Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe koncepcje innowacji – ekoinnowacje i innowacje otwarte w rozwoju regionu Leszek Woźniak Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe koncepcje innowacji – ekoinnowacje i innowacje otwarte w rozwoju regionu Leszek Woźniak Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności."— Zapis prezentacji:

1 Nowe koncepcje innowacji – ekoinnowacje i innowacje otwarte w rozwoju regionu Leszek Woźniak Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechnika Rzeszowska

2 Jaki sobie świat wyobrazimy, w takim będziemy żyć. James Lovelock J. Lovelock, autor teorii Gai, wypowiedź w programie telewizyjnym

3 James Lovelock stwierdził także, żejesteśmy uwikłani w konflikty między tym, co wiemy, a tym co robimy. Globalistyczna pieśń pod tytułem nie ma żadnej alternatywy jest głęboko fałszywa. [1] [1] [1] D. C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Wyd. Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002, Maciej Muskat, Przedmowa do polskiej edycji, s 7.

4 Punktem wyjścia nowego rozumowania i działania powinno być przekonanie, że nie każdy wzrost i postęp jest dla nas korzystny, że musimy nauczyć się dokonywać wyborów.

5 Ciągle jeszcze sposób, w jaki odnosimy się do Ziemi w krajach uprzemysłowionych, świadczy o ignorowaniu najbardziej podstawowej zasady inwestowania: zaniedbujemy planowanie długofalowe. [1] Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed ludzkością jest zapewne konieczność takiego rozbudzania naszej umiejętności utrzymywania wspólnej wiedzy i świadomego działania, abyśmy mogli pokonać piętrzące się przed nami niezliczone problemy społeczne i ekologiczne. [2] [1] [2] [1][1] J. Butterfly Hill, Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Wyd. Jacek Santorski &Co, Warszawa 2004. Przedmowa, s. 12. [2][2] D. C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Wyd. Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002, s. 283, za Duane Elgin.

6 Ekologiczny styl życia nie jest ścieżką bez wzrostu, ale ścieżką innego wzrostu. [1] [1] [1] D. Elgin, Dobrowolna prostota życia [w:] Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Wyd. Jacek Santorski &Co, Warszawa 2004, s. 282.

7 Szybko uczymy się, iż wiara, że wolny rynek to wszystko, czego potrzeba do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, a nawet tylko gospodarki – to czysta iluzja. [1] [1] Niewidzialna ręka rynku jest dzisiaj znakomicie widoczna choć chce się ukrywać – to ręka światowych korporacji i – paradoksalnie – WTO. [1][1] D. C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Wyd. Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002, s. 159, za Peterem Druckerem.

8 Ekoinnowacje można zdefiniować jako zamierzone postępowanie cechujące się przedsiębiorczością, obejmujące etap projektowania produktu i zintegrowane zarządzanie nim w ciągu jego cyklu życia, które przyczynia się do proekologicznego unowocześnienia społeczeństw epoki przemysłowej, dzięki uwzględnieniu problemów ekologicznych przy opracowywaniu produktów i związanych z nimi procesów. Ekoinnowacje prowadzą do zintegrowanych rozwiązań, mających na celu zmniejszenie nakładów zasobów i energii, jednocześnie podnosząc jakość produktu lub usługi. Ekoinnowacja jest jednym ze sposobów innowacji. [1] [1] [1] M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku, Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok – Warszawa 2000, s. 157.

9 Hierarchiczna zależność składników teorii zrównoważonego rozwoju L. Woźniak 2008

10 Strategie ekoinnowacji i ich zastosowanie w ramach zapobiegania powstawaniu odpadów Strategia ekoinnowacjiDefinicja Czystsza produkcjaCiągłe stosowanie zintegrowanej zapobiegawczej strategii środowiskowej do proces ó w, wyrob ó w i usług w celu zwiększenia ekowydajności oraz redukcji ryzyka dla człowieka i środowiska. EkowydajnośćZaopatrzenie w konkurencyjne dobra i usługi, które zaspokajają potrzeby człowieka i podnoszą jakość życia poprzez postępującą redukcję wpływu środowiskowego i wykorzystanie zasobów w trakcie cyklu życia do poziomu, który jest zgodny przynajmniej z oszacowaną wydolnością przyrody. EkoprojektowanieUwzględnianie kwestii środowiskowych na wszystkich etapach powstawania produktu w celu wytwarzania dóbr o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko na każdym etapie cyklu życia.

11 Strategia ekoinnowacjiDefinicja Ekologia przemysłowaBadanie przepływu materiał ó w i energii w ramach działań przemysłowych i konsumenckich, wpływu tych proces ó w na środowisko i wpływu czynnik ó w ekonomicznych, politycznych, prawnych i społecznych na przepływy, wykorzystanie i transformację zasob ó w. Symbioza przemysłowaAngażowanie tradycyjnie odrębnych branż przemysłu w proces wsp ó lnego budowania przewagi konkurencyjnej, angażującej fizyczną wymianę materiał ó w, energii, wody i produkt ó w ubocznych. Kluczem symbiozy przemysłowej jest wsp ó łpraca i synergistyczne możliwości wynikające z geograficznej bliskości. BiomimikraWykorzystuje przyrodę, jako źr ó dło inspiracji, jako model, miernik i przewodnik inspirujący rozw ó j czystszych produkt ó w, materiał ó w i proces ó w. Zielona chemiaProjektowanie, rozw ó j i wprowadzanie ekoinnowacyjnych chemicznych produkt ó w lub proces ó w w celu redukcji lub wyeliminowania wykorzystania i produkcji niebezpiecznych i toksycznych substancji.

12 Pomimo innej inspiracji czystsza produkcja i ekowydajność są praktycznie bardzo podobne i często postrzegane jako strategie uzupełniające się [1]. [1] Ekoprojektowanie można również interpretować jako podsystem czystszej produkcji i ekowydajności. Chociaż 'ekologia przemysłowa' i 'symbioza przemysłowa' są często używane wymiennie, symbioza przemysłowa jest najczęściej traktowana jako podsystem ekologii przemysłowej, obok np. metabolizmu przemysłowego i rachunku przepływów materiałowych [2]. [2] Symbioza przemysłowa jest również traktowana jako synergia produktu ubocznego, synergia regionalna, parki ekoprzemysłowe lub nawet rozwój ekoprzemysłowy [3]. [3] Źródło: R. van Berkel, Waste prevention through business innovation, Waste & Recycle 2005 Conference, (Re)defining roles and responsibilities to achieve viable outcomes, http://www.c4cs.curtin.edu.au/resources/publications/2005/vanBerkel(WR2005).pdf [1] [1] R. van Berkel, Cleaner Production in Australia: revolutionary strategy or incremental tool? Australian Journal of Environmental Management, 2000 7(3), p. 132-146. [2] [2] R. van Berkel, Industrial Ecology, in: D. Marinova (ed.), Handbook of Environmental Technology Management, Edward Elgar Publications, Cheltenham, UK. [3] [3] A. Bossilkov, R. van Berkel, G. Corder, Regional Synergies for Sustainable Resource Processing: a status report, Centre for Sustainable Resource Processing, Perth 2005.

13 Projektowanie prośrodowiskowe ZagadnienieProjektowanie prośrodowiskowe Oparte o zasoby odnawialne i niewyczerpywalne: słońce, wiatr, małe elektrownie wodne lub biomasę itd. Wykorzystanie materiał ó w Cykle oparte o materiały podatne na odzysk, w kt ó rych odpady z jednego procesu stanowią surowce dla następnego. Projektowanie nastawione na ponowne wykorzystanie, recycling, elastyczność, łatwość naprawy i trwałość. ZanieczyszczenieZminimalizowane; skala i skład emisji odpad ó w odpowiada zdolności ekosystemu do ich absorbowania. Substancje toksycznePoszukiwanie substytut ó w, wykorzystywane w szczeg ó lnych okolicznościach. Rachunkowość ekologiczna Obejmuje szeroką grupę czynnik ó w mających wpływ na środowisko w ramach całego cyklu życia; od projektu, pozyskania materiał ó w aż do ostatecznego recyclingu komponent ó w. Ekologia i ekonomiaPostrzegane jako kompatybilne; długookresowa perspektywa. Kryteria projektowania, kryteria projektu Zdrowie człowieka i ekosystemu, ekonomia ekologiczna. Wrażliwość na kontekst ekologiczny Odpowiedź na potrzeby bioregionu: projekt zintegrowany jest z lokalną glebą, roślinnością, kulturą, topografią; rozwiązania wyrastają w powiązaniu z lokalizacją.

14 ZagadnienieProjektowanie prośrodowiskowe Wrażliwość na kontekst kulturowy Szanuje i pielęgnuje tradycyjną wiedzę oraz miejsce. Lokalne materiały i technologie – odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych. R ó żnorodność biologiczna, kulturowa i ekonomiczna Utrzymuje r ó żnorodność oraz lokalnie dostosowane kultury i gospodarki. Podstawa wiedzyIntegruje wiele dyscyplin projektowania i szeroką grupę nauk; ujęcie całościowe. Skala przestrzeniIntegruje projektowanie w ramach r ó żnorodnych przestrzeni, odzwierciedlając wpływ większych przestrzeni na mniejsze wymiary oraz odwrotnie. Całe systemyWsp ó łpracuje z całymi systemami; wytwarza projekty, kt ó re dostarczają w największym możliwym stopniu wewnętrzną integrację i sp ó jność. Rola naturyTraktuje przyrodę jako partnera: wtedy, kiedy jest to możliwe korzysta z mechanizm ó w zaobserwowanych w przyrodzie, zamiast polegać wyłącznie na materiałach i energii. Wspierające metaforyKom ó rka, organizm, ekosystem. Poziom uczestnictwaZaangażowanie w otwartą dyskusję i debatę; każdy jest upoważniony do włączenia się w proces projektowania. Rodzaj uczenia sięPrzyroda i technologie są widoczne; projekt staje się częścią systemu.

15 Cykl opakowania od kołyski do kołyski Źródło: Opracowanie na podstawie: D. Newcorn, Cradle-to-cradle, the next packaging paradigm, Packaging World Magazine, May 2003, p. 62. On-line: Cradle-to-cradle, the next packaging paradigm, http://www.packworld.com/view-16013 (2008-03-26).

16 Model otwartej innowacji polega na równym traktowaniu zewnętrznego i wewnętrznego zaplecza technologicznego – decyduje kryterium kompetencji. Najważniejszą cechą otwartej innowacji jest współpraca – dostępność technologii i standardów ale również otwartość organizacyjna.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowe koncepcje innowacji – ekoinnowacje i innowacje otwarte w rozwoju regionu Leszek Woźniak Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google