Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY NEUROESTETYKI. Żyjemy obrazami i rozumiemy świat w obrazach. Hans Belting.

Коpie: 1
PODSTAWY NEUROESTETYKI. Złudzeniem optycznym nazywamy błędną interpretację obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY NEUROESTETYKI. Żyjemy obrazami i rozumiemy świat w obrazach. Hans Belting."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY NEUROESTETYKI

2 Żyjemy obrazami i rozumiemy świat w obrazach. Hans Belting

3 CZY WSZYSTKO, CO WIDZIMY, JEST OBRAZEM? JAK W UMYŚLE TWORZĄ SIĘ WYOBRAŻENIA? W JAKIEJ MIERZE ROZWÓJ TECHNOLOGII CYFROWEJ WPŁYNĄŁ NA SPOSÓB ODBIERANIA OBRAZÓW? CZY ISTNIEJE KOD WIZUALNY ANALOGICZNY DO KODU JĘZYKOWEGO?

4 NA ILE KODY OBRAZOWE UZALEŻNIONE SĄ OD KODÓW WERBALNYCH?

5 FRUTIGER, BLUM SZTUKI WIZUALNE OKREŚLA SIĘ JAKO KOD OBRAZOWY LUB IKONICZNY. KOD WIZUALNY JEST ALTERNATYWNY WOBEC KODU JĘZYKOWEGO I NIE MUSI BYĆ OD NIEGO POCHODNY. OBRAZY SĄ KOMUNIKATAMI WYMIENIANYMI MIĘDZY LUDŹMI. KODY OBRAZOWE TWORZĄ SIĘ W PRAKTYCE SPOŁECZNEGO KOMUNIKOWANIA. KONTEKSTY : SYTUACYJNE, KULTUROWE, TECHNICZNE STYMULUJĄ LUB BLOKUJĄ POWSTAWANIE WIZUALNYCJ AKTÓW KOMUNIKACJI.

6 PROCES WZROKOWEGO POSTRZEGANIA ŚWIATA ROZPOCZYNA SIĘ W OKU, KTÓRE PRZEKSZTAŁCA ŚWIATŁO W SYGNAŁY NERWOWE.

7 A - rogówka, B - tęczówka, C - komora przednia, D - źrenica, E - soczewka, F - plamka żółta, G - mięsień gałki ocznej, H - nerw wzrokowy, I - plamka ślepa, J - ciało szkliste, K - naczyniówka, L – siatkówka.

8 PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW WZROKOWYCH ROZPOCZYNA SIĘ W SIATKÓWCE ZBUDOWANEJ Z KOMÓREK NERWOWYCH.

9 ŚWIADOMOŚĆ WIDZENIA

10 NASZA PERCEPCJA WIZUALNA OPIERA SIĘ NA ISTNIEJĄCEJ RZECZYWISTOŚCI, RESZTĘ OBRAZU ŚWIATA UZUPEŁNIA MÓZG.

11

12

13

14

15 WIZUALNE BODŹCE NIEJEDNOZNACZNE WYŻSZEGO RZĘDU

16 KOD WIZUALNY JEST ALTERNATYWNY WOBEC JĘZYKA.

17 JEDEN KOD REPREZENTACJI POZNAWCZEJ (ZENON PYLYSHYN – DANE WIZUALNE SĄ KODOWANE W MÓZGU /UMYŚLE ZA POMOCĄ SĄDÓW WERBALNYCH.) KOMPUTACYJNY MODEL WYOBRAŹNI (STEPHEN KOSSLYN – TEORIA WYOBRAŹNI – UMYSŁ KODUJE INFORMACJE DZIĘKI WYOBRAŹNI WIZUALNEJ) TEORIA PODWÓJNEGO KODOWANIA (ALLAN PAIVIO – UMYSŁ KODUJE INFORMACJE NIE TYLKO ZA POMOCĄ SĄDÓW, ALE RÓWNIEŻ ZA POMOCĄ OBRAZÓW.)

18 OBRAZY SĄ KOMUNIKATAMI WYMIENIANYMI MIĘDZY LUDŹMI. KODY OBRAZOWE TWORZĄ SIĘ W PRAKTYCE SPOŁECZNEGO KOMUNIKOWANIA. KONTEKSTY SYTUACYJNE, KULTUROWE, TECHNICZNE I WIELE INNYCH STYMULUJĄ LUB BLOKUJĄ POWSTAWANIE WIZUALNYCH AKTÓW KOMUNIKACJI.

19 KOD WIZUALNY OBIEKT WIZUALNY

20

21 MORFOLOGIA STRUKTURAKONTEKST NATURALNY WYGLĄD, INFORMUJE, Z CZEGO ZBUDOWANA JEST RZECZ. INFORMUJE, NA CO PATRZYMY, ZASADA ZORGANIZO WANIA KSZTAŁTU. DOPOWIADA I DOOKRESLA NASZE ROZPOZNA NIE OBIEKTU.

22 CECHY KSZTAŁTÓW OBIEKTÓW WIZUALNYCH: POJEDYNCZOŚĆ, PRYNCYPIALNOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ.

23 NEUROESTETYKA JEST JEDNĄ Z NOWOPOWSTAŁYCH DYSCYPLIN KOGNITYWNYCH, KTÓREJ CELEM JEST NAUKOWE WYJAŚNIANIE ZJAWISK SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PERCEPCJĘ (LUB SZERZEJ POZNANIE) DZIEŁA SZTUKI. AUTOREM TERMINU JEST SEMIR ZEKI, WSPÓŁCZESNY NEUROBILOG ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIAMI EKSPERYMENTALNYMI TAK ZWANEGO MÓZGU WZROKOWEGO.

24 INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PSYCHOLOGIA FIZJOLOGIA NEUROBIOLOGIA

25 JAKIE PRAWA RZĄDZĄ ODBIOREM SZTUKI, SZCZEGÓLNIE PERCECJĄ DZIEŁA SZTUKI? CZYM JEST I JAK DZIAŁA TAK ZWANY UMYSŁ ESTETYCZNY? CZY SĄ TO TE SAME PRAWA, KTÓRE KIERUJĄ PERCEPCJĄ JAKO TAKĄ? CZYM RÓŻNI SIĘ PRZEŻYCIE RÓŻNYCH DZIEŁ SZTUKI? CZYM SĄ EMOCJE TOWARZYSZĄCE ODBIOROWI DZIEŁA SZTUKI?

26 MODEL POWSTAWANIA REPREZENTACJI WZROKOWEJ WEDŁUG KOSSLYNA PRZETWARZANIE INFORMACJI WIZUALNEJ OKNO UWAGI ROZPOZNANIE WŁASNOŚCI PRZESTRZENNYCH ROZPOZNANIE WŁASNOŚCI OBIEKTÓW OBSZAR MONITORUJĄCY PRZESUNIĘCIA UWAGI KORA CIEMIENIOWA KORA SKRONIOWA KORA CZOŁOWA KORA POTYLICZNA

27 POBUDZANE SĄ ODMIENNE OBSZARY KORY MÓZGOWEJ: PEJZAŻ – ZAKRĘT POTYLICZNO – SKRONIOWY PRZYŚRODKOWY, PORTRET – ZAKRĘT WRZECIONOWATY, MARTWA NATURA – ZAKRĘT POTYLICZNY BOCZNY, SZTUKA KINETYCZNA – POLE V5 ZWIĄZANE Z PERCEPCJĄ RUCHU.

28 MUSI WZBUDZAĆ (SKUPIAĆ UWAGĘ WIDZA), WYWOŁYWAĆ NIEKONWENCJONALNY ODBIÓR, WYWOŁYWAĆ EMOCJE ESTETYCZNE.

29 P. Picasso, Stary Żyd Artystycznie spreparowany bodziec skupia uwagę odbiorcy na niektórych cechach obrazowanego przedmiotu,

30 S. DALI, UPORCZYWOŚĆ PAMIĘCI DZIEŁO SZTUKI POBUDZAJĄCE SYSTEM PERCEPCYJNY ODBIORCY RÓŻNI SIĘ OD ZWYKŁYCH PRZEDMIOTÓW ZAZWYCZAJ TYM, ŻE JEGO TREŚĆ WIZUALNA NIE JEST NASTAWIONA NA KONWENCJONALNY ODBIÓR.

31 Rene Magritte EFEKT AHA ZADANIEM ARTYSTY JEST SPREPAROWANIE BODŹCA, BY WYWOŁAŁ ON OKREŚLONE EMOCJE, KTÓRE WZMOCNIĄ PRZEKAZ WIZUALNY.

32 DZIEŁO SZTUKI WYBIÓRCZO SKUPIA UWAGĘ NA NIEKTÓRYCH CECHACH MALOWANEGO OBIEKTU, ARTYŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ PRZERYSOWANIAMI, POMINIĘCIAMI I PRZESUNIĘCIAMI KOMPOZYCYJNYMI, NIEKIEDY NIE UDAJE SIĘ ZIDENTYFIKOWAĆ OD RAZU PRZEDSTAWIONEGO PRZEDMIOTU, WIDZ TWORZY HIPOTEZY NA TEMAT BODŹCA, INFORMACJA PRZENOSZONA PRZEZ BODZIEC MOŻE ZOSTAĆ NACECHOWANA EMOCJONALNIE.

33 BODZIEC ILUZYJNY, BODZIEC NIEJEDNOZNACZNY, BODZIEC WYOLBRZYMIONY, BODZIEC RELACYJNY, BODZIEC EMPATYZUJĄCY.

34 VICTOR VASARELY, SUPERNOWA ANDREA MANTEGNA ARTYSTYCZNE BODŹCE ILUZYJNE

35 WIZUALNE BODŹCE NIEJEDNOZNACZNE NATHAN COHEN

36 WIZUALNE BODŹCE NIEJEDNOZNACZNE SZEŚCIAN NECKERA MICHAEL POL

37

38 WIZUALNE BODŹCE NIEJEDNOZNACZNE WYŻSZEGO RZĘDU: LEONARDO DA VINCI, POKŁON TRZECH KRÓLI RENĚ MAGRITTE CARTE BLANCHE

39 BODZIEC WYOLBRZYMIONY EL GRECO ŚWIĘTY ANDRZEJ I ŚWIĘTY FRANCISZEK

40 BODZIEC WYOLBRZYMIONY ALBERTO GIACOMETTI, KROCZĄCY CZŁOWIEK

41 BODZIEC RELACYJNY DIEGO VELĂZQUEZ, LAS MENINAS PABLO PICASSO, LAS MENINAS SALVADOR DALI, OCZEKUJĄCE SŁUŻĄCE

42 BODZIEC RELACYJNY JACQUES - LOUIS DAVID, MADAME RĒCAMIER RENĒ MAGRITTE, MADAME RĒCAMIER de DAVID

43 BODZIEC EMPATYZUJĄCY JOHANNES VERMEER, CZYTAJĄCA LIST

44 BODZIEC EMPATYZUJĄCY MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, JUDYTA I HOLOFERNES

45 BODZIEC EMPATYZUJĄCY VINCENT VAN GOGH, PIETĀ (ZA DELACROIX)

46 Vincent van Gogh, Pole pszenicy z krukami

47 Jest to prawdopodobnie ostatni obraz namalowany przez artystę przed samobójczą śmiercią.

48 CZY KAŻDY TYP ARTYSTYCZNEGO BODŹCA WIZUALNEGO JEST DŹWIGNIĄ WYOBRAŹNI? JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNI WYOBRAŹNIA W PROCESIE ARTYSTYCZNEJ (ESTETYCZNEJ) KOMUNIKACJI WIZUALNEJ?

49 WYOBRAŹNIA TO FUNKCJA UMYSŁU, DZIĘKI KTÓREJ GENERUJEMY OBRAZY MENTALNE POD NIEOBECNOŚĆ BODŹCA WZROKOWEGO. WYOBRAŹNIA TO DYSPOZYCJA DO DOSTRZEGANIA WIELOZNACZNOŚCI I WIELOŚCI ROZWIAZAŃ. WYOBRAŹNIA TO OPERACJA DOKONYWANA NA ISTNIEJĄCYM MATERIALE, ZWIAZANA Z TWÓRCZYM PRZETASOWANIEM ELEMENTÓW, NOWYM ICH ZE SOBĄ POŁĄCZENIEM ORAZ DOPOWIADANIEM I DODAWANIEM NOWYCH ELEMENTÓW DO ISTNIEJĄCEGO WZORCA.

50 QUASI – WYOBRAŹNIA; PROTOWYOBRAŹNIA; WYOBRAŹNIA WŁAŚCIWA.

51 TYP WYOBRAŹNI ESTETYCZNEJ FUNKCJE WYOBRAŻENIOWE TYP INICJUJĄCEGO BODŹCA / PRZYKŁAD QUASI - WYOBRAŹNIA 1. GENERUJE OBRAZ MENTALNY CZEGOŚ, CZEGO NIE MA. BODZIEC ILUZYJNY / KRATA HERMANA PROTOWYOBRAŹNIA1.GENERUJE OBRAZ MENTALNY, 2.UMOŻLIWIA WYKRYCIE WIELOZNACZNOŚCI BODŹCA. BODZIEC NIEJEDNOZNACZNY / SZEŚCIAN NECKERA WYOBRAŹNIA WŁAŚCIWA 1.GENERUJE OBRAZ MENTALNY, 2.UMOŻLIWIA WYKRYCIE WIELOZNACZNOŚCI BODŹCA, 3.UMOŻLIWIA MANIPULACJĘ NA CECHACH KOMPOZYCJI OBRAZU. 1.BODZIEC WYOLBRZYMIONY /EL GRECO 2.BODZIEC EMPATYCZNY / VAN GOGH 3.BODZIEC RELACYJNY MAGRITTE - DAVID

52 WYOBRAŹNIA WŁAŚCIWA ODGRYWA SZCZEGÓLNĄ ROLĘ PRZY ODBIORZE DZIEŁ SZTUKI. UJAWNIA SIĘ ONA, GDY: PROCES PRZETWARZANIA MA CHARAKTER TOP – DOWN, WYSTĘPUJĄ ŚWIADOME PROCESY DECYZYJNE W KONTEKŚCIE NIEJEDNOZNACZNOŚCI (SPOWODOWANE PRAWDOPODOBNIE AKTYWACJĄ KORY CZOŁOWEJ), ROZWIĄZANIA NIEJEDNOZNACZNOŚCI NIE SĄ OCZYWISTE I WYMAGAJĄ TWÓRCZEGO WYKORZYSTANIA ELEMENTÓW DZIEŁA SZTUKI. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PODSTAWY NEUROESTETYKI. Żyjemy obrazami i rozumiemy świat w obrazach. Hans Belting."

Podobne prezentacje


Reklamy Google