inner Tank Requirements Apply to the Outer Tank Design Code Requirements Basic Design Data - Minimum Working Capacity - Tank Size - Hydrotest Water Level - Internal Pressure, etc. Material Requirements Painting & Coating Requirements

23 7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (2/5) Seismic Design Condition Wind Velocity & Pressure Design Against Flying Object Design of Spill Protection Design Against Heat Radiation Design Against Blast Wave OBE : Operating Basis Earthquake SSE : Safety Shutdown Earthquake See next sheet for detail per NFPA 59A.

24 7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (3/5) OBE ( Operating Basis Earthquake ) and SSE (Safety Shutdown Earthquake) per NFPA 59A OBE (Operating Basis Earthquake): The LNG container shall be designed to remain operable during and after an OBE. SSE (Safety Shutdown Earthquake): Similarly, the design shall be such that during and after an SSE there shall be no loss of containment capability, and it shall be possible to isolate and maintain the LNG container. After the SSE event, the container shall be emptied and inspected prior to resumption of container- filling operation

25 7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (4/5) Pump Column Design Data BOG Requirements BOG Performance Test Requirements

26 7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (5/5) Tank Appurtenances

27 9. PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA ZBIORNIKA LNG Rollover Protection Zabezpieczenie przed przepełnieniem Zb. Podciśnieniowy zawór bezpiecz.(VRV) Zabezp. przed nadmiernym podciśnieniem w Zb. Zabezp. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia Ochrona p. pożarowa ( Dry Chemical CO 2, N 2 Injection, etc.) Zabez. przed przelewem System pomiarowy zbiornika z pomiarem gęstości przetłaczanego medium Ochrona dachu Instalacja podgrzewania fundamentu Detektory gazu i pożaru Sygnał alarmowy górnego skrajnego poziomu medium Zawór bezpieczeństwa. (PRV) Gaśnica przy wylocie z zaworu bezpieczeństwa ( PRV ) System zraszania Zbiornika Czujka temperatury Zabezp. przed zamarzaniem podłoża Zabezp. przed pożarem z otoczenia Wykrywanie przecieku LNG l & wykrywanie pożaru Wykrywanie przecieku LNG

28 10. PROKTOWANIE ZBIORNIKA DWUKOMOROWEGO Koncepcja projektowania zbiornika dwukomorowego metalowego pokazano na stronach następnych (1) Membrana podwieszana – (Suspended Deck) (2) Dach zbiornika –( Double Dome Roof)

29 (1) M EMBRANA PODWIESZANA – (Suspended Deck) Trzęsienie ziemi Wiatr Fala cisnieniowa Obciążenie cieplne od pozaru sasiedniego Obciążenie cieplne z wylotu zaworu bezp. Zew. powierzchnia dachu, obciążenie użytkowe, instalacje na dachu & membrana podwieszana/ izolacja Obciążenie użytkowe & od izolacji Ciśnienie od trzęsienia ziemi Obciażenie od Perlitu Obciążenie od Perlitu Produkt* Ciśnienie wewnętrzne Podciśnienie Pobocznica Zbiornik wew., izolacja, przyłącza oraz obciążenie od momentu obrotowego powodowanego trzęsieniem ziemi. Flying Object Dach zbiornika zew, membrana podwieszona, izolacja pobocznicy (PUF) i przyłącza oraz momentu obrotowego od wiatru i trzęsienia ziemi. Zakotwienie zbiornika wew. Zakotw. zbiornika zewn. Obciążenie od trzęsinia ziemi Moment obrotowy od wiatru i trzęsienia ziemi Woda do prób ciśn.* CśnIenie wewn. Próba hydrauliczna* Izolacja zbiornika *: jeśli zb. Zewnętrzny jest projektowany do Podnoszenie /moment obrotowy od trzęsienia ziemi Podnoszenie zbiornika prze ciśnienie wew. wiatr/moment obrotowy od trzęsienia ziemi. Wpływ temp. otoczenia, temp. gruntu, temp. etc. na BOG & projekt izolacji pominięto.

30 12. BASIC DESIGN CONCEPT OF PC (PRE-STRESSED CONCRETE) (1/2) 1. General The concept of LNG storage tank for Full Containment Type is that the outer tank is intended to be capable both of containing LNG and controlled venting of the vapor resulting from product leakage after a credible event. The pre-stressed concrete outer tank wall instead of the RC (Reinforced Concrete) outer tank wall with the earth embankment is introduced in 1990th to minimize tank area and construction cost. The Pre-Stressing Concrete is common design technology and generally used for construction of superstructures such as bridges, etc. 2. Concept of Pre-stressing The outer tank wall (reinforced concrete) is reinforced by by the Pre-stress Tendon against internal pressure as shown in the following model. DUCT ANCHOR PRE-STRESSING TENDON PRE-STRESSING ON TENDON REINFORCED CONCRETE OUTER WALL BUTTRESS HORIZONTAL PRE-STRESSING ON OUTER WALL VERTICAL PRE-STRESSING ON TENDON DUCT PRE-STRESSING ON OUTER WALL TOP OF PC WALL PRE-STRESSING TENDON

31 12. BASIC DESIGN CONCEPT OF PC (PRE-STRESSED CONCRETE) (2/2) 3. Design Concept of Pre-stressed Concrete Outer Tank Wall (1) Permeation of LNG Vapor For the above corner protection, the carbon steel liner is used to provide and impervious barrier against permeation by LNG vapor at the normal operation condition. Since the carbon steel liner is not intended to contain LNG leakage from the inner tank, in principle, the PC outer wall shall be designed considering that the width of a crack on PC wall shall not be more than 0.2 mm in case of LNG leakage. Because of ice formation in pores the permeability is reduced at minimum design temperature of LNG as compared to normal temperature and it is planned to utilize this self-blocking effect. (2) Residual Compressive Stress In addition to the aforesaid allowable crack width on the PC outer wall, the residual compressive stress zone shall be 15% of wall thickness, but not less than 80mm in case of LNG leakage as shown in the following fig. The value of the minimum residual compression stress to be with discussed and agreed by the client for the project. OUTSIDE LNG LEAK LEVEL T: THICKNESS OF PC OUTER WALL RESIDUAL COMPRESSION STRESS ZONE T X 0.15 OR 80 mm WHICHEVER LARGER PC OUTER WALL INSIDE

32 3.1 Przywołane standardy i kody

33 3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (1/9) BS 7777 OVERSEAS PN-EN-14620 PN-EN 1473 API Std 620 EuropeUSA NFPA 59A NFPA 15

34 3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (3/9) Design Codes & Standards DescriptionNotes BS 7777 B ritish S tandard 7777 Flat-bottomed, vertical, cylindrical storage tanks for low temperature service Consists of: Part -1: Guide to the general provisions applying for design, construction, installation and operation Part-2: Specification for the design and construction of single, double and full containment metal tanks for storage of liquefied gas at temperature down to -165 o C Part 3: Recommendations for the design and construction of prestressed and reinforced concrete tanks and tank foundations, and the design andb installation of tank insulation, tank liners and tank coatings Part-4: Specification for the design and construction of single containment tanks for the storage of liquid oxygen, liquid nitrogen or liquid argon Including definition of single, double and full containment & prestressed outer tank design requirements in part 3.

35 3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (4/9) BS 7777 OVERSEAS EEMUA 147 EN 1473 API Std 620 EuropeUSA NFPA 59A NFPA 15 EEMUA 147 EN 1473 API Std 620

36 3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (5/9) Design Codes & Standards DescriptionNotes EEMUA 147 The E ngineering E quipment and M aterials U sers A ssociation Publication No. 147 Recommendations for the Design and Construction of Refrigerated Liquefied Gas Storage Tanks Including definition of single, double and full containment that are same as defined in BS 7777. EN 1473 Adopted European Standard Installation and Equipment for Liquefied Natural Gas - design od Onshore Installation API Std 620 A merican P etroleum I nstitute API Standard 620 Design and Construction of large, Welded, Low - Pressure Storage Tanks Definitions of single, double and full containment that are not included. Applicable to the cylindrical inner tank of each containment type defined in BS 7777, and double metal single and full containment tank.

37 3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (6/9) BS 7777 OVERSEAS EEMUA 147 EN 1473 API Std 620 EuropeUSA NFPA 59A NFPA 15 NFPA 59A NFPA 15


Pobierz ppt "1. TYPY ZBIORNIKÓW WG BS 7777 Część 1 Sekcja 3 - Definicje Typ Zbiornika : Zbiornik pojedynczyDwu-komorowy Pełnokomorowy (Full Containment) Definitinicje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google