Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII"— Zapis prezentacji:

1 OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII
Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji podejmowanych na regionalnym poziomie OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII Justyna Cięgotura Dyrektor ds. Transferu Technologii Poznań,

2 Potencjał rynkowy wynalazku
Charakterystyka technologii akademickich Wczesna faza rozwoju Badania podstawowe Brak środków na badania stosowane Problemy z prototypem Brak wymiaru ekonomicznego Brak aktywnego marketingu

3 Potencjał wynalazku Ocena potencjału nowej technologii
Wymiar społeczny Jaki problem rozwiązuje Jak pożądane jest nowe rozwiązanie O ile „wyprzedza” inne dotąd znane Czy jest jedyne Wymiar ekonomiczny Kto za to zapłaci Czy zwrócą się koszty Czy będzie zarobek Dlaczego jest dobre dla partnera komercjalizującego Prestiż Czy rozsławi imię instytucji macierzystej

4 Potencjał wynalazku Nie zawsze wysoki potencjał = wysoka cena
Wymiar społeczny nowej technologii Np. Kraje III Świata Ogromna potrzeba brak korzyści komercyjnych Komercjalizacja przez organizacje charytatywne, fundacje, itp.

5 Potencjał wynalazku Wysoki potencjał = wysoka cena ale nie zawsze = wdrożenie np. technologie cenne z punktu widzenia społeczeństwa Wysoka cena licencji Brak wdrożenia Licencje blokujące

6 Potencjał rynkowy wynalazku
Problem z wyceną Ile jest warta nasza technologia? Ile jest wart nasz patent? S-class = Ok patentów Gillette Razor = ok. 70 patentów

7 Ryzyko obniża potencjał
Ryzyko związane z wdrożeniem Technologiczne Starzenie się technologii Zbyt długi okres wdrożenia Organizacyjne Złe zarządzanie (brak strategii patentowania, marketingu) Brak wizji Rynkowe Brak akceptacji przez klientów ostatecznych Konkurencja (istniejące rozwiązania lub kopiowanie)

8 Potencjał vs cena Nie zawsze cena jest odzwierciedleniem potencjału
Cena zmienia się wraz z cyklem życia wynalazku Cena zmienia się wraz z dostępnością innych rozwiązań Potencjał zmienia się z upływem czasu (np. chemioterapia vs cyklotron)

9 Cena vs potencjał Czynniki mające wpływ na cenę
Liczba podmiotów Rodzaj licencji Złożoność technologii Nakłady kapitałowe Ochrona i koszty poniesione Pozycja na krzywej życia wynalazku Zachowania innych (standardy) Czynniki mające wpływ na potencjał Aktualna potrzeba Rozmiar potrzeby Horyzont czasowy i przewidywania

10 produkcja przez podmioty zależne lub joint ventures faza eksploatacji
rozpowszechnianie technologii poprzez licencjonowanie Zyski z technologii --> czas --> bez licencjonowania koszty rozwoju, budowa prototypu

11 Cena vs. potencjał Cena idzie w dół gdy: Cena idzie w górę gdy:
Licencja niewyłączna Wielu graczy Wiele rozwiązań Technologia prosta bądź wymagająca wysokich nakładów kapitałowych Faza badań podstawowych Cena idzie w górę gdy: Licencja wyłączna Monopol bądź oligopol wdrożeniowy Technologia „hi-tech” Szeroka i silna ochrona, bądź bogate dobrze chronione know-how Faza wzrostu (bądź prototypu)

12 Metody wyceny Metoda kosztowa Metoda przychodowa
Suma opłat patentowych i innych poniesionych kosztów na stworzenie, ochronę i komercjalizację Pominięcie aspektu przyszłości Metoda przychodowa NPV przyszłych strumieni pieniężnych płynących z komercjalizacji; discounted cashflow NPV= A(1 + r)-n NPV = A[1/(1 + r)n] Uwaga! „Życie” patentu to 20 lat! koniunktura gospodarcza zyskowność produkcji (usługi) konkurencja nakłady kapitałowe czasokres spodziewanych korzyści stopa dyskontowa

13 Metody wyceny Metoda Monte Carlo
Analiza matematyczna procesów złożonych

14 Metody wyceny Metoda rynkowa (porównawcza)
Wycena na podstawie podobnych transakcji Weryfikacja przez rynek Stosowanie standardów Analiza danych numerycznych oraz patentowych Obserwacja innych

15 Metoda rynkowa (porównawcza)
Zasady Obserwacja innych Znajomość rynku licencji Wyższa cena Duży rynek Silny patent (zastrzeżenia) Licencja wyłączna Technologia na etapie prototypu Niższa cena Mały rynek Potrzeba wielkich nakładów Technologia na etapie badań podstawowych

16 Metoda rynkowa (porównawcza)
Elementy składowe analizy Aktywność licencyjna innych Liczba podpisanych umów Opłaty licencyjne (standardy) Opłaty wstępne Opłaty minimalne Problemy Brak statystyk w Polsce Poufność danych Płatne bazy danych Standardy światowe

17 Metoda rynkowa (standardy)

18 Metoda rynkowa (standardy)
Ciężkie chemikalia ,5 - 1 Farby Farmaceutyki Tworzywa sztuczne, polimery, żywice Kosmetyki Branże mechaniczne ,5 - 3 Elektronika Źródło: Jerzy Polaczek, prezentacja 2009

19 Od informacji patentowej do rynkowej –
analiza potencjału technologii na podstawie analizy otoczenia patentowego Justyna Cięgotura Dyrektor ds. Transferu Technologii

20 Informacja patentowa Informacja patentowa jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych oraz projektowanie nowych wyrobów lub usług. Informacja patentowa umożliwia: badanie aktualnego stanu techniki, śledzenie trendów rozwojowych wybranej dziedziny, podejmowanie decyzji gospodarczych, śledzenie trendów rynkowych, nawiązywanie współpracy z innowacyjnymi partnerami, śledzenie konkurentów, analizę rynku.

21 Informacja patentowa W działalności badawczej:
Ocena wynalazczości Ochrona wiedzy Komponenty wynalazku Modernizacja W działalności gospodarczej: Ocena zaawansowania technicznego produktów Wybór kierunków inwestowania Pozycja rynkowa Wyłączność praw

22 Informacja patentowa Jak szukać? Jak czytać? Wybrać pola poszukiwań
Rozszerzyć zakres słów kluczowych Skupić się na dziedzinie raczej niż na sposobie Jak czytać? „Zatłoczenie” otoczenia patentowego Charakterystyka podmiotów uprawnionych „Wiek” patentów Zgłoszenia vs. patenty udzielone Daty zgłoszeń

23 Bazy danych Źródła informacji patentowej: Urzędy patentowe
oficjalne biuletyny - np. „Wiadomości Urzędu Patentowego” i „Biuletyn Urzędu Patentowego” pełne teksty patentów oraz opisów zgłoszeniowych Bazy danych komercyjne Bazy ogólnodostępne

24 Patent Czego szukać i jak?

25 Otoczenie patentowe Szczepionka na raka na bazie DNA pacjenta
Słowa kluczowe: DNA based vaccine AND cancer 5 zgłoszeń Wszystkie na etapie zgłoszenia Stosunkowo młode Wąskie grono graczy rynkowych

26 Analiza otoczenia patentowego
Słowa kluczowe: cancer vaccine 1047 rezultatów Zgłaszanych od 1990 do 2010 Dużo udzielonych patentów Temat jednocześnie „stary” i „młody” – analiza segmentu młodego ogranicza liczbę zgłoszeń do 374 sztuk Najbardziej aktywni gracze rynkowi ostatnich trzech lat to: INTERNATIONAL INSTITUTE OF CANCER IMMUNOLOGY, INC. IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO., LTD. GENENTECH, INC.

27 Od patentu do rynku Analiza bibliograficzna – popularność patentu miarą jego wartości rynkowej Liczba cytowań w opracowaniach innych Im więcej tym lepiej Analiza bibliograficzna służy za analizę rynkową Podmioty cytujące to potencjalni licencjobiorcy!

28 Analiza bibliograficzna
Kto cytuje nasz patent, bądź patent podobny? Potencjalni licencjobiorcy? Nowe kierunki innowacyjności?

29 Analiza bibliograficzna

30 Przykład z USA Farmakologiczna metoda leczenia bezdechu sennego: US patent 6,331,536 Kto jest potencjalnym licencjobiorcą? Analiza rynkowa? Metoda analizy bibliograficznej...

31 Espacenet

32 Przykład z USA

33 Przykład z USA

34

35

36 Przykład z USA Tylko dwie firmy? Nie za bardzo pasujące... Co zrobić?
Znajdźmy patent bliźniaczy … Key words: sleep apnea AND serotonin AND receptor

37

38

39

40

41 Przykład z USA Nowi gracze rynkowi leczący bezdech z użyciem receptorów serotoniny: Sepracor Inc., Knoll Pharmaceutical Company, Eli Lilly, Alza Corporation Hm… idźmy dalej tym tropem: Rozszerzenie pola poszukiwań: kto działa w temacie leczenia bezdechu Key words: sleep apnea AND treatment AND NOT device Analiza otoczenia technologicznego tzw. „patent landscape” Rozszerzona analiza patentów w temacie bezdechu sennego: - Merck, Vernalis, Cephalon, Sanofi Aventis, Pfizer, BMS, Hoffman La Roche, Cerebrus

42 Przykład z USA Podsumowanie: Tylko 1 patent Analiza cytatów
Analiza otoczenia Od 2 potencjalnych licencjobiorców do 12 potencjalnych licencjobiorców: Bliskiego otoczenia technologicznego: Sepracor Inc., Knoll Pharmaceutical Company, Eli Lilly, Alza Corporation Dalszego otoczenia technologicznego: Merck, Vernalis, Cephalon, Sanofi Aventis, Pfizer, BMS, Hoffman La Roche, Cerebrus

43 Analiza bibliograficzna – przykład z PL
Sposób i urządzenie do redukcji tlenków azotu w niskoemisyjnym spalaniu pyłu węglowego w kotle energetycznym z dopalaniem pyłu Numer zgłoszenia: Data zgłoszenia: Numer patentu: Instytut Energetyki Rynek??? Komercjalizacja??? Odbiorcy??? Licencjobiorcy??? Analiza bibliograficzna: 0 cytatów Co dalej???

44 Analiza bibliograficzna
Wybieram „patent bliźniaczy” Słowa kluczowe: „redukcja tlenków azotu” wyjście za granicę: „NOx reduction” Analizuję popularność bliźniaczego patentu Zakładam ten sam scenariusz dla mojej technologii

45 Poszukiwania patentowe

46 „Patent bliźniaczy” Wybieram patent najbliższy memu,
lub mej technologii

47 Poszukiwania patentowe
Już znalazłam 3 graczy rynkowych!

48 Od patentu do rynku Exxonmobil Praxair Technology W R Grace & Co.

49 7 potencjalnych licencjobiorców!!!
Cytaty Szukam kolejnych patentów bliźniaczych… US General Electric Headwaters Technology Innovation, LLC State Line Holdings, LLC The Ohio State University Headwaters Heavy Oil, LLC ADA Environmental Solutions, LLC The Regents of the University of California 23 cytaty 7 potencjalnych licencjobiorców!!!

50 Informacja rynkowa Technologia Instytutu Energetyki opatentowana w Polsce (PL ) mogłaby być przedmiotem oferty skierowanej do następujących firm: Exxonmobil Praxair Technology W R Grace & Co. General Electric Headwaters Technology Innovation, LLC State Line Holdings, LLC The Ohio State University Headwaters Heavy Oil, LLC ADA Environmental Solutions, LLC The Regents of the University of California

51 Informacja patentowa Analiza geograficzna
W jakich krajach komercjalizować? W jakich krajach chronić? Podobna analiza otoczenia patentowego (przykład szczepionki na raka) z tym, że z odczytem krajów pochodzenia zgłaszających

52 Ekonomiczne skutki transferu technologii w ujęciu makroekonomicznym Justyna Cięgotura

53 Transfer technologii – ujęcie makro
Uwarunkowania prawne Ustawa prawo przemysłowe Prawo własności Prawo komercjalizacji Ustawa o szkolnictwie wyższym Prawo tworzenia spółek dla celów komercjalizacji Ustawa o instytutach badawczych Prawo do komercjalizacji wyników badań

54 Transfer technologii – ujęcie makro
Upowszechnienie wynalazków – zasady ogólne: Możliwość transferu technologii Partnerstwo z przemysłem dla upowszechnienia wyników badań Nośnik innowacji do gospodarki i społeczeństwa Prawo własności instytucji macierzystych Generowanie zysku Reinwestowanie na dalsze badania

55 Transfer technologii – ujęcie makro
Upowszechnienie nauki – wdrożenie innowacji Podniesieniu standardu życia – dotarcie do społeczeństwa Zaspokojenie potrzeb Wzrost gospodarczy Wzrost stopy życiowej

56 Transfer technologii – ujęcie makro
Komercjalizacja z zyskiem: Zwrot kosztów poniesionych na badania i rozwój Zwrot kosztów poniesionych na ochronę Zasilenie kasy instytucji macierzystej Wynagrodzenie dla instytucji komercjalizującej (centrum transferu) Udział twórców w zyskach Wzrost PKB Reinwestowanie w kolejne badania Dokapitalizowanie bazy badawczej

57 Transfer technologii – ujęcie makro
Partnerstwo nauki z przemysłem: Wzrost rentowności przemysłu przez wdrożenie innowacji Usprawnienie działania przedsiębiorstw Zasilenie potencjału badawczego (badania zlecone) Nawiązanie dialogu nauki i przemysłu Generowanie nowych miejsc pracy (zarówno po stronie nauki jak i przemysłu)

58 Transfer technologii – ujęcie makro
Wzrost zatrudnienia w biurze TT i wzrost dochodu z licencjonowania

59 Transfer technologii – ujęcie makro
Przedsiębiorczość Nastawienie nauki na sygnały płynące z rynku Przedsiębiorcze zachowania naukowców Analiza opłacalności przed podjęciem decyzji (np. o ochronie patentowej) Badania stosowane w uzupełnieniu do podstawowych

60 Transfer technologii – ujęcie makro
Rozwój regionów Budowa parków technologicznych Konsorcja międzyuczelniane Wsparcie MŚP – preferencyjne warunki licencjonowania

61 Znaczenie licencji w świecie

62 Brak statystyk polskich
Statystki USA:

63 Barwna fotografia, samochodowe wycieraczki, spinacz biurowy to stosowane dziś powszechnie wynalazki. Mało znany jest fakt, że to polskie pomysły! - ogólnopolska kampania pod hasłem “Dotacje na innowacje. Myślenie się opłaca!”

64 Dyrektor ds. Transferu Technologii
Dziękuję za uwagę Justyna Cięgotura Dyrektor ds. Transferu Technologii


Pobierz ppt "OCENA POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO NOWEJ TECHNOLOGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google