Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII Justyna Cięgotura Poznań, 03.12.2010 Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII Justyna Cięgotura Poznań, 03.12.2010 Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji."— Zapis prezentacji:

1 OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII Justyna Cięgotura Poznań, 03.12.2010 Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji podejmowanych na regionalnym poziomie Dyrektor ds. Transferu Technologii justyna.ciegotura@proregio.org.pl

2 Potencjał rynkowy wynalazku Charakterystyka technologii akademickich – Wczesna faza rozwoju – Badania podstawowe – Brak środków na badania stosowane – Problemy z prototypem – Brak wymiaru ekonomicznego – Brak aktywnego marketingu

3 Potencjał wynalazku Ocena potencjału nowej technologii Wymiar społeczny – Jaki problem rozwiązuje – Jak pożądane jest nowe rozwiązanie – O ile wyprzedza inne dotąd znane – Czy jest jedyne Wymiar ekonomiczny – Kto za to zapłaci – Czy zwrócą się koszty – Czy będzie zarobek – Dlaczego jest dobre dla partnera komercjalizującego Prestiż – Czy rozsławi imię instytucji macierzystej

4 Potencjał wynalazku Nie zawsze wysoki potencjał = wysoka cena – Wymiar społeczny nowej technologii Np. Kraje III Świata Ogromna potrzeba brak korzyści komercyjnych Komercjalizacja przez organizacje charytatywne, fundacje, itp.

5 Potencjał wynalazku Wysoki potencjał = wysoka cena ale nie zawsze = wdrożenie – np. technologie cenne z punktu widzenia społeczeństwa – Wysoka cena licencji – Brak wdrożenia – Licencje blokujące

6 Problem z wyceną Ile jest warta nasza technologia? Ile jest wart nasz patent? Potencjał rynkowy wynalazku S-class = Ok. 1000 patentów Gillette Razor = ok. 70 patentów

7 Ryzyko obniża potencjał Ryzyko związane z wdrożeniem – Technologiczne Starzenie się technologii Zbyt długi okres wdrożenia – Organizacyjne Złe zarządzanie (brak strategii patentowania, marketingu) Brak wizji – Rynkowe Brak akceptacji przez klientów ostatecznych Konkurencja (istniejące rozwiązania lub kopiowanie)

8 Potencjał vs cena Nie zawsze cena jest odzwierciedleniem potencjału Cena zmienia się wraz z cyklem życia wynalazku Cena zmienia się wraz z dostępnością innych rozwiązań Potencjał zmienia się z upływem czasu (np. chemioterapia vs cyklotron)

9 Cena vs potencjał Czynniki mające wpływ na cenę – Liczba podmiotów – Rodzaj licencji – Złożoność technologii – Nakłady kapitałowe – Ochrona i koszty poniesione – Pozycja na krzywej życia wynalazku – Zachowania innych (standardy) Czynniki mające wpływ na potencjał – Aktualna potrzeba – Rozmiar potrzeby – Horyzont czasowy i przewidywania

10 Zyski z technologii --> produkcja przez podmioty zależne lub joint ventures bez licencjonowania rozpowszechnianie technologii poprzez licencjonowanie koszty rozwoju, budowa prototypu czas --> faza eksploatacji

11 Cena vs. potencjał Cena idzie w dół gdy: – Licencja niewyłączna – Wielu graczy – Wiele rozwiązań – Technologia prosta bądź wymagająca wysokich nakładów kapitałowych – Faza badań podstawowych Cena idzie w górę gdy: – Licencja wyłączna – Monopol bądź oligopol wdrożeniowy – Technologia hi-tech – Szeroka i silna ochrona, bądź bogate dobrze chronione know-how – Faza wzrostu (bądź prototypu)

12 Metody wyceny Metoda kosztowa – Suma opłat patentowych i innych poniesionych kosztów na stworzenie, ochronę i komercjalizację – Pominięcie aspektu przyszłości Metoda przychodowa – NPV przyszłych strumieni pieniężnych płynących z komercjalizacji; discounted cashflow NPV= A(1 + r) -n NPV = A[1/(1 + r) n ] Uwaga! Życie patentu to 20 lat! koniunktura gospodarcza zyskowność produkcji (usługi) konkurencja nakłady kapitałowe czasokres spodziewanych korzyści stopa dyskontowa

13 Metody wyceny Metoda Monte Carlo – Analiza matematyczna procesów złożonych

14 Metody wyceny Metoda rynkowa (porównawcza) – Wycena na podstawie podobnych transakcji – Weryfikacja przez rynek – Stosowanie standardów – Analiza danych numerycznych oraz patentowych – Obserwacja innych

15 Metoda rynkowa (porównawcza) Zasady – Obserwacja innych – Znajomość rynku licencji – Wyższa cena Duży rynek Silny patent (zastrzeżenia) Licencja wyłączna Technologia na etapie prototypu -Niższa cena Mały rynek Potrzeba wielkich nakładów Technologia na etapie badań podstawowych

16 Metoda rynkowa (porównawcza) Elementy składowe analizy – Aktywność licencyjna innych – Liczba podpisanych umów – Opłaty licencyjne (standardy) – Opłaty wstępne – Opłaty minimalne Problemy – Brak statystyk w Polsce – Poufność danych – Płatne bazy danych – Standardy światowe

17 Metoda rynkowa (standardy) www.iphandbook.org www.knowledgeexpress.com www.royaltysource.com www.sec.gov

18 Metoda rynkowa (standardy) Ciężkie chemikalia 0,5 - 1 Farby 3 - 5 Farmaceutyki3 - 10 Tworzywa sztuczne, polimery, żywice 2 - 8 Kosmetyki 2 - 10 Branże mechaniczne 1,5 - 3 Elektronika 4 - 6 Źródło: Jerzy Polaczek, prezentacja 2009

19 Od informacji patentowej do rynkowej – analiza potencjału technologii na podstawie analizy otoczenia patentowego Justyna Cięgotura Dyrektor ds. Transferu Technologii justyna.ciegotura@proregio.org.pl

20 Informacja patentowa Informacja patentowa jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych oraz projektowanie nowych wyrobów lub usług. Informacja patentowa umożliwia: badanie aktualnego stanu techniki, śledzenie trendów rozwojowych wybranej dziedziny, podejmowanie decyzji gospodarczych, śledzenie trendów rynkowych, nawiązywanie współpracy z innowacyjnymi partnerami, śledzenie konkurentów, analizę rynku.

21 Informacja patentowa W działalności badawczej: Ocena wynalazczości Ochrona wiedzy Komponenty wynalazku Modernizacja W działalności gospodarczej: Ocena zaawansowania technicznego produktów Wybór kierunków inwestowania Pozycja rynkowa Wyłączność praw

22 Informacja patentowa Jak szukać? – Wybrać pola poszukiwań – Rozszerzyć zakres słów kluczowych – Skupić się na dziedzinie raczej niż na sposobie Jak czytać? – Zatłoczenie otoczenia patentowego – Charakterystyka podmiotów uprawnionych – Wiek patentów – Zgłoszenia vs. patenty udzielone – Daty zgłoszeń

23 Bazy danych Źródła informacji patentowej: Urzędy patentowe www.uprp.pl www.uspto.gov www.epo.org -oficjalne biuletyny - np. Wiadomości Urzędu Patentowego i Biuletyn Urzędu Patentowego - pełne teksty patentów oraz opisów zgłoszeniowych Bazy danych komercyjne www.delphion.com www.micropatent.com Bazy ogólnodostępne www.freepatentsonline.com www.espacenet.com www.google.com/patents

24 Patent Czego szukać i jak?

25 Otoczenie patentowe Szczepionka na raka na bazie DNA pacjenta – Słowa kluczowe: DNA based vaccine AND cancer 5 zgłoszeń Wszystkie na etapie zgłoszenia Stosunkowo młode Wąskie grono graczy rynkowych

26 Analiza otoczenia patentowego Słowa kluczowe: cancer vaccine – 1047 rezultatów – Zgłaszanych od 1990 do 2010 – Dużo udzielonych patentów – Temat jednocześnie stary i młody – analiza segmentu młodego ogranicza liczbę zgłoszeń do 374 sztuk – Najbardziej aktywni gracze rynkowi ostatnich trzech lat to: INTERNATIONAL INSTITUTE OF CANCER IMMUNOLOGY, INC. IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO., LTD. GENENTECH, INC.

27 Od patentu do rynku Analiza bibliograficzna – popularność patentu miarą jego wartości rynkowej – Liczba cytowań w opracowaniach innych – Im więcej tym lepiej – Analiza bibliograficzna służy za analizę rynkową – Podmioty cytujące to potencjalni licencjobiorcy!

28 Analiza bibliograficzna Kto cytuje nasz patent, bądź patent podobny? Potencjalni licencjobiorcy? Nowe kierunki innowacyjności?

29 Analiza bibliograficzna

30 Przykład z USA Farmakologiczna metoda leczenia bezdechu sennego: US patent 6,331,536 Kto jest potencjalnym licencjobiorcą? Analiza rynkowa? Metoda analizy bibliograficznej... www.espacenet.com

31 Espacenet

32 Przykład z USA

33

34

35

36 Tylko dwie firmy? Nie za bardzo pasujące... Co zrobić? Znajdźmy patent bliźniaczy … Key words: sleep apnea AND serotonin AND receptor

37

38

39

40

41 Przykład z USA Nowi gracze rynkowi leczący bezdech z użyciem receptorów serotoniny: – Sepracor Inc., Knoll Pharmaceutical Company, Eli Lilly, Alza Corporation Hm… idźmy dalej tym tropem: Rozszerzenie pola poszukiwań: kto działa w temacie leczenia bezdechu – Key words: sleep apnea AND treatment AND NOT device Analiza otoczenia technologicznego tzw. patent landscape Rozszerzona analiza patentów w temacie bezdechu sennego: - Merck, Vernalis, Cephalon, Sanofi Aventis, Pfizer, BMS, Hoffman La Roche, Cerebrus

42 Przykład z USA Podsumowanie: Tylko 1 patent Analiza cytatów Analiza otoczenia Od 2 potencjalnych licencjobiorców do 12 potencjalnych licencjobiorców: – Bliskiego otoczenia technologicznego: Sepracor Inc., Knoll Pharmaceutical Company, Eli Lilly, Alza Corporation – Dalszego otoczenia technologicznego: Merck, Vernalis, Cephalon, Sanofi Aventis, Pfizer, BMS, Hoffman La Roche, Cerebrus

43 Analiza bibliograficzna – przykład z PL Sposób i urządzenie do redukcji tlenków azotu w niskoemisyjnym spalaniu pyłu węglowego w kotle energetycznym z dopalaniem pyłu Numer zgłoszenia: 338539 Data zgłoszenia: 21-02-2000 Numer patentu:192062 Instytut Energetyki Rynek??? Komercjalizacja??? Odbiorcy??? Licencjobiorcy??? Analiza bibliograficzna: 0 cytatów Co dalej???

44 Analiza bibliograficzna Wybieram patent bliźniaczy Słowa kluczowe: – redukcja tlenków azotu – wyjście za granicę: NOx reduction Analizuję popularność bliźniaczego patentu Zakładam ten sam scenariusz dla mojej technologii

45 Poszukiwania patentowe

46 Patent bliźniaczy Wybieram patent najbliższy memu, lub mej technologii

47 Poszukiwania patentowe Już znalazłam 3 graczy rynkowych!

48 Od patentu do rynku Exxonmobil Praxair Technology W R Grace & Co.

49 Cytaty US 6471506 General Electric Headwaters Technology Innovation, LLC State Line Holdings, LLC The Ohio State University Headwaters Heavy Oil, LLC ADA Environmental Solutions, LLC The Regents of the University of California 23 cytaty 7 potencjalnych licencjobiorców!!! Szukam kolejnych patentów bliźniaczych…

50 Informacja rynkowa Technologia Instytutu Energetyki opatentowana w Polsce (PL 192062) mogłaby być przedmiotem oferty skierowanej do następujących firm: Exxonmobil Praxair Technology W R Grace & Co. General Electric Headwaters Technology Innovation, LLC State Line Holdings, LLC The Ohio State University Headwaters Heavy Oil, LLC ADA Environmental Solutions, LLC The Regents of the University of California

51 Informacja patentowa Analiza geograficzna – W jakich krajach komercjalizować? – W jakich krajach chronić? Podobna analiza otoczenia patentowego (przykład szczepionki na raka) z tym, że z odczytem krajów pochodzenia zgłaszających

52 Ekonomiczne skutki transferu technologii w ujęciu makroekonomicznym Justyna Cięgotura justyna.ciegotura@proregio.org.pl justyna.ciegotura@proregio.org.pl

53 Transfer technologii – ujęcie makro Uwarunkowania prawne – Ustawa prawo przemysłowe Prawo własności Prawo komercjalizacji – Ustawa o szkolnictwie wyższym Prawo tworzenia spółek dla celów komercjalizacji – Ustawa o instytutach badawczych Prawo do komercjalizacji wyników badań

54 Transfer technologii – ujęcie makro Upowszechnienie wynalazków – zasady ogólne: – Możliwość transferu technologii – Partnerstwo z przemysłem dla upowszechnienia wyników badań – Nośnik innowacji do gospodarki i społeczeństwa – Prawo własności instytucji macierzystych – Generowanie zysku – Reinwestowanie na dalsze badania

55 Transfer technologii – ujęcie makro Transfer technologii: – Upowszechnienie nauki – wdrożenie innowacji – Podniesieniu standardu życia – dotarcie do społeczeństwa – Zaspokojenie potrzeb – Wzrost gospodarczy – Wzrost stopy życiowej

56 Transfer technologii – ujęcie makro Komercjalizacja z zyskiem: – Zwrot kosztów poniesionych na badania i rozwój – Zwrot kosztów poniesionych na ochronę – Zasilenie kasy instytucji macierzystej – Wynagrodzenie dla instytucji komercjalizującej (centrum transferu) – Udział twórców w zyskach – Wzrost PKB – Reinwestowanie w kolejne badania – Dokapitalizowanie bazy badawczej

57 Transfer technologii – ujęcie makro Partnerstwo nauki z przemysłem: – Wzrost rentowności przemysłu przez wdrożenie innowacji – Usprawnienie działania przedsiębiorstw – Zasilenie potencjału badawczego (badania zlecone) – Nawiązanie dialogu nauki i przemysłu – Generowanie nowych miejsc pracy (zarówno po stronie nauki jak i przemysłu)

58 Transfer technologii – ujęcie makro Wzrost zatrudnienia w biurze TT i wzrost dochodu z licencjonowania

59 Transfer technologii – ujęcie makro Przedsiębiorczość – Nastawienie nauki na sygnały płynące z rynku – Przedsiębiorcze zachowania naukowców – Analiza opłacalności przed podjęciem decyzji (np. o ochronie patentowej) – Badania stosowane w uzupełnieniu do podstawowych

60 Transfer technologii – ujęcie makro Rozwój regionów – Budowa parków technologicznych – Konsorcja międzyuczelniane – Wsparcie MŚP – preferencyjne warunki licencjonowania

61 –Znaczenie licencji w świecie

62 Brak statystyk polskich Statystki USA:

63 Barwna fotografia, samochodowe wycieraczki, spinacz biurowy to stosowane dziś powszechnie wynalazki. Mało znany jest fakt, że to polskie pomysły! - ogólnopolska kampania pod hasłem Dotacje na innowacje. Myślenie się opłaca!Dotacje na innowacje. Myślenie się opłaca!

64 Dziękuję za uwagę Justyna Cięgotura Dyrektor ds. Transferu Technologii


Pobierz ppt "OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII Justyna Cięgotura Poznań, 03.12.2010 Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google