Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Rodziców Program Wychowawczy, Program Profilaktczny w r. szk. 2007/08 Prezentacja na zebraniu rodziców 08.10.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Rodziców Program Wychowawczy, Program Profilaktczny w r. szk. 2007/08 Prezentacja na zebraniu rodziców 08.10.2007."— Zapis prezentacji:

1 Rada Rodziców Program Wychowawczy, Program Profilaktczny w r. szk. 2007/08 Prezentacja na zebraniu rodziców 08.10.2007

2 1.Rada Rodziców 1.Program wychowawczy w NSP w Lipinach 2.Program profilaktyczny w NSP w Lipinach rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

3 Rada Rodziców: Co to jest Rada RodzicówCo to jest Rada Rodziców Zmiany w prawie oświatowym dotyczące Rady RodzicówZmiany w prawie oświatowym dotyczące Rady Rodziców Kompetencje Rady RodzicówKompetencje Rady Rodziców rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

4 Program wychowawczy w NSP w Lipinach co to jest program wychowawczy w szkoleco to jest program wychowawczy w szkole założenia szkolnego programu wychowawczego w r.szk. 2007/08założenia szkolnego programu wychowawczego w r.szk. 2007/08 rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

5 Program profilaktyczny w NSP w Lipinach Co to jest program profilaktyczny w szkoleCo to jest program profilaktyczny w szkole Założenia szkolnego programu profilaktycznego w r.szk. 2007/08Założenia szkolnego programu profilaktycznego w r.szk. 2007/08 rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

6 Rada Rodziców: Co to jest Rada Rodziców Rada Rodziców są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach.Rada Rodziców są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w szkole np. w kontaktach z innymi organami szkoły (dyrekcją, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim) oraz poza szkołą (np. we współpracy z innymi RR czy w kontaktach z władzami samorządowymi etc)Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w szkole np. w kontaktach z innymi organami szkoły (dyrekcją, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim) oraz poza szkołą (np. we współpracy z innymi RR czy w kontaktach z władzami samorządowymi etc) rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

7 Rada Rodziców: Zmiany w prawie oświatowym dotyczące Rady Rodziców Zapisy dotyczące RR znajdują się w art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty: nowelizacja tej ustawy zobowiązała do obligatoryjnego powoływania i działania RR w szkołach (art. 53 ust. 1)nowelizacja tej ustawy zobowiązała do obligatoryjnego powoływania i działania RR w szkołach (art. 53 ust. 1) W skład RR mają wejść po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (tzw. trójek klasowych) wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (art. 53 ust. 2)W skład RR mają wejść po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (tzw. trójek klasowych) wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (art. 53 ust. 2) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w roku szkolnym (art. 53 ust. 3)Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w roku szkolnym (art. 53 ust. 3) rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

8 Rada Rodziców: Kompetencje RR (art. 54 ust. 1) Występowanie do organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkołyWystępowanie do organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły Uchwalanie w oprozumieniu z radą pedagogiczną progamu wychowawczego, programu profilaktyki i innych programów (np. poprawy efektywności kształcenia i wychowania, planu finasowego – jeżeli takie progrmy są przygotowywane przez szkołę)Uchwalanie w oprozumieniu z radą pedagogiczną progamu wychowawczego, programu profilaktyki i innych programów (np. poprawy efektywności kształcenia i wychowania, planu finasowego – jeżeli takie progrmy są przygotowywane przez szkołę) rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

9 Rada Rodziców: Uchwala REGULAMIN swojej działalności, w którym określa: Wewnętrzną strukturę i tryb pracy RadyWewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do RRSzczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do RR rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

10 Jednym z podstawowych zadań RR wg. znowelizowanego prawa oświatowego jest uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Jednym z podstawowych zadań RR wg. znowelizowanego prawa oświatowego jest uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktycznego rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym. 2007/08

11 Program wychowawczy Co to jest program wychowawczy Program wychowawczy jest to obowiązkowy dokument, który opisuje działania i treści o charakterze wychowawczym realizowane przez szkołęProgram wychowawczy jest to obowiązkowy dokument, który opisuje działania i treści o charakterze wychowawczym realizowane przez szkołę Jest to całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmują wszyscy nauczyciele pracujący w danej szkole obok swojej pracy dydaktycznej (nauczanie)Jest to całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmują wszyscy nauczyciele pracujący w danej szkole obok swojej pracy dydaktycznej (nauczanie) Program wychowawczy jest indywidualny dla każdej szkoły (w odróżnieniu od programów dydaktycznych określonych podstawą programową). Jest to swoisty szyld, wizytówka szkoły w zakresie działań wychowawczychProgram wychowawczy jest indywidualny dla każdej szkoły (w odróżnieniu od programów dydaktycznych określonych podstawą programową). Jest to swoisty szyld, wizytówka szkoły w zakresie działań wychowawczych rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

12 Program wychowawczy NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Misja: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach jest placówką oświatową prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki. Nasi uczniowie to dzieci pochodzące z w/w miejscowości. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach jest placówką oświatową prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki. Nasi uczniowie to dzieci pochodzące z w/w miejscowości. Zadaniem szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, tak aby każde z nich uwierzyło w swoje możliwości zdolności, poznawało swoja wartość i odniosło sukces. rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

13 Program wychowawczy NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Misja: Praca nasza ma na celu: rozbudzanie u dzieci chęci zdobywania wiedzy, nabywania wszechstronnych umiejętności, zaciekawienia i rozwijania aspiracji życiowych. Praca nasza ma na celu: rozbudzanie u dzieci chęci zdobywania wiedzy, nabywania wszechstronnych umiejętności, zaciekawienia i rozwijania aspiracji życiowych. Zamierzamy podjąć zadania które będą promować wartości takie jak działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego, będą rozwijać się społecznie, uwrażliwiać i uczyć współpracy. Nasze założenia będziemy realizować poprzez otwarcie na drugiego człowieka przy wspólnym działaniu. rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

14 Program wychowawczy NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Misja: Wyróżnia nas troska o dobro i rozwój dziecka, dlatego jako placówka oświatowo-wychowawcza, oprócz działalności dydaktycznej proponujemy uczniom zorganizowane formy zajęć: Wyróżnia nas troska o dobro i rozwój dziecka, dlatego jako placówka oświatowo-wychowawcza, oprócz działalności dydaktycznej proponujemy uczniom zorganizowane formy zajęć: rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

15 Program wychowawczy NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Misja: Zajęcia wyrównawcze w klasach I – IIIZajęcia wyrównawcze w klasach I – III Dodatkowa praca z klasy VI pod kątem pisania egzaminu końcowegoDodatkowa praca z klasy VI pod kątem pisania egzaminu końcowego Kółko artystyczneKółko artystyczne Kółko informatyczneKółko informatyczne Kółko dziennikarskieKółko dziennikarskie Język angielski w klasie O – jako dodatkowe zajęcie edukacyjneJęzyk angielski w klasie O – jako dodatkowe zajęcie edukacyjne Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom: - czytanie książek na lekcjach bibliotecznychAkcja Cała Polska Czyta Dzieciom: - czytanie książek na lekcjach bibliotecznych Akcja Zdrowe zęby – codzienne mycie zębów po posiłkuAkcja Zdrowe zęby – codzienne mycie zębów po posiłku MMP – Mazowieckie Małe Przedszkole dla dzieci 3–5 latMMP – Mazowieckie Małe Przedszkole dla dzieci 3–5 lat bibliotekabiblioteka rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

16 Program wychowawczy NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Nasz program: Wychowanie do życia w społeczeństwie rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

17 Program wychowawczy NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Nasz program: Wychowanie do życia w społeczeństwie Będziemy realizowali przez działania: Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności Stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności Kształtowanie tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych i wpajanie zasad dobrego zachowania i zdrowego stylu życia. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych i wpajanie zasad dobrego zachowania i zdrowego stylu życia. rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

18 Program wychowawczy NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Nasz program: Wychowanie do życia w społeczeństwie Harmonogram (planowane uroczystości i wydarzenia) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnegouroczyste rozpoczęcie roku szkolnego akcja sprzątanie świata,akcja sprzątanie świata, powitanie jesieni,powitanie jesieni, udział w akcjach charytatywnych: góra grosza; wielka orkiestra świątecznej pomocy,udział w akcjach charytatywnych: góra grosza; wielka orkiestra świątecznej pomocy, rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

19 Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie kl. IDzień Edukacji Narodowej, ślubowanie kl. I apel grzeczność na codzieńapel grzeczność na codzień Święto ZmarłychŚwięto Zmarłych Święto NiepodległościŚwięto Niepodległości andrzejki i mikołajkiandrzejki i mikołajki spotkanie wigilijnespotkanie wigilijne Dzień Babci, dzień DziadkaDzień Babci, dzień Dziadka bal karnawałowybal karnawałowy święto kobietświęto kobiet spotkanie wielkanocnespotkanie wielkanocne święto Konstytucji 3 Majaświęto Konstytucji 3 Maja dzień Mamy i Taty, dzień dzieckadzień Mamy i Taty, dzień dziecka wycieczka szkolna do Kazimierza Dolnego i Nałęczowawycieczka szkolna do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa konkursy ortograficzne, matematyczne, artystyczne, przedmiotowekonkursy ortograficzne, matematyczne, artystyczne, przedmiotowe zakończenie roku szkolnegozakończenie roku szkolnego rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

20 Program profilaktyczny Co to jest program profilaktyczny Jest to obowiązkowy dokument uzupełniający program wychowawczy o opis działań jakich podejmuje się szkoła w celu zapobiegania zagrożeniom młodego człowieka. Zagrożenia te wynikają z otaczającego świata oraz naturalnych zmian rozwojowych dzieci w wieku szkolnym.Jest to obowiązkowy dokument uzupełniający program wychowawczy o opis działań jakich podejmuje się szkoła w celu zapobiegania zagrożeniom młodego człowieka. Zagrożenia te wynikają z otaczającego świata oraz naturalnych zmian rozwojowych dzieci w wieku szkolnym. Program profilaktyczny opisuje zadania jakich realizacji podejmuje się szkoła w celu chronienia dziecka przed zagrożeniami. Działania te są ważne dla wychowania, ale jest to inny obszar, obszar profilaktyki czyli zapobieganiaProgram profilaktyczny opisuje zadania jakich realizacji podejmuje się szkoła w celu chronienia dziecka przed zagrożeniami. Działania te są ważne dla wychowania, ale jest to inny obszar, obszar profilaktyki czyli zapobiegania rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

21 Program profilaktyczny Po co w szkole program profilaktyczny Badania zmian w zachowaniach uczniów w dzisiejszej szkole wykazały powtarzające się w wielu szkołach problemy wychowawcze jak: brak dyscypliny, zachowania agresywne, posługiwanie się wulgaryzmami, wagary, palenie papierosów, brak zainteresowania nauką, nuda w szkole. Program profilaktyczny, który jest indywidualny dla każdej szkoły ma na celu dostrzeżenie problemów w rozwoju uczniów uczęszczających do tej szkoły, lepsze ich zrozumienie oraz zaprojektowanie kompleksowych działań mających na celu efektywna ochronę przed zachowaniami niepoprawnymi (agresja, brak dyscypliny) czy ryzykownymi (papierosy, alkohol, narkotyki) rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

22 Program profilaktyczny NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Misja: Pragniemy pomagać naszym uczniom właściwie przygotować się do życia w społeczeństwie, dlatego będziemy kształtować odpowiedzialne postawy wobec realiów życia codziennego, wskazując to co dobre i pożyteczne.Pragniemy pomagać naszym uczniom właściwie przygotować się do życia w społeczeństwie, dlatego będziemy kształtować odpowiedzialne postawy wobec realiów życia codziennego, wskazując to co dobre i pożyteczne. Chcemy, aby nasi uczniowie umieli radzić sobie z emocjami bez sięgania po substancje uzależniające, aby potrafili zapobiegać sytuacjom i zachowaniom problemowym, a w obliczu zewnętrznych nacisków potrafili stanowczo powiedzieć nie.Chcemy, aby nasi uczniowie umieli radzić sobie z emocjami bez sięgania po substancje uzależniające, aby potrafili zapobiegać sytuacjom i zachowaniom problemowym, a w obliczu zewnętrznych nacisków potrafili stanowczo powiedzieć nie. rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

23 Program profilaktyczny NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Misja: Naszym zamiarem jest realizacja na terenie placówki różnego rodzaju programów z zakresu profilaktyki, spotkań ze specjalistami, projekcję filmów tematycznych, aby pokazać uczniom jak żyć, aby być zdrowym i szczęśliwym, jak troszczyć się o siebie i swoje otoczenie bez potrzeby stosowania używek i agresji.Naszym zamiarem jest realizacja na terenie placówki różnego rodzaju programów z zakresu profilaktyki, spotkań ze specjalistami, projekcję filmów tematycznych, aby pokazać uczniom jak żyć, aby być zdrowym i szczęśliwym, jak troszczyć się o siebie i swoje otoczenie bez potrzeby stosowania używek i agresji. Nasze założenia będziemy realizować we współpracy z rodzicami i nauczycielami poprzez otwarcie się na problemy ucznia i wspólnie z z nim je rozwiązywaćNasze założenia będziemy realizować we współpracy z rodzicami i nauczycielami poprzez otwarcie się na problemy ucznia i wspólnie z z nim je rozwiązywać rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

24 Program profilaktyczny NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Nasz program: Szkoła rozwija społecznie i uczy wrażliwości Szkoła rozwija społecznie i uczy wrażliwości rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

25 Program profilaktyczny NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Nasz program: Szkoła rozwija społecznie i uczy wrażliwości będziemy realizować przez 3 projekty: Odkrywanie tego, co w życiu dobre i pożyteczneOdkrywanie tego, co w życiu dobre i pożyteczne Ukazywanie miłości, przyjaźni i koleżeństwa zamiast agresji i złaUkazywanie miłości, przyjaźni i koleżeństwa zamiast agresji i zła Budowanie właściwych relacji międzyludzkichBudowanie właściwych relacji międzyludzkich rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

26 Program profilaktyczny NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Nasz program: Szkoła rozwija społecznie i uczy wrażliwości Projekt I: Odkrywanie tego, co w życiu dobre i pożyteczne Problem: Brak umiejętności właściwego wyboru Cel: Wdrażanie do podejmowania trafnych decyzji Strategia: Obserwacja uczniów, rozmowa, dyskusja, promowanie dobrych wyborów rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

27 Program profilaktyczny NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Nasz program: Szkoła rozwija społecznie i uczy wrażliwości Projekt II: Ukazywanie miłości, przyjaźni i koleżeństwa zamiast agresji i zła Problem: Brak tolerancji i akceptacji wśród uczniów Cel: Ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni Strategia: Rozpoznaie przyczyn negatywnych zachowań; apele, przedstawienia tematyczne i okolicznościowe rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

28 Program profilaktyczny NSP w Lipinach na rok szk. 2007/08 Nasz program: Szkoła rozwija społecznie i uczy wrażliwości Projekt III: Budowanie właściwych relacji międzyludzkich Problem:Negatywne zachowania i ich skutki Cel: Zapobieganie sytuacjom konfliktowym Strategia: Wskazywanie osób i instytucji oferujących pomoc; spotkania ze specjalistami rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08

29 Dziękuję za uwagę rada rodziców, program wychowawczy, program profilaktyczny w NSP Lipiny w roku szkolnym 2007/08


Pobierz ppt "Rada Rodziców Program Wychowawczy, Program Profilaktczny w r. szk. 2007/08 Prezentacja na zebraniu rodziców 08.10.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google