Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walne zgromadzenie zgromadzenie wspólników Zagadnienia organizacyjno - prawne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walne zgromadzenie zgromadzenie wspólników Zagadnienia organizacyjno - prawne."— Zapis prezentacji:

1 Walne zgromadzenie zgromadzenie wspólników Zagadnienia organizacyjno - prawne

2 Rodzaje Zwyczajne – 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Art. 231 i 395 ksh Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty Udzielenie absolutorium

3 Rodzaje Nadzwyczajne walne zgromadzenie / zw Wynikające z KSH Wynikające z umowy / statutu

4 kompetencje Zwyczajne – finanse, zysk/ strata, absolutorium. Art. 228 i 393 Zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. Zbycie / nabycie nieruchomości – o ile umowa spółki nie stanowi inaczej

5 zwoływanie Wspólnicy 1/10 kz akcjonariusze 1/20 kz Zarząd Rada nadzorcza Sposób zwoływania – Z o.o. listy polecone, poczta kurierska, poczta elektroniczna – za pisemną zgodą wspólnika. – S.A. dodatkowo – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

6 Zwoływanie i podejmowanie uchwał Bez zwoływania ; jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt nie zgłosi sprzeciwu

7 Udział w zgromadzeniu Akcjonariusze / udziałowcy Pełnomocnicy Członkowie: zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej – w z o.o. Kworum – art. 241

8 Zgromadzenie Głosowania : jawne, tajne Zakaz głosowania we własnej sprawie art. 244 i 413 ksh Bezwzględna większość głosów Kwalifikowana większość głosów kworum

9 Specyfika spółki akcyjnej Art.. 406 udział w zgromadzeniu za pomocą komunikacji elektronicznej Specyfika spółki publicznej Prawo uczestnictwa – 406

10 Prowadzenie obrad Przewodniczący zgromadzenia Zasady protokołowania uchwał Przerwy w obradach ; S.A. – max 30 dni, z o.o. – bez ograniczeń.

11 Zaskarżanie uchwał Zarząd, rada nadzorcza, wspólnicy Przyczyny ; uchwała sprzeczna z: – Umową spółki, – Godząca w interesy spółki, – Mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika. Skutki zaskarżenia uchwał


Pobierz ppt "Walne zgromadzenie zgromadzenie wspólników Zagadnienia organizacyjno - prawne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google