Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osoby 50+ na rynku pracy - aktualna sytuacja i możliwości zmian" Uniwersytet Łódzki Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osoby 50+ na rynku pracy - aktualna sytuacja i możliwości zmian" Uniwersytet Łódzki Instytut Medycyny Pracy w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Osoby 50+ na rynku pracy - aktualna sytuacja i możliwości zmian" Uniwersytet Łódzki Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

2 Rys historyczny Od lat 70tych wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-65 lat zmniejszył się znacząco Niesie to sporo problemów – systemy repartycyjne stają się niewydolne W Polsce – decyzje dotyczące polityki emerytalnej po zmianie ustrojowej – trwałe o dziś oraz dekoniunktura lat 2001-2005

3 55+, 50+, 45+? Zmiany w czasie jeśli idzie o sytuację, Ale także jeśli idzie o programy profilaktyczne i naprawcze gry językowe – starsi pracownicy

4 Fakty W Polsce 28% osób powyżej 55 r.ż. Nadal pracuje (przeciętny wiek wyjścia z rynku pracy: kobiety 54 lata, mężczyźni 61 lat) 3 mln biernych zawodowo Jak to wygląda w porównaniu z innymi?

5 Fakty Szwecja 68% Dania 61% Finlandia 51% Wielka Brytania 56% Estonia 53% Portugalia 51% Granica Strategii Lizbońskiej 50 % Średnia dla UE-27 43%

6 Fakty Polska jest na ostatnim miejscu w UE jeśli idzie o wskaźnik zatrudnienia osób 55+ Pozytywnie: stosunkowo wysoki wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 45-49 lat Ok. 78% mężczyzn i 68% kobiet

7 Przyczyny (Boni, 2007) Lęk przed utratą pracy – lepiej samemu odejść Niskie wykształcenie Lęk przed długotrwałym bezrobociem, które jest dość rozpowszechnione Generacja subiektywnie zmęczona – okres transformacji, wydarzenia polityczne Praca na czarno – szacuje się, że dotyczy 0,5 mln osób z genracji 50+

8 Warto więc działać…ale po co? Ochrona systemu emerytalnego Rozwój gospodarki Osoby starsze jako konsumenci – wyższe emerytury – usługi także z zakresu ochrony zdrowia Odciążenie systemu pomocy społecznej Wypełnienie luki związanej z emigracją – wyraźne braki w niektórych branżach

9 Nie będzie łatwo – stereotypy – (B. Urbaniak, 2007) Zagrożenie dla konkurencyjności Przestarzałe kwalifikacje Niechęć do nauki Zwiększona absencja Złe nawyki Obawa przed nowością Brak zdolności informatycznych lepsze zło – zatrudniamy ich, bo musimy

10 447 dyrektorów personalnych USA (2001) 80% rzadziej rezygnują z pracy 75% są bardziej zaangażowani 74% są bardziej godni zaufania 71% mają takie same zdolności, aby się uczyć nowych umiejętności 62% są bardziej kreatywni i innowacyjni 80% mają niższą absencję 48% lepiej adaptują się do zmieniającej sytuacji 49% są bardziej zmotywowani

11 Unia Europejska Najnowsze badania – mężczyźni i kobiety 45+ wskazują, iż ich umiejętności są odpowiednie dla realizacji obowiązków zawodowych

12 Zarządzanie wiekiem Planowanie zatrudnienia Rekrutacja pracowników Formy zatrudnienia i organizacja pracy Czas pracy Ocenianie i motywowanie Szkolenia

13 Korzyści firmy z zatrudniania osób 50+ Oczekiwania klientów (w szczególności niektóre firmy) zarówno usługi, jak i produkty Konieczność – przy obecnych trendach będzie brakować młodszych osób Wykorzystanie starszych pracowników z kompetencjami do szkoleń (mentoringu)

14 Rozwiązania systemowe Uszczelnienie systemu rentowego System emerytalny Zachęty podatkowe lub związane z tworzeniem miejsc pracy Badania skriningowe/System rehabilitacji System edukacji ustawicznej

15 Rozwiązania na poziomie firmy na podst. B. Urbaniak, 2007 oraz badań IMP w Łodzi Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna Przeszkolenie działów HR – zarządzanie wiekiem, inne kryteria Budowanie relacji w zespołach pracowniczych – badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

16 WHM Ageing Projekt finansowy w ramach programu LLP, Leonardo da Vinci (koordynator instytut Prevent, Belgia). Celem jest opracowanie pilotażowego szkolenia dla menadżerów HR z zakresu zarządzania starzejąca się siłą roboczą (głównym komponentem będzie tu włączanie w zarządzanie kadrami aspektów promocji zdrowia). Szkolenie zrealizowane zostanie na wiosnę 2009 roku w Polsce, Belgii oraz Holandii.

17 Rozwiązania na poziomie firmy Promocja zdrowia w miejscu pracy – doświadczenia Krajowego Centrum Pracy Promocji Zdrowia w Miejscu – programy nastawione na stres, styl życia Szkolenia - oferta – uwaga na mechanizm błędnego koła, dostosowanie, motywator Rozwój kariery od pracownika do mentora i szkoleniowca – wiedza – jobcoaching w programie Sojusz dla Pracy, doświadczenia projektu Adults Mentoring Elastyczność pracy – czas (godzenie życiem rodzinnym, obowiązki zawodowe), w ostateczności zmiana stanowiska Wykorzystanie działań zarządzania wiekiem w PR

18 Rozwiązania na poziomie firmy Promocja zdrowia (wg Karty Ottawskiej z 1986r.) Jest to proces, który ma umożliwiać ludziom coraz lepszą kontrolę nad czynnikami kształtującymi ich zdrowie, czyli tworzyć podstawy (=warunki) do poprawy jego stanu.

19 Rozwiązania na poziomie firmy Przedsiębiorstwo promujące zdrowie opracowuje i wdraża prozdrowotną politykę zarządzania i kulturę organizacyjną. Przedsiębiorstwo promujące zdrowie tworzy i modyfikuje środowisko pracy tak, by nie tylko nie zagrażało zdrowiu, ale również oddziaływało pozytywnie na stan zdrowia, sprzyjało mu. Działania z tego zakresu dotyczą głównie: czynników szkodliwych i uciążliwych, nawet jeśli nie przekraczają one dopuszczalnych norm zagrożeń wypadkowych stresu zawodowego Przedsiębiorstwo promujące zdrowie stymuluje i wspiera działania personelu związane z wykonywaniem pracy w sposób higieniczny i bezpieczny. Przedsiębiorstwo promujące zdrowie uczy i ułatwia pracownikom /i ich rodzinom/ realizację zdrowych stylów życia.

20 Spójność działań – model fiński Rozwiązania systemowe Realistyczne cele Wszystkie obszary


Pobierz ppt "Osoby 50+ na rynku pracy - aktualna sytuacja i możliwości zmian" Uniwersytet Łódzki Instytut Medycyny Pracy w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google