Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Polska w Unii Europejskiej W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii Europejskiej Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata. Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy opracowywaniu programów na lata

4 Programy obowiązujące w latach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROW) Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby) Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

5 Programy krajowe i regionalne Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w latach ubiegłych. Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków. Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę) i regionalne (obejmujące 1 województwo) Programy krajowe dofinansowują duże ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego województwa.

6 Programy Operacyjne na lata Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie (szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć nowe kwalifikacje) jak i twarde infrastrukturalne. Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

7 Regionalne Programy Operacyjne Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inny na rozwój firm. Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadamy potrzebom mieszkańców danego województwa.

8 Dobre praktyki W województwie łódzkim zrealizowano ze środków unijnych w latach wiele ciekawych projektów. W prezentacji przedstawiamy najciekawsze przykłady projektów z zakresu: szkoleń renowacji zabytków ochrony środowiska kultury nauki rozwoju przedsiębiorstwa zakładania działalności gospodarczej prezentującego specyfikę regionu pomocy technicznej

9 Kompas - nowy kierunek życia Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź Nazwa województwa: łódzkie Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nr i nazwa działania: 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Całkowita wartość projektu: ,54 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,81 zł

10 Kompas - nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi ,46 PLN w tym ,54 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał przystosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno- ekonomicznych oraz zdobycie przez nich umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie innej pracy. Początkowo uczestnicy skorzystali z usług doradczych w zakresie wyboru nowego zatrudnienia, a następnie z bezpłatnych szkoleń związanych z zapotrzebowaniem rynku pracy. W konsekwencji podjętych działań część osób została objęta subsydiowanym zatrudnieniem w nowym miejscu pracy.

11 Renowacja zabytków Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nr i nazwa działania: 1.4 Rozw ó j turystyki i kultury Całkowita wartość projektu: ,96 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,50 zł

12 Projekt składał się z pięciu elementów obejmujących: Przebudowę i adaptację budynku D na potrzeby Centralnego Muzeum Włókiennictwa Przebudowę i adaptację budynku zabytkowej łaźni robotniczej na potrzeby Muzeum Uporządkowanie i zagospodarowanie sąsiedztwa budynku D tzw. dziedzińca wewnętrznego i żeliwnego wraz z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi Renowację elewacji budynków A i C Utworzenie otwartego Muzeum Architektury Drewnianej dawnej Łodzi Renowacja zabytków Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera

13 Renowacja zabytków Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi Nazwa beneficjenta: Muzeum Sztuki w Łodzi Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: ZPORR Nr i nazwa działania: 1.4 Rozwój turystyki i kultury Całkowita wartość projektu: ,12 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,15 zł

14 Ochrona środowiska Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Słok - Bełchatów Nazwa beneficjenta: powiat bełchatowski Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nr i nazwa działania: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Całkowita wartość projektu: ,76 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,16 zł

15 Rozwój kultury Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim Nazwa beneficjenta: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: ZPORR Nr i nazwa działania: 1.4 Rozwój turystyki i kultury Całkowita wartość projektu: ,44 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,28 zł

16 Rozwój kultury Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury i technologii teatralnej w pięciu obiektach kultury w wojew ó dztwie ł ó dzkim: w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, Miejskim Domu Kultury w Skierniewicach, Miejskim Domu Kultury w Sieradzu oraz Miejskim Domu Kultury w Radomsku.W wyniku realizacji projektu w czterech ośrodkach kultury regionu powstaną profesjonalne sceny teatralne, zaś modernizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi umożliwi sprawną obsługę scen regionalnych w poinwestycyjnej fazie projektu, w ramach zaplanowanej wsp ó łpracy kulturalnej, a także pozwoli na realizowanie inicjatyw kulturalnych o charakterze międzynarodowym i og ó lnokrajowym, które zakresem swego oddziaływania społeczno-gospodarczego obejmą cały region.

17 Rozwój nauki Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Nazwa beneficjenta: Politechnika Łódzka Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: ZPORR Nr i nazwa działania: 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Całkowita wartość projektu: ,80 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,85 zł

18 Rozwój nauki Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Budowę gmachu rozpoczęto 5 maja 2006 roku. Jest to jedna z najszybciej wykonanych inwestycji budowlanych w Łodzi. Nowy obiekt został zaadoptowany z części budynku hali technologicznej Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ. Na powierzchni prawie 3,5 tys. m kw. urządzono pokoje pracowników, pięć laboratoriów specjalistycznych, pięć laboratoriów komputerowych oraz sześć sal wykładowych, z kt ó rych największa może pomieścić 250 os ó b. Budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb os ó b niepełnosprawnych. W ośrodku działalność naukową i dydaktyczną prowadzić będą pracownicy założonej w 1996 roku Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Katedra prowadzi trwałą wsp ó łpracę naukowo - badawczą z ponad 30 jednostkami naukowymi funkcjonującymi w Europie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

19 Rozwój przedsiębiorstw Stała modernizacja produkcji warunkiem stabilnego rozwoju firmy Nazwa beneficjenta: Mirafo Marcin Rafalski sp ó łka jawna Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Nr i nazwa działania: 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Całkowita wartość projektu: ,27 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,29 zł

20 Rozwój przedsiębiorstw Stała modernizacja produkcji warunkiem stabilnego rozwoju firmy Mirafo od wielu lat jest beneficjentem dotacji z Unii Europejskiej. W oparciu o fundusze przedakcesyjne, a następnie strukturalne pochodzące ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma konsekwentnie rozwijała i zwiększała sw ó j potencjał wytw ó rczy.

21 Pomoc Techniczna -Bliżej Funduszy II Projekt Bliżej Funduszy II uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców 7 województw: śląskiego, opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz podlaskiego odnośnie Funduszy Europejskich oraz pokazanie możliwości korzystania z tych środków Projekt składa się m.in. z Dni Funduszy na uczelniach, warsztatów ze studentami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, Salonu Funduszy oraz konkursu plastycznego Projekty Bliżej Funduszy II pomaga w szeroko rozumianej promocji Funduszy Europejskich

22 Wystarczyło 4 lata naszego członkostwa w UE, aby dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć blisko 85 tysięcy projektów - zbudować i wyremontować km dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć o połowę stopę bezrobocia. Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę w latach wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Co trzecia złotówka inwestycyjna jest stymulowana funduszami. Podsumowanie członkostwa

23 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

24 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 1 7 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

25 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi Punkt RCIE Łódź poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Łódź, która mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 262/264 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

26

27 Dziękujemy za uwagę Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź, (042) , fax:(48-42)


Pobierz ppt "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google