Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w uprawianych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, a przez to pełne przygotowanie studentów do wykonywania wybranych zawodów. wrib@up.poznan.pl http://www.up.poznan.pl/wrib/ I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA

2 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie Studia stacjonarne II stopnia magisterskie Studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie Studia niestacjonarne II stopnia magisterskie BIOTECHNOLOGIA EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO BIOTECHNOLOGIA EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA ROLNICTWO EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO OFERTA STUDIÓW WRiB

3 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Instytut Inżynierii Biosystemów Katedra Agronomii Katedra Biochemii i Biotechnologii Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej STRUKTURA WYDZIAŁU

4 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Inżynieria biosystemów integruje nauki biologiczne i techniczne w celu: zaspokajania potrzeb rolnictwa, produkcji i przetwarzania surowców rolniczych, badań nad jakością i bezpieczeństwem żywności, wytwarzania energii odnawialnej, ochrony środowiska w aspekcie zrównoważonego wykorzystania zasobów ziemi z uwzględnieniem globalnych zmian środowiska.

5 KIERUNKI STUDIÓW realizowane w Instytucie Inżynierii Biosystemów: EKOENERGETYKA INŻYNIERIA ROLNICZA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA

6 KIERUNEK INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA Interdyscyplinarny kierunek studiów przygotowujący absolwentów do samodzielnego, twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w inżynierii rolniczej. Absolwenci tych studiów zdobywają wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów podstawowych, ogólnotechnicznych związanych z inżynierią rolniczą, jak i z szerokiego zakresu przedmiotów informatycznych. PROGRAM STUDIÓW

7 MOŻLIWOŚCI PRACY: -administrator sieci komputerowych -architekt baz danych -programista -projektant witryn internetowych -handlowiec maszyn i części do maszyn rolniczych -doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników i maszyn rolniczych -inżynier serwisu technicznego -doradca rolniczy -usługodawca w zakresie inżynierii rolniczej

8 WSPARCIE PRZEZ PRACODAWCÓW Wsparcie studentów przez interesariuszy zewnętrznych, czyli przyszłych pracodawców: – stypendia, – kursy językowe, – praktyki krajowe i zagraniczne, – praca w dni wolnej od zajęć, – wykłady dla studentów, – prace inżynierskie, – prace magisterskie, – staże zawodowe. – i inne…

9 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INFORMATYKI Koło Naukowe Informatyków to stowarzyszenie studenckie działające od wielu lat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 7 lat koło jest partnerem firmy Microsoft i działa jako grupa.NET. W ciągu roku, obok cotygodniowych spotkań, koło organizuje wiele różnych wydarzeń takich jak konferencja IT Academic Day, Code Campy, czy też wyjazdy do Warszawy do siedziby firmy Microsoft. Członkowie biorą również udział w prestiżowym w branży IT, światowym konkursie informatycznym Imagine Cup. Dzięki współpracy z korporacją Microsoft członkowie koła mają ogromne możliwości rozwoju indywidualnego.

10 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INFORMATYKI Koło Naukowe Informatyków to stowarzyszenie studenckie działające od wielu lat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 7 lat koło jest partnerem firmy Microsoft i działa jako grupa.NET. W ciągu roku, obok cotygodniowych spotkań, koło organizuje wiele różnych wydarzeń takich jak konferencja IT Academic Day, Code Campy, czy też wyjazdy do Warszawy do siedziby firmy Microsoft. Członkowie biorą również udział w prestiżowym w branży IT, światowym konkursie informatycznym Imagine Cup. Dzięki współpracy z korporacją Microsoft członkowie koła mają ogromne możliwości rozwoju indywidualnego.

11 PRAKTYKI DLA STUDENTÓW Integralną częścią programu studiów jest praktyka zawodowa odbywana przez studentów, w zależności od kierunku we wzorcowych gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwach technicznej obsługi rolnictwa, wytwórniach biopaliw, stacjach inspekcji ochrony roślin, parkach narodowych, regionalnych zarządach gospodarki wodnej i innych… W czasie praktyk studenci mają możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką!

12 FESTIWAL NAUKI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki jest niepowtarzalną szansą dla młodych ludzi do zgłębiania tajników Nauki oraz do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni, która może w przyszłości okazać się idealnym miejscem do zdobywania wiedzy i rozwoju ich własnych zainteresowań. W ramach festiwalu nauki pracownicy Instytutu Inżynierii Biosystemów prowadzą wykłady, prezentacje i warsztaty. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

13 NOC NAUKOWCÓW Celem Nocy Naukowców jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. W 2014 roku Uniwersytet Przyrodniczy przedstawił tematy związane ze zdrowym odżywianiem, magicznym światem mikroorganizmów, chemią w żywności, a także z Botaniką, Biotechnologią i Ekologią. W Instytucie Inżynierii Biosystemów zaprezentowano zagadnienia dotyczące inżynierii rolniczej w tym m.in. stanowisko badawcze z ekoenergetyki oraz nowoczesne ciągniki rolnicze.

14 TRILIADA Celem tej imprezy, współorganizowanej przez Studenckie Koła Naukowe, jest poszerzenie zdobywanej wiedzy, prezentacja studentom różnych form rozwoju zawodowego oraz integracja społeczności Uniwersytetu.

15 TARGI PRACY Targi Pracy organizowane corocznie przez Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej przy Instytucie Inżynierii Biosystemów są bardzo dobrą okazją do znalezienia zatrudnienia lub praktyk w branży inżynierii rolniczej.

16 WYDZIAŁOWE DRZWI OTWARTE Wydarzenie organizowane jesienią każdego roku, obejmuje prezentację informacji nt. kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii oraz prezentacje Studenckich Kół Naukowych połączone ze zwiedzaniem zaplecza dydaktycznego.

17 WYKŁADY i POKAZY OTWARTE Prezentacje firm działających w obszarze inżynierii rolniczej - aktualne informacje na instytutowej stronie internetowej www.up.poznan.pl/iib/

18 REKRUTACJA Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie punktacji wynikającej z podsumowania: ‒wyników egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wybranego przedmiotu kierunkowego – 80% punktów, ‒wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (pod uwagę brany jest lepszy wynik) – 20% punktów. O przyjęciu na studia decyduje ranking kandydatów wg liczby uzyskanych punktów. Aktualne informacje na: http://rekrutacja.puls.edu.pl/ Aktualne informacje na: http://rekrutacja.puls.edu.pl/

19 Ucz się z nami! Baw się z nami! Studiuj razem z nami! Do zobaczenia!


Pobierz ppt "Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google