Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran
Edukacja w Małopolsce 26 marca 2017 Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran

2 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 prognoza 2013/14 Przedszkola publiczne 71 136 73 223 78 261 61 143 63 367 65 610 64 087 Przedszkola niepubliczne 8 160 9 760 11 390 13 625 16 457 20 224 11 481 System Informacji Oświatowej wg stanu w dniu 31 marca 2013 r. W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 87 punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 2178 dzieci.

3

4 Uczniowie Szkoła 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Prognoza 2013/2014 Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształc ące 64 680 62 526 61 195 65 366 62 285 61 800 57 900 Licea Profilowane 6 720 4 411 3 013 2 466 1 843 1 350 372 Technika 52 583 52 806 52 500 52 364 52 223 51 900 49 300 Zasadnicze Szkoły Zawodowe 22 687 21 904 21 907 22 414 21 588 21 300 20 400

5 Nauczyciele według stopni awansu zawodowego
System Informacji Oświatowej wg stanu w dniu 31 marca 2013 r.

6 Nauczyciele odznaczenia i nagrody przyznane w 2012 roku
Medal KEN 265 Medal Złoty za Długoletnią Służbę 261 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 302 Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 100 Odznaczenia państwowe Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1 Złoty Krzyż Zasługi 11 Srebrny Krzyż Zasługi Brązowy Krzyż Zasługi 67 NAGRODY Ministra Edukacji Narodowej 32 Małopolskiego Kuratora Oświaty 88

7 Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Małopolska
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba przyjętych – 12954 Liczba wolnych miejsc – 4282

8 Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Małopolska
TECHNIKA Liczba przyjętych – 12358 Liczba wolnych miejsc – 5924

9 Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Małopolska
ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Liczba przyjętych – 4694 Liczba wolnych miejsc – 4177 Opracowano na podstawie wyników rekrutacji elektronicznej i danych przekazanych przez dyrektorów szkół nie objętych rekrutacją elektroniczną wg stanu na r. – wstępne podsumowanie rekrutacji. Ostateczne podsumowanie zostanie opracowane wg stanu na r.

10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
26 marca marca 2017

11 Wybrane dane z „Informacji dyrektorów o pracy szkół”
uczniowie pozostający pod bezpośrednią opieką pedagoga/psychologa Liczba uczniów Przyczyny Kraków Nowy Sącz Nowy Targ Tarnów Wadowice Ogółem wagarowanie 2 583 -7% % 316 -6% 914 +2% 876 +8% 5 681 fobie szkolne 237 74 17 62 39 429 spożywanie alkoholu % % 14 -56% 84 +6% 53 -11% 442 przyjmowanie narkotyków 92 -8% % 6 0% 28 +27% -26% 160 rodziny patologiczne lub niewydolne wychowawczo 1312 409 82 463 595 2861 problemy zdrowotne 1384 1072 571 341 3528 zaburzenia emocjonalne 1341 296 77 256 246 2216 konflikt z prawem 305 143 37 114 93 692 trudności w nauce i uczeniu się, w tym dysleksja 6286 1353 443 1511 1616 11209 wyjazd rodziców za granicę 347 438 86 657 144 1672

12 Wybrane dane z „Informacji dyrektorów o pracy szkół”
zwolnienia z zajęć edukacyjnych Liczba uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne 2012 2013 informatyka 7 16 21 12 10 4 wychowanie fizyczne 1 990 1771 4 243 3805 12 346 11 559 drugi język obcy 1 145 1158 394 482

13 Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w Małopolsce 2013 r.

14 Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

15 Procent szkół w Małopolsce w poszczególnych staninach w latach 2011-2013
Powyżej 10% szkół w Małopolsce uzyskało wyniki niskie, ponad 50% szkół uzyskało wyniki średnie i około 40% szkół uzyskało wyniki wysokie

16 Procent szkół w powiatach w Małopolsce w latach z wynikiem niskim (wynik od 1 do 3 stopnia skali staninowej) Slajd przedstawia niskie wyniki szkół w powiatach w okresie 3 lat. Liczba tych szkół na ogół zmniejszyła się w odniesieniu do lat ubiegłych,

17 Procent szkół w powiatach w Małopolsce w latach z wynikiem wysokim (wynik od 7 do 9 stopnia skali staninowej)

18 Szkoły w 9 staninie w 2013 r. w odniesieniu do roku 2012 i 2011 Kraków (76 szkół w Małopolsce)

19 Egzamin gimnazjalny

20 Egzamin gimnazjalny Małopolska – Polska 2013 i 2012

21 Gimnazja w Małopolsce, które uzyskały wynik z wszystkich przedmiotów w 9 staninie
1. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie 2. Gimnazjum nr 2 w Krakowie 3. Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie 4. Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie 5. Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie 6. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Mikołaja Reja w Krakowie 7. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie 8. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne w Krakowie 9. Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie 10. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie 11, Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu 12. Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "SPLOT" w Nowym Sączu 13. Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi w Tarnowie 14. Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO w Tarnowie 15. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem Na 15 gimnazjów z małopolski, które uzyskały najwyższy wynik gimnazjów jest z miasta Krakowa.

22 Wnioski: Zintensyfikować pracę w szkołach podstawowych i gimnazjach uzyskujących wyniki niskie ze sprawdzianu; Opracować system wsparcia w szkołach uzyskujących niskie wyniki sprawdzianu poprzez wdrażanie projektów gminnych lub powiatowych; Zadanie dla organu prowadzącego Wdrożyć system doskonalenia nauczycieli w zakresie motywowania uczniów i pracy z uczniem osiągającym niskie wyniki;

23 Egzamin maturalny

24 Egzamin maturalny – zdawalność Małopolska – Polska 2013 i 2012

25 Zdawalność w powiatach - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym - Licea ogólnokształcące
W br. odnotowano najwyższą zdawalność w LO w odniesieniu do lat 2012 i 2011

26 Zdawalność w powiatach Technika

27 Wnioski: Zwiększyć motywację uczniów kończących LO
i Technikum do przystępowania do egzaminu maturalnego Zintensyfikować pracę w LO i Technikum w zakresie zapewnienia sukcesu edukacyjnego absolwentom przystępującym do egzaminu maturalnego Rozwijać motywację uczniów do podejmowania trudu wyboru przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym Zadanie dla organu prowadzącego: Wdrożyć system doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

28 Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych
Etap szkolny Liczba laureatów Liczba uczestników Liczba szkół humanistyczny 3 335 941 26 matematyczny 6 156 675 27 przyrodniczy 7 187 1 523 25 biblijny 3 626 525 20

29 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów
Etap szkolny Liczba laureatów Liczba uczestników Liczba szkół języka polskiego 2 900 703 30 matematyczny 4 826 688 35 fizyczny 2 472 380 22 historyczny 4 500 649 26 biologiczny 3 546 505 28 geograficzny 3 180 521 33 chemiczny 1 357 304 24 języka angielskiego 5 000 694 języka niemiecki 1 067 226 21 języka francuskiego 346 52 20 Wiedzy o społeczeństwie 1 438 162 23 biblijny 4 000 339 informatyczny 2 312 302

30 szkoły ponadgimnazjalne Laureaci olimpiad
Ogółem 129 laureatów etapu ogólnopolskiego Liczba laureatów - etap ogólnopolski (centralny) Małopolska Kraków Nowy Sącz Nowy Targ Tarnów Wadowice Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 12 7 2 3 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 10 1 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 9 6 Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna 8 4 Olimpiada Wiedzy Technicznej Olimpiada Biologiczna Olimpiada Historyczna 5 Olimpiada Języka Łacińskiego Olimpiada Informatyczna

31 „Czysta Małopolska” projekt ekologiczny dotyczący gospodarowania odpadami
Cele projektu: zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu, utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów, promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

32 „Czysta Małopolska” projekt ekologiczny dotyczący gospodarowania odpadami
Propozycja zadań dla przedszkoli i szkół: powołanie koordynatorów programu „ Czysta Małopolska” szkolenia dla nauczycieli w zakresie selektywnej gospodarki odpadami, warsztaty ekologiczne dla uczniów prowadzone przez nauczycieli, uruchomienie na terenie szkół selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenie cyklu zajęć dotyczących właściwego gospodarowania odpadami, tematyczny konkurs wiedzy nt. odpadów i sposobów postępowania z nimi, konkurs plastyczny dla dzieci klas młodszych (I-III) ”Ziemia nie daje rady – segregujmy więc odpady”, konkurs fotograficzny lub film dla uczniów starszych (IV-VI) szkoły podstawowej i (I-III) gimnazjum dotyczący segregacji i postępowania z odpadami, organizacja zbiórki surowców wtórnych, wycieczka na wysypisko śmieci lub teren rekultywowany (w miarę możliwości), przedstawienia lub inscenizacje o tematyce ekologicznej z udziałem rodziców i mieszkańców.

33 Realizacja programu „Radosna szkoła” w latach 2009-2013 w województwie małopolskim.
Kwota przyznana dla Małopolski Kwota przekazana w poszczególnych edycjach Liczba utworzonych miejsc zabaw Liczba utworzonych placów zabaw Rok 2009 ,00 ,76 504 Rok 2010 ,00 ,43 620 102 Rok 2011 ,00 ,42 121 119 Rok 2012 ,00 ,64 45 62 Rok 2013 ,00 Trwa podpisywanie umów na place zabaw 23 36 Razem ,00 ,25 1313 319

34 Refleksje Wymóg partycypacji gmin w kosztach utworzenia placu zabaw utrudnia aplikowanie o środki z programu „Radosna szkoła”. Nie wszystkie szkoły wystąpiły z wnioskiem o utworzenie miejsca zabaw w szkole, mimo, iż działanie to nie wymaga wkładu finansowego. Zmiany w przepisach prawa umożliwiające pozyskiwanie środków finansowych na miejsca zabaw i place zabaw przez szkoły filialne przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci.

35 Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Głównym zadaniem szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE) jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia (przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”). Szkolny organizator rozwoju edukacji jest zewnętrznym specjalistą zatrudnionym w ramach projektu przez powiatowego koordynatora projektu. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i rada pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu rocznego planu wspomagania. Odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera. Zadania SORE: •    pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły, •    pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną, •    wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego), •    wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą), •    pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba), •    organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą, •    organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji) •    monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności, •    dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w danym powiecie), •    przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania, •    przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, •    przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, •    udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

36 Edukacja zdrowotna Podstawa programowa kształcenia ogólnego Program wychowawczy i szkolny program profilaktyki Małopolski program edukacji zdrowotnej uwzględniający współpracę z różnymi podmiotami Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela . Jej celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia. Edukacja zdrowotna realizowana jest w szkołach poprzez realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, program wychowawczy i szkolny program profilaktyki oraz Małopolski Programu Edukacji Zdrowotnej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się i włączenie do realizacji. Program jest umieszczony na stronie kuratorium krakow.pl w zakładce edukacja zdrowotna.

37 Założenia MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ
I. EDUKACJA SZKOLNA Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie edukacji zdrowotnej; Opracowanie i wdrażanie programów wychowawczych i profilaktyki pod kątem działań prozdrowotnych; II. REALIZACJA PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA ZALECEŃ EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM Projekt realizowany jest od 3 lat we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Łukasza w Tarnowie. W roku 2012 został wyróżniony przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia, jako najlepszy projekt edukacji zdrowotnej i został polecony do realizacji przez inne Kuratoria oświaty w Polsce. III. PROMOCJA ZDROWEGO ODŻYWIANIA IV. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII V. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE VI. ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE W KONTEKŚCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA VII. REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM VIII. ZDROWIE Osiągnięcie tych celów wymaga podejmowania różnorodnych działań w ramach programu dydaktycznego, wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. Jest to proces długotrwały, wymaga zaangażowania wielu instytucji oraz samych uczniów i ich rodziców, gdyż skuteczność edukacji zdrowotnej zależy od tego, czy dzieci przeniosą do swego codziennego życia to, czego nauczą się w szkole.

38 Współpraca z różnymi podmiotami w realizacji zadań
Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Komendą Wojewódzką Policji Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Wydział Technologii Żywności; Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i nauczycieli; Fundacja FALOCHRON i Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie; Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii; Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Fundacja „Szkoła na widelcu”, 4 pierwsze instytucje są partnerem strategicznym i współpracują z Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji zadań wspólnych. Pozostałe instytucje współpracują na zasadzie partnerstwa.

39 MAŁOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ i OBYWATELSKIEJ
„Naród, który traci pamięć – traci sumienie” Zbigniew Herbert MAŁOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ i OBYWATELSKIEJ rok szkolny 2012/2013

40 MAŁOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ i OBYWATELSKIEJ
Program kierowany jest do szkół, placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń – wszystkich, którzy przygotowują uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wspólnie możemy popularyzować wiedzę o Małopolsce oraz budować poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

41 Pamięć o Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej
Projekt obejmuje: Konferencję: inauguracja projektu Konkurs: Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943 –1944 Warsztaty: Wołyń 1943 – jak o tym uczyć? Ukraińcy wobec zbrodniczych działań OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – sprawstwo, współudział, próby pomocy, „Ukraińscy sprawiedliwi” Bilans i skutki ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej Sesję naukowo-edukacyjną: podsumowanie projektu połączone z wręczeniem nagród laureatom i finalistom konkursu

42 Pamięć o SYBIRAKACH Elementy projektu: Organizatorzy:
Kuratorium Oświaty w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie i w Tarnowie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Współorganizatorzy: Urząd Miasta Tarnowa VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie Elementy projektu: konferencja „Tylko wspólnie zachowamy pamięć” konkurs „Z Polski do … Polski – powroty Polaków z syberyjskiego zesłania” warsztaty sesja naukowo-edukacyjna Doświadczenie Sybiru jest obecne w naszej świadomości dzięki świadectwu tych, którzy przeżyli gehennę sowieckich łagrów i deportacji oraz indywidualnej pamięci rodzin o zesłanych - na przekór kłamstwom i manipulacjom komunistycznej propagandy. Realizację projektu rozpoczęła konferencja dla uczniów i nauczycieli pt. Tylko wspólnie zachowamy pamięć”. Konferencji towarzyszyły warsztaty i konkurs. Warsztaty - spotkania z Sybirakami - świadkami historii, połączone były z prezentacją filmu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jesteśmy dłużnikami wobec Sybiraków. Pamięć o nich jest naszą powinnością.

43 o Żołnierzach Armii Krajowej
Pamięć o Żołnierzach Armii Krajowej Sesja edukacyjna „Byłaś dla nas radością i dumą … Armio Krajowa” Kluby Armii Krajowej Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

44 „Zachować dla przyszłych pokoleń”
Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" Pamięć o walczących o niepodległość Ojczyzny Konkurs „Zachować dla przyszłych pokoleń” inwentaryzacja miejsc pamięci narodowej pomników, tablic i innych trwałych śladów walk o wolność i całość Rzeczypospolitej. Ocalono miejsca, którym groziło zapomnienie – ponad 300 obiektów.

45 Pamięć o małej ojczyźnie
Konkurs „Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” Certyfikat CIVIS ET PATRIA w uznaniu działań podtrzymujących tradycję narodową i więź ze społecznością lokalną Przesłaniem konkursu jest propagowanie takich działań, których efektem będzie wzmocnienie więzi uczniów – członków społeczności lokalnej – z „najbliższą Ojczyzną” Udział w konkursie polega na zaplanowaniu i zrealizowaniu przez szkołę działań, we współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami partnerskimi, z zakresu czterech lub więcej obszarów tematycznych. Obszary tematyczne: historia regionu, miejsca pamięci narodowej m.in. cmentarze wojenne; polskie dwory i losy ich mieszkańców, historie rodzin, migracja i emigracja, przesiedlenia i wysiedlenia; kultura regionu, przyroda regionu, społeczeństwo obywatelskie, gospodarka regionu

46 KONKURSY TEMATYCZNE Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego w porozumieniu z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70. rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w porozumieniu z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Instytutem Historii UJ Wielcy Polacy – wybitni dowódcy w porozumieniu z Gimnazjum nr 16 w Krakowie

47 KONKURSY Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce
w porozumieniu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza.. w porozumieniu z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszeniem „Passionart” Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Obchodów 30. rocznicy TKRH

48 Sesje naukowo-edukacyjne, konferencje
Akademia Historii Najnowszej Projekt Salon Historyczny Konferencja „Podziemie niepodległościowe.1 MARCA Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Konferencja „Wojna i okupacja w pamięci i świadomości mieszkańców małego miasta” Cykl zajęć seminaryjno-warsztatowych – MCDN Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie Lekcje z historii najnowszej Co kryją archiwa IPN? - lekcje archiwalne

49 WSPÓŁPARTNERZY PROGRAMU
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Fundacja Armii Krajowej w Londynie Związek Sybiraków Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa “NILA” Muzeum Narodowe Fundacja Panteon Narodowy

50 WSPÓŁPARTNERZY PROGRAMU
Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Gałczyńskiego w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” Niezależny Związek Harcerstwa “Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Placówki zajmujące się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego Małopolski. (m.in. muzea, towarzystwa regionalne i kulturalne, izby pamięci, biblioteki, domy kultury). Zapraszamy do współpracy …

51 Stwarzajmy uczniom możliwość poznawania
EFEKTY Liczny udział uczniów i nauczycieli w realizowanych przedsięwzięciach świadczy o tym, że zaproponowana tematyka oraz metody i formy realizacji zadań, dają możliwość prezentacji ciekawych dokonań, a ponadto rozwijają twórczą aktywność i ciekawość badawczą dzieci i młodzieży. Stwarzajmy uczniom możliwość poznawania i odkrywania historii. Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

52 KIERUNKI DZIAŁAŃ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ
52

53 Działania Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie edukacji regionalnej
Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie roli szkoły w przekazywaniu dorobku kulturowego regionu. Umożliwienie szkołom i placówkom prezentacji osobliwości własnego regionu oraz działań podejmowanych w ramach edukacji regionalnej. Upowszechnianie różnorodnych form i metod realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej.

54 Zadania realizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
Organizowanie konferencji (dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, samorządów lokalnych, organizacji i stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym) poświęconych zagadnieniom edukacji regionalnej. Organizowanie konkursów, przeglądów i innych imprez o tematyce regionalnej dla uczniów szkół i placówek województwa małopolskiego. Upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji regionalnej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Współpraca z osobami, instytucjami, stowarzyszeniami i związkami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu.

55 Skargi i wnioski rozpatrzone i załatwione w 2012 r.
Zasadność skarg Liczba % Zasadne i częściowo zasadne 90 45 % Bezzasadne 92 46 % Pozostawiono bez rozpoznania 20 9% Ogółem 202 100%

56 Najczęściej występująca problematyka skarg
1. Brak nadzoru pedagogicznego nad przestrzeganiem przez nauczycieli warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania. Przyczyny: niezgodne z prawem postanowienia statutu w zakresie oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów, nieznajomość lub niezrozumienie przepisów, nieprawidłowe rozstrzygnięcia w sprawach niepromowania uczniów klas I-III, nieskuteczność lub brak kontroli ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych. Wnioski: 1) Dostosować postanowienia statutu do obowiązujących przepisów w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania. 2) Kontrolować przestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. 3) Eliminować nieprawidłowości poprzez wydawanie nauczycielom zaleceń, instruktaż i wspomaganie, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

57 Najczęściej występująca problematyka skarg
2. Niewłaściwe działania wychowawcze i dyscyplinujące. Przyczyny: brak umiejętności pedagogicznych nauczycieli, nieradzenie sobie z trudnościami w relacjach z uczniami i ich rodzicami, brak konsekwencji w stosowaniu kar statutowych, nieodwoływanie się do obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. Wnioski: Zapewnić nauczycielom wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz w budowaniu właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami. Kontrolować przestrzeganie postanowień statutu.

58 Najczęściej występująca problematyka skarg
Nieprawidłowości w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej . Przyczyny: nierozróżnianie form zajęć specjalistycznych, brak rzetelnej oceny efektów, koncentracja bardziej na sprawach formalnych niż na uczniu. Wniosek: Kontrolować sposób udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rzetelnie analizować i oceniać efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wdrożyć znowelizowane przepisy w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z ukierunkowaniem na rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.

59 Najczęściej występująca problematyka skarg
4. Nieprzestrzeganie przez dyrektorów przepisów dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków . Przyczyny: nieprzyjmowanie skarg ustnych do protokołu, zapoznawanie ze skargami nauczycieli, uchybienia terminom, niewyczerpujące zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg, hamowanie krytyki. Wnioski: Skargi i wnioski przyjmować wyłącznie w sposób określony prawem. Rzetelnie rozpatrywać zarzuty z uwzględnieniem zasad legalizmu, prawdy obiektywnej i pogłębiania zaufania do szkoły. Skargę winien zawsze rozpatrzyć dyrektor, a nie nauczyciel, którego zarzuty dotyczą. Respektować konstytucyjne prawo każdej osoby do składania skarg i wniosków.

60 Organizacja i zadania nadzoru pedagogicznego
w roku szkolnym 2013/2014

61 Wyniki ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek
W okresie od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r. przeprowadzono 470 ewaluacji w szkołach i placówkach województwa małopolskiego. Na blisko 4000 ustalonych poziomów spełnienia wymagań, 15% to poziom bardzo wysoki („A”), blisko 75% wymagań to poziom wysoki („B”), poziom średni („C”) to 7%, a podstawowy i niski poziom spełnienia wymagania dotyczył łącznie 3% wszystkich wymagań. Zróżnicowane są wyniki pomiędzy poszczególnymi typami szkół i placówek oraz w poszczególnych obszarach ewaluacji, co będzie przedmiotem szczegółowej analizy podczas spotkań wrześniowych z Dyrektorami szkół i placówek, w mniejszych grupach.

62 Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 58 55 113 2. Szkoły podstawowe 110 168 3. Gimnazja 2 94 96 4. Licea ogólnokształcące 36 5. Technika 1 18 19 6. Zasadnicze szkoły zawodowe 16 7. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d – 3e ustawy 6 8. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 3 4 9. Biblioteki pedagogiczne 10. Placówki doskonalenia nauczycieli 11. Placówki oświatowo-wychowawcze 5 7 13. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Suma 129 341 470

63 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

64 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Ewaluacja: Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

65 Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej społeczności szkolnej?
1. Syntetyczny opis spełniania poszczególnych wymagań, w odniesieniu do kryteriów określonych przez Państwo. (załączniki do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) 2. Wnioski dla szkoły - co dalej z nimi zrobi szkoła? 3. Ewentualne rekomendacje – z warsztatów wizytatorów z radą pedagogiczną na zakończenie ewaluacji

66 Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej organowi prowadzącemu szkołę?
dydaktyka wychowanie bezpieczeństwo i opieka zarządzanie, procesy potrzeby materialne, inwestycyjne, prognozy

67 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Kontrola: w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: „Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych"; w publicznych technikach: „Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły";  w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych: „Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego";

68 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Kontrola: w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli: „Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty."; w publicznych szkołach podstawowych: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej "; w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole";

69 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Kontrola: w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach: „Wybór podręczników przez nauczycieli i działania i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły”; w publicznych gimnazjach: „Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”; w publicznych szkołach podstawowych: „Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej”.  w szkołach niepublicznych: „Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.3 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej”.

70 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Monitorowanie Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

71 Ustawa „przedszkolna”
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 13 czerwca 2013 r.) Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Dz. U )

72 SIO Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO”: Terminy: wg stanu na 10 września 2013 r.: szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli do 13 września 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego do 20 września 2013 r. wg stanu na 30 września 2013 r.: szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli do 3 października 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego do 17 października r.

73 CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚĆ * PRZECIWDZIALANIE ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

74 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran"

Podobne prezentacje


Reklamy Google